Ogłoszenia duszpasterskie
18 marca 2018 r. 5 Niedziela Wielkiego Postu
 1. Piąta niedziela Wielkiego Postu wprowadza nas w pasyjny charakter tego okresu liturgicznego. Nasz uwaga skupia się na Męce i Śmierci Chrystusa. Tradycyjne, od dziś zasłaniamy w kościele krzyże. Tym bardziej zachęcamy do udziału w Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach, szczególnie te osoby, które jeszcze w tym roku nie uczestniczyli w tych pięknych pasyjnych nabożeństwach. To już ostatnia okazja - Droga Krzyżowa w piątek, dla dzieci o godz. 17.30 dla młodzieży i dorosłych po Mszy św.
 2. W ubiegłym tygodniu przeżyliśmy rekolekcje wielkopostne oraz parafialną Drogę Krzyżową. Dziękuje tym, którzy dali świadectwo wiary. Modlimy się za tych, którzy nie skorzystali z tego czasu łaski i Miłosierdzia. Dziękuję Dyrekcji, nauczycielom i katechetom ze Szkoły Podstawowej nr 10 oraz Zespołu szkół Mechanicznych za ich zaangażowanie w program rekolekcyjny w tych szkołach. Dziękuję ruchom katolickim i służbie liturgicznej za posługi w liturgii; dziękuję za dary na stół rekolekcyjny: wędlinę, pieczywo i ciasta. Dziękuję wszystkim, którzy mimo dotkliwego zimna wzięli udział w Parafialnej Drodze Krzyżowej, firmie Marczyk za nagłośnienie, policji oraz Grupie Ratowniczej „Nadzieja”, za zapewnienie bezpieczeństwa. Bardzo cenne jest nasze zaangażowanie w publiczne wyznawanie wiary.
 3. Dziękuję małżonkom ruchu „Domowy Kościół” za podzielenie się świadectwem i zachętę do włączenia się w ten ruch. Po Mszy św. będzie możliwość spotkania i rozmowy z uczestnikami tego ruchu. Po wieczornej Mszy św. zapraszamy zainteresowanych na spotkanie z Domowym Kościołem do sali w domu parafialnym.
 4. W ubiegłą niedzielę, w akcji krwiodawstwa „Oddaj Krew w Bożym Ciele”, wzięło udział 35 osoby oddając w sumie 15,75 l. krwi. Wszystkim serdecznie dziękuję za odwagę i ofiarność.
 5. Parafialny Zespół Caritas zebrał na pomoc chorym i potrzebującym 691 zł. Bóg zapłać. Bardzo proszę o dary żywnościowe na paczki świąteczne, potrzeba szczególnie oleju. Zachęcam także do nabywania paschalików i wartościowych publikacji rozprowadzanych przez Caritas.
 6. Dziękuję za ofiary indywidualne na potrzeby kościoła: 1 x 200 zł 2 x 100 zł. Bóg zapłać.
 7. Jutro, 19 marca, uroczystość św. Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i patrona Kościoła. Na uroczystą Mszę Świętą z zawierzeniem mężów i ojców św. Józefowi zapraszamy o godz. 18.00.
 8. Święty Józef jest patronem naszego Pana Kościelnego, który od wielu lat z wielkim oddaniem i gorliwością służy naszej wspólnocie w trosce o ołtarz i liturgię, daje świadectwo wiary i miłości do Chrystusa i Kościoła. Życzymy Panu Józefowi Bożej opieki, zdrowia i wszelkiego błogosławieństwa.
 9. W nocy z soboty na niedzielę, 24 na 25 marca, przestawimy zegarki, zmieniając czas z zimowego na letni.
 10. Za tydzień Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej, która rozpoczyna Wielki Tydzień – czas głębokiego przeżywania tajemnicy męki i zmartwychwstania Chrystusa. Błogosławieństwo palm na początku każdej Mszy Świętej. Msze św. o godz. 10.00 i 12.00 poprzedzi uroczysta procesja, przypominająca wjazd Jezusa do Jerozolimy. Ta liturgia jednoczy nas z Jezusem, przez uczestnictwo w Jego Męce, Śmierci i Zmartwychwstaniu. Palmy są wyrazem radości ze spotkania z Chrystusem. Starajmy się ożywiać tę piękną, polską tradycję. Po Mszy św. na godz. 12.00 konkurs dla dzieci na najpiękniejszą, własnoręcznie wykonaną, palmę. Słowo Boże głosić będzie Ks. Prof. Mieczysław Ozorowski dziekan wydziału Nauk o rodzinie UKSW.
