Z życia parafii - 2012 r.
Niedziela Św. Rodziny - jasełka, odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, koncert
Niedziela Świętej Rodziny - 30 grudnia 2012 r. Niedz. Świętej Rodziny, Msza św. 12.00
odnowienie przyrzeczeń małżeńskich
Jasełka wystawione przez dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 10
Jasełka wystawione przez dzieci ze
Szkoły Podstawowej nr 10 - godz. 11.30
Koncert i wspólny śpiew kolęd i pastorałek - 30 grudnia 2012 r. o godzinie 19.00
Koncert i wspólny śpiew kolęd i pastorałek
30 grudnia 2012 r. o godzinie 19.00
Galeria: Niedziela Świętej Rodziny
Galeria: Jasełka
Galeria: Koncert
30 grudnia 2012 r. obchodzimy niedzielę Świętej Rodziny
z Nazaretu: Jezusa, Maryi i Józefa. Podczas każdej Mszy św. małżonkowie uroczyście odnawiali przyrzeczenia małżeńskie i przyjmowali umocnienie specjalnym błogosławieństwem, o godz. 11.30 dzieci ze Szkoły Podst. nr 10 wystawiły przedstawienie jasełkowe "Dom dla Dzieciątka". O godz. 19.00 miał miejsce koncert i wspólny śpiew kolęd.
Drodzy małżonkowie i rodzice, w święto Świętej Rodziny
z Nazaretu, która jest pierwowzorem i przykładem wszystkich rodzin chrześcijańskich, powróćcie myślą do tego momentu, gdy ślubowaliście sobie miłość, wierność, uczciwość małżeńską i nierozerwalność waszego małżeństwa. Prośmy dzisiaj św. Rodzinę aby za jej przyczyną ten czas Bożego Narodzenia był dla was czasem odnowy waszych więzi małżeńskich i waszych rodzin. Niech na nowo odnajdą prawdę i moc łaski sakramentu małżeństwa ...  Najbliższych tutaj małżonków zwiążę stułą, ale sercem wiążę wszystkie podane teraz małżeńskie dłonie ...
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Dzięki jasełkom przygotowanym przez dzieci weszliśmy
jeszcze głębiej w atmosferę Bożego Narodzenia, i mogliśmy poprzez małych aktorów spojrzeć na św. Rodzinę, Maryję Józefa i dzieciątko Jezus ...
Bardzo dziękujemy naszym młodym aktorom i pani Eli - katechetce, która z wielką gorliwością przygotowała najpierw w szkole to przedstawienie jasełkowe, a dzisiaj z niemałym trudem pozbierała dzieci, które mają ferie od szkoły, aby mogły tym spektaklem jasełkowym się podzielić ze wspólnotą parafialną. Bardzo dziękuję. Myślę, że jeżeli uważnie słuchaliśmy tych bardzo bogatych treści zawartych w przedstawieniu jasełkowym, to one dotykały bezpośrednio naszych serduszek. Mnie się też w oku łza nieraz zakręciła.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
O godzinie 19.00  miał miejsce koncert  i  wspólny śpiew
kolęd. Chłopcy mieli przewagę instrumentów nad głosami śpiewających, ale czasami udało się utworzyć wspólnie śpiew kolęd, nawet przy tej młodzieżowej aranżacji pięknych głosów. Zachęcam również do śpiewania kolęd w domu. Oddajmy się wspólnie pod opiekę Matce Bożej, niech Ona czuwa też nad rozwojem naszych młodych talentów. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko ...
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Odsłuchaj: Kolędy
Odsłuchaj: Jasełka
Odsłuchaj: Koncert

Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
Pasterka w naszej parafii - poniedziałek 24 grudnia 2012r.
Pasterka w naszej parafii - poniedziałek 24 grudnia 2012 r.
Pasterka - 24 grudnia 2012 r.
Szopka Bożonarodzeniowa w naszej parafii
Szopka Bożonarodzeniowa
Nasze Adwentowe czuwanie i oczekiwanie dobiegło koń­ca. W uroczystej procesji rozpoczynającej tę świętą liturgię Pasterki, przynieśliśmy figurkę dzieciątka Jezus, aby sym­bolicznie złożyć ją w tej naszej parafialnej szopce, w żłóbeczku wyścielonym nie tylko sianem od jednego z naszych rolników, ale także karteczkami z dobrymi uczynkami, które dzieci uczestniczące w Roratach przynosiły każdego dnia, losując figurkę Matki Bożej i aniołki. Jesteśmy jako wspólnota przy­gotowani aby spotkać tej nocy przychodzącego Pana. Aby przyjąć z wiarą i ufnością orędzie ewangeliczne, Dobrą Nowinę o tym, że Bóg zamieszkał pośród nas, przyszedł do nas. To co stało się ponad 2000 lat temu, dzisiaj przeżywamy jako fakt w tej świętej liturgii. Chcemy tę liturgię przeżywać z radością i ufnością, bo Bóg nawiedza swój lud, przychodzi do każdego z nas.
Łamany opłatek wskazuje na eucharystyczne łamanie chleba i domaga się od każdego z nas zaangażowania, aby na nowo odkryć radość dawania, bezinteresownego dzielenia się z innymi, abyśmy byli dla innych dobrzy jak chleb, dając im nasz czas, zdolności, siły; i nie trzeba się bać że się zużyjemy, że nas nie wystarczy. Nie ma obawy. Jezus choć rodzi się taki mały obdarowuje sobą nas wszystkich, i wcale Go nie ubywa. Wręcz przeciwnie, jeśli my Go przyjmujemy to On jakby rośnie. Staje się obecny w nas i przez nas ogarnia ten nasz zwariowany ogłupiały nieraz świat. Czyni go bardziej Bożym i bardziej ludzkim. więcej

Zobacz: galerię zdjęć ks. prał. dr Wojciech Nowacki
.

Adwent, radosne oczekiwanie na narodziny Zbawiciela
Roraty - losowanie figurki Matki Bożej i trzech aniołków adwentowych
Losowanie figurki Matki Bożej i 3 aniołków
Roraty, 17 grudnia 2012 r. godz. 6.30 (o świcie)
Nasza wspólnota Kościoła wkroczyła w adwent, który ma nas przygotować bezpośrednio do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Słuchając słowa Bożego korzystajmy z sakramentów świętych. Sakramentu pokuty, Eucharystii, niech wiara i nadzieja umacnia się w naszych sercach. Niech Najświętsza Maria Panna prowadzi nas w tym czasie bezpośredniego przygotowania i uprasza nam żarliwą miłość do Chrystusa, która będzie odpowied­nim przygotowaniem miejsca, aby przychodzący Pan mógł się narodzić na nowo pośród nas.
Cieszymy się licznym uczestnictwem w Roratach, które odprawiamy w dni powszednie o godz. 6.30. Serdecznie zapraszam, abyśmy w jeszcze większym gronie mogli przeżywać czas radosnego oczekiwania na spotkanie z Jezusem pod opieką Maryi, która jak Gwiazda Zaranna wskazuje na przychodzącego Zbawiciela.
Cieszę się, że dzisiaj liczniejsze grono dzieciaczków uczestniczyło w naszych Roratach. Zapraszam w kolejne dni, chociaż wiatr wieje i trochę nam wywiewa ciepło z kościoła, ale my ogrzewamy się gorliwością naszych serc. Prosiliśmy aby Bóg zapalił nas ogniem Ducha św. Tak jak zewnętrznie rozpoczynamy Roraty rozświetleni tym dyskretnym pięknym blaskiem świec, tak niech wewnętrznie rozpala nas Duch święty, który jest miłością jednoczącą Ojca i Syna, jednoczącą wszystkie dzieci Boże. Niech Boże Błogosławieństwo nas umacnia.
Zobacz: galerię zdjęć ks. prał. dr Wojciech Nowacki
.

