Ogłoszenia duszpasterskie
4 grudnia 2016 r. 2 Niedziela Adwentu
 1. Przeżywamy drugą niedzielę Adwentu. Niech ten święty czas mobilizuje każdego do duchowej odnowy, zacieśniania więzi z Bogiem i braćmi. Przygotujmy się na spotkanie z Panem, który przychodzi, aby nas doprowadzić do pełni życia i radości.
 2. W ramach adwentowych umartwień i wyrzeczeń podejmijmy walkę z nałogami i słabościami, zwłaszcza z alkoholizmem. Warto w tym czasie włączyć się w wielkie zmaganie o trzeźwość naszego narodu. Tylko trzeźwym umysłem jesteśmy zdolni świadomie głosić innym zbawienie i wołać: Przyjdź, Panie Jezu!
 3. Rozpoczynamy Rekolekcje Adwentowe. Serdecznie witamy Ks. Dr Roberta Bączka, Ojca Duchownego naszego Seminarium, przed laty wikariusza naszej parafii. Niech Duch Święty obdarza Ks. Roberta swoimi darami na owocną posługę w naszej wspólnocie. Program rekolekcyjny będzie następujący: w niedzielę Msze św. z nauką rekolekcyjną o godz. 8.00, 10.00, 12.00 i 18.00. Adoracja Najświętszego sakramentu od godz. 17.00. W Giełczynie Msza św. o godz. 9.00. W poniedziałek i we wtorek, 5 i 6 grudnia, Msze św. z nauką rekolekcyjną o godz. 6.30 – Roraty; 9.00; 17.00 – dla dzieci i 19.00 – dla młodzieży. o godz. 15.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia. We wtorek na Mszę św. o godz. 9.00 zapraszamy chorych i osoby w podeszłym wieku. Będą oni mogli przyjąć sakrament namaszczenia chorych. W poniedziałek i we wtorek będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty. Postarajmy się dotrzeć do osób oddalonych od Boga i Kościoła z serdeczną zachętą, dla całej parafii by był to czas łaski i nawrócenia.
 4. Dziś obchodzimy Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Katolików żyjących w krajach byłego Związku Sowieckiego będziemy wspierać modlitwą oraz ofiarami, składanymi do puszek po Mszy św.
 5. Wszystkich, którym pozwala na to stan zdrowia, zapraszamy do udziału w akcji krwiodawstwa pod hasłem „Oddaj Krew w Bożym Ciele”. Podzielmy się darem bezcennym krwi przyczyniając się do ratowania życia naszych bliźnich.
 6. Dziś wspominamy św. Barbarę, dziewicy i męczennicy z przełomy III i IV wieku, patronkę górników i hutników, oraz bezrobotnych – jest to Dzień Modlitw w Intencji Bezrobotnych. W naszej wspólnocie pragnę szczególnie podziękować Pani Basi, Liderce Parafialnego Zespołu Caritas, która od wielu lat bezinteresownie poświęca swój czas i siły, aby pomagać chorym i potrzebującym, a środki na tę pomoc gotowa jest choćby i spod ziemi wydobyć. Niech Pan Jezus dodaje sił, błogosławi zdrowiem i zjednuje ludzką życzliwości zrozumienie dla tej pięknej i potrzebnej posługi.
 7. Taca z 27 listopada 6 290. Ofiary indywidualne: 1x 100 zł, 1 x 50 zł. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękuję.
 8. W dni powszednie Adwentu zapraszam do udziału w uroczystej Mszy św. wotywnej o Matce Bożej o świcie, zwanej Roratami. W naszym kościele Roraty o godz. 6.30. W rodzinach warto już teraz przygotować lampiony, których światło będzie nam towarzyszyło w tej modlitwie. Zapraszam do licznego udziału w Roratach, dzieci, młodzież i dorosłych. W ten sposób, w blasku światła lampionów roratnych i świec, rozbudźmy w naszych sercach oczekiwanie na przyjście Chrystusa. Zachęcam do podejmowania dobrowolnych umartwień, wyrzekania się nałogów, oraz do powstrzymania się od hucznych zabaw.
 9. Parafialny Zespół Caritas zaprasza do włączenia się w kolejną edycję „wigilijnego dzieła pomocy dzieciom”. Są już dostępne Świece wigilijne, które są znakiem gotowości na przyjęcia Jezusa, naszej zdolności dostrzegania Go i otaczania miłością w najsłabszych i potrzebujących, a zwłaszcza w dzieciach. Pamiętajmy, że dzięki temu dziełu wiele dzieci korzysta z różnych form pomocy i wypoczynku. Bardzo zachęcam, aby świeca wigilijna zapłonęła w każdej rodzinie. Zwracamy się także z prośbą o składanie darów żywnościowych na paczki świąteczne dla ubogich rodzin. Niech nasz dar przyniesie nieco Bożonarodzeniowej radości cierpiącym niedostatek. Kosz w przedsionku kościoła już czeka!
 10. We wtorek, 6 grudnia, wspomnienie św. Mikołaja, biskupa, żył na przełomie III i IV wieku. Sławę i cześć zyskał dzięki wyjątkowej dobroci i mądrości. Tego dnia tradycyjnie obdarujemy prezentami nasze dzieci i bliskich. Niech to wspomnienie pomoże nam w otwarciu oczu i serc na dzieci, o których bliscy zapomnieli albo się ich wyparli.
 11. We czwartek, 8 grudnia, Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Z tej okazji po Mszy św. o godz. 18.00 zapraszam do uczczenia Maryi Niepokalanie Poczętej śpiewem bizantyjskiego hymnu „Akatyst”. Trójgłosowy śpiew poprowadzi chór pod kierunkiem Pana Stanisława. Opiece Maryj Niepokalanej powierzamy naszą wspólnotę parafialną, owoce rekolekcji i adwentowego przygotowania.
 12. Głos Katolicki zamieszcza materiał o wartości ludzkiej pracy, także tej, która nie da się zamknąć w pieniądzach; o wspieraniu macierzyństwa także e ekstremalnych sytuacjach.
 13. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM TAKŻE:
  • 4 grudnia – św. Jan Damasceński (ok. 650-750), prezbiter i doktor Kościoła, autor kanonów Kościoła Wschodniego;
  • 7 grudnia – św. Ambroży, biskup Mediolanu, żyjący w IV wieku, gorliwy duszpasterz i uczony teolog, wielki doktor Kościoła;
  • 9 grudnia – św. Jan Diego (1474-1548), Indianin z plemienia Azteków, który przyjął chrzest; jakby w nagrodę za jego chrześcijańską gorliwość 9 grudnia 1531 roku objawiła mu się Maryja w znanym i czczonym do dziś wizerunku Matki Bożej z Guadalupe.

