Ogłoszenia duszpasterskie
26 lutego 2017 r. 8 Niedziela Zwykła
 1. Każda niedziela jest dniem Pańskim, a jego świętowanie umacnia naszą wspólnotę z Bogiem Ten dzień gromadzi wierzących na liturgii, w gronie rodziny i przyjaciół, w radości i odpoczynku od pracy. Jako dzień zmartwychwstania Chrystusa, jest głównym dniem celebrowania Eucharystii. Biorąc czynny udział we Mszy Świętej, wyrażamy naszą wiarę i umacniamy nasze powołanie do głoszenia Ewangelii.
 2. W naszej wspólnocie obchodzimy uroczystą inaugurację Jubileuszu 100-lecia objawień Matki Bożej w Fatimie. Serdecznie dziękuję Ks. Inf. Janowi Sołowianiukowi za przewodniczenie dzisiejszej modlitwie i za wygłoszone do nas Słowo Boże.
 3. Dziś ostatnia niedziela miesiąca. Serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary na tacę przeznaczone na ogrzewanie kościoła, remonty i inwestycje parafialne.
 4. Rozpoczynamy 50. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Kościół wzywa nas do szczególnej indywidualnej i wspólnotowej modlitwy oraz do podjęcia okresowej lub całkowitej abstynencji, którą możemy ofiarować Panu Bogu jako wynagrodzenie za grzechy pijaństwa innych osób lub z prośbą o uwolnienie od tego nałogu bliskich czy znajomych. W kaplicy Matki Bożej wyłożona jest Parafialna Księga Trzeźwości – niech nas mobilizuje do skonkretyzowania naszych postanowień.
 5. We wtorek, 28 lutego, jak co miesiąc zapraszam na wspólną modlitwę Koronką do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00 przy galerii „Stokrotka”. Będziemy modlić się o Boże Miłosierdzie dla naszych wspólnot i naszego miasta.
 6. Kończy się tegoroczny karnawał. W tym tygodniu, 1 marca, przypada Środa Popielcowa, która rozpoczyna święty czas Wielkiego Postu. Msze Święte tego dnia o godz. 7.00, 16.00 i 18.00. Zewnętrznym znakiem wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem. W Biblii ten gest był wyrazem skruchy, żalu za popełnione grzechy i woli nawrócenia. Popiół przypomina, że na skutek grzechu, wszystko, co ziemskie przemija i w proch się obróci. Jednak kapłan, posypując głowy wiernych popiołem, czyni nad nimi znak krzyża, który oznacza oczyszczenie i zmartwychwstanie. Zatem Wielki Post – czas pokuty, postu, wyrzeczeń i modlitwy – ma służyć naszemu nawróceniu; ma przygotować nasze serca na owocne przeżycie radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
 7. Pamiętajmy, że w Środę Popielcową obowiązuje post ścisły, polegający na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu jednego posiłku do syta. Pozostałe posiłki mają być ograniczone co do ilości. Ten post obowiązuje wszystkich pomiędzy 18. a 60. rokiem życia. Także pozostałych wiernych zachęcamy do włączenia się w ten akt pokutny, na miarę swoich możliwości. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje wszystkich od 14. roku życia.
 8. Od Środy Popielcowej do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu włącznie trwać będą kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Niech Wielki Post mobilizuje nas do gorliwej współpracy z Bogiem, który „daje nam siłę zaczynania od nowa” (KKK nr 1432). Rozpoczynający się okres wielkopostny to okres pokutny. Wyrazem wiary jest powstrzymanie się w tym czasie od hucznych zabaw, tańców i dyskotek itp.
 9. W najbliższy piątek, 3 marca, rozpoczynamy nabożeństwa Drogi Krzyżowej, na które zapraszamy wszystkich parafian. Dzieci zapraszamy na godz. 17.30, a młodzież i dorosłych po wieczornej Mszy św.
 10. Od przyszłej niedzieli, pierwszej Wielkiego Postu, po Mszy w. o godz. 10.00 zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali z procesją pasyjną.
 11. Caritas na czas Wielkiego Postu zaprasza do zaangażowania w dzieła miłosierdzia. Jednym z nich jest jałmużna postna. Do specjalnie przygotowanych skarbonek można składać pieniądze zaoszczędzone przez rezygnację z drobnych przyjemności. Tę wielkopostną jałmużnę przyniesiemy w procesji z darami podczas Mszy Świętej w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Można też przesyłać swoje ofiary przez SMS pod numer podany na plakacie.
 12. We środę, 1 marca przypada święto państwowe: Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W ten sposób przywołujemy zasługi wielu oddanych Polaków, skupionych w organizacjach i grupach niepodległościowych, którzy po zakończeniu II wojny światowej podjęli nierówną walkę z sowieckim okupantem o pełną suwerenność i niepodległość naszej Ojczyzny.
 13. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. We czwartek włączmy się w adorację Najświętszego Sakramentu, prowadzoną przez grupę Odnowy w Duchu Świętym. W pierwszy piątek przez spowiedź i Komunię Świętą wynagradzajmy za grzechy nasze i całego świata. W pierwszą sobotę prośmy Matkę Najświętszą o opiekę nad naszymi rodzinami. W piątek i w sobotę odwiedzimy chorych z posługa sakramentalną.
 14. W sobotę, 4 marca, w liturgii czcimy św. Kazimierza królewicza, który mądrym i pobożnym życiem pokazał, że władza nie musi prowadzić do nadużyć, korupcji ani chciwości w gromadzeniu bogactwa. Sprawowanie władzy i polityka może stać się drogą do świętości. Św. Kazimierz jest także patronem Litwinów, przez jego wstawiennictwo polecajmy Bożej Opatrzności Kościół i cały naród litewski.
 15. Za tydzień, w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, zbiórka ofiar do puszek na wsparcie misyjnych dzieł Kościoła Ad Gentes.
 16. „Głos Katolicki” wprowadza w tematykę tygodnia modlitw o trzeźwość Narodu i Narodowego Kongresu Trzeźwości; przybliża sylwetkę Heleny - świeckiej wolontariuszki zamordowanej w boliwijskiej ochronce dla dzieci; podejmuje pytanie komu i dlaczego przeszkadza pamięć o „Żołnierzach Wyklętych”. Podejmuje też temat depresji, jako choroby duszy i ciała. Zapraszamy do lektury
 17. Sakrament chrztu przyjął Piotr Karwowski. To dziecko i jego rodzinę powierzamy opiece Matki Bożej.
 18. W ubiegłym tygodniu odszedł do wieczności + Mieczysław Szczęsny l. 82. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie .......

Wyjazd do Medjugorie
Wszystkie osoby, które zgłosiły chęć wyjazdu do Medjugorie proszone są o zapoznanie się z programem wyjazdu oraz potwierdzenie poprzez wpłatę zaliczki w wysokości 200 zł. Proszę zwrócić uwagę na zmianę terminu wyjazdu – wyjeżdżamy w piątek 21 lipca i wracamy 28 lipca w nocy. Program poniżej a także można go odebrać w zakrystii.
