Ogłoszenia duszpasterskie
20 lipca 2014, 16 Niedziela Zwykła
 1. Dziś, z okazji zbliżającego się święta św. Krzysztofa, po każdej Mszy św. święcimy pojazdy, prosząc w intencji kierowców i podróżujących, o Bożą opiekę oraz o rozsądne korzystanie z pojazdów i odpowiedzialność za innych. Ofiary składane przy tej okazji są przeznaczone na zapewnienie polskim misjonarzom środków transportu koniecznych w ich pracy. Organizacja MIVA Polska, która organizuje corocznie tę akcję zachęca, aby za każdy bezpiecznie przejechany kilometr ofiarować 1 grosz.
 2. Także dziś, o godzinie 14.30 odbędzie się poświęcenie pól w Zawadach. Rozpoczęcie w Zawadach Wieś a zakończenie Mszą św. na Zawadach Przedmieście. Dla wszystkich mieszkańców, a zwłaszcza dla naszych rolników, prosimy o Boże błogosławieństwo w ich pracy.
 3. Miesiąc lipiec, poświęcony jest kontemplacji Najświętszej Krwi Chrystusa. Słowami Litanii do Jego Krwi zanosimy do Chrystusa błagalne: Wybaw nas! W litanijnych wezwaniach wyznajemy wiarę w moc Przenajświętszej Krwi, a doświadczając jej działania, stajemy się zdolni, by upodabniać się do Chrystusa Zmartwychwstałego. Zapraszam codziennie do wspólnej modlitwy po wieczornej Mszy św.
 4. We środę, 23 lipca, obchodzimy liturgiczne święto św. Brygidy (ok. 1302-1373), patronki Europy. Przez swoje życie jako żona, matka, a potem zakonnica, jest przykładem wierności Chrystusowi i miłości do człowieka.
 5. W piątek, 25 lipca, obchodzimy święto św. Jakuba Apostoła. Był jednym z pierwszych uczniów Jezusa przez powołanie, a także przez męczeństwo, ścięty mieczem z rozkazu Heroda w 44 roku (Dz 12,1-2).
 6. W tym dniu wspominamy również św. Krzysztofa, męczennika z połowy III wieku, który jest patrona kierowców i podróżujących. Niech jego orędownictwo wspomaga nas zwłaszcza w naszych podróżach.
 7. W sobotę, 26 lipca, wspominamy św. Joachima i Anny, rodziców Maryi Panny, a dziadków Pana Jezusa. Z tej okazji w piątek, 25 lipca, Ks. Biskup Janusz Stepnowski, zaprasza na spotkanie dzieci z ich Babciami i Dziadkami, które odbędzie się w ogrodach Domu Biskupiego. Początek o godz. 10.00. W programie spotkania konkursy, gry i zabawy dla dzieci. Zachęcam również nasze Babcie i Dziadków z wnuczkami do udziału w tym spotkaniu.
 8. W przyszłą niedzielę, ostatnią w miesiącu, taca będzie przeznaczona na remonty i inwestycje parafialne. Trwają prace remontowe w kaplicy Matki Bożej, wykonano docieplenie stropu, odgrzybienie ścian, podświetlone gzymsy dekoracyjne. Trwa jeszcze malowanie całości. Oddaliśmy do odnowienia drewnianą nastawę ołtarzową. Koszty są znaczne więc dziękuję za zrozumienie i troskę o materialne potrzeb naszej wspólnoty.
 9. Za tydzień będziemy gościć w naszej wspólnocie siostry ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, z Ośrodka Szkolno-wychowawczego w Laskach pod Warszawą gdzie przebywa w ciągu roku prawie 280 niewidomych z terenu całej Polski. Siostry i towarzyszące im osoby świeckie przybliżą nam swoja służbę niewidomym i zwrócą się z prośbą o wsparcie szczególnie na przygotowanie internatów dla naszych niewidomych na nowy rok szkolny. Myślę, że troszcząc się o nasze potrzeby będziemy mogli wesprzeć także to piękne i potrzebne dzieło.