 11. W przyszłą niedzielę, ostatnią miesiąca, taca na ogrzewanie, remonty i inwestycje. Wkrótce będziemy mogli wznowić nieukończone prace i podjąć kolejne.
 12. W sobotę i w Niedzielę Palmową młodzież gromadzi się, aby pod przewodnictwem Ks. biskupa świętować Dzień Młodzieży. Ponawiam serdeczną prośbę o przyjęcie uczestników ŚDM na nocleg w warunkach „pielgrzymkowych”, w dniach 24-25 marca - z soboty na niedzielę. Osoby chętne do okazania młodym gościnności proszę o zgłoszenie do Ks. Pawła.
 13. Osoby, które nie skorzystały z rekolekcji zachęcamy, aby nie odkładać spowiedzi świętej na ostatnie dni Wielkiego Postu i Triduum Paschalne. Z uwagi na posługę w rekolekcjach w sąsiednich parafach korzystajmy ze spowiedzi podczas porannej Mszy św.
 14. Zachęcamy również, aby rodziny zatroszczyły się o zaproszenie duszpasterzy do odwiedzenia obłożnie chorych w domach.
 15. Przedstawicieli służb mundurowych: wojska, policji straży pożarnej, służby celnej i służby więziennej, mieszkających na terenie naszej parafii, serdecznie zapraszam do udziału w warcie honorowej przy Grobie Pańskim oraz podczas procesji rezurekcyjnej. Spotkanie organizacyjne w przyszłą niedzielę po wieczornej Mszy św.
 16. Głos katolicki podejmuje temat chrześcijańskiej jałmużny: ukazuje wartość dzielenia się z innymi i potrzebę roztropności w dawaniu; o radości płynącej z ofiarności; o odpowiedzialności za materialne potrzeby wspólnoty kościoła. Zapraszam do lektury.
 17. Sakrament chrztu przyjął: Wiktor Polkowski. To dziecko i jego rodzinę powierzamy opiece Matki Bożej.
 18. W ubiegłym tygodniu odeszły do wieczności: + Beata Marlena Rutkowska l 54, + Wanda Matulewicz l. 92 oraz +Kazimierz Jakowski l 63. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie ...

PIELGRZYMKA DO SŁONECZNEJ ITALI
Zapisy przyjmuję Ks. Paweł 0-504544520
Życzymy udanej pielgrzymki!
więcej dokument PDF
Do ślubu krok po kroku. Poradnik dla narzeczonych
Do ślubu krok po kroku. Poradnik dla narzeczonych
Zakończyliśmy kolędowe odwiedziny w naszej parafii.
Wraz z księżmi wikariuszami pragniemy wyrazić radość z możliwości spotkania i wspólnej modlitwy wnoszącej do naszych domów Boże błogosławieństwo. Dziękujemy za serdeczną, życzliwą atmosferę tych spotkań, a także za przekazane uwagi i postulaty. Spotkaliśmy się z rodzinami, które w ostatnim czasie zamieszkały w naszej parafii. Drzwi wielu domów i mieszkań pozostały dla nas zamknięte. Są to osoby przebywające za granicą, oraz niewierzący lub niekatolicy – między innymi muzułmanie, Świadkowie Jehowy, ale także niepraktykujący, którzy nie życzą sobie odwiedzin kapłana i Bożego błogosławieństwa. Jest to około 20 % domów i mieszkań. Także te rodziny i osoby obejmujemy troską i modlitwą.