Ordo Iuris oferuje wsparcie prawne
i procesowe dla rodziców
Ordo Iuris oferuje wsparcie prawne i procesowe dla rodziców
W odpowiedzi na akcję „Tęczowy Piątek” Instytut Ordo Iuris przygotował „Rodzicielskie oświadczenie wychowawcze” oraz oferuje wsparcie prawne i procesowe dla rodziców.
Składając Oświadczenie, rodzic jednoznacznie odmawia udziału swego dziecka we wszelkich wykraczających poza program szkolny działaniach propagandowych, opartych na ideologii gender, ideologicznych koncepcjach płci „kulturowej” lub „społecznej”, oraz tożsamości płciowej i seksualnej. Udział w takich zajęciach wymagać będzie pisemnej zgody rodziców, po przed­stawieniu im konspektu zajęć organizowanych w szkole. więcej:
Projekt obywatelski o pełnej ochronie życia ludzkiego na prenatalnym etapie rozwoju
WIELKA POKUTA - Jasna Góra - 15 października 2016
WIELKA POKUTA - Jasna Góra - 15 października 2016
Zapraszamy na Jasną Górę, na Wielką Pokutę za wszystkie grzechy popełnione w Polsce.
Naród Polski jest podzielony, dużo jest złości i zawiści. Wielu żyje w lęku, niepewności, w nałogach. To są skutki grzechów, które popełniliśmy, my i nasi przodkowie.
Przez wspólną „Wielką Pokutę” możemy zmienić bieg historii. Historii każdego z nas i całego świata. To jest czas potężnej walki cywilizacji życia z cywilizacją śmierci. To chwila wymagająca szybkiej i jasnej odpowiedzi każdego z nas.
Spotkanie poprowadzą ojcowie Antonello Cadeddu i Henrique Porcu misjonarze z Brazylii oraz ks. Piotr Glas. Mszę Święta będzie celebrował Jego Ekscelencja ks. abp. Stanisław Gądecki.
Studium Życia Rodzinnego - ruszyły zapisy
więcej:
Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski
Kampania „Przekażmy sobie znak pokoju"
rozmywa jednoznaczne wymagania Ewangelii
W ostatnim czasie organizacje związane z tzw. nurtem L G B T - wsparte przez środowiska Tygodnika Powszechnego, Więzi i Znaku - rozpoczęły kampanię medialną pt. „Przekażmy sobie znak pokoju". Akcja ta skierowana jest do ludzi wierzących i - jak twierdzą organizatorzy - „ma na celu przypomnienie, że z wartości chrześcijańskich wypływa konieczność postawy szacunku, otwarcia i życzliwego dialogu wobec wszystkich ludzi, także homoseksualnych, biseksualnych i transpłciowych" (źródło: www.znakpokoju.com). O ile wszelkie działania służące promowaniu zgody społecznej zasługują na uznanie, o tyle - w kontekście wspomnianej inicjatywy - należy przypomnieć o fundamentalnych sprawach, które Kościół głosi w sposób niezmienny.
pobierz dokument:
Stanowisko Metropolity Krakowskiego
Stanowisko Metropolity Krakowskiego w sprawie kampanii "Przekażcie sobie znak pokoju"
"Z ubolewaniem stwierdzam, że w fałszowanie niezmiennej nauki Kościoła włączyły się również niektóre środowiska katolickie".
W związku rozpoczętą kampanią społeczną "Przekażcie sobie znak pokoju", czuję się w obowiązku przypomnieć naukę Kościoła katolickiego na temat homoseksualizmu, ponieważ jest ona ukazywana w sposób rozmyty lub wręcz zmanipulowany.
Kościół w sprawie homoseksualizmu jest cierpliwy i miłosierny dla grzeszników oraz jednoznaczny i nieprzejednany wobec grzechu. Wychowując swoich wiernych do szacunku dla każdego człowieka, jasno naucza, że nie może to nigdy prowadzić do aprobowania aktów homoseksualnych lub legalizowania związków jednopłciowych. Ta prawda moralna, zawarta w Katechizmie (por KKK 2357-2359) i w nauczaniu papieży, obowiązuje w sumieniu każdego katolika.
Niestety jasno widać, że kampania, która odwołuje się do nauki chrześcijańskiej, ma na celu nie tylko promowanie szacunku dla osób homoseksualnych, ale również uznanie aktów homoseksualnych oraz związków jednopłciowych za moralnie dobre. Z ubolewaniem stwierdzam, że w fałszowanie niezmiennej nauki Kościoła włączyły się również niektóre środowiska katolickie, których wypowiedzi i publikacje odeszły od Magisterium. Powołując się wybiórczo na wypowiedzi papieża Franciszka, przemilcza się te, w których Ojciec Święty tłumaczy, że w sprawie homoseksualizmu "powtarza tylko naukę zawartą w Katechizmie" (wywiad z o. Antonio Spadaro).
Obawiam się, że to celowe działanie służy zamazaniu pamięci o wielkim dobru Światowych Dni Młodzieży, które dokonało się w Krakowie i całej Polsce. Związane jest ono z wartościami płynącymi z Ewangelii, które są konkretną i wymagającą propozycją moralną dla młodego pokolenia.
Kard. Stanisław Dziwisz
Metropolita Krakowski
Islam po włosku
Islam po włosku
więcej:
Numer konta parafialnego Zespołu Caritas:
Numer konta parafialnego Zespołu Caritas:
98 8757 0001 0003 8250 2000 0030
Biskupi apelują o ograniczenie handlu w niedziele
Biskupi apelują o ograniczenie handlu w niedziele
O poparcie inicjatywy ustawodawczej, ograniczającej handel w niedziele, zaapelowali biskupi diecezji: gliwickiej, opolskiej, sosnowieckiej oraz archidiecezji katowickiej .
Publikujemy treść komunikatu biskupów diecezji: gliwickiej, opolskiej, sosnowieckiej oraz archidiecezji katowickiej w sprawie poparcia inicjatywy ustawodawczej ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. więcej:
Polskie dziecko przeżyło aborcję
Nie ma na co czekać - zwyciężymy!
Fundacja Pro - prawo do życia
W ubiegłym tygodniu media obiegła informacja o wynikach sondażu, w którym Polacy zdecydowanie opowiedzieli się po stronie życia i poparli założenia projektu ustawy "Stop Aborcji". Ponad 58% zapytanych popiera całkowity zakaz aborcji z zachowaniem możliwości ratowania życia matki, jeśli jest zagrożone. Takiemu rozwiązaniu sprzeciwia się 30% Polaków.
Na taki wynik pracowaliśmy całe lata. Sumienia Polek i Polaków nie obudziły się same. To wytrwałość, odwaga i nieustanna aktywność obrońców życia sprawiła, że zdecydowana większość naszych rodaków ma świadomość, że aborcja to okrutne morderstwo. To codzienna praca naszych wolontariuszy w całej Polsce, ich zaangażowanie w organizację pikiet, wystaw, edukacji młodzieży i szkoleń obrońców życia sprawiają, że zwolennicy aborcji na życzenie to w Polsce absolutny margines. To także zasługa wszystkich naszych darczyńców, tych którzy wspierali nas przed laty i tych, którzy robią to dziś!
Fundacja Pro - prawo do życia
Kiedyś wolno było zabijać niewolników, teraz można zabijać nienarodzone dzieci. Dążenie do delegalizacji mordowania ludzi to długi proces, który trwa już od wielu wieków. Jestem pewna, że uda nam się wspólnie doprowadzić go do końca. Szanowni Państwo, ja, nasi pracownicy i wolontariusze, nasi darczyńcy i sympatycy, wszyscy przyczynimy się wielkiego zwycięstwa dobra - doprowadzimy do tego, że żadnej niewinnej istocie nie będzie wolno odmówić człowieczeństwa i prawa do życia.
Niestety nadal są ludzie, którzy tego nie rozumieją i próbują walczyć z nami. W poniedziałek na pikiecie w Warszawie do stolika podeszła kobieta, wzięła długopis i przekreśliła jedną kartę z podpisami, mówiąc że to jej sprzeciw. Zaczęła odchodzić od stolika i mimo wołania wolontariuszy nie chciała się zatrzymać. Wtedy Dawid, organizator pikiety, poprosił policję o interwencję. Kobieta wygłaszała obelgi, złorzeczyła i pokazywała środkowy palec. Na koniec podeszła do wolontariuszy i powiedziała, że i tak wykona aborcję, jeśli będzie chciała, i że my jej nie powstrzymamy. Za zniszczenia kart została ukarana mandatem.
To od nas zależy, czy walka o prawo do życia dla wszystkich ludzi zakończy się sukcesem!
W ciągu ostatnich dwóch miesięcy udało nam się zorganizować ponad 150 pikiet i drugie tyle zbiórek podpisów. To imponujące liczby, za którymi kryją się niestety spore koszty. Każda grupa wolontariuszy wyposażona powinna być w plakaty, stolik, megafon, karty do podpisów i koszulki. Na każdą pikietę ktoś musi ten sprzęt przywieźć. Chętnych do działania przybywa, a kursy dla obrońców życia są jeszcze bardziej kosztowne, ponieważ często musimy uiścić opłatę za wynajem sali i opłacić paliwo na przejazd pro­wa­dzących.
Chciałabym z całego serca poprosić Państwa o aktywne włączenie się w cywilizacyjną walkę o człowieczeństwo i prawo do życia dla każdego poczętego dziecka. Proszę o wsparcie finansowe działań naszych niestrudzonych wolontariuszy. Z pewnością ich wdzięczność będzie ogromna. To od nas zależy, czy walka o prawo do życia dla wszystkich ludzi zakończy się sukcesem za naszych czasów. Nie ma na co czekać!
Pozdrawiam
Kinga Małecka-Prybyło
Fundacja Pro - Prawo do życia
PS. Wytrwałość i poświęcenie naprawdę budzą sumienia Polaków. Wierzę, że wspólnie uratujemy życie wszystkich niewinnych. więcej:
Jak nas wesprzeć?
79 1050 1025 1000 0022 9191 4667
Fundacja Pro - prawo do życia
ul. Grzybowska 37a lok. 25
00-855 Warszawa
Tytułem: Darowizna na cele statutowe - prawo do życia
Sondaż: Polacy po stronie życia
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom oraz Inicjatywa Tato. Net
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom w Łomży oraz Inicjatywa Tato. Net
zapraszają ojców i matki na warsztaty "7 sekretów efek­tywnego ojcostwa", czyli na ciekawe, nowatorsko za­pla­nowane wydarzenie dla mę­żczyzn, którzy chcą wzmocnić swoje ojcowskie umiejętności i stawać się bohaterami dla swoich dzieci. Spotkanie za­wie­ra również wspólny moduł dla małżeństw, podczas któ­re­go kobiety dowiedzą się jak wspierać mężów w byciu efektywnymi ojcami.
Bliższe informacje i zgłoszenia: www.tato.net
Przebarwienia na hostii z parafii św. Jacka w Legnicy to tkanka pochodzenia ludzkiego
Przebarwienia na hostii z parafii św. Jacka w Legnicy to tkanka pochodzenia ludzkiego
Potrzeba tylko odwagi, wytrwałości oraz wsparcia naszych darczyńców.
Fundacja Pro - prawo do życia
Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę przekazać naprawdę wspaniałe wiadomości, które dotarły do nas kilka dni temu.
Rzeszowski szpital Pro-Familia, który dokonywał aborcji niepełnosprawnych dzieci i pozywał do sądu działaczy Fundacji Pro – Prawo do życia za podawanie tego do publicznej wiadomości, nie będzie więcej zabijał dzieci przed narodzeniem. Jako powód zaprzestania aborcyjnej działalności przez szpital podano skorzystanie ze sprzeciwu sumienia przez wszystkich ginekologów pracujących w szpitalu. Szpital nie będzie więc przeprowadzał aborcji, ponieważ żaden z lekarzy nie chce w niej uczestniczyć.
Kilkadziesiąt pikiet zorganizowanych przez rzeszowskich działaczy Fundacji, najwyraźniej doprowadziło do obudzenia sumień ginekologów szpitala i w konsekwencji do zaniechania morderczych praktyk. Odwaga i wytrwałość budzą sumienia. Naszym celem jest obudzenie sumień wszystkich Polaków. Dlatego kontynuujemy kampanię „Szpitale bez aborterów”. Skoro najbardziej agresywny wobec naszych wolontariuszy szpital musiał zaprzestać zabijania dzieci, to znaczy, że możliwe jest powstrzymanie aborcji w każdym szpitalu.
Odwagą i wytrwałością wykazują się wolontariusze Fundacji z całej Polski. W zbiórkę podpisów angażuje się rekordowa liczba osób, co bardzo nas cieszy, ale napotykamy też liczne przeciwności. Nie dziwi nas to, bo każde dobre dzieło spotyka się ze sprzeciwem. Nasi wolontariusze w Krakowie już trzykrotnie byli atakowani przez zwolenników zabijania najsłabszych. Dwukrotnie doszło do ataków fizycznych na wolontariuszy, oprócz tego były próby niszczenia naszych banerów i kart z zebranymi podpisami. W Legnicy skradziono całą naszą wystawę "Wybierz życie". Stale ponosimy jakieś straty, w tym finansowe.
Naszą akcję utrudniają też osoby uważane za działaczy pro-life. Zajmują się atakowaniem naszego projektu zarzucając nam, że domagamy się karania kobiet. Naszym celem jest ochrona prawa do życia dzieci. Przyjęcie zasady całkowitej bezkarności zabójstwa dziecka poczętego, w przypadku, gdy zabójstwa dopuszcza się jego matka, narusza jego godność. Może się zdarzyć, że matka poddana jest silnym naciskom otoczenia. Dlatego postulujemy, aby w takich sytuacjach sąd mógł nadzwyczajnie złagodzić karę, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.
Ataki oczywiście utrudniają zbiórkę podpisów i pracę naszych wolontariuszy, ale nie zniechęcają większości z nich. Mamy świadomość wielkości sprawy, której służymy.
Szanowni Państwo, nasza codzienna praca nie byłaby możliwa bez pomocy darczyńców. Codziennie przemierzamy dziesiątki i setki kilometrów, żeby dotrzeć na pikiety i zbiórki podpisów, przewozimy banery, stoliki i megafony. Niestety paliwo sporo nas kosztuje. Cały czas przybywa też wolontariuszy w wielu miastach i rośnie zapotrzebowanie na plakaty, koszulki, karty podpisowe i kursy dla obrońców życia. To wszystko wymaga nakładów finansowych. Dlatego bardzo Pana proszę o przekazanie darowizny na rzecz zbiórki podpisów oraz kampanii "Szpitale bez aborterów". Dzięki tym pieniądzom, możemy, tak jak to się stało w Rzeszowie, uratować dziesiątki niewinnych dzieci.
Pozdrawiam
Kinga Małecka-Prybyło
Fundacja Pro - Prawo do życia
PS. Wytrwałość i poświęcenie naprawdę budzą sumienia Polaków. Wierzę, że wspólnie uratujemy życie wszystkich niewinnych. więcej:
CitizenGO
Szanowni Państwo,
po wiadomości, w której pisałam o ochronie życia, napłynęły do nas setki pytań. Za każde z nich serdecznie dziękujemy. Chciałabym dziś odpowiedzieć szczególnie na powtarzające się pytanie dotyczące sytuacji matki poczętego dziecka, której życie jest zagrożone.
Czy oczekujemy, że matka poczętego dziecka, której życie jest zagrożone, zrezygnuje z wszelkiej terapii, samej siebie i w konsekwencji - być może - umrze po to, aby uratować swoje poczęte dziecko? Oczywiście, że nie. Każda matka w świetle polskiego prawa i w opinii zarówno znanych mi osób działających w obronie życia, jak i w nauczaniu Kościoła, ma pełne prawo do tego, aby podjąć skuteczną terapię w celu ratowania swojego życia.
I to nawet w sytuacji, gdy konsekwencją takiej terapii jest prawie pewna śmierć dziecka. Wówczas śmierć dziecka nie jest celem lekarzy podających matce leki, lecz wynikiem ograniczoności medycyny, która jeszcze nie potrafi w tak krytycznym momencie uratować obu osób (podanie np. chemioterapii to nie aborcja bo nie uderza bezpośrednio w dziecko, tylko jej konsekwencją może być śmierć dziecka).
Ktoś może zapytać o postawę św. Joanny Beretty Molli, która zrezygnowała z leczenia samej siebie po to, aby jej córeczka mogła żyć. Taka postawa jest niewątpliwie heroizmem, ale nie obowiązkiem kobiety. I wcale nie jest rzadka. Takich kobiet, które postawiły życie dziecka ponad swoje życie, jest wiele w naszym otoczeniu. Przychodzi mi na myśl śp. Agata Mróz-Olszewska - wspaniała siatkarka czy śp. Basia Paradowska, która była członkiem Akademickiego Stowarzyszenia Katolickiego Soli Deo.
Próbując wczuć się w sytuację kobiety, której lekarze stawiają pytanie o to, kogo ratować: ją czy dziecko, przypuszczam, że to dramatyczna decyzja i każda postawa jest tutaj heroizmem. Decyzja o poświęceniu swojego życia dla życia dziecka jest nim bez wątpienia. Myślę jednocześnie, że decyzja o ratowaniu swojego życia kosztem życia dziecka jest również straszliwie trudna i zahacza o heroizm. Która matka podjęłaby ją z łatwością?
A co z lekarzem?
Może się zdarzyć (choć to pewnie bardzo skrajne sytuacje), że to lekarz musi w jednej chwili zdecydować, czyje życie uratować. Czy za nieuratowanie życia jednej z osób (albo np. podanie matce ratującego ją leku, który jednocześnie zabija dziecko i lekarz ma tego świadomość) może grozić lekarzowi kara? Nie. Polski kodeks karny jednoznacznie rozstrzyga ten problem mówiąc o stanie wyższej konieczności (art. 26 kodeksu karnego). Jeśli ktokolwiek (tutaj lekarz) musi poświęcić jedno dobro dla innego równego dobra (życie dla życia), to nie ponosi winy i nie może zostać ukarany.
Mam nadzieję, że udało mi się wyjaśnić problem, który bardzo często poruszali Państwo w wielu wiadomościach. I że to wyjaśnienie jest rozsądne.
Proszę jednocześnie o cierpliwość, ponieważ wraz z kolejnymi petycjami postaram się pisać o innych sytuacjach, co do których pojawiło się wiele pytań.
Jeśli korzystają Państwo z Facebooka, to zapraszam do polubienia profilu CitizenGO Polska:
https://www.facebook.com/CitizenGOPolska
Tam też regularnie staramy się poruszać problemy podobne do tego, o którym piszę wyżej.
Serdecznie Państwa pozdrawiam i łączę wyrazy szacunku,
Magdalena Korzekwa-Kaliszuk
Dyrektor Kampanii CitizenGO Polska
P.S. Zachęcam do przekazania tej wiadomości Państwa znajomym, którzy mogą również zadawać pytanie o sytuację zagrożenia życia matki poczętego dziecka, gdyż w tej kwestii należy precyzyjnie odróżniać dokonywanie aborcji, czyli zabijanie dziecka w fazie rozwoju prenatalnego pod pretekstem ratowania życia matki (dla lekarza-aborcjonisty znalezienie takiego pretekstu to żaden problem) od rzeczywistego ratowania życia matki bez podejmowania ataku na poczęte dziecko, nawet jeśli niezamierzonym skutkiem ratowania matki będzie w danym przypadku śmierć dziecka.
Homeopatia - wygrana Naczelnej Izby
Lekarskiej w sporze z UOKiK
Wyrokiem z 1 kwietnia 2016 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie stanowiska Naczelnej Rady Lekarskiej dotyczącego homeopatii.
Naczelna Rada Lekarska stanowiskiem nr 7/08/V z dnia 4 kwietnia 2008 w sprawie stosowania homeopatii i pokrewnych metod przez lekarzy i lekarzy dentystów oraz organizowania szkoleń w tych dziedzinach przypominała lekarzom i lekarzom dentystom o ciążącym na nich obowiązku kierowania się w postępowaniu zawodowym wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej. W związku z brakiem wiarygodnych dowodów potwierdzających terapeutyczną skuteczność homeopatii i metod pokrewnych Naczelna Rada Lekarska wyraziła ocenę, że stosowanie tych metod nie mieści się w kanonie działań znajdujących oparcie w aktualnej wiedzy medycznej. więcej:
60 lat ustawy aborcyjnej
Dokładnie 60 lat temu, 27 kwietnia 1956 r., komunistyczny Sejm PRL przyjął ustawę o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, która zniosła ochronę prawną dzieci przed narodzeniem. Na przestrzeni kolejnych dziesięcioleci w oparciu o jej przepisy życie straciło ponad sześć milionów osób. Relikty komunistycznej ustawy aborcyjnej trwają w polskim prawodawstwie do dziś. zobacz więcej:
Ukazała się Adhortacja apostolska papieża Franciszka „Amoris laetitia”, która podsumowuje dwa zgromadzenia Synodu Biskupów z 2014 i 2015 r., poświęcone rodzinie.
Nowa adhortacja kontynuuje treści zawarte w pierwszej adhortacji Franciszka „Evangelii gaudium”, i „wnosi radość Ewangelii do miłości przeżywanej w rodzinie”. Synod ukazał „piękno rodziny, mówiąc o miłości, która stanowi fundament instytucji rodziny”. Zgłębiając w swej adhortacji „Ewangelię małżeństwa i rodziny”, Franciszek daje „konkretne wskazówki duszpasterskie”.
Papież „jasno potwierdza nauczanie o małżeństwie i rodzinie, proponowane jako nieodzowny ideał”. Aby uniknąć wszelkiej nadinterpretacji, tłumaczy, że „Kościół w żaden sposób nie może zrezygnować” z głoszenia ludziom młodym „pełnego ideału małżeństwa jako planu Bożego”. W obliczu rozpadu małżeństw - aby „uniknąć wszelkich błędnych interpretacji” - zaznacza, że „bardziej istotny niż duszpasterstwo niepowodzeń jest wysiłek duszpasterski na rzecz umocnienia małżeństw i w ten sposób zapobieżenia rozpadom”. Jednocześnie przypomina, że „nie umniejszając wartości ewangelicznego ideału”, trzeba „z miłosierdziem i cierpliwością towarzyszyć możliwym etapom rozwoju osób formujących się dzień po dniu”, zostawiając przestrzeń dla „miłosierdzia Pana, zachęcającego nas do czynienia możliwego dobra”.
Zakończyliśmy kolędowe odwiedziny w naszej parafii
Serdecznie dziękujemy wszystkim, z którymi już się spotkaliśmy. Osoby, których nie zastaliśmy w domach, a które życzą sobie odwiedzin kapłana, prosimy o kontakt i ustalenie dogodnego terminu. Pragnę podzielić się kilkoma refleksjami z tych spotkań: przede wszystkim dziękujemy za serdeczną, życzliwą atmosferę kolędowych spotkań i możliwość osobistego kontaktu z naszymi parafianami. Dziękuję za przekazane podczas kolędy uwagi i postulaty. Nieznacznie wzrosła liczba rodzin przyjmujących kolędę – są rodziny, które osiedliły się w minionym roku oraz takie, które w tym roku zechciały zaprosić kapłana do swego domu. W dalszym ciągu pozostaje jeszcze ponad 20 % domów i mieszkań do których nie docieramy. Częściowo są to mieszkania rodzin, który przebywają za granicą, częściowo osoby niewierzące lub niekatolicy, a częściowo ochrzczeni, które nie chcą żadnego kontaktu z parafią. Serdeczną modlitwa obejmujemy ich wszystkich. Spotkaliśmy osoby żyjące w związkach niesakramntalnych, z których większość nie ma możliwości zawarcia sakramentalnego małżeństwa. Zachęcamy te osoby do praktykowania życia modlitwy i uczestnictwa w liturgii, a także do troski o wychowanie dzieci w wierze. W miarę potrzeby i zainteresowania postaramy się organizować dla tych osób spotkania duszpasterskie. Dotarliśmy do rodzin, które zmagają się z poważnymi chorobami swoich członków, zarówno dorosłych jak i dzieci. Pragniemy jako wspólnota wspierać ich duchowo - przez modlitwę, oraz, w miarę możliwości i potrzeb, materialnie. Serdecznie zachęcamy osoby chore do korzystania z łaski sakramentu namaszczenia chorych, i to nie tylko przy okazji rekolekcji parafialnych, ale także indywidualnie w każdej potrzebie. Można także korzystać z posługi modlitwy wstawienniczej grupy Odnowy w Duchu Świętym, która spotyka się w każdy wtorek po wieczornej Mszy św. Podczas spotkań kolędowych zapraszaliśmy do zaangażowania w działające w naszej parafii grupy i wspólnoty, a szczególnie ministrantów, scholę, grupę oazową, wspólnoty małżonków Domowego Kościoła, Odnowę w Duchu Świętym Zespół Caritas i inne. Dziękujemy za złożone podczas kolędy ofiary na kolędę oraz na potrzeby parafii. Są one wyrazem odpowiedzialności i troski o materialne potrzeby naszej wspólnoty, a szczególnie o naszą świątynię.