 10. Biskup Łomżyński z radością informuje, że Ojciec Święty Franciszek mianował Księdza Prałata dra Wojciecha Załuskiego, kapłana Diecezji Łomżyńskiej, Arcybiskupem i Nuncjuszem Apostolskim w Burundi (Afryka). Arcybiskup nominat Wojciech Załuski został wyświęcony na kapelana naszej Diecezji w 1985 r. Po ukończeniu studiów pracował w służbie dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej w różnych krajach świata. Cieszymy się z tej decyzji papieskiej dotyczącej jednego z kapłanów prezbiterium łomżyńskiego i polecamy Bogu w naszych modlitwach jego przyszłą posługę Nuncjusza Apostolskiego.
 11. W niedzielę, 3 sierpnia przy naszym kościele będzie można oddać krew. Ambulans będzie przyjmował chętnych w godzinach od 9.00 do 14.00. Zachęcam wszystkich którym zdrowie pozwala na taki gest miłości bliźniego. Pamiętajmy, że nasza krew może uratować komuś życie.
 12. Zbliża się czas jubileuszowej, 30 Pieszej Pielgrzymki Łomżyńskiej na Jasną Górę. Zachęcam gorąco do wyruszenia na pielgrzymi szlak oraz do duchowego udziału w pielgrzymce przez wspólną modlitwę w ramach „Grupy Białej im św. Papieża Jana Pawia II”. Zapisy do Grupy Białej w zakrystii oraz w kancelarii parafialnej. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Pielgrzymki: www.pielgrzymka.lomza.pl
 13. Zapraszam do lektury prasy katolickiej. „Głos Katolicki” podejmuje temat różnych form agresji. Przestrzegam przy tym przed propagowaniem sztuk walki, jako rzekomego środka rozładowania agresji. Praktykowanie zwłaszcza wschodnich sztuk wali jest sprzeczne z wiarą chrześcijańską.
 14. Sakrament chrztu przyjęli dziś: Urszula Kozłowska i Michał Świderski. Prośmy w intencji tych dzieci i ich rodzin o opiekę Matki Najświętszej.

Łomża, dnia 10 lipca 2014 r. N. 1226/B/2014
KOMUNIKAT
w sprawie zagrożenia oszustwami
Komendant Miejskiej Policji w Łomży podinspektor Jacek Adamski, zwrócił się do Biskupa Łomżyńskiego z prośbą, aby duszpasterze Diecezji Łomżyńskiej podali do wiadomości wiernych apel dotyczący zagrożenia oszustwami.
W związku z powyższym proszę Czcigodnych Księży o przekazanie wiernym informacji na ten temat:
"Od kilku lat odnotowujemy szereg oszustw, gdzie osobami poszkodowanymi są osoby starsze i samotne. Przestępcy w sposób bezwzględny wykorzystują łatwowierność swoich ofiar i prosząc o pieniądze pozbawiają je często środków do życia. Metody działania i wymyślane przez oszustów historie się zmieniają, ale motyw jest ciągle taki sam: chęć zdobycia pieniędzy kosztem ufnych, mieszkających samotnie, starszych ludzi.
Oszuści zwykle próbują dostać się do naszego mieszkania wymyślając różne historie. Chcą sprawdzać instalacje, pobrać opłatę za abonament telewizyjny, sprzedają różne produkty. Wykorzystują czyjąś nieostrożność usiłując wmówić, że są przedstawicielami rozmaitych instytucji unijnych, państwowych lub pomocowych, dzwonią udając członka rodziny, potrzebującego natychmiastowej pożyczki. Wywierają presję czasową, nie dając zwykle czasu na przemyślenie decyzji.
Apelujemy do Państwa o rozwagę i ograniczone zaufanie. Nie wpuszczajcie Państwo do swoich mieszkań osób nieznajomych i unikajcie podejrzanie korzystnych ofert sprzedaży, tym bardziej jeżeli wiążą się z podpisywaniem dokumentów, wpłatą zaliczki czy okazaniem swoich oszczędności. Nie dajcie się nabrać na historyjkę o pilnie potrzebującym gotówki „wnuczku czy siostrzeńcu”. Bądźcie świadomi zagrożenia i powiedzcie NIE. Po telefonicznej prośbie o wsparcie finansowe, skontaktujcie się z osobą do której pieniądze mają trafić, aby potwierdzić czy ta osoba faktycznie jest w nagłej potrzebie. Każdorazowo prosimy też powiadomić o takim zdarzeniu Policję.