Rekolekcje adwentowe w naszej parafii  9 - 11 grudnia 2012 r.
świeca roratnia świeca roratnia
Od niedzieli 9 grudnia do wtorku 11 grudnia przeżywaliśmy w naszej parafii rekolekcje adwentowe. Nauki rekolekcyjne głosił znany nam już dzisiaj ks. prał. dr Zbigniew Skuza Wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży.
Wstawiennictwu Matki Najświętszej powierzać będziemy Ks. Zbigniewa naszego rekolekcjonistę, duchowe owoce rekolekcji, całą wspólnotę parafialną, chorych, cierpiących, a zwłaszcza tych, którzy potrzebują wsparcia duchowego w przeżywaniu Adwentu i otwieraniu serca dla Jezusa.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki

.

Uroczystość Chrystusa Króla - 25 listopada 2012 r.
Uroczystość Chrystusa Króla - 25 listopada 2012 r.
Uroczystość Chrystusa Króla
Wicerektor Seminarium ks.prał.dr Zbigniew Skuza  
25 listopada 2012 r. obchodziliśmy uroczystość Chrystusa Króla, która kończy rok liturgiczny. Z tej racji we wspólnocie oraz indywidualnie odnowiliśmy akt oddania najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
Dziękuję Wicerektorowi Seminarium, Ks. Prał. Dr Zbigniewowi Skuzie za wygłoszone Słowo Boże i za posługę w naszej parafii. Wszystkim dziękuję za wspólna modlitwę oraz za ofiary złożone na utrzy­manie naszego Seminarium.
Przeżywamy również niedzielę seminaryjną, która stanowi zaproszenie do modlitwy za nasze seminarium, za alumnów i księży odpowiedzialnych za ich formację oraz o nowe powołania do służby kapłańskiej. ks. prał. dr Wojciech Nowacki
.

„Bajki ks. Ferdynanda” - spotkanie z autorem 18 listopada 2012r.
„Bajki ks. Ferdynanda”
„Bajki ks. Ferdynanda”
18 listopada 2012 r. mogliśmy nabyć tomik wierszy ks. prałata Ferdynanda Gryszko. pt. „Bajki Ks. Ferdynanda” w cenie 6 zł. Ksiądz prałat Ferdynand Gryszko modlił się z nami na Mszy św. o godz. 12.00
Owieczka
Opowiadał stary baca,
Co z owcami z hal powracał,
Jak mu się zgubiła jedna,
Burza wyje a ta biedna
Co poradzi teraz sama,
Nie wie gdzie jest tata, mama,
Może wlazła gdzieś pod krzaczek
I ze strachu cicho płacze ...

.

„Mówią wieki” - program artystyczny z okazji Święta Niepodległości 18 listopada 2012r.
„Mówią wieki” - program artystyczny z okazji Święta Niepodległości
„Mówią wieki”
program artystyczny z okazji Święta Niepodległości
18 listopada 2012 r. po Mszy św. o godz. 10.00, uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 zaprezentowali program artystyczny „Mówią wieki” przygotowany z okazji Święta Niepodległości. Dziękujemy młodzieży i nauczycielom za podzielenie się z naszą wspólnotą parafialną swoimi talentami i zaangażowaniem dla kształtowania miłości Ojczyzny.
Całym sercem dziękuję młodzieży. Przywołany przez nich na początku Jan Paweł II nazywał młodzież nadzieją Kościoła, Ojczyzny, Świata jeśli młodzież potrafi nam taką lekcję miłości do Ojczyzny zaprezentować to rzeczywiście można mieć nadzieję. Dziękuję z serca też wychowawcom, którzy pomogli młodzieży przygotować ten program, pokierowali nimi. W kościele trochę chłodniej niż na sali gimnastycznej, ale tym bardziej dziękuję żeśmy mogli umocnić się w naszej miłości do Ojczyzny.
Pomódlmy się wspólnie przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Polski za polską młodzież, za nasze rodziny, aby były miejscem gdzie na gruncie wiary wyrasta twórcza miłość do naszej Ojczyzny.
„Pod Twoją obronę uciekamy się św. Boża Rodzicielko ... , ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC

.

94-ta Rocznica Odzyskania Niepodległości  -  11 listopada 2012 r.
Sursum corda Polonia - program patriotyczno-religijny
Sursum corda Polonia
Rocznica Odzyskania Niepodległości - 11 XI 2012r.
32 niedziela w ciągu roku łączy się dziś ze Świętem Niepodległości. Chcemy otoczyć gorącą modlitwą naszą Ojczyznę, dziękując Bogu za tych, którzy w minionych pokoleniach tworzyli Ją swoim wysiłkiem, pracą, którzy nie żałowali ofiary i krwi aby Polska była Polską, aby była wolna, niepodległa. Abyśmy w wolności mogli żyć, rozwijać się i budować pomyślność naszej Ojczyzny odpowiedzialni za wielkie dziedzictwo kultury i ducha, dziedzictwo osa­dzone na wierności Chrystusowi, Jego ewangelii.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
... Chciałbym abyśmy zważyli na te dwie liczby: 123 lata Polska pod zaborami, 94 lata od tamtego wydarzenia kiedy odzyskaliśmy niepodległość. Mówię o tym w kontekście jakby zrozumienia że:
to że dziś Polska jest wolna wcale nie znaczy, że jutro wolna będzie. Że jest to wielki dar wypracowany przez naszych przodków. Dlatego dziś moi drodzy przychodzimy do naszych świątyń aby Chrystusowi podziękować za dar niepodległości, za dar wolności. ...
„Synowie i córki Polskiego Narodu dzieci Polskiej Ojczyzny ...” tak moi drodzy wołał Jan Paweł II mówiąc i przypominając, że Naród i Ojczyzna wciąż pozostają rzeczywistościami nie do zastąpienia. I trzeba nam tę pamięć o naszej historii o losach Polskiego Narodu ciągle przypominać, trzeba nam ciągle o tym mówić, bo biegnie przez Europę zabójczy i wrogi nurt obojętności na wartości o wymiarze duchowym, które niegdyś bardzo mocno cementowały ludzkie wspólnoty. Słychać dziś często głosy, że Naród i Ojczyzna to pojęcia już anachroniczne. Te słowa tak naprawdę ubliżają tym wszystkim, którzy oddali swoje życie za ojczyznę. Czyli oddali to co mieli najcenniejsze. ...
Jeden z twórców niepodległości Roman Dmowski pisał: „ ... bytu Polski ryzykować, jej przyszłości przegrywać nie wolno ani jednostce, ani organizacji jakiejkolwiek, ani nawet całemu pokoleniu. Bo:
Polska nie jest własnością tego czy innego Polaka, tego czy innego obozu ani nawet jednego pokolenia.” Dlatego też dzisiaj chcemy modlić się powierzając losy naszej Ojczyzny Bogu Przedwiecznemu, za nas tu zgromadzonych, za młode pokolenia aby ciągle na nowo mogły żyć w wolnej niepodległej Ojczyźnie, która kształtuje serca i sumienia, która buduje godność człowieka. Amen.
ks. Dariusz Krajewski
Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC

.