Podsumowanie roku 2015 w parafii pw. Bożego Ciała w Łomży
Początek nowego roku skłania do podsumowanie starego roku w życiu wspólnoty parafialnej.
Duchowa żywotność wspólnoty parafialnej wyraża się w korzystaniu z sakramentów świętych. W ubiegłym roku sakrament Chrztu przyjęło 55 dzieci (w roku 2014 – 60). Z racji na zmiany programowe nie było pierwszej Komunii św. W uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, 3 maja 2015 r. sakrament bierzmowania, z rąk Ks. Biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przyjęło 49 osób (rok wcześniej – 59). Kandydaci do sakramentu bierzmowania uczestniczyli w Kursie Ewangelizacyjnym „Filip” oraz w dniu skupienia.
Sakramentalny związek małżeński zawarło w naszym kościele 27 par (w roku 2014 – 20). Odeszło do wieczności z naszej wspólnoty 38 osób (rok wcześniej – 50). Zmniejszyło się przystępowanie do komunii św. w ciągu 2015 r. rozdaliśmy ok. 82 tys. komunii (w roku 2014 – 90 tys.).
W ubiegłym roku uczestnictwo we Mszy św. (dane z 26 października) przedstawiało się następująco: w niedzielnej Mszy św. uczestniczyło ogółem – 1482 (czyli 24.25% wiernych), w porównaniu z ubiegłym rokiem było to 1670 (27.23% wiernych). Przystępujących do komunii św. 765 (czyli 51.61% obecnych) w ubiegłym roku 1050 (62.87% obecnych). Ta sytuacja budzi głęboki niepokój i skłania do refleksji nad przyczynami oraz nad działaniami służącymi ożywieniu wiary w naszej parafii.
Parafialny Zespół Caritas prowadził comiesięczne i okazjonalne zbiórki środków na pomoc potrzebującym z naszej parafii. Na ten cel rozprowadzane były znicze i publikacje religijne. Ogółem zebrano w ciągu roku 28.294 zł /rok temu - 11584 zł/. Z tych środków udzielano pomocy 26 rodzinom (rok wcześniej 16) w tym: 24 rodzinom zmagającym się z chorobą oraz 4 rodzinom wielodzietnym.
W ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom rozprowadzono 410 świec (w ubiegłym roku 340). Paczki świąteczne otrzymało: na Wielkanoc – 40 rodzin, a na Boże Narodzenie 60 rodzin. Dary pochodziły ze zbiórki prowadzonej przez naszych wolontariuszy w sklepach, z darów przekazanych przez niektóre firmy oraz z darów składanych indywidualnie w kościele. Sfinansowany został wyjazd na kolonie letnie Caritas dla 5 dzieci. Na balu choinowym Spółdzielni mieszkaniowej ufundowane paczki dla 24 dzieci z naszej parafii.
W okresie od lipca do grudnia nasza parafia realizowała program świetlicy socjo-teraputycznej dofinansowany przez Urząd Miasta Łomży. Zorganizowane zostały półkolonie parafialne: tygodniowe podczas ferii zimowych i dwutygodniowe podczas wakacji.
Inicjatywy duszpasterskie:
Dnia 6 stycznia odbył się po raz trzeci w Łomży Orszak Trzech Króli organizowany we współpracy z parafią Krzyża Świętego. Jest do forma jasełek ulicznych; to rodzinne, świętowanie i ogłaszanie tajemnicy Narodzenia Pańskiego na ulicach naszego miasta.
Grupa parafian pod kierunkiem Ks. Pawła Michałczaka wzięła udział w pielgrzymce do sanktuarium Maryjnego w Ostrej Bramie w Wilnie.
Popołudniu w uroczystość Bożego Ciała odbył się piknik ewangelizacyjny na terenie dawnej strzelnicy. Uczestnicy warsztatów ewangelizacyjnych w pierwszych dniach lipca podejmowali ewangelizację uliczną na terenie naszych osiedli.
W letnich rekolekcjach Ruchu Światło-Życie wzięło udział ok. 40 osób z naszej parafii. Pod opieką Ks. Tomasza Myśliwego rozwija się schola dziecięco młodzieżowa oraz oazowe grupy formacyjne dzieci, młodzieży. Księża Wikariusze opiekują się kręgami rodzin Domowego Kościoła. Kontynuują swoją działalność parafialne grupy ruchów katolickich: Róże Żywego Różańca, Róże rodziców modlących się za swoje dzieci, Wspólnota dla Intronizacji NSPJ, Ruch Rodzin Nazatretańskich, Odnowa w Duchu Świętym, Liturgiczna Służba Ołtarza.
Podczas trwania Łomżyńskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę na wspólnej modlitwie Apelu Jasnogórskiego, w ramach pielgrzymkowej Grupy Białej im. św. papieża Jana Pawła II gromadziło się liczne grono wiernych. Spotkanie apelowe trwały do 15 sierpnia. Grupa wiernych z Diakonem Michałem udała się 13 sierpnia na powitanie pielgrzymów na Jasną Górę.
Dnia 15 sierpnia gościł z posługą Słowa Bożego i modlitwy wstawienniczej Ks. John Bashobora z Ugandy.
Uroczystości odpustowej ku czci św. Stanisława Kostki przewodniczył Ks. Prof. Dr Hab. Stanisław Dziekoński Rektor UKSW w Warszawie.
W wigilię uroczystości Wszystkich Świętych, razem z parafią Krzyża Świętego zorganizowaliśmy po raz pierwszy Korowód Świętych, a 1 listopada po raz kolejny przeżyliśmy czuwanie modlitewne: „Noc Wszystkich Świętych” organizowane i prowadzone przy współpracy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Modlitwie przewodniczył pochodzący z naszej parafii Ks. Adam Ulatowski.
W pierwsze piątki kapłani odwiedzali chorych w ich domach z posługą sakramentalną.
Każdego 28 dnia miesiąca liczne grono naszych parafian uczestniczyło w modlitwie Koronką do Bożego Miłosierdzia przy rondzie Solidarności, aby prosić o miłosierdzie Boże dla mieszkańców i władz naszego miasta.
Kontynuowaliśmy comiesięczne spotkania biblijne prowadzone przez Ks. Dr Zbigniewa Skuzę, Wicerektora WSD w Łomży, w których uczestniczyło ok. 20 osób.
W posłudze duszpasterskiej wspierali nas Księża profesorowie z Seminarium i instytucji diecezjalnych, a szczególnie Ks. Kan. Witold Wróblewski, głosząc słowo Boże, przewodnicząc liturgii i służąc sakramentem pojednania.
W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, parafialna schola poprowadziła trójgłosowy śpiew bizantyjskiego hymnu maryjnego „Akatyst ku czci Bogarodzcy”.
Parafialne rekolekcje wielkopostne głosił Ks. Kazimierz Ostrowski, wykładowca śpiewu i muzyki kościelnej w Łomżyńskim Seminarium Duchownym oraz Dyrektor Instytutu Organistowskiego, a rekolekcje adwentowe Ks. Piotr Bryk z Elbląga, duszpasterz wspólnoty „Mężczyźni Boga”, związany z Odnową w Duchu Świętym.
Cieszyliśmy się święceniami kapłańskimi i prymicyjna Msza św. Ks. Krzysztofa Śniadocha, święceniami diakonatu dk. Łukasza Lipińskiego oraz dk. Grzegorza Matlaka. Diakon Andrzej Surdykowski odbywał w naszej parafii posługi pastoralno-katechetyczne, a po przyjęciu święceń kapłański odprawił prymicyjna Mszą św. We wrześniu rozpoczął formację seminaryjną Sebastian Górski. Dzięki tym wydarzeniom z większą gorliwością modliliśmy się za powołanych oraz o nowe powołania do służby kapłańskiej.
Czterokrotnie zorganizowaliśmy akcję krwiodawstwa, w której łącznie wzięło udział 97 osób oddając 43.650 ml krwi.
Przedsięwzięcia gospodarczo – remontowe:
W minionym roku wykonano: w kościele - remont obu zakrystii oraz podjazd dla niepełnosprawnych; w domu parafialnym: remont dachu, docieplenie i wykonanie nowej elewacji, wykonanie nowych schodów granitowych.
Naszymi ofiarami i modlitwą wspieraliśmy Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży, a także inne wspólnoty, miedzy innymi parafię św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Sładowsku na Ukrainie.
Ofiary składane podczas kolędy oraz w ciągu roku pozwoliły na finansowanie większości podejmowanych prac. Pozostają do spłacenia należność w wysokości 32.500 zł. W minionym roku nastąpił spadek ofiarności, częściowo związany z spodkiem uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.
Po dokonaniu zamiany działek z Urzędem Miasta będziemy mogli rozpocząć budowę ogrodzenia posesji kościelnej od strony ul. Przykoszarowej. W najbliższym czasie planuję remont sali i zaplecza w domu parafialnym, na co już zostały zakupione materiały. Na wykończenie i zagospodarowanie czekają kolejne pomieszczenia w domu parafialnym, nad świetlicą.
Na Nowy Rok 2016, Roku Jubileuszowy Miłosierdzia oraz 1050-lecia chrztu Polski, życzę całej wspólnocie parafialnej aby Boże Miłosierdzie ogarniało wszystkie trudne dla nas sprawy; niech przemienia nasze serca, abyśmy dla siebie nawzajem potrafili być miłosierni, jak Ojciec nasz w niebie; niech łaska Chrztu świętego coraz wyraźniej kształtuje nasze życie osobiste i społeczne; niech nas wszystkich mobilizuje do pogłębiania wiary dzielenia się nią z innymi. Niech Duch Święty pomaga nam otwierać serca i domy dla młodych, którzy będą wśród nas przeżywać Światowe Dni Młodzieży. Niech Maryja, święta Boża Rodzicielka wspiera nas swoją matczyną modlitwą w wypełnianiu obowiązków, w realizowaniu planów i pragnień.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Chrześcijańska tożsamość
Chrześcijańska tożsamość
Szczegóły cudu za wstawiennictwem Matki Teresy
Szczegóły cudu za wstawiennictwem Matki Teresy
Żyjmy radością spotkania z przemieniajacą łaską
DEKRET USTANAWIAJĄCY KOŚCIOŁY STACYJNE JUBILEUSZU
MIŁOSIERDZIA W DIECEZJI ŁOMŻYŃSKIEJ
Papież Franciszek w bulli Misericordiae vultus ogłaszającej Jubileusz Miłosierdzia wskazuje, że „misją Kościoła jest głoszenie miłosierdzia Boga, bijącego serca Ewangelii, aby w ten sposób dotrzeć do serca i umysłu każdego człowieka”. Pragniemy w tym Roku Jubileuszowym celebrować i doświadczać miłosierdzia Boga. Czynić to będziemy podejmując dzieła miłosierdzia w duchu wezwania Pańskiego Miłosierni jak Ojciec. więcej:
Umierając, Kiszczak prosił o księdza
Nowe życie w Chrystusie
List Pasterski Episkopatu Polski na Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski
Drodzy Siostry i Bracia!
W dzisiejszą uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata docierają do nas słowa proroka Daniela o Synu Człowieczym, któremu „powierzono […] panowanie, chwałę i władzę królewską, a [któremu] służyły […] wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie”. (Dn 7,14) Proroctwo to spełniło się w odniesieniu do osoby Chrystusa, który jest „Świadkiem Wiernym, Pierworodnym umarłych i Władcą królów ziemi” (Ap 1,5).
1. Chrzest Polski
Chrystus – jako Początek i Koniec całych ludzkich dziejów – sprawił, że 1050 lat temu na polskiej ziemi został postawiony krzyż, przejmujący znak jego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią.
W 966 roku Mieszko I przyjął chrzest jako człowiek wolny. Chociaż został on udzielony pojedynczej osobie, to przecież dał początek wspólnocie z innymi osobami ochrzczonymi. Myśląc o konsekwencjach chrztu Mieszka, możemy mówić o „narodzie ochrzczonych”, o „chrzcie narodu”, a więc również o Chrzcie Polski (por. Prymas Stefan Wyszyński, „Na Wielkanoc Roku Tysiąclecia Chrztu Polski”, Gniezno 1966).
więcej:
Halloween to nie zabawa, lecz pogaństwo!
"Halloween jest świętem z gruntu antychrześcijańskim" - przestrzega abp Marek Jędraszewski w liście do wiernych. Metropolita łódzki podkreśla, że nie powinny w nim uczestniczyć, nawet w formie zabawy, osoby wierzące. Dorośli zaś "powinni chronić dzieci i młodzież przed obrazami grozy i strachu związanymi z tym pseudoświętem".
Halloween to nie zabawa, lecz pogaństwo! - więcej
Roman Tomaszczuk /GN
Abp Marek Jędraszewski   
W uroczystość Wszystkich Świętych wierni czczą "nieznaną nam w większości z imienia i nazwiska ogromną rzeszę ludzi cieszących się już szczęściem wiecznym" podkreśla w liście Abp Marek Jędraszewski.
"Poprzez nich chcemy uwielbić samego Boga, który "jest źródłem wszelkiej świętości" - wyjaśnia metropolita łódzki.
Dzień Zaduszny z kolei jest wspomnieniem Wszystkich Wiernych Zmarłych. "W Dniu Zadusznym wspomina się zmarłych pokutujących za grzechy w czyśćcu. Chodzi więc o tych zmarłych, którzy nie mogą wejść do nieba, ponieważ mają jeszcze pewne długi do spłacenia Bożej sprawiedliwości" - tłumaczy pasterz Kościoła w Łodzi.
Obydwa święta mają długą tradycję - kult świętych rozpoczął się w pierwszych wiekach chrześcijaństwa od oddawania czci męczennikom, a Dzień Zaduszny wziął swój początek w opactwie Cluny w końcu X wieku.
"Należy w pełni uświadomić sobie fakt, że swymi korzeniami 'Halloween' sięga do pogańskich obchodów święta duchów i celtyckiego boga śmierci. Jest zatem świętem z gruntu antychrześcijańskim" - przestrzega abp Jędraszewski. W związku z tym osoby wierzące "nie powinny w nim uczestniczyć, nawet w formie zabawy", a rodzice i wychowawcy "powinni chronić dzieci i młodzież przed obrazami grozy i strachu związanymi z tym pseudoświętem".
Metropolita łódzki podkreśla, że nie ma wątpliwości, iż "wprowadzanie dzieci i młodzieży, a nawet i części dorosłych, w praktyki 'Halloween' jest niezgodne z nauką Kościoła" (par. 2126 i 2117 Katechizmu Kościoła Katolickiego). "Zdecydowanie krytyczne podejście do 'święta Halloween' jest tym bardziej niezbędne, że dla niektórych łączy się ono nawet z kultem szatana, ojca wszelkiego zła, grzechu i śmierci" - przypomina abp Jędraszewski. więcej:
Zgubna wiara w czerwoną nitkę
Zgubna wiara w czerwoną nitkę
Ochrzcić dynię?
ks. Rafał Starkowicz; GN 43/2014 Gdańsk
– Dzień Wszystkich Świętych to przede wszystkim radosna uroczystość. to celebrowanie prawdy, którą wyznajemy w naszym Credo: „wierzę w świętych obcowanie” – mówi ks. Krzysztof Drews, wykładowca teologii pastoralnej.
W ostatnich latach, częściej niż do tej pory, w mediach pojawia się temat egzorcyzmów. Egzorcyści diecezjalni oraz przedstawiciele wspólnot charyzmatycznych podkreślają, że każdy kontakt z magią, nawet tą podaną w najbardziej niewinny sposób, może w rezultacie nieść ze sobą związanie człowieka. Nie dziwi więc sprzeciw, jaki towarzyszy chętnie organizowanym w wielu szkołach halloweenowym zabawom, podczas których dzieci przebierają się za wampiry, kościotrupy, diabły i diablice. Część liberalnych mediów zarzuca przy tej okazji środowiskom katolickim nieuzasadnioną histerię lub przynajmniej bezrozumne sztywniactwo. więcej:
Genetyk do studentów o in vitro
ataki na chrześcijan
KOMUNIKAT
DOTYCZĄCY SZKOŁY RODZENIA
Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Łomżyńskiej razem z Łomżyńskim Centrum Medycznym i Parafią pw. Krzyża św. w Łomży, serdecznie zaprasza rodziców spodziewających się narodzin pierwszego jak i kolejnego dziecka, do udziału w bezpłatnych zajęciach w nowo otwartej Szkole Rodzenia Akademia Rodzica, w Centrum Katolickim przy ul. Zawadzkiej 55 w Łomży. Podczas dziewięciu spotkań najlepsi fachowcy (lekarz, konsultant laktacyjny, położna, dietetyk, ratownik medyczny oraz ksiądz), pomagają profesjonalnie przygotować się do porodu, jak i początków macie­rzyństwa. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest ukończony 25 tydzień ciąży. Każda para rodziców otrzyma komplet materiałów edukacyjnych oraz certyfikat ukończenia Akademii Rodzica. Konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa pod numerem telefonu 86 216 65 55 lub w siedzibie Łomżyńskiego Centrum Medycznego przy ul. Wyszyńskiego 9. Szczegółowe informacje na stronie Duszpasterstwa Rodzin naszej Diecezji.
KOMUNIKAT
DOTYCZĄCY STUDIUM ŻYCIA RODZINNEGO
Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Łomżyńskiej po raz kolejny zaprasza narzeczonych i małżonków poważnie myślących o miłości na zajęcia w ramach Studium Życia Rodzinnego czyli na 10 spotkań poświęconych budowaniu szczęśliwego małżeństwa i trwałej rodziny. Tematy poruszane w czasie zajęć: miłość małżeńska, przysięga i sakrament małżeństwa, psychologia mężczyzny i kobiety, komunikacja w małżeństwie, konflikty i ich rozwiązywanie, relacje z teściami, sex w małżeństwie, leczenie niepłodności, wychowanie dzieci, problemy związane z dorastaniem i wiele innych ciekawych zagadnień przydatnych w budowaniu trwałego małżeństwa i szczęśliwej rodziny. Zajęcia prowadzą znani w całej Polsce specjaliści: teologowie, psycholodzy, pedagodzy, lekarze, prawnicy, policjanci. Spotkania odbywają się w soboty w godzinach od 9:00 do 14:00, w gmachu WSD w Łomży, przy kawie i herbacie, a na czas zajęć organizowane jest bezpłatne przedszkole dla dzieci u Sióstr Służek. Koszt uczestnictwa to 500 zł od małżeństwa, 350 zł od narzeczonych (których uczestnictwo w zajęciach zwalnia z bezpośredniego przygotowania do małżeństwa w parafii). Należy wcześniej zgłosić swoje uczestnictwo.
Więcej informacji na plakacie wywieszonym w gablocie przed kościołem oraz na stronie internetowej: www.duszpasterstworodzin.lomza.pl
Homilia papieża Franciszka
Wybierz Życie
„Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata”
Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata
To 10 minut szczególnego wołania, zapraszania Boga do przestrzeni naszego życia. Życia prywatnego i życia publicznego, do sfery sacrum i sfery profanum. Do świata porządku i chaosu, wewnętrznej kontemplacji i zgiełkliwego pośpiechu. 10 minut na ulicy, to specjalny czas, kiedy możemy powiedzieć głośno i wyraźnie: „Jezu, ufam Tob ie!”.
To niepowtarzalna okazja do podzielenia się orędziem o Bożym Miłosierdziu z przechodzącym obok człowiekiem. To błysk nadziei dla udręczonych odwiecznym poszukiwaniem miłości. Paradoksalnie, najpiękniejszą miłość można tego dnia spotkać na smutnej ulicy.
Zapraszamy także i Ciebie, Twoją wspólnotę, rodzinę, przyjaciół, sąsiadów. Weźcie udział w „Koronce do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata” w naszym mieście. Nie trzeba wiele. Tylko 10 minut. Pomysłodawców nie interesuje zaściankowość i prowincjonalizm. Zaproszenie przetłumaczone na kilkanaście języków (w tym chiński i japoński) dotarło do tysięcy sanktuariów, parafii, stowarzyszeń i osób prywatnych na całym globie. Nie ma znaczenia odległość, ani strefa czasowa. Wszyscy będą się modlić o 15.00 czasu lokalnego na ulicach swych miast.
Kluczem do zrozumienia intencji jest ulica. Przestrzeń publiczna przepełniona ludzkim oddechem, pośpiechem, strachem i cierpieniem. Przestrzeń anonimowości i ciągłych poszukiwań lepszego życia. Ta przestrzeń krzyczy o miłość, zainteresowanie i chwilę odpoczynku. Uliczni animatorzy modlitwy „Koronki do Miłosierdzia Bożego”nie boją się pokazać na chodniku z wielką białą planszą opatrzoną czerwonym napisem: „JEZU, UFAM TOBIE ”. Przechodnie to widzą. Czy na ulicy można odpocząć? W Bogu można wszędzie odpocząć, nawet na ulicy...
Przełom września i października to ważny moment dla kultu Miłosierdzia Bożego. 28 września wspominamy bł. Michała Sopoćko. Ten cichy i pokorny kapłan stał się spowiednikiem i kontynuatorem misji św. Faustyny, której wspomnienie obchodzimy 5 października. Obie te postacie miały jedno ważne zadanie: przypomnieć światu o miłosiernej miłości Boga. Obie za życia nie doczekały się uznania, splendorów i poklasku. Zyskały za to świętość i wieczną pamięć. Dziś, wzorem św. Jana Pawła II , chrześcijanie na całym świecie propagują kult Miłosierdzia Bożego uznając to za swą życiową misję. A Papież Franciszek ogłasza ROK Miłosierdzia. Pierwsza Koronka na ulicach miast odbyła się Łodzi, w mieście oddanym pod opiekę Patronce i w dniu beatyfikacji Michała Sopoćko. Dlatego dzień 28 września jest dniem kolejnej Koronki, tym razem na całym świecie. 10 MINUT KTÓRE ZBAWIA DUSZE - Tyle trzeba, aby z wiarą odmówić tę krótką modlitwę podyktowaną św. Faustynie przez Pana Jezusa. Zostało to zapisane w jej „Dzienniczku” i stało się modlitwą milionów chrześcijan na wszystkich kontynentach.
Godzina 15.00 to godzina konania Jezusa na krzyżu – GODZINA MIŁOSIERDZIA – gdy wszystkie grzechy świata zostały odkupione. Stając na 10 minut do tej szczególnej modlitwy we wszystkich strefach czasowych chrześcijanie otaczają glob i zbawiają swoją ziemię, swoje miasto, swoją ulicę.
W tym roku ofiarujmy modlitwę Koronki do Miłosierdzia Bożego w intencji młodzieży przygotowującej się do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, w intencji naszej diecezji i miasta obchodzących 90. rocznicę powstania, 30. rocznicę postania naszej parafii oraz o owoce Roku Miłosierdzia.
Jaki cel chcą osiągnąć organizatorzy przedsięwzięcia? Kieruje nimi chęć rozgłosu, czy może też coś na tym zyskają? Czemu ma służyć to zamieszanie z przesuwaniem paciorków? Wnikliwi poszukiwacze prawdy odpowiedź znajdą 28 września. Na ulicy.
Nie ma lepszego czasu ani sposobności, by posłać w świat supernews’a. To najlepszy moment, by szary tłum przygnębionych, poszarzałych i smutnych mieszkańców zaprosić do lepszej rzeczywistości. Dziennikarze i publicyści dostrzegą w tym fakcie zapowiedź wielkiej zmiany, jaka spotka społeczność miasta, w którym LUDZIE MODLĄ SIĘ NA ULICY. Nie jest to bowiem kolejny happening, parada, pochód czy manifa. To jest realna modlitwa, która ma moc sprawczą czynienia dobra. Takie są fakty.
SPOTKAJMY SIĘ 28 WRZEŚNIA O GODZ. 15.00
PRZY GALERII "STOKROTKA"
W swoim Dzienniczku Św. Faustyna opisała wizję: „W pewnej chwili ujrzałam klasztor tego nowego zgromadzenia. Kiedy chodziłam i zwiedzałam wszystko, nagle ujrzałam gromadę dzieci, które na wiek więcej nie miały jak od pięciu do jedenastu lat. Kiedy mnie ujrzały, otoczyły mnie wokoło i zaczęły głośno wołać: Broń nas przed złem — i wprowadziły mnie do kaplicy, która była w tym klasztorze. Kiedy weszłam do tej kaplicy, w tej kaplicy ujrzałam Pana Jezusa umęczonego; Jezus spojrzał się łaskawie na mnie i powiedział mi, że jest przez dzieci ciężko obrażany — ty je broń przed złem. Od tej chwili modlę się za dzieci, ale czuję, że nie wystarcza sama modlitwa” (Dz. s. F. 765).