Przyjmowały nas także osoby żyjące w związkach niesakramentalnych, z których większość nie ma możliwości zawarcia sakramentalnego małżeństwa. Wszyscy oni mają miejsce w naszej wspólnocie, mogą i powinni praktykować modlitwę i uczestniczyć w liturgii, oraz troszczyć się o wychowanie dzieci w wierze. Osoby nie mające przeszkód do zawarcia sakramentalnego małżeństwa zachęcamy gorąco, aby jak najszybciej oparły życie rodzinne na łasce Bożej.
Odwiedziliśmy rodziny, borykające się z ciężkimi chorobami swoich członków, dorosłych i dzieci. Wspieramy ich modlitwą, a w miarę możliwości także materialnie. Chorych i osoby w podeszłym wieku zachęcamy do korzystania z sakramentu namaszczenia chorych, czy to podczas rekolekcji parafialnych, czy indywidualnie, w każdej potrzebie. Można korzystać także z modlitwy wstawienniczej grupy Odnowy w Duchu Świętym, która spotyka się w każdy wtorek po wieczornej Mszy św.
Podczas kolędy zapraszaliśmy do zaangażowania w działające w naszej parafii grupy i wspólnoty, a szczególnie ministrantów, grupę oazową, wspólnoty małżonków Domowego Kościoła, Odnowę w Duchu Świętym, Ruch Rodzin Nazaretańskich, Wspólnotę dla Intronizacji i Zespół Caritas. Zapraszam też do udziału w chórze parafialnym, który spotyka się w każdą środę po wieczornej Mszy św.
Serdecznie dziękujemy za złożone podczas kolędy ofiary na kolędę oraz na potrzeby parafii. Są one wyrazem odpowiedzialności i troski o materialne potrzeby naszej wspólnoty, a szczególnie o naszą świątynię. Konieczne do podjęcia prace remontowo – inwestycyjne są znaczne. Niestety, wysokość ofiar kolędowych pozostaje od wielu lat na niezmienionym poziomie, mimo rosnących kosztów bieżącego utrzymania i inwestycji.
Mam nadzieję, że z pomocą łaski Bożej przyczyniać się będziemy do dalszego ożywiania naszej parafii. Osoby, których nie zastaliśmy w domach, a które życzą sobie odwiedzin kapłana, prosimy o kontakt i ustalenie dogodnego dla nich terminu.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Rzecznik Episkopatu o ustawie ws. wolnych niedziel:
Uwolnić niedzielę! Zobacz więcej: dorzeczy.pl
Uchwalona przez Sejm ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę nie jest satysfakcjonująca, choć jest krokiem w kierunku odzyskania niedziel wolnych od pracy – podkreśla rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik w komunikacie wydanym po sej­mo­wym głosowaniu w tej sprawie.
Biskupi podkreślają konieczność przywrócenia całemu społeczeństwu niedzieli jako dnia wypoczynku i czasu budowania więzi rodzinnych oraz umacniania relacji społecznych. Wskazują również, że niedzielny odpoczynek nie może być luksusem dla wybranych, lecz stanowi nierozłączny element sprawiedliwego traktowania wszystkich pracowników. Stąd pilna potrzeba wprowadzenia wszystkich niedziel wolnych od pracy, podobnie jak to już ma miejsce w wielu krajach Unii Europejskiej". więcej

Kuriozalna interpretacja prawa do życia w ONZ - jest protest prawników
więcej http://info.wiara.pl
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY
KAWIARENKI DIALOGOWEJ DLA MAŁŻONKÓW
Duszpasterstwo Rodzin wraz z Domowym Kościołem organizuje w Łomży Kawiarenkę Dialogową dla Małżeństw. Jest to propozycja skierowana do każdej pary małżeńskiej, czy też rodziny, której zależy na odnowieniu wzajemnych relacji, odkryciu ich piękna i głębi oraz uczeniu się dobrej komunikacji.
Spotkania w Kawiarence odbywają się raz w miesiącu. Najbliższe spotkanie w niedzielę 24 września w Restauracji AMADEUS przy ul. Przykoszarowej 16 w Łomży. Początek o godzinie 15.00. Dla dzieci powyżej 2 roku życia organizatorzy zapewniają opiekę.