4-go listopada 2012 r. Mszy świętej przewodniczył ks. biskup Stanisław Stefanek
ks. bp Stanisław Stefanek przewodniczy Mszy świętej
ks. biskup Stanisław Stefanek
przewodniczy Mszy świętej 04-11-2012 r.
Schola parafialna Schola parafialna
na Mszy świętej o godz 12.00
Bardzo serdecznie witam w naszej wspólnocie ks. biskupa Stanisława, zechciał on przyjąć nasze zaproszenie do wspólnej modlitwy. Cieszę się tym bardziej, że niedawno obchodziliśmy rocznicę liturgiczną poświęcenia tej świątyni, a to właśnie ksiądz biskup Stanisław dokonał tego liturgicznego poświęcenia naszej parafialnej świątyni.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Bardzo dziękuję ks. prałatowi waszemu proboszczowi za zaproszenie. Nie miałem okazji być na ingresie, na objęciu przez niego posługi proboszczowskiej, byłem poza Łomżą stąd też czekałem na jakąś okazję, żeby być wspólnie i modlić się. Dzisiaj widzę jeszcze taką szczególną łaskę przez to, że mogłem dwoje parafian wprowadzić do Kościoła. Posługa sakramentalna jest zawsze bliska nam kapłanom, najbliższa, no i przy okazji zobaczyłem jak te kochane dzieci i śpiewają i tańczą. Niech Bóg błogosławi wszystkim tak jak błogosławi rodzicom tych dzieci i tym dzieciom.
ks. biskup Stanisław Stefanek
Z całego serca pragnę podziękować ks. biskupowi za dzi­siejszą obecność w naszej wspólnocie, za przewodniczenie naszej modlitwie, za włączenie przez sakrament chrztu do naszej wspólnoty dwójki małych chłopców Dawida i Kacpra, oby mogli wzrastać umocnieni przykładem wiary całej naszej parafii, a szczególnie swoich rodziców i ich odpowiedzialną postawą.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki

Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.

Uroczystość Wszystkich Świętych i procesja na cmentarz - 1 listopada 2012 r.
procesja na cmentarz - 1 listopada 2012 r.
procesja na cmentarz - 1 listopada 2012 r.
We czwartek, 1 listopada, obchodziliśmy Uroczystość Wszystkich Świętych.
Po Mszy św. o godz. 12.00 przeszliśmy z modlitwą za zmarłych w procesji na cmentarz.
Listopad to tradycyjnie miesiąc modlitwy za zmarłych. W ich intencji możemy zamawiać Mszę świętą która jest najdoskonalsza ofiarą Chrystusa i Kościoła.
Pamiętajmy o tym, aby naszym bliskim pomóc, wspierając ich w sposób duchowy swoją modlitwą, można również składać na tradycyjne Wypominki całoroczne  w  zakrystii  oraz w kancelarii parafialnej.
Zobacz: galerię zdjęć

.

Niedziela Misyjna w naszej wspólnocie parafialnej - 28 października 2012r.
Ojciec Marian Puchała - Misjonarz Oblat Maryi Niepokalanej
Ojciec Marian Puchała
Misjonarz Oblat Maryi Niepokalanej
28 października przeżywaliśmy Niedzielę Misyjną.
Gościł pośród nas, w naszej wspólnocie parafialnej o. Marian. Jest on ojcem ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Ojciec Marian podzielił się z nami krótką refleksją ze swojej pracy, swojego doświadczenia Kościoła Misyjnego. Otaczajmy cały Kościół Misyjny naszą modlitwą, wszystkich misjona­rzy, misjonarki zarówno duchownych jak i świeckich aby Pan Bóg umacniał ich, obdarzał ich swoim błogosławieństwem, darami Ducha św. swoją mą­drością i siłą do tego aby głosili Chrystusa tam gdzie jeszcze go nie poznano, gdzie jeszcze dobra nowina o zbawieniu nie dotarła i prosimy jednocześnie za tych ludzi, którzy tę dobrą nowinę będą przyjmować, o otwartość ich serc na tę Bożą prawdę, na Bożą naukę.
Zobacz: galerię zdjęć

.

Program poetycko-muzyczny pt. „Miedzy niebem a ziemią” - 14 października 2012 r.
Teatrzyk żywego słowa „Logos”
Teatrzyk żywego słowa „Logos”
„Miedzy niebem a ziemią” - 14 października 2012 r.
W niedzielę, 14 października 2012 r. po Mszy św. o godz. 18.00, Teatrzyk żywego słowa „Logos” zapre­zentował program poetycko-muzyczny pt. „Miedzy niebem a ziemią” w hołdzie bł. Papieżowi Janowi Pawłowi II. Była to nasza chwila wspólnej refleksji i modlitwy.
Serdeczne Bóg zapłać państwu za ten ciepły i pełen poetyckich słów wieczór, za to wspólne spotkanie, które dzisiaj przeżywaliśmy myślę że razem z ojcem św. który też wsłuchiwał się w ten najpiękniejszy bukiet ojczystych słów. Bóg zapłać panu organiście, który nas wspomógł dzisiaj w tym koncercie, dziękuję państwu Domalewskim, dziękuję również swoim recytatorom, którzy mimo, że to dziś jest czas świąteczny, znaleźli czas żeby być na tym pięknym wieczorze tutaj razem z państwem. Dziękuję kapłanom, którzy życzliwie nas tutaj przyjęli w tej pięknej świątyni Bożego Ciała. Serdeczne Bóg zapłać.
Witold Długozima
Ja również pragnę bardzo serdecznie podziękować panu Witoldowi i całej tej młodej ekipie Teatrzyku ży­wego słowa „Logos” za piękny podarunek jaki nam w ten dzień papieski ofiarowali poprzez recytację wspaniałej poezji, poprzez porywający serce śpiew, no cóż, chcemy budować ten żywy pomnik Jana Pawła II - właśnie z młodych ludzi, i myślę że dzisiaj rzeczywiście Jan Paweł II patrząc na naszą młodzież, zebraną i poinstruowaną przez pana Witolda ma powody do radości i do dumy, że tutaj takie piękne kwiaty na tej łomżyńskiej ziemi rozkwitają. Niech te talenty, którymi Pan Bóg naszych młodych braci, młode siostry obdarzył rzeczywiście służą dobru wspólnemu. Niech te młode serca napełniają się pod czujnym okiem bł. Jana Pawła II mocą wiary i miłości.
My wszyscy na koniec tego wieczoru oddajmy się pod opiekę Matki Bożej.
„Pod Twoją obronę uciekamy się św. Boża Rodzicielko ... , ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.

Spotkania ewangelizacyjne "Któż jak Bóg!" ze świadectwem uwolnienia  16-18 IX 2012r.
Pan Lech Dokowicz - świecki ewangelizator
Pan Lech Dokowicz - świecki ewangelizator
Od niedzieli do wtorku 16-18 września, każdego dnia po Mszy św. o godz. 19.00, braliśmy udział w spotkaniach rekolekcyjnych, które poprowadził Pan Lech Dokowicz, świecki ewangelizator, twórca filmów dokumentalnych o tematyce ewangelizacyjnej, takich jak „Duch”, „Syndrom, „Ja jestem”. Każde spotkanie połączone było z projekcją materiału filmowego, osobistym świadectwem, a kończyło się wspólną adoracją Najświętszego Sakramentu. W spotkaniach brało udział również wielu gości z innych parafii.
Osoby, które poszukują możliwości kontaktu oraz informacji na temat rekolekcji „Któż jak Bóg!” oraz innych konferencji, które prowadzi Lech Dokowicz znajdą informację na stronie Któż Jak Bóg

Więcej:   Spotkania ewangelizacyjne
.