PIELGRZYMKA MEDJUGORIE + CHORWACJA
więcej: dokument .pdf
Promocja strategicznych celów subkultur LGBT
stała się oficjalną częścią programu ONZ - również
dzięki postawie Polski
Promocja strategicznych celów subkultur LGBT stała się oficjalną częścią programu ONZ Zobacz: www.ordoiuris.pl
19 grudnia Zgromadzenie Ogólne ONZ ostatecznie zatwierdziło minimalną większością głosów decyzję o utworzeniu mandatu Niezależnego Eksperta ONZ ds. przeciwdziałania przemocy ze względu na „orientację seksualną i tożsamość genderową”. W ten sposób dokonano po raz pierwszy w historii ONZ instytucjonalizacji agendy LGBT. Mandat ten można było zablokować, jednak Polska wraz z krajami UE aktywnie temu przeciwdziałały. Niezależny Ekspert zapowiedział działania kwestionujące: tożsamość małżeństwa, prawa dzieci do matki i ojca, wolność słowa i religii. więcej:
KTO MOŻE BYĆ CHRZESTNYM W KOŚCIELE KATOLICKIM
Zgodnie z chrześcijańską tradycją, przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 872). Jego zadaniem jest, w wypadku chrztu osoby dorosłej, towarzyszenie w dochodzeniu do wiary i poznawaniu życia chrześcijańskiego; a w przypadku chrztu dziecka ma on wraz z rodzicami przedstawić dziecko do chrztu i pomagać w jego wychowaniu religijnym, tak, by prowadziło życie prawdziwie chrześcijańskie. Chrzestnym nie może więc być każdy. Kościół stawia osobom, które mają być chrzestnymi bardzo konkretne wymagania ... więcej: dokument .pdf
Zakończenie kolędy w naszej parafii
Zakończyliśmy kolędowe odwiedziny w naszej parafii. Pragnę podzielić się kilkoma refleksjami z tych spotkań: dziękujemy za serdeczną, życzliwą atmosferę kolędowych spotkań, możliwość osobistego kontaktu i wspólnej modlitwy z naszymi parafianami. Dziękuję za przekazane podczas kolędy uwagi i postulaty. Z radością powitaliśmy rodziny, które osiedliły się w naszej parafii oraz te, które w tym roku zechciały zaprosić kapłana do swego domu. Pozostaje wiele domów i mieszkań do których nie docieramy. Częściowo są to osoby przebywające za granicą, ale także niewierzący lub niekatolicy, ale także ochrzczeni niepraktykujący, którzy nie życzą sobie żadnego kontaktu z parafią. W sumie jest to ponad 20 % domów i mieszkań. Wszystkie te osoby ogarniamy troską i modlitwą. W naszej parafii są osoby żyjące w związkach nie sakramentalnych, z których większość nie ma możliwości zawarcia sakramentalnego małżeństwa. Przypominam, że mają oni swoje miejsce we wspólnocie, mogą i powinni praktykować modlitwę i uczestniczyć w liturgii, oraz troszczyć się o wychowanie dzieci w wierze. Osoby nie mające przeszkód do zawarcie sakramentalnego małżeństwa zachęcamy gorąco, aby nie odkładały tej ważnej decyzji i opierały życie rodzinne na łasce Bożej. Spotkaliśmy się z rodzinami, przeżywającymi ciężkie, nieraz przewlekłe choroby swoich członków, dorosłych czy dzieci. Będziemy się starali wspierać ich modlitwą, a w miarę możliwości także materialnie. Wszystkich chorych i osoby w podeszłym wieku zachęcamy do korzystania z sakramentu namaszczenia chorych. Taka możliwość jest podczas rekolekcji parafialnych, ale także indywidualnie w każdej potrzebie. Jest też możliwość korzystania z modlitwy wstawienniczej grupy Odnowy w Duchu Świętym, która spotyka się w każdy wtorek po wieczornej Mszy św. Mam nadzieję, na konkretne efekty zaproszenia do zaangażowania w działające w naszej parafii grupy i wspólnoty, a szczególnie ministrantów, scholę, grupę oazową, wspólnoty małżonków Domowego Kościoła, Odnowę w Duchu Świętym, Ruch Rodzin Nazaretańskich, Zespół Caritas i inne. Zapraszam do udziału w chórze parafialnym, który spotyka się w każdą środę po wieczornej Mszy św. Dziękujemy za złożone podczas kolędy ofiary na kolędę oraz na potrzeby parafii. Są one wyrazem odpowiedzialności i troski o materialne potrzeby naszej wspólnoty, a szczególnie o naszą świątynię. Niestety, mimo rosnących kosztów bieżącego utrzymania i inwestycji, te ofiary pozostają od wielu lat najczęściej na niezmiennym poziomie. Serdecznie dziękujemy wszystkim, z którymi się spotkaliśmy na kolędzie. Osoby, których nie zastaliśmy w domach, a które życzą sobie odwiedzin kapłana, prosimy o kontakt i ustalenie dogodnego terminu.
Osoby, które nie mogły przyjąć odwiedzin kolędowych w przewidzianym czasie, prosimy o kontakt w zakrystii lub kancelarii parafialnej, aby ustalić dogodny termin kolędy.
Podsumowanie roku 2016
Początek nowego roku skłania do podsumowanie starego roku w życiu wspólnoty parafialnej.
Duchowa żywotność wspólnoty parafialnej wyraża się w korzystaniu z sakramentów świętych.
W ubiegłym roku sakrament Chrztu przyjęło 65 dzieci (w roku 2015 – 55). Do pierwszej Komunii św. przystąpiło 72 dzieci. W uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, 3 maja 2016 r. sakrament bierzmowania, z rąk Ks. Biskupa Janusza Stapnowskiego, przyjęło 61 osób (rok wcześniej – 49). Kandydaci do sakramentu bierzmowania uczestniczyli w weekendowych Rekolekcjach ewangelizacyjnych w Ptakach k. Nowogrodu, które prowadził Ks. Adam Ulatowski.
Sakramentalny związek małżeński zawarło w naszym kościele 21 par (w roku 2015 – 27). Odeszło do wieczności z naszej wspólnoty 45 osób (rok wcześniej – 38). Nieznacznie wzrosło przystępowanie do komunii św. w ciągu 2016 r. rozdaliśmy ok. 85 tys. komunii (w roku 2015 – 82 tys.).
W ubiegłym roku uczestnictwo we Mszy św. (dane z 16 października) przedstawiało się następująco: w niedzielnej Mszy św. uczestniczyło – 561 mężczyzn i 816 kobiet, ogółem – 1377 (22.35% wiernych), w ubiegłym roku było: 1482 (24.25% wiernych). Przystępujących do komunii św. 613 (44.5% obecnych) w ubiegłym roku 765 (czyli 51.61% obecnych), dwa lata temu było to 1050 (62.87% obecnych).
Nastąpił więc dalszy, znaczący spadek niedzielnych praktyk religijnych. Zamiast ożywienia wiary mam postępujące zobojętnienie i odejście od Eucharystii. Budzi to niepokój i skłania do pytania o przyczyny, a przede wszystkim o zaangażowanie ewangelizacyjne całej wspólnoty. Obecny rok duszpasterski ponawia ewangeliczne wezwanie „Idźcie i głoście”, które winno angażować nas wszystkich: duszpasterzy i świeckich.