Ostrzegajcie innych członków rodziny, mieszkańców bloku przed wspomnianymi zagrożeniami.
Razem zadbajmy o nasze bezpieczeństwo".
+ Tadeusz Bronakowski
Wikariusz Generalny
Słowo Biskupa Łomżyńskiego z okazji ewangelizacji Łomży
Bracia i Siostry, Drodzy Łomżanie!
W dniach od 12 do 14 czerwca br. przeżywaliśmy ewangelizację Łomży pod hasłem „Być bliżej Boga”. To wydarzenie, poprzedzone modlitwą i półrocznym przygotowaniem, ożywiło duchowo nasze miasto. Pokazało również możliwości ewangelizacyjne drzemiące w tak wielu sercach. Poruszały nas „radość Ewangelii” i odwaga niesienia Dobrej Nowiny wyrażane przez ewangelizatorów w świątyniach, na ulicach i w akcji „od drzwi do drzwi”.
Dziękuję Księżom Proboszczom i Rektorom kościołów za zaangażowanie w to dzieło swoich parafian. Szczególne podziękowanie składam ruchom i stowarzyszeniom kościelnym działającym w mieście, profesorom i alumnom Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży oraz osobom chorym i cierpiącym i tym wszystkim, którzy modlili się o owoce ewangelizacji. Entuzjazm i miłość do Kościoła, których doświadczałem, wraz z Wami, w czasie nabożeństwa posłania ewangelizatorów oraz wspólne dzieło niesienia sensu życia w Chrystusie tym, którzy „utracili smak wiary” budzą nadzieję na przyszłość.
Ewangelizacja nigdy się nie kończy. Dlatego zachęcam Was Bracia i Siostry, abyście nigdy nie ustawali w drodze i kontynuowali rozpoczęte w Was przez Ducha Świętego dzieło Nowej Ewangelizacji.
Boża łaska, Chrystusowy pokój i moje błogosławieństwo niech Wam towarzyszą.
+Janusz Stepnowski
Biskup Łomżyński

JEZUS MIŁOSIERNY I ŚWIĘCI NA ULICACH ŁOMŻY
JEZUS MIŁOSIERNY I ŚWIĘCI NA ULICACH ŁOMŻY
Od października 2012 roku utrzymujemy w naszym mieście kilka bilboardów i banerów z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego – na dzień dzisiejszy jest ich sześć. Łączny koszt wynajmu tych nośników to 1580 zł miesięcznie. W tym przedsięwzięciu biorą udział ofiarodawcy głównie z Łomży i okolic, ale też z innych rejonów Polski, m.in. z Gostynia (woj. wielkopolskie), Warszawy, Krakowa i okolic, Białego­stoku, Grajewa, wpłacając każdego miesiąca dekla­rowaną kwotę (od 10 zł. wzwyż) na wskazane konto bankowe. Z tych właśnie składek co miesiąc opła­cane są faktury za wynajem, wydruki i montaż.
W ubiegłym roku – 2013, wraz z trzema nowymi bilboardami-obrazami, na ulicach naszego miasta zagościły postacie Świętych wraz z hasłem: „HOLY WINS – ŚWIĘTY ZWYCIĘŻA”.
Z serca zapraszamy do włączenia się w tą formę ewangelizacji - duchowo i materialnie, aby możliwe było utrzymanie tych miejsc dłużej niż jedynie przez 30 dni.
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt tel.: 883-576-585 Monika
Nr. konta bankowego:
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
PW. KRZYŻA ŚWIĘTEGO
ZAWADZKA 55
18-403 ŁOMŻA
29 2490 0005 0000 4500 3902 7515
Szczęść Boże
Trwa kampania modlitewna „60 sekund dla Ukrainy”
„60 sekund dla Ukrainy” to kampania modlitewna w intencji pokoju na Ukrainie, zainicjowana przez Bilet dla Brata – Dzieło Pomocy Pielgrzymom ze Wschodu funkcjonujące przy Krajowym Biurze Organizacyjnym Światowych Dni Młodzieży. „Zaczęło się od tego, że po zmarnowaniu kolejnych 60 sekund na Facebooku wpadłam na pomysł, żeby stworzyć wydarzenie z modlitwą o pokój na Ukrainie, która będzie trwała właśnie 60 sekund” – opowiada Dorota Abdelmoula koordynatorka akcji Bilet dla Brata.