VIII Jesienny Festiwal Muzyczny Sacrum Et Musica im. Jana Pawła II - 16 IX 2012 r.
VIII Jesienny Festiwal Muzyczny Sacrum Et Musica im. Jana Pawła II
zespół „KAROL LIPIŃSKI ENSEMBLE”
Bardzo serdecznie dziękuję muzykom zespołu „KAROL LIPIŃSKI ENSEMBLE”, który wystąpił przed nami w ramach VIII Jesiennego Festiwalu muzycz­nego „Sacrum Et Musica” im. Jana Pawła II, prezentując program „KLASYCY ROZRYWKI”. Ja przyznam się, że kiedy usłyszałem tytuł, to trochę taki byłem skonsternowany, jak będzie brzmiała muzyka rozrywkowa w świątyni. Ale jak żeśmy kochani usłyszeli, dobra rozrywka brzmi wszędzie bardzo dobrze i bardzo pięknie odnajduje się również w przestrzeni sacrum, w przestrzeni świętości, gdzie spotykamy się z Bogiem. On jest źródłem wszelkiej harmonii, On jest źródłem wszelkiego piękna, a to piękno przepięknej muzyki rozrywkowej skompono­wanej przez wybitnych kompozytorów i zaprezentowanej nam przez wirtuozów na pewno ubogaciło celebrację uroczystości odpustowej. Jeszcze raz z całego serca naszym muzykom serdecznie dziękuję. Bóg zapłać.
Zobacz: galerię zdjęć ks. prał. dr Wojciech Nowacki
.

Uroczystość odpustowa ku czci św. Stanisława Koski - 16 września 2012 r.
ks. bp Bronisław Dembowski
ks. bp Bronisław Dembowski
odpowiedzialny w Episkopacie Polskim
za Ruch Odnowy w Duchu Świętym
O. Fio Mascarenhas - jezuita O. Fio Mascarenhas - jezuita
Przybył do nas z Bombaju w Indiach gdzie
zainicjował Odnowę Charyzmatyczną
W niedzielę 16 września 2012 r. przeżywaliśmy uroczystość odpustową ku czci św. Stanisława Kostki.
Z wielką radością pragnę powitać w naszej wspólnocie, na świętowaniu uroczystości odpustowej ku czci św. Stanisława Kostki JE ks. bpa Bronisława Dembowskiego, emerytowanego biskupa włocławskiego, odpowiedzialnego w Episkopacie Polskim za Ruch Odnowy w Duchu Świętym. Bardzo serdecznie witam ks. bpa i cieszę się, że może przewodniczyć dzisiejszej naszej modlitwie. Równie gorąco pragnę pozdrowić o. Fio Mascarenhas, jezuitę, który przybył do nas z Indii z Bombaju, podzieli się dzisiaj z nami Słowem Bożym. Cieszymy się, że tak znaczni goście mogą modlić się z nami, uświetnić naszą uroczystość. Ks. bp będzie modlił się w intencji wszystkich parafian, za żyjących i zmarłych, o Boże błogosławieństwo dla żyjących, o wieczną radość dla zmarłych. O. Fio Mascarenhas modli się za św. pamięci Irenę Łada w pierwszą rocznicę śmierci, o. Sebastian kapucyn modli się za św. pamięci Ryszarda Kozłowskiego. Nasza uroczystość ubogacona jest także chrztem dwójki dzieci.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
O. Fio Mascarenhas - jezuita, związany z Odnową od 1972r. Zainicjował Odnowę Charyzmatyczną w Indiach. Był pierwszym przewodniczącym Krajowego Komitetu Odnowy Charyzma­tycznej w Indiach. Kardynał Suenens zaprosił go do Rzymu, aby sprawował tam funkcję dyrektora Biura Odnowy Charyzmatycznej (1981-1984). Później został przewodni­czącym Międzynarodowej Rady ICCRS. Pracując i posługując w Wiecznym Mieście, często spotykał się z Ojcem Świętym.
O. Fio Mascarenhas urodził się 2 lutego 1944 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 5 kwietnia 1975 r. Mieszka obecnie w Bombaju. Odwiedził już ponad 90 krajów, prowadząc seminaria dla liderów, rekolekcje kapłańskie i konferencje podczas wielkich spotkań charyzmatycznych. Autor licznych artykułów i sześciu książek. Nakładem Ośrodka Odnowy w Duchu Świętym w Łodzi ukazała się jego pozycja - Z wiatrem Ducha Świętego , dotycząca rozeznania duchowego.
Zobacz świadectwo życia O. Fio Mascarenhas Zobacz galerię z uroczystości odpustowej
.

Grupy parafialne:  Ruch Światło-Życie OAZA - Dlaczego warto wstąpić do Oazy?
Oaza gromadzi ludzi różnego wieku i powołania. Poprzez odpowiednią dla każdej z grup formację Ruch Światło-Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła. Ruch ten posiada charakter ewangelizacyjny, gdyż pragnie doprowadzić młodego człowieka do odkrycia Boga jako Osoby i odnalezienia swojego miejsca w Kościele. Jest także ruchem formacyjnym, który kształtuje człowieka duchowo i prowadzi do pogłębienia wiary w Jezusa Chrystusa przez co czyni go chrześcijaninem w pełni tego słowa znaczeniu.
Sentencją ruchu są cotygodniowe spotkania formacyjne w ciągu roku i rekolekcje wakacyj­ne będące zwieńczeniem pracy rocznej.
Nie ma tu żadnych barier, wszyscy są mile widziani. Wspólnota wychowuje dojrzałych i świadomych chrześcijan, którzy rozumiejąc swoją posługę przyczyniają się do odnowy Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot. Cel ten jest realizowany poprzez całoroczną pracę formacyjną, w czasie wakacji przekształcaną w rekolekcyjne wyjazdy oazowe.
Zapraszamy na spotkania grupy oazowej Ruchu Światło-Życie: młodzież w piątki, a dzieci w poniedziałki po Mszy św. o godz. 18.00. - Zapraszamy zarówno tych, którzy już uczestniczyli w rekolekcjach, jak i wszystkich zainteresowanych.
Zobacz więcej Zobacz: galerię zdjęć
.

15 sierpnia 2012 r. obchodziliśmy uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Ks. abp Gerhard Ludwig Müller Prefekt Watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary
Ks. Abp Gerhard Ludwig Müller
Prefekt Watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary
W środę 15 sierpnia 2012r. obchodziliśmy uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Mszy św. o godz. 10.00 przewodniczył Ksiądz Abp Gerhard Ludwig Müller, Prefekt Watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary. Ojciec Święty zawierzył Ks. Arcybiskupowi troskę o wierność Ewangelii w Kościele Bożym, o poprawność nauki katolickiej. Bardzo dziękujemy Ks. Arcybiskupowi, że zechciał przyjąć nasze zaproszenie i w ten uroczysty dzień prze­wodniczyć naszej modlitwie.
Ks. Arcybiskup jest od dawna zaprzyjaźniony z naszą diecezją. Mszę św. sprawował w języku polskim a homilia była tłumaczona z języka niemieckiego.
Zobacz: galerię zdjęć
.