Parafialny Zespół Caritas prowadził comiesięczne i okazjonalne zbiórki środków na pomoc potrzebującym z naszej parafii. Na ten cel rozprowadzane były znicze i publikacje religijne. Ogółem zebrano w ciągu roku 20.517 zł ( w tym 6294 zł puszka w II niedzielę miesiąca) /rok temu - 28.294 zł /. Z tych środków udzielano pomocy 15 rodzinom (rok wcześniej 26) w tym: 11 rodzinom zmagającym się z chorobą oraz 2 rodzinom wielodzietnym i 2 samotnym matkom. Z dystrybucji żywności z rezerw unijnych korzystało 111 osób.
W ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom rozprowadzono 390 świec (w ubiegłym roku 410). Paczki świąteczne otrzymało: na Wielkanoc – 42 rodzin, a na Boże Narodzenie 61 rodzin. Dary pochodziły ze zbiórki prowadzonej przez naszych wolontariuszy w sklepach, z darów przekazanych przez niektóre firmy oraz z darów składanych indywidualnie w kościele.
Sfinansowany został wyjazd na kolonie letnie Caritas dla 7 dzieci. Na balu choinowym Spółdzielni mieszkaniowej ufundowano paczki dla 17 dzieci z naszej parafii.
W okresie od kwietnia do grudnia nasza parafia realizowała program świetlicy socjo-teraputycznej dofinansowany przez Urząd Miasta Łomży. Zorganizowane zostały półkolonie parafialne: tygodniowe podczas ferii zimowych i dwutygodniowe podczas wakacji. W wakacje uczestniczyło w nich ok. 50 dzieci.
Inicjatywy duszpasterskie:
Dnia 6 stycznia odbył się po raz czwarty w Łomży Orszak Trzech Króli organizowany we współpracy z parafiami Krzyża Świętego i św. Andrzeja Boboli. To piękne rodzinne kolędowanie angażuje całe rodziny, mieszkańców miasta i okolic w radosnym ogłaszaniu tajemnicy Narodzenia Pańskiego na ulicach naszego miasta. W ramach obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski, w Wigilię Zesłania Ducha Świętego, w sobotę 14 maja, przeżyliśmy „Nabożeństwo Ewangelizacyjne Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu”, połączone z diecezjalnym czuwaniem Grup Odnowy w Duchu Świętym.
W ramach przeżywania Jubileuszu Miłosierdzia grupa parafian pod kierunkiem Ks. Pawła Michałczaka w dniach 10-12 czerwca, pielgrzymowała do sanktuarium Jezusa Miłosiernego w Krakowie - Łagiewnikach. W letnich rekolekcjach Ruchu Światło-Życie wzięło udział ok. 40 osób z naszej parafii. Pod opieką Ks. Tomasza Myśliwego działa schola dziecięco młodzieżowa oraz oazowe grupy formacyjne dzieci, młodzieży. Księża Wikariusze opiekują się kręgami rodzin Domowego Kościoła. Kontynuują swoją działalność parafialne grupy ruchów katolickich: Róże Żywego Różańca, Róże rodziców modlących się za swoje dzieci, Wspólnota dla Intronizacji NSPJ, Ruch Rodzin Nazatretańskich, Liturgiczna Służba Ołtarza. Grupa Odnowy w Duchu Świętym zorganizowała dwukrotnie siedmiotygodniowe Rekolekcje Ewangelizacyjne.
Braliśmy udział w organizacji i przeprowadzeniu diecezjalnego etapu Światowych Dni Młodzieży, a grupa kilkunastu młodych z naszej parafii uczestniczyła w spotkaniu z Papieżem Franciszkiem w Krakowie. Podczas trwania Łomżyńskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę na wspólnej modlitwie Apelu Jasnogórskiego, w ramach pielgrzymkowej Grupy Białej im. św. papieża Jana Pawła II gromadziło się liczne grono wiernych. Spotkanie apelowe trwały do 15 sierpnia. Grupa wiernych udała się 13 sierpnia na powitanie pielgrzymów na Jasną Górę.
Nabożeństwu 40 godzinnemu i uroczystości odpustowej ku czci św. Stanisława Kostki przewodniczył Ks. Dariusz Niewiński, Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie.
Obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Dziecka Utraconego, i dwukrotnie celebrowaliśmy pogrzeb dzieci zmarłych przed narodzinami.
W wigilię uroczystości Wszystkich Świętych, razem z parafią Krzyża Świętego zorganizowaliśmy Korowód Świętych, a 1 listopada po raz kolejny przeżyliśmy czuwanie modlitewne: „Noc Wszystkich Świętych” organizowane i prowadzone przy współpracy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Modlitwie przewodniczył Ks. Łukasz Dawidowicz.
W pierwsze piątki kapłani odwiedzali chorych w ich domach z posługą sakramentalną. Każdego 28 dnia miesiąca liczne grono naszych parafian uczestniczyło w modlitwie Koronką do Bożego Miłosierdzia przy rondzie Solidarności, aby prosić o miłosierdzie Boże dla mieszkańców i władz naszego miasta.
Kolejny rok odbywały się comiesięczne spotkania biblijne prowadzone przez Ks. Dr Zbigniewa Skuzę, Wicerektora WSD w Łomży, w których uczestniczyło ok. 20 osób.
W posłudze duszpasterskiej wspierali nas Księża profesorowie z Seminarium i instytucji diecezjalnych, Księża Seniorzy, a szczególnie Ks. Kan. Witold Wróblewski, głosząc słowo Boże, przewodnicząc liturgii i służąc sakramentem pojednania.
W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, parafialna schola poprowadziła trójgłosowy śpiew bizantyjskiego hymnu maryjnego „Akatyst ku czci Bogarodzcy”, dając początek chórowi parafialnemu. Oby mógł się pięknie rozwijać!
Parafialne rekolekcje wielkopostne głosił Ks. Dr Sławomir Płusa z Radomia – wieloletni duszpasterz akademicki, wykładowca w Seminarium Duchownym, egzorcysta diecezjalny i przewodniczący KZK Odnowy w Duchu Świętym, a rekolekcje adwentowe Ks. Robert Bączek, Ojciec Duchowny Łomżyńskiego Seminarium.
Cieszyliśmy się święceniami kapłańskimi i prymicyjami pochodzących z naszej parafii: Ks. Łukasza Lipińskiego, O. Grzegorza Matlaka OFM, Ks. Marka Zawojskiego oraz Ks. Michała Wyszyńskiego, który odbywał w naszej parafii posługi pastoralno-katechetyczne. Przeżyliśmy także święcenia diakonatu dk. Mariana Grochowskiego. Te radosne wydarzenia mobilizują nas do gorliwej modlitwy za powołanych oraz o nowe powołania do służby kapłańskiej.
W tym roku akcja „Oddaj krew w Bożym Ciele” odbyła się 4 raz, wzięło w niej udział w sumie 115 osób oddając 51 750 ml krwi. Kolejne osoby dołączyły do tego wartościowego dzieła.