„60 sekund dla Ukrainy” to pomysł wprowadzony w życie w związku z brutalnymi wydarzeniami za naszą wschodnią granicą. Akcja prowadzona jest za pomocą portalu społecznościowego Facebook. Jak informują jej pomysłodawcy, jej pierwszym celem jest zachęcenie i zjednoczenie wielu osób na całym świecie do wspólnej modlitwy o pokój na Ukrainie, a drugim – zwrócenie uwagi na to, jak cenne może być – dosłownie – 60 sekund i jak łatwo marnujemy je każdego dnia. „60 sekund. Co najmniej tyle czasu zajmuje: oczekiwanie na zalogowanie systemu w komputerze, kilkakrotne sprawdzanie czy ktoś napisał/dzwonił, szukanie kanału TV, na którym akurat jest coś interesującego, czekanie, aż zaparzy się herbata, szukanie długopisu na dnie torebki, wzdychanie, przeciąganie się i zastanawianie się, co by tu teraz” – wyliczają na Facebooku pomysłodawcy.
Formuła akcji jest bardzo prosta: polega na odmówieniu dowolnej modlitwy w intencji narodu ukraińskiego. Jedną z form polecanych przez inicjatorów jest modlitwa o pokój św. Józefa Bilczewskiego (dostępna na stronie akcji na Facebooku w języku polskim, angielskim i ukraińskim) i odmawianiu jej tam, gdzie akurat można wygospodarować 60 sekund: czekając na autobus, parząc kawę, przed pójściem spać itp. Kampania trwa do 20 marca – liturgicznego wspomnienia św. Józefa Bilczewskiego, Lwowianina. W ciągu niespełna 30 godzin od powstania akcji, dołączyło do niej ponad 2000 osób z całego świata – m.in. z Kanady, Szwecji, Libanu i Filipin. Kampanię na swoim fan page’u na Facebooku wspiera m.in. Konferencja Episkopatu Polski.
pra / Kraków
Modlitwa o pokój święty (ułożona przez ks. abp. Józefa Bilczewskiego)
Panie Jezu Chryste, Tyś z miłości ku nam umarł na krzyżu, aby przynieść pokój każdej duszy, która w Ciebie wierzy, Tobie ufa i Ciebie miłuje. Oto przypadamy do stóp Twoich, błagając, niech ustąpi spośród nas wszelka nienawiść i niezgoda, a niech zapanuje sprawiedliwość i miłość święta, ze sprawiedliwością zaś i miłością pokój w duchu Twoim - pokój między owieczkami a pasterzami, pokój między dziećmi a rodzicami, pokój między podwładnymi a przełożonymi, pokój między uboższymi a bogatszymi, pokój między pojedynczymi stanami i narodami, pokój w każdej rodzinie i całym społeczeństwie.
Daj też narodowi naszemu obfitość łask Twoich i lepszą dolę; niech będzie zawsze wiernym Tobie i przywiązanym do Kościoła Twego. Prosimy Cię o to przez Najświętsze Serce Twoje i przez przyczynę Najmiłościwszej Rodzicielki Twojej, a Matki i Królowej naszej Maryi; który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.
Intencje Mszy Świętych, 20 - 26 lipca 2014 r.
 Dzień Godz. Intencja Ksiądz
 Ndz.  8.00 + Jadwiga Chludzińska – greg.
+ Jadwiga i Eugeniusz Jankowscy
.
10.00 + Michalina i Czesław Suchoiccy
+ Genowefa i Franciszek Mieczkowscy
.
12.00 - O Boże błog. i potrzebne łaski dla Ireny i Romana w 40 rocz.
  ślubu
- O Boże błog. dla Arona w 17 urodziny, o potrzebne łaski i wybór
  drogi życiowej
.
18.00 + Jarosław Skarbiński .
 Pon.  7.00 + Jadwiga Chludzińska – greg.
+ Barbara Wojewoda
.
18.00 + Jakub i zm. z rodz. Szczęsnych
- O Boże błog. i potrzebne łaski dla Michała i Jolanty
  Chojnowskich w 2 rocz. ślubu
.
 Wt.  7.00 + Jadwiga Chludzińska – greg. .