Zakończyli posługiwanie duszpasterskie ks. Krzysztof Górski oraz ks. Dariusz Kłosiński
ks. Krzysztof Górski 2005-2012
ks. Krzysztof Górski 2005-2012
ks. Dariusz Kłosiński 2011-2012 ks. Dariusz Kłosiński 2011-2012
ks. Krzysztof Górski
25 sierpnia 2012 r. po siedmiu latach posługi wikariusza w naszej parafii Ks. Krzysztof Górski przechodzi do parafii św. Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem. Przez swoją solidność, ofiarność i dobroć Ks. Krzysztof zyskał sobie uznanie całej wspólnoty. Był szczególną pomocą i oparciem dla Ks. Prałata Ferdynanda Gryszki w okresie jego choroby. Opiekował się grupą Ruch Rodzin Nazaretańskich oraz innymi grupami parafialnymi. Na dalszą posługę w nowej parafii życzymy opieki Matki Bożej i wiele ludzkiej życzliwości.
ks. Krzysztof Górski wśród nas Zobacz galerię zdjęć
ks. Dariusz Kłosiński
Ks. Dariusz Kłosiński kończy posługę w naszej parafii, aby udać się do Włoch, do diecezji Udine, gdzie jest brak kapłanów. Ks. Dariuszowi składamy serdeczne podziękowania. Przez ostatni rok głosił w tej wspólnocie słowo Boże, sprawował sakramenty święte, opiekował się grupą Odnowy w Duchu Świętym, czuwał nad młodzieżą z grupy oazowej Ruchu Światło-Życie, opiekował się scholą młodzieżową. Wraz z podziękowaniami składamy serdeczne życzenia bożego błogosławieństwa i prowadzenia Ducha Świętego, szczególnie w tym początkowym okresie nauki języka i poznawania specyfiki kościoła włoskiego.
ks. Dariusz Kłosiński wśród nas Zobacz galerię zdjęć

.

W dniach 1-14 sierpnia pielgrzymowaliśmy do Matki Bożej w Grupie Białej
Jasna Góra
Dobiegła końca 28 Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę.
Każdego dnia pielgrzymki spotykaliśmy się na wspólnej modlitwie Apelu Jasnogórskiego o godz. 21.00. Przez przyczynę Matki Jasnogórskiej przedstawialiśmy Bogu nasze intencje – prośby i podziękowania, pamiętając szczególnie o osobach uzależnionych, o rodzinach dotkniętych problemem alkoholizmu, narkomanii, hazardu, pornografii, rozwiązłości oraz innych uzależnień. Maryja wspiera swoją modlitwą wszystkie nasze wysiłki zmierzające do życia w prawdziwej wolności dzieci Bożych.
Zachęcam do wpisywania się do parafialnej księgi abstynenckiej, która jest wyłożona w kaplicy Matki Bożej. Nasze wyrzeczenia i ofiary wspierają osoby uzależnione w ich zmaganiach z nałogami.
Zobacz: galerię zdjęć ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Zobacz www.pielgrzymka.lomza.pl Pobierz: ścieżkę dźwiękową
.

Msza św. na której uroczyście witaliśmy nowego proboszcza ks. prał. dr W. Nowackiego
Ksiądz prałat doktor Wojciech Nowacki przyrzeka służyć tej wspólnocie.
Ksiądz prałat doktor Wojciech Nowacki
przyrzeka służyć tej wspólnocie.
Wyznanie wiary potwierdzone przez ks. proboszcza własnoręcznym podpisem. Wyznanie wiary potwierdzone przez
ks. proboszcza własnoręcznym podpisem.
Wierni z Odnowy w Duchu Świętym witają nowego proboszcza.
Wierni z Odnowy w Duchu Świętym
witają nowego proboszcza.
Słowo powitania do nowego proboszcza.
Drogi księże prałacie Wojciechu, nasz biskup ordynariusz Janusz Stepnowski mianował Cię proboszczem Parafii pw. Bożego Ciała w Łomży. Pozdrawiam Cię w imieniu biskupa Janusza, biskupa pomocniczego Tadeusza, biskupów seniorów Stanisława i Tade­usza, licznie zebranych kapłanów i wiernych, a w szczególności wiernych tej wspólnoty parafialnej, która została ci powierzona. Weźmij na siebie obowiązki proboszcza w tej parafii i prowadź dalej posługiwanie swoich poprzedników jako nauczyciel, kapłan i pasterz wszystkich wiernych powierzonych twojej pasterskiej trosce. wikariusz biskupi ks. infułat dr Jan Sołowianiuk
Nominowany proboszcz otrzymuje klucze do kościoła.
Pan niech błogosławi twoje wejście do świątyni tej wspólnoty parafialnej. Przekazuję ci klucze kościoła i wszystkich innych budynków tej parafii. Proszę otwieraj tę świątynię wszystkim, którzy szukają Boga. Niech stanie się ona centrum życia parafialnego. Kieruj i zarządzaj tą parafią tak jak zostało ci to polecone jako niezmordowany pracownik w Winnicy Pańskiej.
wikariusz biskupi ks. infułat dr Jan Sołowianiuk
Przysięga proboszczowska.
Ja ks. Wojciech Nowacki, obejmując urząd proboszcza Parafii Bożego Ciała w Łomży przyrzekam, że zarówno w słowach jak i postępowaniu będę zawsze zachowywał jedność z Kościołem Katolickim. Z największą starannością i wiernością będę wypełniał obowiązki, które zostały mi powierzone wobec Kościoła tak powszechnego jak i partykularnego, w którym do mojego posługiwania, wypełnianego zgodnie z przepisami prawa, zostałem powołany. W spełnianiu zadania, powierzonego mi w imieniu Kościoła, będę zachowywał nienaruszony depozyt wiary, będę go wiernie przekazywał i objaśniał oraz będę odrzucał wszelkie doktryny jemu przeciwne. Będę zachowywał i umacniał dyscyplinę wspólną dla całego Kościoła i będę się troszczył o przestrzeganie praw kościelnych, w szczególności tych, które zawiera Kodeks Prawa Kanonicznego. Będę zachowywał z chrześcijańskim posłuszeństwem to, co ogłaszają Pasterze jako autentyczni nauczyciele i stróże wiary i jako rządcy Kościoła postanawiają. Biskupom diecezjalnym będę wiernie służył pomocą aby działalność apostolska, która ma być wypełniana w imieniu i z polecenia Kościoła była urzeczy­wistniana w jedności z tymże Kościołem. Tak mi dopomóż Bóg i ta Święta Ewangelia, której dotykam moimi rękami.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki

komentarz do Mszy św. dokument nominacyjny ks. infułat - słowo powitania
ks. infułat przekazuje klucze wspólnoty - słowo pozdrowienia przy ołtarzu
"ucałuj teraz ten ołtarz" ks. infułat - kazanie ks. infułat - życiorys
proboszcz - wyznanie wiary przysięga proboszczowska powitania proboszcza
słowo proboszcza cała Msza św.
Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.