Przedsięwzięcia gospodarczo – remontowe:
W minionym roku wykonano: w kościele: nowe rzeźby Matki Bożej i św. Jana Apostoła w głównym ołtarzu, wykonane w drewnie lipowym przez rzeźbiarza Pana Janusza Gregorczyka z Kowalowa k. Radomia; zakupione zostało 5 nowych ornatów; zostało wykonane oczyszczenie i zaimpregnowanie północnej elewacji kościoła od strony ul. Przykoszarowej, wykonaliśmy remont schodów przed głównym wejściem do kościoła, zainstalowane zostało zewnętrzne doświetlenie fasady i wierzy, zakupiona została profesjonalna maszyna do mycia podłogi w kościele; w domu parafialnym: remont dużej sali z zapleczem sanitarno-kuchennym, korytarza i klatki schodowej, wykonane zostały prace wykończeniowe i wyposażenie piętra w części świetlicy parafialnej oraz barierki na klatkach schodowych. W kościele i w domu parafialnym zostały wykonane oznaczenia przeciwpożarowe i umieszczony sprzęt gaśniczy. W garażach parafialnych wykonane zostały nowe metalowe drzwi. Naszymi ofiarami i modlitwą wspieraliśmy Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży, a także poszkodowanych przez klęski żywiołowe, a szczególnie ofiary trzęsienia ziemi w Ekwadorze i we Włoszech. Ofiary składane podczas ubiegłorocznej kolędy oraz w ciągu roku pozwoliły na uregulowanie należności za poprzedni rok oraz na finansowanie podejmowanych prac. W minionym roku, pomimo spadku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św., nieznacznie wzrosła ofiarność.
Trwa przygotowanie projektowo-koncepcyjne do budowy ogrodzenia posesji kościelnej od strony ul. Przykoszarowej. Planujemy także dalsze porządkowanie garaży.
Na Nowy Rok 2017, Rok 100 lecia objawień Fatimskich i Rok św. Brata Alberta, życzę całej wspólnocie parafialnej Bożej opieki i błogosławieństwa; ożywienia gorliwości apostolskiej, rozwijania wyobraźni miłosierdzia oraz łaski jedności i pokoju. Niech Maryja, święta Boża Rodzicielka wspiera nas swoją matczyną modlitwą w wypełnianiu naszych zadań, w realizowaniu planów i pragnień.
Darczyńcy wspierający Parafialny Zespół Caritas w roku 2106:
Firma komputerowa Novum, Zakłady Mięsne JBB w Łysych, Zakłady Mięsne Podgórze, Zakłady Mięsne Sokołów; Hurtownia DATEX, EDPOL Food & Innovation, Hurtownia KOSMETIX, Hurtownia WIOMAR, Hurtownia WITAMINA, Negresko Łomża, PHU „Kurpiewski”, Pan Marek Zacharzewski, Pan Ryszard Gosk, Pan Sławomir Rumiński, Firma MARCZYK, Bank Spółdzielczy w Łomży, HexaBank, PKS, Firma Farmaceutyczna MULTIPHARME, Polska Grupa Farmaceutyczna, KAUFLAND, Sklep Spożywczy – Jerzy Szyżsko, Sklep Wielobranzowy Godlewski; Pan Bogdan Łepkowski – Wędliny, Pani Jolanta Pakocińska, Pan Adam Kluczek, Pan Krzysztof Gosk, Pan Marek Zacharzewski, Piekarnia Górscy-Nerkowscy, Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy, Spółdzielnia Mleczarska w Łapach.
Dziękujemy także anonimowym ofiarodawcom, którzy wspierali naszą posługę na rzecz ubogich. Szczególne podziękowanie wyrażam Grupie Odnowy w Duchu Świętym „Krzew Winny”, Panu Henrykowi Chojnowskiemu za zaangażowanie w pozyskiwanie ofiarodawców, oraz Panom Stanisławowi Ksepka, Panu Tomaszowi Przybyszewskiemu i Henrykowi Kopczewskiemu za pomoc w transporcie darów. Panu Sebastianowi Jaworowskiemu za pomoc i wsparcie.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Polska wśród państw wspierających instytucjonalizację wpływów LGBT w Radzie Praw Człowieka
Polska wśród państw wspierających instytucjonalizację wpływów LGBT w Radzie Praw Człowieka
W poniedziałek 21 listopada w Trzecim Komitecie Zgromadzenia Ogólnego ONZ (ZO) państwom wspierającym światowe lobby LGBT udało się zaatakować skutecznie rezolucję Grupy Afrykańskiej zmierzającą do blokowania instytucjonalizacji wpływów LGBT w Radzie Praw Człowieka. Polska wsparła interesy LGBT. więcej:
Islam po włosku
Islam po włosku
więcej:
ataki na chrześcijan
KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI
Świętujmy niedzielę!
Dobrze przeżyta niedziela będzie owocować na wielu płaszczyznach: na płaszczyźnie społecznej i płaszczyźnie rodzinnej – przekonuje ks. dr hab. Tomasz Wielebski. I zachęca do budowania kultury świętowania niedzieli.
Jak podkreśla teolog pastoralista z UKSW, upowszechnianie wzorców świętowania niedzieli, pokazywanie różnorodnych form odpoczynku i wolontariatu, a także ukazywanie wartości dobrze przeżytej niedzieli w kontekście psychologicznym, społecznym i ekonomicznym to ważne dziś zadanie. Czyni to m.in. Społeczny Ruch Świętowania Niedzieli, który powstał i rozwija się w diecezji legnickiej. więcej
Uwolnić niedzielę! Zobacz więcej: www.gosc.pl
Uwolnić niedzielę!
Gdyby konsumenci nie robili w niedzielę zakupów, to handel w tym dniu straciłby rację bytu. Ważna jest tu zmiana prawa, ale jeszcze ważniejsze – nasze świadectwo.
Kiedyś oczywistość, dziś coraz częściej luksus, o który trzeba walczyć: odświętny dzień, w którym jest czas na modlitwę, odpoczynek, spotkanie z rodziną. Wolna niedziela.
Ania przekonała się o tym, zatrudniając się na pół etatu w jednym ze śląskich hipermarketów. Choć powinna była pracować przez cztery godziny dziennie, w praktyce zajmowało to cały dzień ...
„Jako studentce zależało mi, żeby przynajmniej co drugą niedzielę mieć wolną, ale było to właściwie niemożliwe. Jeśli odmówiłabym pracy w niedzielę, z miejsca zostałabym zwolniona”. więcej

Coraz więcej polskich dzieci ma kontakt z pornografią
Coraz więcej polskich dzieci ma kontakt z pornografią
Henryk Przondziono /Foto Gość
Aż 61 % chłopców i 42 % dziewcząt miało pierwszy
kontakt z pornografią w szkole podstawowej wynika z badania przeprowadzonego przez Fundację Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej wśród ponad 5 tys. gim­naz­jalistów, a informuje o tym "Nasz Dziennik".
Zdaniem cytowanych przez gazetę ekspertów, przed­wczes­ne ingerowanie w postawy młodego człowieka, które są jeszcze niedojrzałe, może prowadzić do za­trzy­ma­nia się jego rozwoju na wczesnym etapie.
Niestety, rewolucja technologiczna pozwala na łatwy dostęp do treści pornograficznych. Zapobiec temu mo­gły­by jedynie działania globalne na poziomie dostawców internetu i operatorów sieci komórkowych, do czego konieczne jest odpowiednie ustawodawstwo. Przykładowo w Wielkiej Brytanii treści pornograficzne w sieci są zablokowane - czytamy w gazecie. więcej

Polskie dziecko przeżyło aborcję
Pobierali tkanki dzieci, które przeżyły aborcje
Pobierali tkanki dzieci, które przeżyły aborcje
Potrzeba tylko odwagi, wytrwałości oraz wsparcia naszych darczyńców.