Odebrać dzieciom niewinność?
ks. Sławomir Kostrzewa
Ks. Sławomir Kostrzewa w wykładzie opartym na niezwykle popularnej prezentacji pt. "Odebrać dzieciom niewinność?" omawia filozofie i ideologie uderzające w dzieci, w tym postmodernizm i gender.
Stop deprawacji w edukacji
Stop deprawacji w edukacji
zobacz więcej:
Dzieci bez płci
Czy prawo może zmienić biologię? Nie może. Szkoda, że politycy o tym zapominają.
Antybiologia
Uchwalona w zeszłym tygodniu przez Sejm Ustawa o uzgodnieniu płci zaskoczyła wiele osób. Dokument ten całkowicie bowiem pomija biologię. Odnosi się on do niepoznanego w istocie zjawiska, jakim jest trans­seksualizm. Osoby lobbujące za uchwaleniem ustawy uznały, iż najważniejsze jest, by w pewnych sytuacjach móc wyłącznie nazwać, iż kobieta, nie jest kobietą, lecz z racji na doświadczane trwałe przekonanie, określić ją należy mianem mężczyzny. W trakcie swoich licznych wykładów, dr Wanda Półtawska zwracała uwagę, że w człowieku każda jego komórka odnosi się do płci. To, iż dany mężczyzna stwierdzi, że jest kobietą, nie zmieni jego wyposażenia wewnętrznego, które jest męskie. Zdarzają się oczywiście sytuacje, w których np u danej osoby wyposażenie genetyczne organizmu jest inne niż wskazują na to zewnętrzne cechy fizyczne. Do podobnych zjawisk nie odnosi się jednak ustawa o uzgodnieniu płci. Płeć, jak sama nazwa wskazuje, ma być uzgodniona. więcej:
Obywatelski projekt ustawy, zakazującej aborcji
zobacz więcej:
Pobierali tkanki dzieci, które przeżyły aborcje
Pobierali tkanki dzieci, które przeżyły aborcje
Rząd kłamał ws. pigułki ellaOne
Rząd kłamał ws. pigułki ellaOne
zobacz więcej:
Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości
o abstynencję w sierpniu 2015 r.
Dzieci – zagrożony skarb
Dzieci są naszym najcenniejszym skarbem. Od ich wychowania i rozwoju zależy przyszłość Kościoła i Polski. W obecnych czasach dzieci są jednak szczególnie zagrożone negatywnymi zjawiskami społecznymi. Wśród najgroźniejszych są uzależnienia: od alkoholu, narkotyków, pornografii, hazardu, komputera, Internetu. Dlatego jako wierni członkowie Kościoła i oddani patrioci, powinniśmy troszczyć się o wychowanie tych, którzy dopiero uczą się życia, a przez to otwarci są zarówno na dobro, jak i na zło.