18.00 + Jadwiga, Franciszek, Jan i Jolanta Karwowscy
+ Czesław Mierzejewski
.
 Śr.  7.00 + Jadwiga Chludzińska – greg. .
18.00 - Dziękczynna od biura pielgrzymkowego św. Faustyny Kowalskiej
- Nowenna
.
 Czw.  7.00 + Jadwiga Chludzińska – greg. .
18.00 - O Boże błog. dla Czezarego w 18 urodziny
+ Krystyna w 2 r. śm. i Tadeusz w 24 rocz. śm. Turowscy
.
 Pt.  7.00 + Jadwiga Chludzińska – greg.
+ Wiktoria Raś 12 rocz. śm.
.
18.00 + Halina Parzych w m-c po pogrzebie
- O Boże błog. dla Jakuba w 11 urodziny
.
 Sob.  7.00 + Jadwiga Chludzińska – greg. .
16.00 ślub: Anna Chmura i Miłosz Łukasz Chm .
17.00 ślub: Olga Siwek i Andrzej Kozikowski .
18.00 + Anna Lesicka, w dniu imienin .
Podsumowanie roku 2013 w parafii pw. Bożego Ciała w Łomży
Uroczystość Maryi, Świętej Bożej Rodzicielki kończy oktawę Narodzenia Pańskiego. Liturgiczny okres Bożego Narodzenia trwa jednak do Niedzieli Chrztu Pańskiego 12 stycznia. Niech zatem radość przezywania tej tajemnicy wiary stale nam towarzyszy. Dziś Msze św. w porządku niedzielnym: godz. 8.00, 10.00, 12.00 i 18.00. Adoracja od godz. 17.00. Serdecznie zapraszam, aby w tym pierwszym dniu Nowego Roku znaleźć czas na powierzenie Jezusowi naszych nadziei, oczekiwań i pragnień oraz słuchanie czego Jezusa pragnie dla nas w Nowym Roku.
W przyszłą niedzielę, 5 stycznia po Mszy św. o godz. 12.00 odbędą się Jasełka parafialne. Serdecznie zapraszam w imieniu rodzin, dzieci i młodzieży, którzy jasełka przygotowali.
W poniedziałek, 6 stycznia po raz drugi odbędzie się Orszak Trzech Króli, który organizujemy we współpracy z parafią Krzyża Świętego. Zapraszam serdecznie do wspólnego, rodzinnego, świętowania i ogłaszania tajemnicy Narodzenia Pańskiego na ulicach naszego miasta.
Początek nowego roku skłania do podsumowanie starego roku w życiu wspólnoty parafialnej.
Duchowa żywotność wspólnoty parafialnej wyraża się w korzystaniu z sakramentów świętych. W ubiegłym roku sakrament Chrztu przyjęło 76 dzieci (w roku 2012 – 75). Do pierwszej Komunii św. przystąpiło 80 dzieci (w roku 2012 – 62). W uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, 3 maja 2013 r. sakrament bierzmowania, z rąk Ks. Biskupa Janusza Stepnowskiego, przyjęło 64 osoby (rok wcześniej – 66). Sakramentalny związek małżeński zawarło w naszym kościele 21 par (w roku 2012 – 36). Odeszło do wieczności z naszej wspólnoty 56 osób (rok wcześniej – 47). Wyraźnie wzrosło przystępowanie do komunii św. w ciągu 2013 r. rozdaliśmy ok. 88.000 komunii (w roku 2012 – 70000).