Fundacja Pro - prawo do życia
Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę przekazać naprawdę wspaniałe wiadomości, które dotarły do nas kilka dni temu.
Rzeszowski szpital Pro-Familia, który dokonywał aborcji niepełnosprawnych dzieci i pozywał do sądu działaczy Fundacji Pro – Prawo do życia za podawanie tego do publicznej wiadomości, nie będzie więcej zabijał dzieci przed narodzeniem. Jako powód zaprzestania aborcyjnej działalności przez szpital podano skorzystanie ze sprzeciwu sumienia przez wszystkich ginekologów pracujących w szpitalu. Szpital nie będzie więc przeprowadzał aborcji, ponieważ żaden z lekarzy nie chce w niej uczestniczyć.
Kilkadziesiąt pikiet zorganizowanych przez rzeszowskich działaczy Fundacji, najwyraźniej doprowadziło do obudzenia sumień ginekologów szpitala i w konsekwencji do zaniechania morderczych praktyk. Odwaga i wytrwałość budzą sumienia. Naszym celem jest obudzenie sumień wszystkich Polaków. Dlatego kontynuujemy kampanię „Szpitale bez aborterów”. Skoro najbardziej agresywny wobec naszych wolontariuszy szpital musiał zaprzestać zabijania dzieci, to znaczy, że możliwe jest powstrzymanie aborcji w każdym szpitalu.
Odwagą i wytrwałością wykazują się wolontariusze Fundacji z całej Polski. W zbiórkę podpisów angażuje się rekordowa liczba osób, co bardzo nas cieszy, ale napotykamy też liczne przeciwności. Nie dziwi nas to, bo każde dobre dzieło spotyka się ze sprzeciwem. Nasi wolontariusze w Krakowie już trzykrotnie byli atakowani przez zwolenników zabijania najsłabszych. Dwukrotnie doszło do ataków fizycznych na wolontariuszy, oprócz tego były próby niszczenia naszych banerów i kart z zebranymi podpisami. W Legnicy skradziono całą naszą wystawę "Wybierz życie". Stale ponosimy jakieś straty, w tym finansowe.
Naszą akcję utrudniają też osoby uważane za działaczy pro-life. Zajmują się atakowaniem naszego projektu zarzucając nam, że domagamy się karania kobiet. Naszym celem jest ochrona prawa do życia dzieci. Przyjęcie zasady całkowitej bezkarności zabójstwa dziecka poczętego, w przypadku, gdy zabójstwa dopuszcza się jego matka, narusza jego godność. Może się zdarzyć, że matka poddana jest silnym naciskom otoczenia. Dlatego postulujemy, aby w takich sytuacjach sąd mógł nadzwyczajnie złagodzić karę, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.
Ataki oczywiście utrudniają zbiórkę podpisów i pracę naszych wolontariuszy, ale nie zniechęcają większości z nich. Mamy świadomość wielkości sprawy, której służymy.
Szanowni Państwo, nasza codzienna praca nie byłaby możliwa bez pomocy darczyńców. Codziennie przemierzamy dziesiątki i setki kilometrów, żeby dotrzeć na pikiety i zbiórki podpisów, przewozimy banery, stoliki i megafony. Niestety paliwo sporo nas kosztuje. Cały czas przybywa też wolontariuszy w wielu miastach i rośnie zapotrzebowanie na plakaty, koszulki, karty podpisowe i kursy dla obrońców życia. To wszystko wymaga nakładów finansowych. Dlatego bardzo Pana proszę o przekazanie darowizny na rzecz zbiórki podpisów oraz kampanii "Szpitale bez aborterów". Dzięki tym pieniądzom, możemy, tak jak to się stało w Rzeszowie, uratować dziesiątki niewinnych dzieci.
Pozdrawiam
Kinga Małecka-Prybyło
Fundacja Pro - Prawo do życia
PS. Wytrwałość i poświęcenie naprawdę budzą sumienia Polaków. Wierzę, że wspólnie uratujemy życie wszystkich niewinnych. więcej:
Przebarwienia na hostii z parafii św. Jacka w Legnicy to tkanka pochodzenia ludzkiego
Podsumowanie roku 2015 w parafii pw. Bożego Ciała w Łomży
Początek nowego roku skłania do podsumowanie starego roku w życiu wspólnoty parafialnej.
Duchowa żywotność wspólnoty parafialnej wyraża się w korzystaniu z sakramentów świętych. W ubiegłym roku sakrament Chrztu przyjęło 55 dzieci (w roku 2014 – 60). Z racji na zmiany programowe nie było pierwszej Komunii św. W uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, 3 maja 2015 r. sakrament bierzmowania, z rąk Ks. Biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przyjęło 49 osób (rok wcześniej – 59). Kandydaci do sakramentu bierzmowania uczestniczyli w Kursie Ewangelizacyjnym „Filip” oraz w dniu skupienia.
Sakramentalny związek małżeński zawarło w naszym kościele 27 par (w roku 2014 – 20). Odeszło do wieczności z naszej wspólnoty 38 osób (rok wcześniej – 50). Zmniejszyło się przystępowanie do komunii św. w ciągu 2015 r. rozdaliśmy ok. 82 tys. komunii (w roku 2014 – 90 tys.).
W ubiegłym roku uczestnictwo we Mszy św. (dane z 26 października) przedstawiało się następująco: w niedzielnej Mszy św. uczestniczyło ogółem – 1482 (czyli 24.25% wiernych), w porównaniu z ubiegłym rokiem było to 1670 (27.23% wiernych). Przystępujących do komunii św. 765 (czyli 51.61% obecnych) w ubiegłym roku 1050 (62.87% obecnych). Ta sytuacja budzi głęboki niepokój i skłania do refleksji nad przyczynami oraz nad działaniami służącymi ożywieniu wiary w naszej parafii.
Parafialny Zespół Caritas prowadził comiesięczne i okazjonalne zbiórki środków na pomoc potrzebującym z naszej parafii. Na ten cel rozprowadzane były znicze i publikacje religijne. Ogółem zebrano w ciągu roku 28.294 zł /rok temu - 11584 zł/. Z tych środków udzielano pomocy 26 rodzinom (rok wcześniej 16) w tym: 24 rodzinom zmagającym się z chorobą oraz 4 rodzinom wielodzietnym.
W ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom rozprowadzono 410 świec (w ubiegłym roku 340). Paczki świąteczne otrzymało: na Wielkanoc – 40 rodzin, a na Boże Narodzenie 60 rodzin. Dary pochodziły ze zbiórki prowadzonej przez naszych wolontariuszy w sklepach, z darów przekazanych przez niektóre firmy oraz z darów składanych indywidualnie w kościele. Sfinansowany został wyjazd na kolonie letnie Caritas dla 5 dzieci. Na balu choinowym Spółdzielni mieszkaniowej ufundowane paczki dla 24 dzieci z naszej parafii.