Pierwsze zagrożenia pojawiają się zanim dziecko przyjdzie na świat.  Każda ilość alkoholu jest
wówczas szkodliwa dla rozwijającego się płodu. Niestety, co trzecia kobieta w stanie błogosławionym sięga po alkohol, w tym wiele kobiet wykształconych. Konsekwencje są tragiczne. Szacuje się, że w 2014 roku w Polsce urodziło się nie mniej niż 1,5 tys. dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym i nie mniej niż 6 tys. dzieci z innymi wadami spowodowanymi oddziaływaniem alkoholu na płód. Dlatego prosimy kobiety planujące poczęcie dziecka i będące w ciąży, aby nigdy nie sięgały po alkohol. Prosimy lekarzy pierwszego kontaktu i ginekologów, pielęgniarki, położników i położne, aby uświadamiali matki o konieczności zachowania abstynencji. Prosimy rodziny, aby w tym ważnym czasie były wsparciem w abstynencji matek. więcej:
In vitro w prawie czy do naprawy?
Grzechy posła
projektem ustawy zakazującej aborcji
zobacz więcej:
"Szanowni Państwo,
Niedawno przysłali Państwo dla mnie wyrazy poparcia za pośrednictwem CitizenGO. Za ten głos solidarności pragnę Państwu ponownie serdecznie podziękować. W tamtym szczególnie trudnym czasie było to dla mnie nieocenione wsparcie.
Stajemy jednak przed nowym wyzwaniem i dlatego chcę dziś prosić Państwa o poświęcenie kilku minut na zapoznanie się z dalszą częścią tego listu, gdzie opisuję tę szczególnie ważną sprawę.
Polskie prawo wciąż pozwala mordować dzieci nienarodzone. Każdy kolejny miesiąc to dziesiątki ofiar. W 2013 r. było ich 751, a ponad 96% dzieci jest mordowanych z powodu samego tylko podejrzenia o chorobę.
Ponieważ badania prenatalne wykonuje się nawet do 5 miesiąca ciąży, dzieci w Polsce są zabijane wówczas, kiedy ważą prawie kilogram. Ruchy ich ciała są wyczuwalne przez matkę, na główce pojawiają się pierwsze włosy, a na paluszkach paznokcie.
Jedną ze stosowanych w tych przypadkach metod aborcji jest tzw. aborcja przez rozszerzenie i wydobycie. Chirurgicznie rozszerza się szyjkę macicy, miażdzy ciało dziecka i wydobywa kleszczami kolejne jego kawałki. Dziecko czuje te tortury i umiera w męczarniach. W latach 2008 - 2014 w samym tylko woj. mazowieckim użyto tej metody 1324 razy.
Nie jesteśmy jednak skazani na taką sytuację. Razem możemy to zmienić! więcej:
Komunikat z 368. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski
W związku ze zbliżającym się Zwyczajnym Synodem Biskupów w Rzymie biskupi podjęli refleksję dotyczącą małżeństwa i rodziny. Ukazała ona znaczenie rodziny w perspektywie filozoficznej, teologicznej i prawnej. Po raz kolejny wskazali na niezastąpione znaczenie sakramentu małżeństwa i rodziny dla życia chrześ­cijań­skiego oraz wzrostu Kościoła. Podkreślono konieczność rozwijania duszpasterstwa rodzin, aby umocnić wiernych w zrozumieniu i realizacji sakramentalnego małżeństwa, pojętego jako święty i nierozerwalny związek kobiety i mężczyzny. Z nauczania i tradycji Kościoła wynika, że osoby żyjące w związkach niesakramentalnych pozbawiają się możliwości przyjmowania Komunii świętej. Żyjącym w takich związkach należy zapewnić opiekę duszpasterską, aby mogli zachować wiarę i trwać we wspólnocie Kościoła. Pastoralna troska o związki niesakramentalne powinna także uwzględniać dzieci, które mają prawo do pełnego uczestnictwa w życiu i misji Kościoła.
Biskupi omawiali aktualne problemy bioetyczne, będące przedmiotem prac legislacyjnych ministerialnych i parlamentarnych, które dotyczą ludzkiego życia w najwcześniejszych fazach jego istnienia. Obecnie – mimo poważnych zastrzeżeń natury medycznej, psychicznej, wychowawczej i etycznej – forsowana jest ustawa o zapłodnieniu pozaustrojowym (in vitro) w formie skrajnie liberalnej. Prawodawca nie dostrzega wartości życia ludzkiego w okresie embrionalnym. Traktuje je przedmiotowo i instrumentalnie, tak w akcie powoływania do istnienia, jak i w akcie pozbawiania życia z motywów utylitarnych.
Ustawodawca nie dostrzega zagrożeń dla dobra dziecka poczętego w laboratorium. Naraża je na większe ryzyko wad rozwojowych i chorób wrodzonych, odmawiając mu też w niektórych sytuacjach prawa do poznania biologicznych rodziców. Dopuszczenie do tej procedury związków konkubenckich i innych par pozostających we wspólnym pożyciu – bez żadnych zobowiązań formalnych – nie gwarantuje wzrastania w stabilnej rodzinie. Biskupi przypominają, że zarówno nauka Kościoła, jak i autentyczne i obiektywne dobro człowieka wykluczają jakąkolwiek metodę zapłodnienia pozaustrojowego.
Następnym problemem bioetycznym jest udostępnienie bez ograniczeń środków wczesnoporonnych. Sprzedaż preparatów hormonalnych o silnym działaniu osobom biologicznie i psychologicznie niedojrzałym (od 15 roku życia) jest niebezpieczna z wielu powodów. Oznacza ona między innymi rezygnację z wychowania do wstrzemięźliwości i samokontroli. Obrót tymi środkami przyniesie dalszą degradację społeczną w odniesieniu do zdrowia biologicznego, psychicznego i wrażliwości na wartość ludzkiego życia.
Papież zapowiada Rok Miłosierdzia
więcej: http://info.wiara.pl
Bp Ryś o Roku Miłosierdzia
więcej: http://info.wiara.pl
Kobiety przeciw in vitro
więcej: http://info.wiara.pl
Na "kocią łapę" to nie życie!
Konkubinat to grzech. Nie cudzołóż!
Katarzyna Buganik /Foto Gość
Billboard "Konkubinat to grzech"