Parafialny Zespół Caritas prowadził comiesięczne i okazjonalne zbiórki środków na pomoc potrzebującym z naszej parafii. Ogółem zebrano w ciągu roku 12440 zł. Z tych środków udzielano pomocy 4 rodzinom wielodzietnym, 2 chorych dzieci, 9 chorym dorosłym, 4 osobom potrzebującym. Na zakup protezy ręki dla małego chłopca zebrano 4100 zł. Żywość z rezerw uninych otrzymywały za pośrednictwem naszego Zespołu 193 rodziny czyli 692 osoby. Rozprowadzono 400 zniczy na Dzień Zaduszny oraz 240 świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Paczki świąteczne otrzymało – 44 rodzin ze zbiórki w sklepach oraz 27 rodzin ze zbiórki w kościele i z darowizn firm. W sumie 71 rodzin. Środki na pomoc potrzebującym przekazywały firmy: Firma komputerowa Novum, Zakłady Mięsne JBB, Zakłady Mięsne Podgorze, Hurtownia DANTEX, Hurtownia COSMETIX, Hurtownia WIOMAR, Hurtownia WITAMINA, Hurtownia Nasza, Pan Jan Kurpiewski, Pan Marek Zacharzewski, Pan Ryszard Gosk, Pan Jan Chojnowski, Pan Janusz Muła, Hurtownia TĘCZA, Pan Sławomir Rumiński, Pan Krzysztof Bikowski, Firma MARCZYK, Bank Spółdzielczy w Piątnicy, Pan Waldemar Piceluk, Pan Wincenty Wybranowski, Pan Marek Fabiański, PKS Łomża, Pan Grzegorz Wiśniewski, Firma Farmaceutyczna MULTIPHARME, Pani Jolanta Pakocińska, FOTOPARTNER, Pani Grażyna Brzózka.
Inicjatywy duszpasterskie:
Dnia 6 stycznia odbył się po raz pierwszy w Łomży Orszak Trzech Króli organizowany we współpracy z parafią Krzyża Świętego. Jest do forma jasełek ulicznych, organizowanych w ponad 100 miastach w Polsce i za granicą; to rodzinne, świętowanie i ogłaszanie tajemnicy Narodzenia Pańskiego na ulicach naszego miasta.
Dnia 3 maja, w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, Ks. Biskup Janusz Stepnowski dokonał wizytacji kanonicznej naszej parafii. Przypomniał on ofiarną posługę ks. Prałata Ferdynanda Gryszki, pierwszego proboszcza i zachęcił wszystkich wiernych do zaangażowania w życie wspólnoty parafialnej.
W dniach od 3 do 5 czerwca w naszym kościele odbyły się rekolekcje ewangelizacyjne, które poprowadził Ks. John Bashobora z Ugandy. Wzięło w nich udział liczne grono parafian oraz goście z Łomży i okolic. Posługę organizacyjną podjęły rodziny Domowego Kościoła oraz grupa Odnowy w Duchu Świętym.
W letnich rekolekcjach Ruchu Światło-Życie wzięło udział ok. 50 osób z naszej parafii. Rozwija się schola dziecięco młodzieżowa oraz oazowe grupy formacyjne dzieci, młodzieży i rodzin Domowego Kościoła.
Kontynuują swoją działalność parafialne grupy ruchów katolickich: Róże Żywego Różańca, Wspólnota dla Intronizacji NSPJ, Ruch Rodzin Nazatretańskich, Odnowa w Duchu Świętym.
Podczas trwania Łomżyńskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę na wspólnej modlitwie Apelu Jasnogórskiego, w ramach pielgrzymkowej Grupy Białej im. bł. papieża Jana Pawła II gromadziło się liczne grono wiernych. Spotkanie te trwały od 1 do 15 sierpnia i były ubogacone relacjami filmowymi z trasy pielgrzymki. Grupa wiernych z Ks. Pawłem udała się na powitanie pielgrzymów na Jasną Górę.
Dnia 1 listopada przeżyliśmy czuwanie modlitewne: „Noc Wszystkich Świętych” organizowane i prowadzone przy współpracy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
Odbywały się comiesięczne spotkania biblijne prowadzone przez Ks. Dr Zbigniewa Skuzę, Wicerektora WSD w Łomży, w których bierze udział ok. 20 osób.
W posłudze duszpasterskiej wspierali nas Księża profesorowie z Seminarium i instytucji diecezjalnych, głosząc słowo Boże, przewodnicząc liturgii i służąc sakramentem pojednania.
Przedsięwzięcia gospodarczo – remontowe:
Wykonano osuszenie ściany kościoła od strony plebani z drenażem i nową izolacją. Uporządkowano też teren wokół kościoła od strony plebani, gdzie wymieniona została warstwa ziemi, nasadzono nowe rośliny i posiano trawę.
W celu ograniczenia kosztów ogrzewania domu parafialnego została rozwiązana umowa z Gaspolem na dzierżawę zbiorków gazowych i dostawy gazu, oraz zostały zakupione na własność parafii zbiorniki gazowe. Umożliwia to zakup tańszego gazu i obniżenia kosztów ogrzewania.