W okresie od lipca do grudnia nasza parafia realizowała program świetlicy socjo-teraputycznej dofinansowany przez Urząd Miasta Łomży. Zorganizowane zostały półkolonie parafialne: tygodniowe podczas ferii zimowych i dwutygodniowe podczas wakacji.
Inicjatywy duszpasterskie:
Dnia 6 stycznia odbył się po raz trzeci w Łomży Orszak Trzech Króli organizowany we współpracy z parafią Krzyża Świętego. Jest do forma jasełek ulicznych; to rodzinne, świętowanie i ogłaszanie tajemnicy Narodzenia Pańskiego na ulicach naszego miasta.
Grupa parafian pod kierunkiem Ks. Pawła Michałczaka wzięła udział w pielgrzymce do sanktuarium Maryjnego w Ostrej Bramie w Wilnie.
Popołudniu w uroczystość Bożego Ciała odbył się piknik ewangelizacyjny na terenie dawnej strzelnicy. Uczestnicy warsztatów ewangelizacyjnych w pierwszych dniach lipca podejmowali ewangelizację uliczną na terenie naszych osiedli.
W letnich rekolekcjach Ruchu Światło-Życie wzięło udział ok. 40 osób z naszej parafii. Pod opieką Ks. Tomasza Myśliwego rozwija się schola dziecięco młodzieżowa oraz oazowe grupy formacyjne dzieci, młodzieży. Księża Wikariusze opiekują się kręgami rodzin Domowego Kościoła. Kontynuują swoją działalność parafialne grupy ruchów katolickich: Róże Żywego Różańca, Róże rodziców modlących się za swoje dzieci, Wspólnota dla Intronizacji NSPJ, Ruch Rodzin Nazatretańskich, Odnowa w Duchu Świętym, Liturgiczna Służba Ołtarza.
Podczas trwania Łomżyńskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę na wspólnej modlitwie Apelu Jasnogórskiego, w ramach pielgrzymkowej Grupy Białej im. św. papieża Jana Pawła II gromadziło się liczne grono wiernych. Spotkanie apelowe trwały do 15 sierpnia. Grupa wiernych z Diakonem Michałem udała się 13 sierpnia na powitanie pielgrzymów na Jasną Górę.
Dnia 15 sierpnia gościł z posługą Słowa Bożego i modlitwy wstawienniczej Ks. John Bashobora z Ugandy.
Uroczystości odpustowej ku czci św. Stanisława Kostki przewodniczył Ks. Prof. Dr Hab. Stanisław Dziekoński Rektor UKSW w Warszawie.
W wigilię uroczystości Wszystkich Świętych, razem z parafią Krzyża Świętego zorganizowaliśmy po raz pierwszy Korowód Świętych, a 1 listopada po raz kolejny przeżyliśmy czuwanie modlitewne: „Noc Wszystkich Świętych” organizowane i prowadzone przy współpracy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Modlitwie przewodniczył pochodzący z naszej parafii Ks. Adam Ulatowski.
W pierwsze piątki kapłani odwiedzali chorych w ich domach z posługą sakramentalną.
Każdego 28 dnia miesiąca liczne grono naszych parafian uczestniczyło w modlitwie Koronką do Bożego Miłosierdzia przy rondzie Solidarności, aby prosić o miłosierdzie Boże dla mieszkańców i władz naszego miasta.
Kontynuowaliśmy comiesięczne spotkania biblijne prowadzone przez Ks. Dr Zbigniewa Skuzę, Wicerektora WSD w Łomży, w których uczestniczyło ok. 20 osób.
W posłudze duszpasterskiej wspierali nas Księża profesorowie z Seminarium i instytucji diecezjalnych, a szczególnie Ks. Kan. Witold Wróblewski, głosząc słowo Boże, przewodnicząc liturgii i służąc sakramentem pojednania.
W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, parafialna schola poprowadziła trójgłosowy śpiew bizantyjskiego hymnu maryjnego „Akatyst ku czci Bogarodzcy”.
Parafialne rekolekcje wielkopostne głosił Ks. Kazimierz Ostrowski, wykładowca śpiewu i muzyki kościelnej w Łomżyńskim Seminarium Duchownym oraz Dyrektor Instytutu Organistowskiego, a rekolekcje adwentowe Ks. Piotr Bryk z Elbląga, duszpasterz wspólnoty „Mężczyźni Boga”, związany z Odnową w Duchu Świętym.
Cieszyliśmy się święceniami kapłańskimi i prymicyjna Msza św. Ks. Krzysztofa Śniadocha, święceniami diakonatu dk. Łukasza Lipińskiego oraz dk. Grzegorza Matlaka. Diakon Andrzej Surdykowski odbywał w naszej parafii posługi pastoralno-katechetyczne, a po przyjęciu święceń kapłański odprawił prymicyjna Mszą św. We wrześniu rozpoczął formację seminaryjną Sebastian Górski. Dzięki tym wydarzeniom z większą gorliwością modliliśmy się za powołanych oraz o nowe powołania do służby kapłańskiej.
Czterokrotnie zorganizowaliśmy akcję krwiodawstwa, w której łącznie wzięło udział 97 osób oddając 43.650 ml krwi.
Przedsięwzięcia gospodarczo – remontowe:
W minionym roku wykonano: w kościele - remont obu zakrystii oraz podjazd dla niepełnosprawnych; w domu parafialnym: remont dachu, docieplenie i wykonanie nowej elewacji, wykonanie nowych schodów granitowych.
Naszymi ofiarami i modlitwą wspieraliśmy Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży, a także inne wspólnoty, miedzy innymi parafię św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Sładowsku na Ukrainie.
Ofiary składane podczas kolędy oraz w ciągu roku pozwoliły na finansowanie większości podejmowanych prac. Pozostają do spłacenia należność w wysokości 32.500 zł. W minionym roku nastąpił spadek ofiarności, częściowo związany z spodkiem uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.
Po dokonaniu zamiany działek z Urzędem Miasta będziemy mogli rozpocząć budowę ogrodzenia posesji kościelnej od strony ul. Przykoszarowej. W najbliższym czasie planuję remont sali i zaplecza w domu parafialnym, na co już zostały zakupione materiały. Na wykończenie i zagospodarowanie czekają kolejne pomieszczenia w domu parafialnym, nad świetlicą.
Na Nowy Rok 2016, Roku Jubileuszowy Miłosierdzia oraz 1050-lecia chrztu Polski, życzę całej wspólnocie parafialnej aby Boże Miłosierdzie ogarniało wszystkie trudne dla nas sprawy; niech przemienia nasze serca, abyśmy dla siebie nawzajem potrafili być miłosierni, jak Ojciec nasz w niebie; niech łaska Chrztu świętego coraz wyraźniej kształtuje nasze życie osobiste i społeczne; niech nas wszystkich mobilizuje do pogłębiania wiary dzielenia się nią z innymi. Niech Duch Święty pomaga nam otwierać serca i domy dla młodych, którzy będą wśród nas przeżywać Światowe Dni Młodzieży. Niech Maryja, święta Boża Rodzicielka wspiera nas swoją matczyną modlitwą w wypełnianiu obowiązków, w realizowaniu planów i pragnień.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Podsumowanie roku 2014 w parafii pw. Bożego Ciała w Łomży
Początek nowego roku skłania do podsumowanie starego roku w życiu wspólnoty parafialnej.