Akcja, która potrwa kilka tygodni, ma zwrócić

uwagę na problem par żyjących bez

sakramentu małżeństwa

"Konkubinat to grzech. Nie cudzołóż!" - to hasło, które pojawiło się na billboardach w 100 miastach Polski, m.in. w Warszawie, Gdańsku i Kaliszu, a także w Zielonej Górze.
Akcję zorganizował Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin wraz z Fundacją Razem w Rodzinie.
- Nikogo nie oceniamy, ale chcemy przypomnieć o tym, co jest zapisane w Ewangelii i jaka jest nauka Kościoła. Dzisiaj w czasach liberalizacji pewnych pojęć warto jasno przypominać, że konkubinat jest grzechem. Trzeba pokazywać, że sakrament małżeństwa nie jest pustym obrzędem, ale prawdziwą obecnością Chrystusa w relacji żony i męża - wyjaśnia ks. dr Przemysław Drąg, dyrektor KODR. więcej

Według danych GUS w 2013 roku było w Polsce 643 tysiące związków niesakramentalnych.
- Co gorsza, z roku na rok ta liczba wzrasta. Duży procent żyjących w tzw. wolnych związkach to ludzie młodzi, którzy bez przeszkód mogą zawrzeć związek małżeński - dodaje ks. Drąg więcej

Dlaczego nie należy ratyfikować Konwencji
Konwencja Rady Europy wprowadzająca m.in. redefinicję płci nie musi być przyjęta. Ustawa upoważniająca do ratyfikowania Konwencji, którą przegłosował Sejm 6 lutego 2015 roku, będzie przedmiotem obrad Senatu RP w dniach 4-6 marca br. Zatem do 3 marca każdy obywatel może interweniować w lokalnych biurach senatorskich. To okazja, by zaangażować się na rzecz ładu prawnego przyjaznego rodzinie i uniknięcia zaciągnięcia przez Polskę zobowiązań międzynarodowych, groźnych dla dobra wspólnego.
„Konwencja, choć poświęcona jest istotnemu problemowi przemocy wobec kobiet, zbudowana jest na ideologicznych i niezgodnych z prawdą założeniach, których w żaden sposób nie można zaakceptować. Wskazuje ona, że przemoc wobec kobiet jest systemowa, zaś jej źródłem są religia, tradycja i kultura” – pisali członkowie Prezydium KEP już w oświadczeniu z 9 lipca 2012 r. Zwracali m.in. uwagę na to, że Konwencja wprowadza definicję płci jako „społecznie skonstruowane role, zachowania i cechy, które dane społeczeństwo uznaje za właściwe dla kobiet i mężczyzn” (art. 3) i zakłada, że płeć można wybierać. więcej
Głos Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w kon­tek­ście przygotowywanej ustawy o leczeniu niepłodności
Ludzki embrion musi być traktowany w równie podmiotowy sposób, jak każdy z nas – podkreślają biskupi. W związku z przygotowywaną ustawą o leczeniu niepłodności Prezydium KEP zwraca uwa­gę, że powinna ona zawierać rozwiązania na­kie­ro­wane na dobro dziecka i przede wszystkim wspo­ma­gać leczenie niepłodności, a nie kon­cen­tro­wać się na opcji sztucznie wspomaganej pro­kre­acji.
„Skoro tylko komórka jajowa ulega zapłodnieniu, rozpoczyna się życie, które nie należy już ani do ojca, ani do matki, ale nowej istoty ludzkiej, która rozwija się samoistnie" – pisał Jan Paweł II w encyklice „Evangelium vitae”. Jego słowa przypominają członkowie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w wydanym dziś (4 marca) oświadczeniu.
Członkowie Prezydium KEP, zauważając że niepłodność stała się w Polsce chorobą cywilizacyjną, wyrażają współczucie parom nią dotkniętym i uważają za konieczne stworzenie narodowego programu leczenia niepłodności. – Współczesna medycyna wskazuje bowiem jasno, że usunięcie medycznych lub psychologicznych przyczyn niepłodności daje znacznie większe szanse na urodzenie zdrowego dziecka, niż procedury wspomaganego sztucznie rozrodu, które nie leczą niepłodności – piszą. więcej

Konwencja oparta na skrajnej ideologii gender
Konwencja oparta na skrajnej ideologii gender
Marcin Obara /PAP
Premier Ewa Kopacz (L) rozmawia z

dziennikarzami po spotkaniu z senatorami PO,

5 bm. w gmachu Senatu w Warszawie.

Tematem zebrania klubu były dzisiejsze

głosowania w Senacie, przede wszystkim

ustawa ratyfikująca konwencję o

przeciwdziałaniu przemocy
Senat RP głosami Platformy Obywatelskiej opo­wie­dział się 5 marca za ratyfikowaniem "anty­prze­mocowej" Konwencji CAHVIO. Teraz dokument trafi do prezydenta Bronisława Komorowskiego, który będzie miał 3 tygodnie na podpisanie bądź zawetowanie ustawy ratyfikacyjnej. Prezydent zapowiedział wcześniej, że będzie chciał w tym czasie zbadać, czy Konwencja jest zgodna z kon­sty­tucją.
Na posiedzeniu Senatu RP odbyła się debata i głosowanie nad ratyfikacją Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule 11 maja 2011. Ostatecznie za jej ratyfikacją opowiedziało się 49 senatorów, 38 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu.
6 lutego Sejm RP przyjął ustawę o ratyfikacji „antyprzemocowej” konwencji. Jej uchwalenie nie oznacza jeszcze ratyfikowania Konwencji, ale upoważnia do tego prezydenta RP.

W lutym Prezydium Konferencji Episkopatu Polski wyraziło swój zdecydowany sprzeciw wobec tych inicjatyw państwa, "które prowadzą do destrukcji ideału małżeństwa i rzeczywistości rodziny", m.in. Konwencji CAHVIO. więcej
Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych
Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych
Luxetowiec / CC 3.0
Obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych

w Krakowie w 2014 r.
1 marca 1951 r. w więzieniu na warszawskim Mokotowie, po pokazowym procesie, rozstrzelano siedmiu członków niepodległościowego IV Zarządu Głównego Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość".
Rocznica tej zbrodni obchodzona jest od 2011 roku jako Narodowy Dzień Żołnierzy Pamięci Wyklętych. Dziesiątki tysięcy bezimiennych bohaterów były prześladowane przez komunistów. Wielu z nich zostało zamordowanych, a miejsca spoczynku ich ciał do dziś są nieznane.
Egzekucja rozpoczęła się o godz. 20. Skazani byli kolejno podprowadzani na miejsce kaźni, a kat strzelał im w tył głowy. Śmierć ponieśli: Łukasz Ciepliński, Adam Laza­ro­wicz, Mieczysław Kawalec, Józef Rzepka, Franciszek Błażej, Józef Batory i Karol Chmiel. Ciał zamordowanych nie wydano rodzinom. Miejsce ich pochówku do dziś pozostaje nieznane. więcej

O żołnierzach niezłomnych:
"Kochana Wisiu! Jeszcze żyję, chociaż są to prawdopodobnie ostatnie dni. Siedzę z oficerem gestapo. Oni otrzymują listy, a ja nie. A tak bardzo chciałbym otrzymać chociaż parę słów Twoją ręką napisanych (...) Ten ból składam u stóp Boga i Polski(...) Bogu dziękuję za to, że mogę umierać za jego wiarę święta, za moją Ojczyznę i za to, że dał mi tak dobrą żonę i wielkie szczęście rodzinne" - pisał Prezes IV Zarządu Wolność i Niezawisłość, Łukasz Ciepliński w grypsie do żony miesiąc przed egzekucją.