Msza św. podczas której uroczyście dziękowaliśmy i żegnaliśmy Ks. Prałata F. Gryszko
W podziękowaniu za 24 lata posługi duszpasterskiej w naszej parafii.
Ten dzień dzisiejszy dla tej parafii to jest dzień szczególny, pożegnamy naszego współbrata ks. Ferdynanda, który udaje się na zasłużoną emeryturę. Nie opuści on jednak naszego miasta, będzie mieszkał niedaleko stąd w Domu Księży Emerytów i będzie miał okazję jeszcze spotkać się z wami kiedy będzie miał takie życzenie i jeśli zdrowie mu na to pozwoli. W tej mszy św. dziękczynnej chcemy podziękować wszyscy za 25 lat służby ks. Ferdynanda dla tej parafii ...
Na tym miejscu gdzie dzisiaj stoi kościół, gdzie stoi plebania i budynki parafialne było szczere pole. Czasy trudne. O każdą cegłę, o każdy worek cementu trzeba było stać w kolejkach, prosić, jeździć. Ksiądz Ferdynand wtedy podjął się tego zadania. Ale to było jedno z zadań, bo obok budowy świątyni materialnej podjął budowę świątyni duchowej. Podjął budowę tej wspólnoty parafialnej. Wspólnoty zjednoczonej wokół Chrystusa, ale zjednoczonej też wokół ks. Ferdynanda i swoich współpracowników. Na pewno lata trudne, na pewno lata które ks. Ferdynand przypłacił też swoim osobistym zdrowiem fizycznym. Jednak mimo tych różnych trudności, ta świątynia materialna i ta świątynia duchowa, ta więź wspólnoty parafialnej została zbudowana ...
Przez 25 lat służył w tej parafii. W ostatnich latach można było zauważyć, że to zdrowie fizyczne zostało jednak w pewnym sensie uszkodzone, nadszarpnięte. Dlatego też ks. Ferdynand kilka miesięcy temu poprosił o odpoczynek. O czas emerytury. Mimo że do wieku 70 lat brakuje mu jeszcze 3 lata, jednak obowiązki, które spoczywają na barkach proboszcza były dla niego zbyt ciężkie. Ten dzisiejszy dzień, to jest dzień dziękczynienia całej waszej wspólnoty parafialnej za te 25 lat służby dla was drodzy parafianie. Za to, że ten ks. Ferdynand całym sercem, całą duszą był oddany tylko wam ...
Ten kapłan dał wszystko dla was drodzy parafianie Parafii Bożego Ciała. Bogu niech będą dzięki za te 25 lat służby. Niech Bóg mu to wynagrodzi. Teraz ks. Ferdynand będzie miał więcej czasu na modlitwę za was, za nas wszystkich w Domu Księży Emerytów. Życzymy aby tam mógł też modlić się, ale też udzielać się w apostolstwie. Mógł też przybywać do was, spotykać się z wami. Zapraszam was już dzisiaj, żeby odwiedzić swojego proboszcza w Domu Księży Emerytów. To nie jest daleko, gdzieś za oceanem, zaledwie kilka kilometrów stąd. Tak że już dzisiaj zapraszam was, abyście odwiedzali waszego księdza proboszcza. Aby rzeczywiście jeszcze przez wiele lat mógł czuć serce i puls tej parafii. Amen.
ks. bp Janusz Stepnowski
Zobacz: galerię zdjęć
odsłuchaj: ks. bp Janusz Stepnowski pożegnanie przez wiernych ks. Ferdynand Gryszko
.

Program poetycko-muzyczny dedykowany ks. Prałatowi Ferdynandowi Gryszko
W podziękowaniu za 24 lata posługi duszpasterskiej w naszej parafii.
W środę 27 czerwca 2012r. po Mszy św. wieczornej miał miejsce program poetycko-muzyczny dedyko­wany naszemu księdzu Prałatowi Ferdynandowi Gryszko - budowniczemu i pierwszemu proboszczowi naszej parafii w podziękowaniu za 24 lata posługi duszpasterskiej.
"Szczęść Boże! Proszę Państwa dzisiaj powędrujemy po krainie poezji naszego ks. Prałata Ferdynanda Gryszko. To ks. Prałat powiedział kiedyś: „Moja poezja jest modlitwą”. To ks. Prałat tworząc tutaj tę parafię, tworząc tą wielką rodzinę parafialną pod wezwaniem Bożego Ciała, powiedział, że zawsze z Maryją, i te 24 lata był zawsze wśród nas i wędrował ścieżkami nie tylko parafialnymi, ale i naszymi domowymi, rodzinnymi, zawsze z Maryją. I ten program w imieniu recytatorów chcielibyśmy dzisiaj ofiarować czcigodnemu ks. Prałatowi".
Pobierz: ścieżkę dźwiękową Zobacz: galerię zdjęć
.

Pożegnanie naszego proboszcza  ks. Prałata Ferdynanda Gryszko
ks. prałat Ferdynand Gryszko
W najbliższą środę 27 czerwca po Mszy św. wieczornej wszystkich serdecznie zapraszamy na program poetycko-muzyczny dedykowany naszemu Księdzu Prałatowi Ferdynandowi Gryszko w podziękowaniu za 24 lata posługi duszpasterskiej w naszej parafii.
Za tydzień 01 lipca zapraszamy na Mszę św. o godz. 12.00, podczas której będziemy uroczyście dziękować a zarazem żegnać naszego Księdza Prałata, który z dniem 4 lipca przechodzi na emeryturę. Mszę św. poprowadzi J.E.Ks.Bp Janusz Stepnowski.
ks. prałat Ferdynand Gryszko wśród nas  Zobacz galerię zdjęć:

.

Polowa Msza św. i festyn z okazji otwarcia świetlicy w Giełczynie - 24 czerwca 2012 r.
Polowa Msza święta - 24 czerwca 2012 r.
Polowa Msza święta - 24 czerwca 2012 r.
ks. bp Tadeusz Bronakowski - Giełczyn
Przemówienia, podziękowania i zaproszeni goście Przemówienia, podziękowania
i zaproszeni goście
Poświęcenie i uroczyste otwarcie nowej świetlicy w Giełczynie
Poświęcenie i uroczyste otwarcie
nowej świetlicy w Giełczynie
Konkursy, występy zespołów, jazda na kucyku, wspinaczka i wiele innych
Konkursy, występy zespołów, jazda na kucyku, wspinaczka i wiele innych
Galeria: Polowa Msza święta
Galeria: Przemówienia i goście
Galeria: Poświęcenie świetlicy
Galeria: Festyn
24 czerwca 2012 r. o 16.00,  odbyła się polowa Msza św.
celebrowana przez ks. bp Tadeusza Bronakowskiego, a po niej poświęcenie i uroczyste otwarcie nowej świetlicy w Giełczynie. Świetlica została zbudowana w ramach projektu PROW 2007-2013, Oś 3 Odnowa i Rozwój Wsi. Gmina wyłożyła: 302 775,08 zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej: 476 993 zł.
Poświęcenie nowej świetlicy w Giełczynie.
Ojcze Niebieski Ty dajesz nam wiele dowodów swojej dobroci uczyń nas wdzięcznymi za to co dla nas czynisz. Spójrz z miłością na tych wszystkich, którzy w tobie pokładają nadzieję. Pobłogosław ten obiekt,tę świetlicę i strzeż wszystkich, którzy będą z niej korzystać, udziel im Twojego pokoju, zachowaj ich od zła, daj im tego czego im potrzeba do życia i otwórz ich serca na potrzeby bliźnich. Niech zawsze pamiętają, że nasze mieszkanie na ziemi jest tylko przejściowe, bo jesteśmy powołani do wiekuistego przebywania z Tobą w niebie przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
ks. bp Tadeusz Bronakowski
Przemówienia, podziękowania i zaproszeni goście
Dziękuję ks. biskupowi za przyjęcie zaproszenia, za obecność, za odprawienie Mszy św. przy nowo wybudowanej świetlicy, za wprowadzenie miłej atmosfery, która nam bardzo uświetniła tę okazję. Dziękuję również księżom z naszej parafii, panu organiście, a teraz mam zaszczyt powitać znamienitych gości: ks. bp Tadeusza Bronakowskiego, Starostę Łomżyńskiego Lecha Marka Szabłowskiego, V-ce Starostę Krzysztofa Kozickiego, witam również Pana Prezydenta Miasta Łomży Mieczysława Czerniawskiego, Pana Wójta Gminy Łomża Jacka Nowakowskiego, wszystkich kolegów i koleżanek radnych tej i poprzedniej kadencji, przyjaznych nam sołtysów ze wszystkich miejscowości, ... więcej
radna gminy Łomża Jolanta Jałowiecka
Ekscelencjo ks. biskupie, czcigodni księża, panie wójcie, pani radna, droga wspólnoto miejscowości Giełczyn i Zawady. W imieniu władz Powiatu Łomżyńskiego pragnę wyrazić słowa szacunku, uznania za realizację tej pięknej świetlicy. Świetlicy, która myślę będzie miejscem ważnym, miejscem spotkania, miejscem jednoczącym, miejscem tworzącym wspólnotę, miejscem w którym zrodzi się wiele ważnych i cennych pomysłów, które jeszcze bardziej zintegrują tę miejscowość, i z tej okazji pragnę przekazać taki skromny upominek dla pani radnej z podziękowaniem za tą inicjatywę, za to wszystko co dobrego tutaj się stało. Panie wójcie piękne obiekty, piękny kompleks ... więcej
Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski
Ekscelencjo drodzy księża, szanowni państwo mieszkańcy przede wszystkim Giełczyna, ale widzę mieszańców, reprezen­tantów całej gminy. Moi drodzy, znamy się od kilku lat i pamiętam jak robiliśmy pierwsze spotkania. Ja jako nowy, świeży wójt. Mieliśmy wtedy dwa obiekty na terenie Giełczyna. Starą remizę, rozsypującą się w środku miejscowości i starą szkołę, która była zlikwidowana parę lat wcześniej. Mieliśmy dylemat, co z tym zrobić ... więcej
Wójt Gminy Łomża Jacek Nowakowski