Duchowa żywotność wspólnoty parafialnej wyraża się w korzystaniu z sakramentów świętych. W ubiegłym roku sakrament Chrztu przyjęło 60 dzieci (w roku 2013 – 76). Do pierwszej Komunii św. przystąpiło 60 dzieci (w roku 2013 – 80). W uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, 3 maja 2014 r. sakrament bierzmowania, z rąk Ks. Biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przyjęło 59 osób (rok wcześniej – 64). Kandydaci do sakramentu bierzmowania uczestniczyli w Kursie Ewangelizacyjnym „Filip” oraz w dniu skupienia.
Sakramentalny związek małżeński zawarło w naszym kościele 20 par (w roku 2013 – 21). Odeszło do wieczności z naszej wspólnoty 50 osób (rok wcześniej – 56). Nieznacznie wzrosło przystępowanie do komunii św. w ciągu 2014 r. rozdaliśmy ok. 90.000 komunii (w roku 2012 – 88.000).
W minionym roku uczestnictwo w niedzielnej Mszy św. w naszej parafii przedstawiało się następująco (dane z 26 października): uczestniczących we Mszy św. – 679 mężczyzn i 991 kobiet, ogółem – 1670 (27.23% wiernych), przystępujących do komunii św. 338 mężczyzn i 712 kobiet, ogółem – 1050 (62.87% obecnych). Musi to mobilizować nas do podjęcia wysiłku duchowego, zwłaszcza nowej ewangelizacji, aby pociągnąć do Chrystusa jak najwięcej osób.
Parafialny Zespół Caritas prowadził comiesięczne i okazjonalne zbiórki środków na pomoc potrzebującym z naszej parafii. Ogółem zebrano w ciągu roku 11584 zł /rok temu - 12440 zł/. Z tych środków udzielano pomocy 16 rodzinom w tym: 5 rodzinom wielodzietnym, 11 rodzinom zmagającym się z chorobą, 9 chorym dorosłym, 4 osobom potrzebującym.
Z pomocy żywnościowej z rezerw uninych korzystało za pośrednictwem naszego Zespołu 692 osoby. W celu pozyskania środków na pomoc ubogim Zespół rozprowadzał gromnice oraz znicze na Dzień Zaduszny. W ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom rozprowadzono 340 świec. Paczki świąteczne otrzymało: na Wielkanoc – 58 rodzin a na Boże Narodzenie 76 rodzin dary pochodziły ze zbiórki prowadzonej przez naszych wolontariuszy w sklepach, z darów przekazanych przez niektóre firmy oraz z darów składanych indywidualnie w kościele. Środki na pomoc potrzebującym przekazywały firmy: Firma komputerowa Novum, Zakłady Mięsne JBB, Zakłady Mięsne Podgórze, Hurtownia DATEX, Hurtownia COSMETIX, Hurtownia WIOMAR, Hurtownia WITAMINA, LibraPrint, Pan Jan Kurpiewski, Pan Marek Zacharzewski, Pan Ryszard Gosk, Pan Sławomir Rumiński, Firma MARCZYK, Bank Spółdzielczy w Łomży, HexaBank, PKS Firma Farmaceutyczna MULTIPHARME, Polska Grupa Farmaceutyczna, Sklep Spożywczy – Jerzy Szyzsko, Pan Bogdan Łepkowski – Wędliny, Pani Jolanta Pakocińska. Piekarnia SULIMA, Piekarnia OKRUSZEK, Piekarnia Górscy-Nerkowscy, Piekarnia KRASKA, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy. Serdecznie dziękujemy wszystkim, także anonimowym ofiarodawcom, którzy wspierali naszą posługę na rzecz ubogich. Szczególne podziękowanie wyrażam Panu Henrykowi Chojnowskiemu za zaangażowanie w pozyskiwanie ofiarodawców, oraz Panom Stanisławowi Ksepka i Henrykowi Kopczewskiemu za pomoc w transporcie darów. Dzięki tak licznym ofiarodawcom mogliśmy pomóc przy organizacji półkolonii letnich dla dzieci.
W okresie od kwietnia do grudnia nasza parafia realizowała program świetlicy socjo-teraputycznej dofinansowany przez Urząd Miasta Łomży.
Inicjatywy duszpasterskie:
Dnia 6 stycznia odbył się po raz drugi w Łomży Orszak Trzech Króli organizowany we współpracy z parafią Krzyża Świętego. Jest do forma jasełek ulicznych, która była organizowanych w ponad 170 miastach w Polsce i za granicą (w roku 2015 będzie to już 300 miast); to rodzinne, świętowanie i ogłaszanie tajemnicy Narodzenia Pańskiego na ulicach naszego miasta.
Grupa parafian pod kierunkiem Ks. Pawła Michałczaka uczestniczyła w kanonizacji Ojca świętego Jana Pawła II pielgrzymując do Rzymu. Na zakończenie wakacji pielgrzymowaliśmy do Świętej Lipki i sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie.
W sobotę, 7 czerwca 2014, wraz członkami ruchów i stowarzyszeń katolickich oraz ewangelizatorami, zaangażowanymi w ewangelizację Łomży, uczestniczyliśmy w uroczystej Wigilii Zesłania Ducha Świętego.
W dniach 13 i 14 czerwca nasza parafia była czynnie zaangażowana w dzieło ewangelizacji Łomży. Członkowie wspólnot podejmowali ewangelizację uliczną oraz modlitwę wstawienniczą w kościele.
W dniach 19-26 października przeżywaliśmy Jubileuszowe Misje Ewangelizacyjne z okazji 25-lecia utworzenia naszej parafii. Prowadzili je OO. Redemptoryści: o. Jacek i o. Krzysztof, wspomagani przez dwie świeckie misjonarki. Przygotowania do Misji rozpoczęliśmy niedzielą misyjną 12 stycznia, kontynuowaliśmy w dniach 30 maja – 1 czerwca, poprzez kurs ewangelizacyjny „Nowe życie” oraz Nabożeństwo Czterdziestogodzinne we wrześniu.
W letnich rekolekcjach Ruchu Światło-Życie wzięło udział ok. 40 osób z naszej parafii. Pod opieką Ks. Tomasza Myśliwego rozwija się schola dziecięco młodzieżowa oraz oazowe grupy formacyjne dzieci, młodzieży.
Wszyscy Księża Wikariuszy opiekują się kręgami rodzin Domowego Kościoła. Kontynuują swoją działalność parafialne grupy ruchów katolickich: Róże Żywego Różańca, Róże rodziców modlących się za swoje dzieci, Wspólnota dla Intronizacji NSPJ, Ruch Rodzin Nazatretańskich, Odnowa w Duchu Świętym, Liturgiczna Służba Ołtarza.
Podczas trwania Łomżyńskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę na wspólnej modlitwie Apelu Jasnogórskiego, w ramach pielgrzymkowej Grupy Białej im. św. papieża Jana Pawła II gromadziło się liczne grono wiernych. Spotkanie te trwały od 1 do 15 sierpnia i były ubogacone relacjami filmowymi z trasy pielgrzymki. Grupa wiernych z Ks. Adama udała się na powitanie pielgrzymów na Jasną Górę.