Szczegóły na stronie internetowej:
http://kawiarenka-dialogowa-lomza.blogspot.com
Narodowy Kongres Trzeźwości
Z badania sporządzonego przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w 34 krajach członkowskich tej organizacji, wynika, że statystyczny Polak wypija aż 10,3 l. alkoholu rocznie. Po alkohol sięgamy znacznie częściej i chętniej niż jeszcze 25 lat temu. Efekt jest taki, że OECD zaliczyło nasz kraj do tzw. grupy ryzyka, co daje nam miejsce tuż za niechlubnym podium.
Zobacz: http://kosciol.wiara.pl
Duch Święty podpowiada:
módl się, wtedy sprawy ułożą się tak, jak powinny
Spuszczamy powietrze z politykow
więcej:
KTO MOŻE BYĆ CHRZESTNYM W KOŚCIELE KATOLICKIM
Zgodnie z chrześcijańską tradycją, przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 872). Jego zadaniem jest, w wypadku chrztu osoby dorosłej, towarzyszenie w dochodzeniu do wiary i poznawaniu życia chrześcijańskiego; a w przypadku chrztu dziecka ma on wraz z rodzicami przedstawić dziecko do chrztu i pomagać w jego wychowaniu religijnym, tak, by prowadziło życie prawdziwie chrześcijańskie. Chrzestnym nie może więc być każdy. Kościół stawia osobom, które mają być chrzestnymi bardzo konkretne wymagania ... więcej: dokument .pdf
Polska wśród państw wspierających instytucjonalizację wpływów LGBT w Radzie Praw Człowieka
Polska wśród państw wspierających instytucjonalizację wpływów LGBT w Radzie Praw Człowieka
W poniedziałek 21 listopada w Trzecim Komitecie Zgromadzenia Ogólnego ONZ (ZO) państwom wspierającym światowe lobby LGBT udało się zaatakować skutecznie rezolucję Grupy Afrykańskiej zmierzającą do blokowania instytucjonalizacji wpływów LGBT w Radzie Praw Człowieka. Polska wsparła interesy LGBT. więcej:
Islam po włosku
Islam po włosku
więcej:
ataki na chrześcijan
Coraz więcej polskich dzieci ma kontakt z pornografią
Coraz więcej polskich dzieci ma kontakt z pornografią
Henryk Przondziono /Foto Gość
Aż 61 % chłopców i 42 % dziewcząt miało pierwszy
kontakt z pornografią w szkole podstawowej wynika z badania przeprowadzonego przez Fundację Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej wśród ponad 5 tys. gim­naz­jalistów, a informuje o tym "Nasz Dziennik".
Zdaniem cytowanych przez gazetę ekspertów, przed­wczes­ne ingerowanie w postawy młodego człowieka, które są jeszcze niedojrzałe, może prowadzić do za­trzy­ma­nia się jego rozwoju na wczesnym etapie.
Niestety, rewolucja technologiczna pozwala na łatwy dostęp do treści pornograficznych. Zapobiec temu mo­gły­by jedynie działania globalne na poziomie dostawców internetu i operatorów sieci komórkowych, do czego konieczne jest odpowiednie ustawodawstwo. Przykładowo w Wielkiej Brytanii treści pornograficzne w sieci są zablokowane - czytamy w gazecie. więcej

Polskie dziecko przeżyło aborcję
Pobierali tkanki dzieci, które przeżyły aborcje
Pobierali tkanki dzieci, które przeżyły aborcje
Potrzeba tylko odwagi, wytrwałości oraz wsparcia naszych darczyńców.
Fundacja Pro - prawo do życia
Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę przekazać naprawdę wspaniałe wiadomości, które dotarły do nas kilka dni temu.
Rzeszowski szpital Pro-Familia, który dokonywał aborcji niepełnosprawnych dzieci i pozywał do sądu działaczy Fundacji Pro – Prawo do życia za podawanie tego do publicznej wiadomości, nie będzie więcej zabijał dzieci przed narodzeniem. Jako powód zaprzestania aborcyjnej działalności przez szpital podano skorzystanie ze sprzeciwu sumienia przez wszystkich ginekologów pracujących w szpitalu. Szpital nie będzie więc przeprowadzał aborcji, ponieważ żaden z lekarzy nie chce w niej uczestniczyć.