Szanowni Państwo,
jak pisze autor petycji, pan Maciej Świrski - prezes Reduty Dobrego Imienia - Polskiej Ligi Przeciw Zniesławieniom, twórczość artystyczna wiąże się z odpowiedzialnością. A odpowiedzialność jest ochroną wartości. W tym przypadku tą wartością jest dobre imię Polski i Polaków. Wyjaśnia dalej, że niewątpliwy sukces polskiej kinematografii, jakim jest nagrodzenie filmu "Ida" Oskarem na "najlepszy film nieanglojęzyczny" czyni jeszcze bardziej koniecznym umieszczenie na początku lub końcu filmu informacji o kontekście historycznym, w jakim toczy się jego akcja.
Dziś o "Idzie" mówi cały świat. To szansa przypomnienia tysiącom widzów prawdy o historii i - tym samym - zapobieganie temu, że film wywoła fałszywe przeświadczenie, jakoby Polacy byli sprawcami i wykonawcami Holocaustu.
Petycję podpisało już 52.529 osób! (Być może w chwili, w której czytają Państwo tę wiadomość, liczba ta jest jeszcze większa.) Czy uda nam się zebrać 60 tysięcy podpisów? Spróbujmy! Zachęcam do podpisywania się pod akcją oraz informowania o petycji znajomych:
więcej
Jak dodaje Autor, nie chcemy ingerować w przekaz artystyczny filmu, ani w żaden sposób zmieniać jego treści. Chcemy tylko, aby na początku lub końcu filmu pojawiła się plansza informująca o kontekście historycznym, na przykład z następującymi sześcioma punktami:
1. Polska była pod okupacją niemiecką w latach 1939-1945
2. Niemieccy okupanci prowadzili politykę eksterminacji Żydów.
3. W okupowanej przez Niemców Polsce za ukrywanie Żydów Niemcy karali śmiercią nie tylko tego, który
    ukrywał, ale także całą jego rodzinę, pomimo to wielu Polaków ukrywało Żydów.
4. W ten sposób zginęły tysiące Polaków oddających życie za sąsiadów i współobywateli Rzeczypospolitej–
    prześladowanych Żydów.
5. Legalne władze Polskiego Państwa Podziemnego, uznawane przez Aliantów, z całą surowością karały
    śmiercią przypadki prześladowania Żydów przez tych z Polaków, których zdemoralizowała okrutna
    i bezwzględna okupacja niemiecka.
6. Instytut Yad Vashem najwięcej tytułów Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata przyznał Polakom.
Praktyka umieszczania napisów podających kontekst, w jakim rozgrywa się akcja filmu jest przyjęta i szeroko stosowana w kinematografii. Takie napisy są na przykład w filmie "Mandarynki”, nominowanym w tej samej kategorii co "Ida”. (...)
więcej
Serdecznie pozdrawiam i dziękuję za Państwa zaangażowanie we wszystkie sprawy, które wspólnie podejmujemy!
Z wyrazami szacunku,
Magdalena Korzekwa
CitizenGO - Campaigns Director
----
CitizenGO jest organizacją aktywnych obywateli,którzy bronią życia człowieka, rodziny i płynących z godności człowieka podstawowych wolności. Naszą działalność opieramy na chrześcijańskiej antropologii. Aby dowiedzieć się więcej na nasz temat, kliknij tutaj. Możesz też znaleźć nas na portalach Facebook lub Twitter.
600 szkół katolickich przeciw pigułce
600 szkół katolickich przeciw pigułce
Jacek Zawadzki /Foto Gość
„Nie wolno w ten sposób ułatwiać młodzieży ma­ni­pu­lowania swym życiem i zdrowiem". Zarząd Rady Szkół Katolickich pisze list otwarty do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza.
W imieniu 600 szkół katolickich w Polsce, stojąc na gruncie wartości wyrażonych w Konstytucji Rzeczy­pos­politej Polskiej, odwołując się do nauczania Kościoła, a w szczególności św. Jana Pawła II o godności osoby i obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci, wyrażamy głęboki sprzeciw wobec wprowadzenia przez Pana Ministra w obieg bez recepty tzw. pigułki „dzień po”.
Jako osoby, dla których odpowiedzialne i wszechstronne wychowanie oraz kształcenie dzieci i młodzieży jest celem nadrzędnym, wyrażamy najwyższy niepokój o dzieci i młodzież, którym Minister Zdrowia ułatwia możliwość działania niszczącego zdrowie biologiczne, psychiczne i duchowe – bez ograniczeń i bez świadomości prawdziwego charakteru wprowadzonego do obiegu preparatu. więcej

Coraz więcej polskich dzieci ma kontakt z pornografią
Coraz więcej polskich dzieci ma kontakt z pornografią
Henryk Przondziono /Foto Gość
Aż 61 % chłopców i 42 % dziewcząt miało pierwszy
kontakt z pornografią w szkole podstawowej wynika z badania przeprowadzonego przez Fundację Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej wśród ponad 5 tys. gim­naz­jalistów, a informuje o tym "Nasz Dziennik".
Zdaniem cytowanych przez gazetę ekspertów, przed­wczes­ne ingerowanie w postawy młodego człowieka, które są jeszcze niedojrzałe, może prowadzić do za­trzy­ma­nia się jego rozwoju na wczesnym etapie.
Niestety, rewolucja technologiczna pozwala na łatwy dostęp do treści pornograficznych. Zapobiec temu mo­gły­by jedynie działania globalne na poziomie dostawców internetu i operatorów sieci komórkowych, do czego konieczne jest odpowiednie ustawodawstwo. Przykładowo w Wielkiej Brytanii treści pornograficzne w sieci są zablokowane - czytamy w gazecie. więcej

List otwarty
do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
W piątek, dnia 6 lutego 2015 r., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę otwierającą drogę do ratyfikacji "Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wo­bec kobiet i przemocy domowej".
Ratyfikacja tego dokumentu i wprowadzenie jego postanowień w życie rodzinne i społeczne stanowi wielkie zagrożenie dla wartości naturalnych i ogólnoludzkich, przede wszystkim uderza w instytucję małżeństwa i rodziny. Wskazało na to wiele środowisk naukowych i społecznych poczuwających się do odpowiedzialności za przyszłość Polski. Jasne stanowisko w tym względzie zajął Episkopat Polski. więcej
11 lutego – Światowy Dzień Chorego
W środę, 11 lutego, obchodzimy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, gdzie Matka Najświętsza objawiła się św. Bernadecie Soubirous.
Lourdes zasłynęło z licznych nawróceń i uzdrowień, stając się jednym z najbardziej znanych sanktuariów Maryjnych na świecie. Tego dnia obchodzimy Światowy Dzień Chorych. Niech Matka Boża pomoże nam obudzić większą wrażliwość na potrzeby chorych i cierpiących, w naszych rodzinach i w sąsiedztwie. W naszym kościele wieczorna Msza św. będzie połączona ze specjalną modlitwą za chorych z nałożeniem rąk. Postarajmy się pomóc wszystkim chorym, niepełnosprawnym, seniorom w dotarciu do naszej świątyni! więcej

OŚWIADCZENIE
PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej wymienia w rozdziale 1 podstawowe zasady ustroju naszego państwa. Jedną z nich, wyrażoną w art. 18, jest założenie, że: „małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej". Przepis ten wskazuje na instytucję małżeństwa i związane z nim wartości, takie jak rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo. Mimo tak oczywistego brzmienia przytoczonego przepisu obserwujemy dzisiaj agresywne próby zafałszowania jego znaczenia. więcej
Jak działa pigułka "dzień po"
Pigułka "dzień po" może mieć działanie wczesnoporonne, wszystko zależy od momentu cyklu, w którym zostanie przyjęta - powiedział KAI dr Maciej Barczentewicz, ginekolog, prezes zarządu Fundacji Instytut Leczenia Niepłodności Małżeńskiej w Lublinie.
Zdaniem lekarza, sprzedaż tych tabletek bez recepty jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia, zwłaszcza młodych dziewcząt.
Decyzją ministerstwa zdrowia preparat "ellaOne", czyli tak zwana pigułka "dzień po", będzie dostępna w Polsce bez recepty. To zalecenie Komisji Europejskiej, do którego zastosował się, choć nie musiał, polski resort zdrowia. więcej
GŁOSIĆ Z RADOŚCIĄ EWANGELIĘ O RODZINIE
List Pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny 28 grudnia 2014 r.
Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia!
Trwamy w atmosferze radosnego zachwytu nad miłością Boga do człowieka. Oto Bóg wcielony, Jezus Chrystus, wybrał ludzką rodzinę, aby przyjść do każdego człowieka i nauczyć go miłować. Skoro Chrystus nie bał się miłości, co więcej, w pełni objawił człowiekowi prawdę o Bogu, który jest miłością to i my, ludzie wierzący, chcemy w tę Niedzielę Świętej Rodziny odkrywać prawdę o Miłości. W Liście do Rodzin św. Jan Paweł II pisał: „Syn Jednorodzony, współistotny Ojcu, ‹Bóg z Boga i Światłość ze Światłości›, wszedł w dzieje ludzi przez rodzinę: ‹przez wcielenie swoje zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem. Ludzkimi rękami pracował, (…) ludzkim sercem kochał, urodzony z Maryi Dziewicy, stał się prawdziwie jednym z nas, we wszystkim do nas podobny oprócz grzechu›” (Gaudium et spes, 22). Tak, Bóg naprawdę zamieszkał pośród nas, w naszych rodzinach.
1. Rodzina – miejsce kształtowania się człowieczeństwa
Dzięki Bożej Opatrzności przeżywaliśmy w tym roku w dniach 5 – 19 października III Nadzwyczajny Synod Biskupów, podczas którego Ojcowie synodalni, zjednoczeni z Ojcem Świętym, przypomnieli, że Ewangelia o rodzinie stanowi istotne przesłanie Kościoła. Jego nieprzerwane nauczanie przypomina, że rodzina jest miejscem poznawania wiary, dzielenia się sobą i budowania najtrwalszych relacji. Rodzina, która bierze swój początek w sakramencie małżeństwa jest ciągle dla wielu młodych największym pragnieniem życia. Bóg pragnie szczęścia człowieka i dlatego chce, aby małżonkowie obdarowali się sobą i przyjęli siebie wzajemnie w rodzinie, aby nowe życie, owoc miłości małżeńskiej, poczynało się w środowisku najbardziej mu przyjaznym.
Ojcowie synodalni zwracają uwagę, że proces wychowania człowieka nie odbywa się samoistnie. Potrzeba dojrzałych w wierze rodziców, potrzeba świadectwa małżonków i całych rodzin, aby Ewangelia o rodzinie była przekazywana z radością i miłością wszystkim, zwłaszcza tym, których dotknął kryzys wiary, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Wiele rodzin boryka się dzisiaj z problemami niewiary swoich dzieci, zauważamy z niepokojem wzrost rozwodów i związków nieformalnych. Z tym większym przekonaniem trzeba głosić Ewangelię o rodzinie, daną wszystkim przez Boga Ojca w osobie Jezusa Chrystusa. Ta Ewangelia, jak podkreślił Ojciec Święty Franciszek, jest zdolna udzielić odpowiedzi na najbardziej nawet zawiłe pytania człowieka. Miłość nie umarła. Miłość objawia się przez żywe i radosne świadectwo wielu rodzin, które w ciszy, jak Rodzina z Nazaretu, dzień po dniu żyją miłością i przebaczeniem.
Jak usłyszeliśmy w Ewangelii, Józef i Maryja jako pierwsi odkrywali przed Jezusem prawdę o Bożej miłości. Wypełnili wszystkie wymagania Prawa, dając tym samym początek procesowi wychowawczemu małego Jezusa, a przez to wyrazili swoją wiarę. Dzięki ich staraniom i łasce, płynącej od Boga Ojca, Jezus rósł, rozwijał się i napełniał się mądrością (Łk 2, 39-40).
Jakże dziś potrzeba takich świadomych i umiejących odczytywać znaki czasów rodziców, aby nie zniszczyć niewinności dziecka, aby nie zakłócić jego naturalnego procesu dojrzewania i odkrywania siebie także na poziomie seksualnym. Konieczne jest więc wytworzenie w rodzinie atmosfery bliskości i wzajemnego zaufania. Ta atmosfera rodzi się tylko wtedy, kiedy rodzice silni łaską sakramentu małżeństwa, wsparci miłością, są darem dla siebie wzajemnie i dla dzieci.
2. Radość bycia ze sobą i dla siebie
W dokumencie podsumowującym III Nadzwyczajny Synod Biskupów zauważono z wielkim niepokojem powiększającą się strefę samotności i wyobcowania. Doświadczają jej dzieci i młodzież, osoby starsze i schorowane, a nawet małżonkowie w relacji do siebie nawzajem. Jak stwierdzili Ojcowie synodalni, bardzo często jest ona konsekwencją odrzucenia Boga oraz kruchych relacji w rodzinie. Receptą na radość życia jest tylko powrót do Boga, który będąc Miłością pozwala człowiekowi w pełni uczestniczyć w miłości.
W pochylonych nad małym Jezusem Maryi i Józefie odkrywamy tajemnicę miłości rodzinnej – mieć czas na to, aby się zatrzymać, pobyć ze sobą, porozmawiać, szukać miejsc i sytuacji, które pozwolą na budowanie trwałych więzi. Nie mogą być one oparte na wykorzystywaniu innych do własnych celów, ale mają być owocem pogłębionej miłości opartej na darze z siebie. Święta Rodzina, jak wiemy z opisów biblijnych, nie posiadała wiele majątku. Jednak zawsze, kiedy spoglądamy na żłóbek, odkrywamy radość Rodziców, którzy z zachwytem wpatrują się w Boże Dziecię i choć doskwiera im chłód, to cieszą się sobą, cieszą się miłością, cieszą się obecnością Boga wśród nich. Każda rodzina ma w sobie coś z tej Rodziny Nazaretańskiej. Każda rodzina potrzebuje pielęgnować w sobie ten zachwyt nad miłością. Tam, gdzie jest miłość, samotność nie istnieje.
Z radością obserwujemy jak wiele rodzin stara się tak żyć, jak wiele przyjmuje z wielką otwartością nowe dziecko do swojej rodziny. Cieszy coraz większa świadomość rodziców, którzy przygotowują swoje dzieci do podejmowania odpowiedzialnych decyzji.
3. Rodzina środowiskiem ewangelizacji
Dostrzegamy trud wielu małżeństw i rodzin, które pogłębiają swoją wiarę, wychowują dzieci w wierze katolickiej i pragniemy im podziękować za to świadectwo. Jesteśmy przekonani, że miłość umocniona łaską sakramentu małżeństwa daje siłę, aby każdy z członków rodziny czuł się potrzebny, akceptowany i kochany. Bóg nie chce, abyśmy się w rodzinach tolerowali, lecz zaprasza do miłości, która zmienia styl życia i sposób patrzenia na świat. Już w Starym Testamencie autor natchniony, jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, zwrócił uwagę na to, że kto czci ojca zyskuje odpuszczenie grzechów, jego modlitwa będzie wysłuchana, radość mieć będzie z dzieci, a kto czci matkę jakby skarby gromadził (por. Syr 3, 3-6). Wzajemny szacunek, troska o wszystkich członków rodziny, pielęgnowanie więzi między pokoleniami owocuje zawsze Bożym błogosławieństwem. Rodzina tylko wtedy doświadcza szczęścia, kiedy wszyscy mają w niej czas dla wszystkich. Taka szczęśliwa rodzina ma obowiązek dzielić się radością i dawać świadectwo, że Ewangelia jest możliwa do zrealizowania. To codzienne głoszenie Chrystusa przez poświęcenie, rezygnację z własnych planów, radość z sukcesów członków rodziny jest bardzo potrzebne i stanowi najlepszą szkołę wspólnego dobra. Wzajemna miłość małżonków jest najbardziej wymownym potwierdzeniem obecności Boga wśród nas. Ona pozwala dzieciom dorastać do autentycznego zaangażowania się i wzięcia odpowiedzialności wobec Boga i Kościoła za drugiego człowieka.
4. Troska Kościoła – „być blisko”
Dziś, w Niedzielę Świętej Rodziny, chcemy zachwycić się miłością Rodziny z Nazaretu i uczyć się od Jezusa, Maryi i Józefa szacunku oraz odpowiedzialności za tych, których Bóg nam powierzył. Miłość bowiem nieodłącznie związana jest z odpowiedzialnością i troską o dobro drugiego. Świadczy o tym postawa św. Józefa szukającego schronienia dla Maryi, która wkrótce miała urodzić. Odpowiedzialność z kolei domaga się wysiłku oraz stawiania ukochanej osoby ponad swoje wygody czy przyzwyczajenia. Musi ona być budowana na prawdzie o człowieku, który został stworzony jako mężczyzna i kobieta na obraz i podobieństwo Boga. Ojcowie synodalni podkreślili, że Kościół wezwany jest do podjęcia takiej odpowiedzialności wobec wszystkich swoich dzieci. Stanowczo przypomina Boże prawo, a jednocześnie z miłosierdziem chce być blisko braci i sióstr, którzy – nieraz, nie ze swojej winy – znaleźli się w sytuacjach trudnych czy wręcz żyją w relacjach sprzecznych z Bożym zamysłem. Myślimy tutaj o żonach i mężach opuszczonych i z wiarą czekających na powrót niewiernego współmałżonka, o dzieciach doświadczających dramatu rozwodu rodziców. Pamiętamy także o osobach żyjących w powtórnych związkach i o tych, którzy z różnych powodów odrzucają sakrament małżeństwa. Ojciec Święty Franciszek przypomniał bardzo wyraźnie, że Kościół nigdy nie potępia człowieka, ale stanowczo piętnuje grzech, który stoi na przeszkodzie do szczęścia ludzkiego. Wszyscy jako Kościół – biskupi, kapłani, osoby konsekrowane i świeccy, a zwłaszcza rodziny, mamy towarzyszyć osobom zagubionym w ich powrocie do Boga.
Pamiętajmy, że obowiązek ewangelizacji spoczywa na każdym z nas zgodnie z własnym charyzmatem i powołaniem. Głosić Ewangelię rodziny to dawać radość i nadzieję, to przekazywać miłość, którą żyjemy w rodzinie, to być blisko tych, którzy najbardziej potrzebują naszej obecności, wyciągniętej ręki i dobrego słowa. Każda rodzina potrzebuje siły duchowej, aby przeciwstawić się różnym prądom usiłującym zniszczyć jej istotę i odebrać jej radość Ewangelii. Taką siłę daje modlitwa rodzinna. To wspólne wołanie do Boga, który jest naszym Ojcem, pozwala odkryć głębię miłości złożonej w ręce ludzi. Dziś jednak nie wystarczy sama tylko modlitwa. Rodzice, wspólnoty parafialne, ruchy katolickie i stowarzyszenia muszą podejmować na bieżąco wyzwania stojące przed nami. Nie pozwólmy odebrać sobie nadziei, nie pozwólmy strącić się w przepaść samotności – przypomina często papież Franciszek. Prośmy dziś za wstawiennictwem Świętej Rodziny z Nazaretu o mądrość i odwagę w głoszeniu Ewangelii o rodzinie. Prośmy, abyśmy jak Józef, Maryja i Jezus żyli na co dzień prawdziwą miłością, która bierze swój początek od Boga samego.
Dziękując Bogu za dar III Nadzwyczajnego Synodu Biskupów w Rzymie, zachęcamy wszystkich do modlitwy w intencji rodzin, do odkrycia ich roli w dziele ewangelizacji oraz do jeszcze bardziej owocnej troski duszpasterskiej o tę wyjątkową wspólnotę życia i miłości.
Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi obecni na 367. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze w dniu 27 listopada 2014 r.
KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI
Świętujmy niedzielę!
Dobrze przeżyta niedziela będzie owocować na wielu płaszczyznach: na płaszczyźnie społecznej i płaszczyźnie rodzinnej – przekonuje ks. dr hab. Tomasz Wielebski. I zachęca do budowania kultury świętowania niedzieli.
Jak podkreśla teolog pastoralista z UKSW, upowszechnianie wzorców świętowania niedzieli, pokazywanie różnorodnych form odpoczynku i wolontariatu, a także ukazywanie wartości dobrze przeżytej niedzieli w kontekście psychologicznym, społecznym i ekonomicznym to ważne dziś zadanie. Czyni to m.in. Społeczny Ruch Świętowania Niedzieli, który powstał i rozwija się w diecezji legnickiej. więcej
Uwolnić niedzielę! Zobacz więcej: www.gosc.pl
Uwolnić niedzielę!
Gdyby konsumenci nie robili w niedzielę zakupów, to handel w tym dniu straciłby rację bytu. Ważna jest tu zmiana prawa, ale jeszcze ważniejsze – nasze świadectwo.
Kiedyś oczywistość, dziś coraz częściej luksus, o który trzeba walczyć: odświętny dzień, w którym jest czas na modlitwę, odpoczynek, spotkanie z rodziną. Wolna niedziela.
Ania przekonała się o tym, zatrudniając się na pół etatu w jednym ze śląskich hipermarketów. Choć powinna była pracować przez cztery godziny dziennie, w praktyce zajmowało to cały dzień ...
„Jako studentce zależało mi, żeby przynajmniej co drugą niedzielę mieć wolną, ale było to właściwie niemożliwe. Jeśli odmówiłabym pracy w niedzielę, z miejsca zostałabym zwolniona”. więcej