W dniach od 18 do 29 sierpnia zorganizowane zostały „Wakacje w mieście” dla dzieci, w ramach parafialnej świetlicy socjoterapeutycznej.
Posługę wikariusza w naszej wspólnocie rozpoczął Ks. Maciej Przygoda, który zastąpił Ks. Dariusza Krajewskiego.
Uroczystości odpustowej ku czci św. Stanisława Kostki przewodniczył Ks. Arcybiskup Wojciech Załuski, Nuncjusz Apostolski w Burundi.
Dnia 1 listopada przeżyliśmy czuwanie modlitewne: „Noc Wszystkich Świętych” organizowane i prowadzone przy współpracy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Modlitwie przewodniczył Ks. Kamil Dąbrowski z Białegostoku, a świadectwem nawrócenia podzieliła się aktorka Patrycja Hurlak.
Nasza parafia otrzymała od Kard. Stanisława Dziwisza relikwie krwi św. papieża Jana Pawła II, które we wtorek, 4 listopada o godz. 18.00 uroczyście intronizował Wikariusz Biskupi Ks. Inf. Jan Sołowianiuk. Od tego dnia rozpoczęło się nawiedzenie relikwii św. Jana Pawła II w rodzinach.
W pierwsze piątki kapłani odwiedzali chorych w ich domach z posługą sakramentalną.
Każdego 28 dnia miesiąca liczne grono naszych parafian uczestniczyło w modlitwie Koronką do Bożego Miłosierdzia przy rondzie Solidarności, aby prosić o miłosierdzie Boże dla mieszkańców i władz naszego miasta.
Kontynuowaliśmy comiesięczne spotkania biblijne prowadzone przez Ks. Dr Zbigniewa Skuzę, Wicerektora WSD w Łomży, w których bierze udział ok. 20 osób.
W posłudze duszpasterskiej wspierali nas Księża profesorowie z Seminarium i instytucji diecezjalnych, głosząc słowo Boże, przewodnicząc liturgii i służąc sakramentem pojednania.
W niedzielę 7 grudnia, w wigilie Uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP, parafialna schola poprowadziła trójgłosowy śpiew bizantyjskiego hymnu maryjnego „Akatyst ku czci Bogarodzcy”
Parafialne rekolekcje wielkopostne głosił Ks. Robert Śliwowski, Asystent Diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Dyrektor Ekonomiczny Seminarium, a rekolekcje adwentowe Ks. Dr Dariusz Wojtecki – prorektor Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku.
W Wielkim Poście gościliśmy grupę rodaków z Wileńszczyzny, którzy rozprowadzali tradycyjne palmy.
Dwukrotnie zorganizowaliśmy akcję krwiodawstwa (3 sierpnia i 26 października), za co otrzymaliśmy dyplom uznania Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
Przedsięwzięcia gospodarczo – remontowe:
Z ofiar parafian zakupiony został dzwon „Maryja”, a z elementów podarowanych przez par. pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Ostrowii Mazowieckiej wykonana została tymczasowa dzwonnica. Dzwon poświęcony został przez ks. Bp Stanisława Stefanka podczas Mszy św. Rezurekcyjnej i od tej pory zwołuje zwiernych na modlitwę. Obok dzwonnicy przygotowane zostało miejsce na rabatę kwiatową.
Kaplica Matki Bożej została odgrzybiona i odnowiona, docieplony został jej strop wykonano ozdobny, podświetlany gzyms. Odnowiony został przedsionek kościoła.
Do kościoła ufundowano 4 nowe ornaty.
W bocznych ołtarzach ufundowane zostały nowe obrazy Jezusa Miłosiernego oraz św. Jana Pawła II uroczyście poświęcone w Niedzielę Miłosierdzia, 27 kwietnia.
Oświetlenie nawy głównej zostało wymienione na bardziej oszczędne żarówki ledowe.
Zamontowano samozamykacze do drzwi zewnętrznych i wewnętrznych kościoła.
Gruntownie odnowiono i zaimpregnowano parafialny krzyż misyjny, a z wymienionej belki poziomej wykonane zostały pamiątkowe krzyże misyjne.
Wykonane zostały prace wykończeniowo-adaptacyjne w pomieszczeniach domu parafialnego na parterze, gdzie rozpoczęła działalność świetlica parafialna dla dzieci i młodzieży, oraz w piwnicach, które zostały pogłębione, odwodnione i oddane do użytku na salki sportowo-rekreacyjne świetlicy parafialnej.
Wykonano osuszenie i odwodnienie ściany domu parafialnego od strony południowej z drenażem i nową izolacją.
Naszymi ofiarami i modlitwą wspieraliśmy Wyższe Seminarium Duchaowne w Łomży, a także inne wspólnoty, miedzy innymi parafię w Rosi na Białorusi i Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża dla niewidomych w Laskach pod Warszawą.
Ofiary składane podczas kolędy oraz w ciągu roku pozwoliły na finansowanie większości podejmowanych prac. Pozostają do spłacenia należność w wysokości ok. 20.000 zł. Ufam, że dzięki ofiarności naszych parafian będziemy mogli uregulować należności i podjąć dalsze konieczne prace. W najbliższym czasie planuję odnowienie zakrystii po obu stronach prezbiterium. Oczekujemy na decyzję Urzędu Miasta w sprawie przebudowy schodów prowadzących na plac kościelny i wykonania ciągu pieszego od schodów do nowego chodnika na ul. Przykoszarowej. Od tej decyzji uzależnione są dalsze prace przy wykonaniu ogrodzenia posesji kościelnej. Pilnej interwencji wymaga elewacja budynku parafialnego. Mam nadzieję na wsparcie darczyńców w wykonaniu tych prac. Pilnego remontu wymaga duża sala w domu parafialnym, a na wykończenie i zagospodarowanie czekają kolejne pomieszczenia w domu parafialnym, nad świetlicą. Dobrze byłoby kontynuować ufundowanie kolejnych dwóch dzwonów, ich aby piękny dźwięk głosił chwałę Bożą i gromadził nas na wspólną modlitwę.
Na Nowy Rok 2015 życzę nam wszystkim, naszym rodzinom daru Bożego pokoju. „Niech ustaną wszystkie gniewy i spory, a pośrodku nas niech będzie Chrystus”. Niech Maryja, święta Boża Rodzicielka ogarnia swoją matczyną modlitwą wszystkie nasze obowiązki, oczekiwania, plany i pragnienia; niech Duch Święty napełnia nas radością i gorliwością w dzieleniu się wiarą; niech w tej świątyni i w tej wspólnocie wszyscy szukający Boga doświadczą Jego Miłości i bliskości.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Numer rachunku:
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. BOŻEGO CIAŁA
18-403 ŁOMŻA ul. PRZYKOSZAROWA 26
Bank Spółdzielczy w Łomży
Numer konta: 56 8757 0001 0003 8250 2000 0010
Parafialny Zespół Caritas
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży
ul. Przykoszarowa 26
18-403 Łomża
Bank Spółdzielczy w Łomży
Numer konta: 98 8757 0001 0003 8250 2000 0030
Wszystkim ofiarodawcom składam, w imieniu całej wspólnoty parafialnej, serdeczne „Bóg zapłać” ks. prał. dr Wojciech NowackiCopyright © 2009-2017 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA p.w. BOŻEGO CIAŁA W ŁOMŻY