Przebudowane zostały schody do zakrystii, oraz wykonane zadaszenie nad tymi schodami, a także zadaszenia nad wejściami do domu parafialnego. Wykonano nowe pokrycie dachu na garażach parafilanych. W wejściach na plebanię i wikariaty zostały wstawione wiatrołapy w celu ograniczenia strat ciepła.
Zostało gruntownie zmodernizowane nagłośnienie kościoła poprzez wymianę wzmacniacza i części mikrofonów, zakup mikserów dla scholi i na chórze, wymianę mikrofonów bezprzewodowych oraz komputerową regulację całości. Latem zostało wykonane nagłośnienie wokół kościoła. Dzięki tym pracom została poprawiona słyszalność w kościele i możliwości posługi scholi i zespołu muzycznego.
Przebudowane zostało pomieszczenie po prawej stronie prezbiterium gdzie została wykonana łazienka dostępna dla wiernych oraz zabudowa wnękowa z szafami na materiały dekoracyjne i temu podobne.
Do kościoła ufundowano nowy klęcznik do przewodniczenia nabożeństwo, odnowiono 2 stare klęczniki, ufundowano nowy krzyż procesyjny, 2 ornaty, głęboką patenę i 2 puszki komunijne, ozdobne ampułki z tacą oraz bieliznę kielichową do Mszy św.
Prowadzone są prace adaptacyjne w części domu parafialnego. Znalazł tam nową siedzibę Parafialny Zespół Caritas i przygotowywane są do użytku kolejne pomieszczenia.
Ofiary składane podczas kolędy oraz w ciągu roku pozwoliły na finansowanie większości podejmowanych prac. Pozostają do spłacenia należność w wysokości 34500 zł. Wierzę, że zaangażowanie i ofiarność wspólnoty parafialnej pozwoli na uregulowanie tych należności oraz podjęcie dalszych prac, zwłaszcza przy ogrodzeniu posesji kościelnej. Kilka osób zadeklarowało już gotowość przekazania na ten cel kamienia polnego. Mam nadzieję, że będziemy mogli skutecznie podjąć to dzieło. W dalszej kolejności należy zająć się wykorzystaniem zaplecza kościoła za prezbiterium oraz w przyziemiu, a także zadaszeniem głównego wejścia do kościoła. Jak mówiłem podczas świąt wielkanocnych nasza parafia jako jedyna w Łomży nie posiada dzwonów. Bardzo bym pragnął, aby piękny dźwięk dzwonu przywoływał nas na wspólna modlitwę.
Przygotowania do jubileuszu 25-lecia utworzenia naszej parafii mobilizują nas do podjęcia wysiłku duchowego, zwłaszcza nowej ewangelizacji, oraz do dalszej troski o świątynię i zaplecze materialne parafii.
Na Nowy Rok życzę wszystkim, aby łaska i miłosierdzie naszego Pana, Jezusa Chrystusa, obejmowało wszystkie nasze plany, zadania i pragnienia. Niech Maryja, święta Boża Rodzicielka, Królowa Pokoju, wyprasza dar Bożego pokoju każdemu z nas i naszym rodzinom; niech każdy z nas, dzięki mocy Ducha Świętego będzie narzędziem pokoju, zgody i pojednania; niech Duch Święty odnawia i pożywia w nas łaskę wiary, abyśmy jako ewangelizatorzy skutecznie dzielili się nią z innymi.
Numer rachunku:
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. BOŻEGO CIAŁA
18-403 ŁOMŻA ul. PRZYKOSZAROWA 26
Bank Spółdzielczy w Łomży
Numer konta: 56 8757 0001 0003 8250 2000 0010
Parafialny Zespół Caritas
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży
ul. Przykoszarowa 26
18-403 Łomża
Bank Spółdzielczy w Łomży
Numer konta: 98 8757 0001 0003 8250 2000 0030
Wszystkim ofiarodawcom składam, w imieniu całej wspólnoty parafialnej, serdeczne „Bóg zapłać” ks. prał. dr Wojciech NowackiCopyright © 2009-2014 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA p.w. BOŻEGO CIAŁA W ŁOMŻY