.

W czwartek 7-go czerwca obchodziliśmy święto Bożego Ciała i odpust w naszej parafii
Święto Bożego Ciała
Dzisiaj drodzy bracia i siostry obchodząc uroczystość Bożego Ciała szczególnie uroczyście dziękujemy Jezusowi Chrystusowi za Jego obecność pośród nas pod postaciami chleba i wina. Błogosławiony Jan Paweł II w Encyklice o Eucharystii w życiu Kościoła napisał:
"Oto skarb Kościoła, serce świata, zadatek celu, do którego każdy człowiek, nawet nieświadomie, podąża. Wielka tajemnica, która z pewnością nas przerasta i wystawia na wielką próbę zdolność naszego rozumu do wychodzenia poza pozorną rzeczywistość".
Eucharystia - to największa tajemnica naszej wiary, to
równocześnie wielki znak, znak miłości Pana Boga do człowieka, do każdego z nas. A zatem dziękując Bogu za tę Jego miłość, za Jego obecność pośród nas w Eucharystii prośmy jednocześnie o to aby błogosławił nam w każdym dniu naszego życia. ks. Krzysztof Górski
Bóg zapłać za zrobienie pięknych ołtarzyków i udekorowanie trasy procesji Bożego Ciała. Policji dziękujemy za zabezpieczenie trasy procesji a panu Marczykowi za nagłośnienie.
.

3-go czerwca 2012r. dzieci z klas II przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej
Pierwsza Komunia Święta
"Najmilsi, wśród nas zgromadzonych w imię Jezusa Chrystusa, aby złożyć Bogu Najświętszą Ofiarę stoją dziś dzieci, które przyjmą po raz pierwszy Komunię Świętą. Ciało Chrystusa pod postacią chleba. Jest to wielka chwila dla nas wszystkich, dla całej wspólnoty parafialnej. Jest to wielka chwila dla was kochane dzieci. Od tej chwili będziecie przyjmować pokarm, który daje życie wieczne. Pamiętajcie by zawsze czynić to z czystym sercem".
ks. Dariusz Krajewski
Dziękujemy kapłanom za nauczanie i udzielanie sakramentów świętych. Dziękujemy rodzicom, chrzestnym, katechetom, wycho­wawcom, nauczycielom i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przygotowali te dzieci do dzisiejszego święta a panu organiście, panu kościelnemu, ministrantom za wspólną modlitwę. Dziękujemy za posprzątanie kościoła, za piękne kwiaty i dar ołtarza.
.

3-go Maja ks. bp Janusz Stepnowski udzielił naszej młodzieży sakramentu bierzmowania
Bierzmowanie
"Drodzy kapłani, droga młodzieży, drodzy wierni tej parafii Bożego Ciała, za chwilę młodzież z waszej parafii przyjmie sakrament bierzmowania. Sakrament, który umacnia w wierze, sakrament dojrzałości chrześcijańskiej ...
Ta parafia - Bożego Ciała przeżywa dziś też swój odpust coroczny Matki Bożej Królowej Polski ...
Droga młodzieży, w ten dzień, dzień Jej święta przyjmiecie sakrament bierzmowania, sakrament, który wprowadza jeszcze większą odpowiedzialność, odpowiedzialność nie tylko za siebie ale i też za innych. Od tego momentu będziecie namaszczeni Duchem Świętym. Staniecie się świadkami Chrystusa. Świadomymi świad­kami Chrystusa, którzy będą głosić swoją wiarę przez czyny i słowa. Będziecie też bronić tej waszej wiary. Nie możecie się wstydzić naszej wiary chrześcijańskiej, wiary którą każdy z was wyniósł ze swojego rodzinnego domu, wiary którą nauczył się na klęczkach we własnym domu.
Nie można zapomnieć tych symboli naszego chrześcijańskiego życia, nie można zapomnieć tych modlitw, które każdy z was nauczył się gdy był jeszcze dzieckiem. To wasi rodzice nauczyli was się żegnać i modlić. Tę odpowiedzialność o to żeby tę wiarę przekazywać następnym pokoleniom, tej odpowiedzialności nie można zmarnować. Nie można się wstydzić naszej wiary, trzeba nią żyć i w szkole i na ulicy i na wakacjach. W każdym momencie naszego życia. Mimo że wiara chrześcijańska w dzisiejszych czasach jest czasami opluwana, poniżana czy używa się ironii w stosunku do tych ludzi, którzy żyją tą wiarą. Jednak my wszyscy jesteśmy wierni naszemu Panu i Stwórcy. Wszyscy my wierzymy, że Jezus Chrystus zmartwychwstał i oddał życie za każdego z nas.
Drodzy młodzi ludzie nie wstydźcie się waszej wiary, nie lękajcie się. Chrystus zmartwychwstały jest w waszych sercach. Duch Święty umocni was w chwilach próby. On będzie przy was w każdym momencie waszego życia. Każdy z was został ochrzczony, a dzisiaj zostanie namaszczony Duchem Świętym. Amen".
ks. bp Janusz Stepnowski
Zobacz: galerię zdjęć Zobacz: więcej
.

Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał dla Ciebie
Jezus umarł i zmartwychwstał dla Ciebie
Za tydzień 29-go kwietnia w naszej parafii ukażą się w sprzedaży płyty DVD z filmem z przedstawienia artystycznego w wykonaniu naszej Grupy Teatralnej BCSK Pt. "Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał dla Ciebie". Koszt płyty wynosi 10 zł. Będziemy mogli nabyć je pod chórem po każdej Mszy św. Ofiary zebrane z ich sprzedaży będą przeznaczone chorym na nowotwory z naszej parafii. Prosimy zgłaszać chorych do kapłanów.

.

