CENTRUM FORMACJI RODZIN

W parafii p.w. Bożego Ciała w Łomży powstaje Centrum Formacji Rodzin.


Kaplica pod wezwaniem „Świętej Rodziny” Kaplica pod wezwaniem „Świętej Rodziny”
przy sztucznym oświetleniu.


Kaplica pod wezwaniem „Świętej Rodziny” Kaplica pod wezwaniem „Świętej Rodziny”
podczas zachodu słońca.


Widok od strony ołtarza Widok od strony ołtarza.


Krzyż „Kruc­ja­ty Wyzwolenia Człowieka” Krzyż „Kruc­ja­ty Wyzwolenia Człowieka”


Obraz Świętej Rodziny Obraz Świętej Rodziny.


Półołtarz i pulpit do kaplicy Półołtarz i pulpit do kaplicy.
Będzie on umieszczony w kaplicy pod wezwaniem „Świętej Rodziny” - w Centrum Formacji Rodzin.


strych, pomieszczenie na kaplicę Na strychu planowana jest kaplica pod wezwaniem „Świętej Rodziny”. Obraz  „Świętej Rodziny” już jest,  natomiast zamówiliśmy jeszcze krzyż „Kruc­ja­ty Wyzwolenia Człowieka”,  oraz Taberna­ku­lum. Prosimy serdecznie parafian o wsparcie finan­so­we, składanie darów takich jak może już niepot­rzeb­ne meble, zaangażo­wanie  i  pomoc  na miarę możliwości.


schody na II piętro Schody na strych prowadzą do kaplicy pod wezwaniem „Świętej Rodziny”.


pomieszczenie na I piętrze Pomieszczenie na I piętrze.


korytarz na I piętrze Korytarz na I piętrze.
Podobny układ pomieszczeń jak na parterze jest również na I piętrze. Są to   4 pokoje i pomiesz­cze­nie na łazienkę.


schody na I piętro Schody na I piętro.


pomieszczenie na parterze Pomieszczenie na parterze.


korytarz na parterze Na parterze natomiast przewidujemy pokoje goś­cin­ne, które też mogłyby służyć do spotkań róż­nych grup, w trakcie pracy tygodniowej czy to z młodzieżą,  czy ze starszymi.  Tu jak widać są  4 pokoje, plus miejsce na łazienkę. Wszystko to wy­ma­ga gruntownego remontu ponieważ po­miesz­cze­nia są w stanie prawie że surowym. Niezbędna jest wymiana okien, położenie instalacji elek­trycz­nej, wodnej, kanalizacyjnej, centralnego og­rze­wa­nia. Trzeba położyć tynki.


schody na parter Schody na parter.


piwnica, pomieszczenie na kawiarenkę Tutaj stworzymy parafialną kawiarenkę. Tworzone dzieło będzie związane nie tylko z „Domowym Koś­cio­łem” ale przede wszystkim z posługą na rzecz rodziny, na rzecz naszej parafii w ramach porad­nic­twa  rodzinnego.   Można   będzie  organizować rekolekcje i dni skupienia.  Żeby to zrobić musi być  zaplecze  kuchenne.  W kawiarence można będzie wypić herbatę lub kawę.Copyright © 2009-2019 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA p.w. BOŻEGO CIAŁA W ŁOMŻY