Kilkadziesiąt pikiet zorganizowanych przez rzeszowskich działaczy Fundacji, najwyraźniej doprowadziło do obudzenia sumień ginekologów szpitala i w konsekwencji do zaniechania morderczych praktyk. Odwaga i wytrwałość budzą sumienia. Naszym celem jest obudzenie sumień wszystkich Polaków. Dlatego kontynuujemy kampanię „Szpitale bez aborterów”. Skoro najbardziej agresywny wobec naszych wolontariuszy szpital musiał zaprzestać zabijania dzieci, to znaczy, że możliwe jest powstrzymanie aborcji w każdym szpitalu.
Odwagą i wytrwałością wykazują się wolontariusze Fundacji z całej Polski. W zbiórkę podpisów angażuje się rekordowa liczba osób, co bardzo nas cieszy, ale napotykamy też liczne przeciwności. Nie dziwi nas to, bo każde dobre dzieło spotyka się ze sprzeciwem. Nasi wolontariusze w Krakowie już trzykrotnie byli atakowani przez zwolenników zabijania najsłabszych. Dwukrotnie doszło do ataków fizycznych na wolontariuszy, oprócz tego były próby niszczenia naszych banerów i kart z zebranymi podpisami. W Legnicy skradziono całą naszą wystawę "Wybierz życie". Stale ponosimy jakieś straty, w tym finansowe.
Naszą akcję utrudniają też osoby uważane za działaczy pro-life. Zajmują się atakowaniem naszego projektu zarzucając nam, że domagamy się karania kobiet. Naszym celem jest ochrona prawa do życia dzieci. Przyjęcie zasady całkowitej bezkarności zabójstwa dziecka poczętego, w przypadku, gdy zabójstwa dopuszcza się jego matka, narusza jego godność. Może się zdarzyć, że matka poddana jest silnym naciskom otoczenia. Dlatego postulujemy, aby w takich sytuacjach sąd mógł nadzwyczajnie złagodzić karę, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.
Ataki oczywiście utrudniają zbiórkę podpisów i pracę naszych wolontariuszy, ale nie zniechęcają większości z nich. Mamy świadomość wielkości sprawy, której służymy.
Szanowni Państwo, nasza codzienna praca nie byłaby możliwa bez pomocy darczyńców. Codziennie przemierzamy dziesiątki i setki kilometrów, żeby dotrzeć na pikiety i zbiórki podpisów, przewozimy banery, stoliki i megafony. Niestety paliwo sporo nas kosztuje. Cały czas przybywa też wolontariuszy w wielu miastach i rośnie zapotrzebowanie na plakaty, koszulki, karty podpisowe i kursy dla obrońców życia. To wszystko wymaga nakładów finansowych. Dlatego bardzo Pana proszę o przekazanie darowizny na rzecz zbiórki podpisów oraz kampanii "Szpitale bez aborterów". Dzięki tym pieniądzom, możemy, tak jak to się stało w Rzeszowie, uratować dziesiątki niewinnych dzieci.
Pozdrawiam
Kinga Małecka-Prybyło
Fundacja Pro - Prawo do życia
PS. Wytrwałość i poświęcenie naprawdę budzą sumienia Polaków. Wierzę, że wspólnie uratujemy życie wszystkich niewinnych. więcej:
Przebarwienia na hostii z parafii św. Jacka w Legnicy to tkanka pochodzenia ludzkiego
Numer rachunku:
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. BOŻEGO CIAŁA
18-403 ŁOMŻA ul. PRZYKOSZAROWA 26
Bank Spółdzielczy w Łomży
Numer konta: 56 8757 0001 0003 8250 2000 0010
Parafialny Zespół Caritas
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży
ul. Przykoszarowa 26
18-403 Łomża
Bank Spółdzielczy w Łomży
Numer konta: 98 8757 0001 0003 8250 2000 0030
Wszystkim ofiarodawcom składam, w imieniu całej wspólnoty parafialnej, serdeczne „Bóg zapłać” ks. prał. dr Wojciech NowackiCopyright © 2009-2018 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA p.w. BOŻEGO CIAŁA W ŁOMŻY