Wielki Piątek 6-go kwietnia 2012r. - Liturgia Męki Pańskiej i Droga Krzyżowa
Liturgia Męki Pańskiej
Liturgia Męki Pańskiej 06.04.2012r. 18.00
Droga Krzyżowa Droga Krzyżowa 06.04.2012r. godz. 20.00
Liturgia Męki Pańskiej
W Wielki Piątek, drugi dzień Triduum Paschalnego prze­żywaliśmy najsmutniejszy dzień całego roku kościelnego. Od niepamiętnych czasów był on dla chrześcijan dniem żałoby i postu ponieważ tego dnia umarł Chrystus. Tego dnia zgro­madziliśmy się na Świętej Liturgii aby uobecnić Jego mękę i śmierć. Dlatego zobaczyliśmy pusty ołtarz, tabernakulum, obnażone ołtarze, milczące dzwony i organy oraz matowy głos kołatek. Od pierwszych wieków chrześcijaństwa Kościół nie sprawował nigdy w tym dniu Eucharystii. Podobnie jest i dziś. Jest to jedyny dzień w roku gdy nie odprawia się Najświętszej Ofiary. Na Liturgię Wielkiego Piątku składają się liturgia słowa, adoracja krzyża i Komunia Święta.
Droga Krzyżowa
W Wielki Piątek wspominaliśmy w naszej parafii mękę i śmierć krzyżową Jezusa Chrystusa. Po zakończeniu nabożeństwa w kościele około godziny 20:00 wyruszyła procesja Drogi Krzyżowej ulicami naszego osiedla.

.

Marsz dla Życia i Rodziny ŁOMŻA 25 marca z Kościoła Bożego Ciała do Katedry
Marsz dla Życia i Rodziny
Msza święta 25.03.2012r. godz. 12.00
Zobacz galerię zdjęć:
Marsz dla Życia i Rodziny Marsz ulicami Łomży 25.03.2012r. 13.10
Zobacz galerię zdjęć:
Marsz dla Życia i Rodziny
Duchowa Adopcja 25.03.2012r. 14.00
Zobacz galerię zdjęć:
Dołącz do Akcji Uratuj Świętego !
Każdego roku na świecie dokonuje się kilkadziesiąt milionów aborcji . . . Z przeróżnych powodów zabija się rocznie tak wiele niewinnych istot, przy milczącej zgodzie części świata. Dziecko, które rozpoczyna swoje życie pod sercem matki powinno czuć się tam najpewniej i najbezpieczniej. Ktoś jedną decyzją pozbawia te dzieci radości przeżywania wspaniałego dzieciństwa, pierwszej miłości, wspólnych spacerów i rozmów... Nie może ich pozbawić tylko jednego. Świętości ich życia oraz Miłości Pana Boga.
Istotą Akcji - Nowenny „Uratuj Świętego!” jest 9-dniowa modlitwa w intencji dzieci zagrożonych aborcją. Zachęcamy uczestników akcji, by jako modlitwę wybrali Koronkę do Bożego Miłosierdzia lub Różaniec. W ubiegłym roku do Akcji włączyło się ponad 11 tysięcy osób z Polski i Świata. Każdego dnia nowenny na stronie www.uratujswietego.pl uczestnicy akcji mogli odnaleźć wideo komentarz do tematu dnia, a także rozważanie przygotowane na dany dzień. Prawie połowa uczestników Akcji modliła się w swoich wspólnotach, parafiach, grupach modlitewnych. Fakt, iż bardzo wiele wspólnot włączyło się w tę akcję sprawił, iż przygotowaliśmy dla wspólnot (w tym wspólnot parafialnych) specjalną propozycję....
Zobacz: www.uratujswietego.pl
Duchowa Adopcja
Czym jest Duchowa Adopcja? Pełna poprawna nazwa brzmi: "Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą". Nie jest to więc adopcja prawna dziecka po urodzeniu, pozbawionego opieki rodzicielskiej, do rodziny zastępczej, ale adopcja duchowa dziecka poczętego zagrożonego zabiciem w łonie matki. Wyrażana jest osobistą modlitwą jednej osoby o ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga Dawcę Życia. Trwa przez 9 miesięcy, okres wzrostu dziecka w łonie matki. Zobowiązanie adopcyjne, poprzedza przyrzeczenie, które je utwierdza.
Zobacz: www.duchowaadopcja.com.pl

.

Msza święta prymicyjna w nadzwyczajnej formie Rytu Rzymskiego
ks. Sergiusz Orzeszko
ks. Sergiusz Orzeszko
24 marca 2012r. została odprawiona Msza św. prymicyjna w nadzwyczajnej formie Rytu Rzymskiego tzw. Msza święta trydencka z błogosławieństwem prymicyjnym celebransa ks. Sergiusza Orzeszko.
W dniu dzisiejszym drodzy bracia i siostry, w sposób szczególny cieszymy się wielkim darem, jakim jest dar kapłaństwa. Serdecznie witamy w naszej wspólnocie parafialnej ks. Sergiusza, wszystkich jego zaproszonych gości. Ksiądz Sergiusz za chwilę odprawi dla nas swą mszę św. prymicyjną, na zakończenie udzielając nam Bożego błogosławień­stwa, błogosławieństwa prymicyjnego. W imieniu ks. proboszcza nieobecnego z tej racji, że przebywa w szpitalu, w sposób serdeczny księże witam ciebie i proszę i w swoim imieniu i w imieniu nas wszystkich tutaj zgromadzonych przy ołtarzu Pańskim o twoją modlitwę, o twoje wstawianie się za nami, w naszych potrzebach u Pana Boga. (ks. Krzysztof Górski)
Bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie mojej osoby, za to że mogę się z wami modlić tutaj księże Krzysztofie, bardzo cieszę się, że tutaj jest obecny również ks. prałat, kapłan o zacnym doświadczeniu kapłańskim, więc wbrew pozorom mam tremę, ale też czuję się bezpiecznie. Wiem, że na pewno wasza obecność dwóch kapłanów będzie mnie tutaj wspierać i sprawi, że ten kult - adoracja Pana Boga będzie doskonała. (ks. Sergiusz Orzeszko)
Zobacz: galerię zdjęć

.

31 marca 2012r. zakończyły się rekolekcje wielkopostne w naszej parafii
ks. Dr Mirosław Brzeziński
ks. Dr Mirosław Brzeziński
Zakończyły się rekolekcje wielkopostne w naszej parafii. Dzisiaj, w Niedzielę Palmową przyjmu­jemy Komunię generalną i w szczególny sposób modlimy się za rekolekcjonistę ks. dr Mirosława Brzezińskiego, który prowadził nasze rekolekcje a także za kapłanów spowiadających w tych dniach.
Bardzo dziękujemy dyrekcji, nauczycielom i wychowawcom szkół za troskę o dzieci i młodzież w czasie rekolekcji.

.

W budynku plebanii naszej parafii powstaje Centrum Formacji Rodzin.
strych, pomieszczenie na kaplicę W piwnicy powstaje zaplecze kuchenne w po­staci kawiarenki, I i II piętro będzie służyć spotkaniom różnych grup parafialnym, na strychu natomiast budowana jest kaplica pod wezwaniem „Świętej Rodziny”. Obraz „Świętej Rodziny” już jest, natomiast zamówiliśmy jeszcze krzyż „Krucjaty Wyzwolenia Człowieka”, oraz Tabernakulum. Prosimy serdecznie parafian o wsparcie finansowe, składanie darów, takich jak np. niepotrzebne meble, zaangażowanie i po- Zobacz więcej moc na miarę możliwości.

.
Copyright © 2009-2019 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA p.w. BOŻEGO CIAŁA W ŁOMŻY