Postulat usuwania nauczycieli podpisujących deklarację wiary.
Minister Kluzik-Rostkowska stwierdziła, że nauczyciel, który podpisze deklaracje wiary, tym samym łamie konstytucję i musi się liczyć z reakcją dyrektora szkoły, organu prowadzącego i wojewody. Bo wedle pani minister taki nauczyciel łamie Konstytucję i przepisy Karty Nauczyciela.
Bardziej szczegółowo o reakcji na podpisywanie deklaracji wiary przez nauczycieli mówi osławiona prof. Środa, która już bez niedomówień wzywa do usuwania nauczycieli z pracy. więcej:
Przewodniczący KEP o neutralności w szkołach
Z Ministerstwa Edukacji Narodowej dochodzą ostatnio wezwania do zachowania neutralności w szkołach. Nauczyciel, który nie zachowuje neutralności, łamie prawo – grozi pani minister. Jej zdaniem nauczyciel, który podpisałby Deklarację Wiary i będzie się stosował do przepisów w niej zawartych, powinien się liczyć z reakcją dyrektora szkoły, organu prowadzącego i wojewody, który uruchomi postępowanie dyscyplinarne wobec takiego nauczyciela; więcej:
Uprzywilejowana pozycja środowisk homoseksualnych.
W parlamencie odbywają się prace nad nowelizacją ustawy antydyskryminacyjnej. Jednak planowany kształt ustawy ma zapewnić uprzywilejowaną pozycję środowiskom homoseksualnym. Nowelizacja, zdaniem prawników, będzie podważać rolę rodziny zapisaną w konstytucji, ograniczy wolność słowa i wolność gospodarczą.
Jeżeli ta ustawa wejdzie w życie, to reklama przedstawiająca naturalną rodzinę przy stole będzie mogła zostać uznana za stwarzającą „upokarzającą lub uwłaczającą atmosferę” wobec homoseksualistów – wyjaśnia dr hab. Aleksander Stępkowski, prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.
To projekt, który bezpośrednio uderza w rodzinę. W praktyce będzie to oznaczało zwalczanie postaw prorodzinnych i promowanie dewiacyjnych zachowań za nasze pieniądze. Temu się sprzeciwiamy, dlatego bardzo się cieszę, że naszą petycję poparło prawie 140.000 Polaków, którym nie jest obojętne, w jakim kraju będziemy żyć. Dziękuję także Tobie, nasz drogi Sympatyku, za Twoją obecność i wsparcie. więcej:
Zakazać mówienia prawdy?
Zaledwie dzień po wystąpieniu rzecznika kurii - Mateusza Dzieduszyckiego, który w telewizji mówił o faktach na temat homoseksualizmu pojawiły się medialne ataki.
Wypowiedzi, które rozwścieczyły gejowskich aktywistów to m.in. stwierdzenie, że "Statystycznie geje żyją o 20 lat krócej od heteroseksualistów." więcej:
Awantura o deklarację
Zaczęło się od lekarzy i apelu dr Wandy Półtawskiej o podpisywanie deklaracji wiary lekarzy. Teraz w internecie pojawił się pomysł, by podobny dokument podpisywali nauczyciele. Wersje robocze „Deklaracji wiary i sumienia nauczycieli polskich” zamieścił na stronie neon24.pl bloger Janusz Górzyński, zastrzegając, że są to dopiero prace wstępne nad pełnym tekstem. I stała się rzecz niebywała. Nad pełzającym jeszcze projektem niemal natychmiast pojawiły się ciemne chmury i rozpętała się prewencyjna histeria. Krytyczny głos w sprawie pomysłu stworzenia takiego dokumentu zabrali już m.in. prof. Magdalena Środa, Małgorzata Kidawa-Błońska, rzecznik rządu, i sama minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska. Ta ostatnia zresztą zapowiedziała sankcje dyscyplinarne pod adresem nauczycieli, którzy odważą się podpisać pod dokumentem. więcej:
Licencja na zabijanie
Projekt ustawy o leczeniu niepłodności, którego społeczne konsultacje właśnie się kończą, zadziwia. Jaki jest jego prawdziwy cel?
Pełen tytuł dokumentu, który opracowało Ministerstwo Zdrowia brzmi: „Ustawa o leczeniu niepłodności, projekt z dnia 16 lipca”. Rozczaruje się jednak ten, kto spodziewa się po nim rzetelnego projektu ustawy stawiającej sobie za cel zbudowanie w naszym kraju kompleksowego i skutecznego systemu leczenia niepłodności, która bez wątpienia jest dziś społecznym problemem. Na próżno szukać w nim zagadnień dotyczących medycyny prokreacyjnej, planów przeprowadzenia bardzo szczegółowej diagnostyki niepłodności małżeńskiej pozwalającej na wyeliminowanie nieprawidłowości, które da się wyeliminować czy listy specjalistów więcej:
Trwa kampania modlitewna „60 sekund dla Ukrainy”
„60 sekund dla Ukrainy” to kampania modlitewna w intencji pokoju na Ukrainie, zainicjowana przez Bilet dla Brata – Dzieło Pomocy Pielgrzymom ze Wschodu funkcjonujące przy Krajowym Biurze Organizacyjnym Światowych Dni Młodzieży. „Zaczęło się od tego, że po zmarnowaniu kolejnych 60 sekund na Facebooku wpadłam na pomysł, żeby stworzyć wydarzenie z modlitwą o pokój na Ukrainie, która będzie trwała właśnie 60 sekund” – opowiada Dorota Abdelmoula koordynatorka akcji Bilet dla Brata.
„60 sekund dla Ukrainy” to pomysł wprowadzony w życie w związku z brutalnymi wydarzeniami za naszą wschodnią granicą. Akcja prowadzona jest za pomocą portalu społecznościowego Facebook. Jak informują jej pomysłodawcy, jej pierwszym celem jest zachęcenie i zjednoczenie wielu osób na całym świecie do wspólnej modlitwy o pokój na Ukrainie, a drugim – zwrócenie uwagi na to, jak cenne może być – dosłownie – 60 sekund i jak łatwo marnujemy je każdego dnia. „60 sekund. Co najmniej tyle czasu zajmuje: oczekiwanie na zalogowanie systemu w komputerze, kilkakrotne sprawdzanie czy ktoś napisał/dzwonił, szukanie kanału TV, na którym akurat jest coś interesującego, czekanie, aż zaparzy się herbata, szukanie długopisu na dnie torebki, wzdychanie, przeciąganie się i zastanawianie się, co by tu teraz” – wyliczają na Facebooku pomysłodawcy.
Formuła akcji jest bardzo prosta: polega na odmówieniu dowolnej modlitwy w intencji narodu ukraińskiego. Jedną z form polecanych przez inicjatorów jest modlitwa o pokój św. Józefa Bilczewskiego (dostępna na stronie akcji na Facebooku w języku polskim, angielskim i ukraińskim) i odmawianiu jej tam, gdzie akurat można wygospodarować 60 sekund: czekając na autobus, parząc kawę, przed pójściem spać itp. Kampania trwa do 20 marca – liturgicznego wspomnienia św. Józefa Bilczewskiego, Lwowianina. W ciągu niespełna 30 godzin od powstania akcji, dołączyło do niej ponad 2000 osób z całego świata – m.in. z Kanady, Szwecji, Libanu i Filipin. Kampanię na swoim fan page’u na Facebooku wspiera m.in. Konferencja Episkopatu Polski.
pra / Kraków
Modlitwa o pokój święty (ułożona przez ks. abp. Józefa Bilczewskiego)
Panie Jezu Chryste, Tyś z miłości ku nam umarł na krzyżu, aby przynieść pokój każdej duszy, która w Ciebie wierzy, Tobie ufa i Ciebie miłuje. Oto przypadamy do stóp Twoich, błagając, niech ustąpi spośród nas wszelka nienawiść i niezgoda, a niech zapanuje sprawiedliwość i miłość święta, ze sprawiedliwością zaś i miłością pokój w duchu Twoim - pokój między owieczkami a pasterzami, pokój między dziećmi a rodzicami, pokój między podwładnymi a przełożonymi, pokój między uboższymi a bogatszymi, pokój między pojedynczymi stanami i narodami, pokój w każdej rodzinie i całym społeczeństwie.
Daj też narodowi naszemu obfitość łask Twoich i lepszą dolę; niech będzie zawsze wiernym Tobie i przywiązanym do Kościoła Twego. Prosimy Cię o to przez Najświętsze Serce Twoje i przez przyczynę Najmiłościwszej Rodzicielki Twojej, a Matki i Królowej naszej Maryi; który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.
Podsumowanie roku 2014 w parafii pw. Bożego Ciała w Łomży
Początek nowego roku skłania do podsumowanie starego roku w życiu wspólnoty parafialnej.
Duchowa żywotność wspólnoty parafialnej wyraża się w korzystaniu z sakramentów świętych. W ubiegłym roku sakrament Chrztu przyjęło 60 dzieci (w roku 2013 – 76). Do pierwszej Komunii św. przystąpiło 60 dzieci (w roku 2013 – 80). W uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, 3 maja 2014 r. sakrament bierzmowania, z rąk Ks. Biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przyjęło 59 osób (rok wcześniej – 64). Kandydaci do sakramentu bierzmowania uczestniczyli w Kursie Ewangelizacyjnym „Filip” oraz w dniu skupienia.
Sakramentalny związek małżeński zawarło w naszym kościele 20 par (w roku 2013 – 21). Odeszło do wieczności z naszej wspólnoty 50 osób (rok wcześniej – 56). Nieznacznie wzrosło przystępowanie do komunii św. w ciągu 2014 r. rozdaliśmy ok. 90.000 komunii (w roku 2012 – 88.000).
W minionym roku uczestnictwo w niedzielnej Mszy św. w naszej parafii przedstawiało się następująco (dane z 26 października): uczestniczących we Mszy św. – 679 mężczyzn i 991 kobiet, ogółem – 1670 (27.23% wiernych), przystępujących do komunii św. 338 mężczyzn i 712 kobiet, ogółem – 1050 (62.87% obecnych). Musi to mobilizować nas do podjęcia wysiłku duchowego, zwłaszcza nowej ewangelizacji, aby pociągnąć do Chrystusa jak najwięcej osób.
Parafialny Zespół Caritas prowadził comiesięczne i okazjonalne zbiórki środków na pomoc potrzebującym z naszej parafii. Ogółem zebrano w ciągu roku 11584 zł /rok temu - 12440 zł/. Z tych środków udzielano pomocy 16 rodzinom w tym: 5 rodzinom wielodzietnym, 11 rodzinom zmagającym się z chorobą, 9 chorym dorosłym, 4 osobom potrzebującym.
Z pomocy żywnościowej z rezerw uninych korzystało za pośrednictwem naszego Zespołu 692 osoby. W celu pozyskania środków na pomoc ubogim Zespół rozprowadzał gromnice oraz znicze na Dzień Zaduszny. W ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom rozprowadzono 340 świec. Paczki świąteczne otrzymało: na Wielkanoc – 58 rodzin a na Boże Narodzenie 76 rodzin dary pochodziły ze zbiórki prowadzonej przez naszych wolontariuszy w sklepach, z darów przekazanych przez niektóre firmy oraz z darów składanych indywidualnie w kościele. Środki na pomoc potrzebującym przekazywały firmy: Firma komputerowa Novum, Zakłady Mięsne JBB, Zakłady Mięsne Podgórze, Hurtownia DATEX, Hurtownia COSMETIX, Hurtownia WIOMAR, Hurtownia WITAMINA, LibraPrint, Pan Jan Kurpiewski, Pan Marek Zacharzewski, Pan Ryszard Gosk, Pan Sławomir Rumiński, Firma MARCZYK, Bank Spółdzielczy w Łomży, HexaBank, PKS Firma Farmaceutyczna MULTIPHARME, Polska Grupa Farmaceutyczna, Sklep Spożywczy – Jerzy Szyzsko, Pan Bogdan Łepkowski – Wędliny, Pani Jolanta Pakocińska. Piekarnia SULIMA, Piekarnia OKRUSZEK, Piekarnia Górscy-Nerkowscy, Piekarnia KRASKA, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy. Serdecznie dziękujemy wszystkim, także anonimowym ofiarodawcom, którzy wspierali naszą posługę na rzecz ubogich. Szczególne podziękowanie wyrażam Panu Henrykowi Chojnowskiemu za zaangażowanie w pozyskiwanie ofiarodawców, oraz Panom Stanisławowi Ksepka i Henrykowi Kopczewskiemu za pomoc w transporcie darów. Dzięki tak licznym ofiarodawcom mogliśmy pomóc przy organizacji półkolonii letnich dla dzieci.
W okresie od kwietnia do grudnia nasza parafia realizowała program świetlicy socjo-teraputycznej dofinansowany przez Urząd Miasta Łomży.
Inicjatywy duszpasterskie:
Dnia 6 stycznia odbył się po raz drugi w Łomży Orszak Trzech Króli organizowany we współpracy z parafią Krzyża Świętego. Jest do forma jasełek ulicznych, która była organizowanych w ponad 170 miastach w Polsce i za granicą (w roku 2015 będzie to już 300 miast); to rodzinne, świętowanie i ogłaszanie tajemnicy Narodzenia Pańskiego na ulicach naszego miasta.
Grupa parafian pod kierunkiem Ks. Pawła Michałczaka uczestniczyła w kanonizacji Ojca świętego Jana Pawła II pielgrzymując do Rzymu. Na zakończenie wakacji pielgrzymowaliśmy do Świętej Lipki i sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie.
W sobotę, 7 czerwca 2014, wraz członkami ruchów i stowarzyszeń katolickich oraz ewangelizatorami, zaangażowanymi w ewangelizację Łomży, uczestniczyliśmy w uroczystej Wigilii Zesłania Ducha Świętego.
W dniach 13 i 14 czerwca nasza parafia była czynnie zaangażowana w dzieło ewangelizacji Łomży. Członkowie wspólnot podejmowali ewangelizację uliczną oraz modlitwę wstawienniczą w kościele.
W dniach 19-26 października przeżywaliśmy Jubileuszowe Misje Ewangelizacyjne z okazji 25-lecia utworzenia naszej parafii. Prowadzili je OO. Redemptoryści: o. Jacek i o. Krzysztof, wspomagani przez dwie świeckie misjonarki. Przygotowania do Misji rozpoczęliśmy niedzielą misyjną 12 stycznia, kontynuowaliśmy w dniach 30 maja – 1 czerwca, poprzez kurs ewangelizacyjny „Nowe życie” oraz Nabożeństwo Czterdziestogodzinne we wrześniu.
W letnich rekolekcjach Ruchu Światło-Życie wzięło udział ok. 40 osób z naszej parafii. Pod opieką Ks. Tomasza Myśliwego rozwija się schola dziecięco młodzieżowa oraz oazowe grupy formacyjne dzieci, młodzieży.
Wszyscy Księża Wikariuszy opiekują się kręgami rodzin Domowego Kościoła. Kontynuują swoją działalność parafialne grupy ruchów katolickich: Róże Żywego Różańca, Róże rodziców modlących się za swoje dzieci, Wspólnota dla Intronizacji NSPJ, Ruch Rodzin Nazatretańskich, Odnowa w Duchu Świętym, Liturgiczna Służba Ołtarza.
Podczas trwania Łomżyńskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę na wspólnej modlitwie Apelu Jasnogórskiego, w ramach pielgrzymkowej Grupy Białej im. św. papieża Jana Pawła II gromadziło się liczne grono wiernych. Spotkanie te trwały od 1 do 15 sierpnia i były ubogacone relacjami filmowymi z trasy pielgrzymki. Grupa wiernych z Ks. Adama udała się na powitanie pielgrzymów na Jasną Górę.
W dniach od 18 do 29 sierpnia zorganizowane zostały „Wakacje w mieście” dla dzieci, w ramach parafialnej świetlicy socjoterapeutycznej.
Posługę wikariusza w naszej wspólnocie rozpoczął Ks. Maciej Przygoda, który zastąpił Ks. Dariusza Krajewskiego.
Uroczystości odpustowej ku czci św. Stanisława Kostki przewodniczył Ks. Arcybiskup Wojciech Załuski, Nuncjusz Apostolski w Burundi.
Dnia 1 listopada przeżyliśmy czuwanie modlitewne: „Noc Wszystkich Świętych” organizowane i prowadzone przy współpracy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Modlitwie przewodniczył Ks. Kamil Dąbrowski z Białegostoku, a świadectwem nawrócenia podzieliła się aktorka Patrycja Hurlak.
Nasza parafia otrzymała od Kard. Stanisława Dziwisza relikwie krwi św. papieża Jana Pawła II, które we wtorek, 4 listopada o godz. 18.00 uroczyście intronizował Wikariusz Biskupi Ks. Inf. Jan Sołowianiuk. Od tego dnia rozpoczęło się nawiedzenie relikwii św. Jana Pawła II w rodzinach.
W pierwsze piątki kapłani odwiedzali chorych w ich domach z posługą sakramentalną.
Każdego 28 dnia miesiąca liczne grono naszych parafian uczestniczyło w modlitwie Koronką do Bożego Miłosierdzia przy rondzie Solidarności, aby prosić o miłosierdzie Boże dla mieszkańców i władz naszego miasta.
Kontynuowaliśmy comiesięczne spotkania biblijne prowadzone przez Ks. Dr Zbigniewa Skuzę, Wicerektora WSD w Łomży, w których bierze udział ok. 20 osób.
W posłudze duszpasterskiej wspierali nas Księża profesorowie z Seminarium i instytucji diecezjalnych, głosząc słowo Boże, przewodnicząc liturgii i służąc sakramentem pojednania.
W niedzielę 7 grudnia, w wigilie Uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP, parafialna schola poprowadziła trójgłosowy śpiew bizantyjskiego hymnu maryjnego „Akatyst ku czci Bogarodzcy”
Parafialne rekolekcje wielkopostne głosił Ks. Robert Śliwowski, Asystent Diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Dyrektor Ekonomiczny Seminarium, a rekolekcje adwentowe Ks. Dr Dariusz Wojtecki – prorektor Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku.
W Wielkim Poście gościliśmy grupę rodaków z Wileńszczyzny, którzy rozprowadzali tradycyjne palmy.
Dwukrotnie zorganizowaliśmy akcję krwiodawstwa (3 sierpnia i 26 października), za co otrzymaliśmy dyplom uznania Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
Przedsięwzięcia gospodarczo – remontowe:
Z ofiar parafian zakupiony został dzwon „Maryja”, a z elementów podarowanych przez par. pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Ostrowii Mazowieckiej wykonana została tymczasowa dzwonnica. Dzwon poświęcony został przez ks. Bp Stanisława Stefanka podczas Mszy św. Rezurekcyjnej i od tej pory zwołuje zwiernych na modlitwę. Obok dzwonnicy przygotowane zostało miejsce na rabatę kwiatową.
Kaplica Matki Bożej została odgrzybiona i odnowiona, docieplony został jej strop wykonano ozdobny, podświetlany gzyms. Odnowiony został przedsionek kościoła.
Do kościoła ufundowano 4 nowe ornaty.
W bocznych ołtarzach ufundowane zostały nowe obrazy Jezusa Miłosiernego oraz św. Jana Pawła II uroczyście poświęcone w Niedzielę Miłosierdzia, 27 kwietnia.
Oświetlenie nawy głównej zostało wymienione na bardziej oszczędne żarówki ledowe.
Zamontowano samozamykacze do drzwi zewnętrznych i wewnętrznych kościoła.
Gruntownie odnowiono i zaimpregnowano parafialny krzyż misyjny, a z wymienionej belki poziomej wykonane zostały pamiątkowe krzyże misyjne.
Wykonane zostały prace wykończeniowo-adaptacyjne w pomieszczeniach domu parafialnego na parterze, gdzie rozpoczęła działalność świetlica parafialna dla dzieci i młodzieży, oraz w piwnicach, które zostały pogłębione, odwodnione i oddane do użytku na salki sportowo-rekreacyjne świetlicy parafialnej.
Wykonano osuszenie i odwodnienie ściany domu parafialnego od strony południowej z drenażem i nową izolacją.
Naszymi ofiarami i modlitwą wspieraliśmy Wyższe Seminarium Duchaowne w Łomży, a także inne wspólnoty, miedzy innymi parafię w Rosi na Białorusi i Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża dla niewidomych w Laskach pod Warszawą.
Ofiary składane podczas kolędy oraz w ciągu roku pozwoliły na finansowanie większości podejmowanych prac. Pozostają do spłacenia należność w wysokości ok. 20.000 zł. Ufam, że dzięki ofiarności naszych parafian będziemy mogli uregulować należności i podjąć dalsze konieczne prace. W najbliższym czasie planuję odnowienie zakrystii po obu stronach prezbiterium. Oczekujemy na decyzję Urzędu Miasta w sprawie przebudowy schodów prowadzących na plac kościelny i wykonania ciągu pieszego od schodów do nowego chodnika na ul. Przykoszarowej. Od tej decyzji uzależnione są dalsze prace przy wykonaniu ogrodzenia posesji kościelnej. Pilnej interwencji wymaga elewacja budynku parafialnego. Mam nadzieję na wsparcie darczyńców w wykonaniu tych prac. Pilnego remontu wymaga duża sala w domu parafialnym, a na wykończenie i zagospodarowanie czekają kolejne pomieszczenia w domu parafialnym, nad świetlicą. Dobrze byłoby kontynuować ufundowanie kolejnych dwóch dzwonów, ich aby piękny dźwięk głosił chwałę Bożą i gromadził nas na wspólną modlitwę.
Na Nowy Rok 2015 życzę nam wszystkim, naszym rodzinom daru Bożego pokoju. „Niech ustaną wszystkie gniewy i spory, a pośrodku nas niech będzie Chrystus”. Niech Maryja, święta Boża Rodzicielka ogarnia swoją matczyną modlitwą wszystkie nasze obowiązki, oczekiwania, plany i pragnienia; niech Duch Święty napełnia nas radością i gorliwością w dzieleniu się wiarą; niech w tej świątyni i w tej wspólnocie wszyscy szukający Boga doświadczą Jego Miłości i bliskości.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Numer rachunku:
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. BOŻEGO CIAŁA
18-403 ŁOMŻA ul. PRZYKOSZAROWA 26
Bank Spółdzielczy w Łomży
Numer konta: 56 8757 0001 0003 8250 2000 0010
Parafialny Zespół Caritas
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży
ul. Przykoszarowa 26
18-403 Łomża
Bank Spółdzielczy w Łomży
Numer konta: 98 8757 0001 0003 8250 2000 0030
Wszystkim ofiarodawcom składam, w imieniu całej wspólnoty parafialnej, serdeczne „Bóg zapłać” ks. prał. dr Wojciech NowackiCopyright © 2009-2016 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA p.w. BOŻEGO CIAŁA W ŁOMŻY