Z życia parafii - 2011 r.
Ks. biskup Janusz Stepnowski objął kanonicznie Diec. Łomżyńską
ks. bp Janusz Stepnowski
ks. bp Janusz Stepnowski
Głównym konsekratorem był kard. Marc Ouellet, prefekt Kongregacji ds. Biskupów. Święcenia biskupie, ingres oraz kanoniczne objęcie diecezji łomżyńskiej przez biskupa nominata rozpoczęły się w katedrze łomżyńskiej o godz. 16.00
Zawołaniem biskupim nowego Pasterza Diecezji Łomżyńskiej są słowa: „Gratia et Pax” (Łaska i Pokój). Kapłani asystujący Biskupowi Nominatowi: ks. inf. Z. Żukowski i ks. prał. W. Załuski.
Uroczystości były transmitowane m.in. przez Radio Maryja, Telewizję Trwam i diecezjalne Radio Nadzieja, Telewizję Narew i Telewizję Skorpion.
Prosimy kapłanów i wszystkich wiernych świeckich Diecezji o modlitwę w intencji nowego Biskupa Łomżyńskiego.
Zobacz:  Radio Nadzieja Zobacz: ogłoszenia
.

Pasterka w intencji wspólnoty parafialnej sobota 24 grudnia 2011r.
Pasterka 24 grudnia 2011r. godz. 24.00
Na rozpoczęcie obchodów Bożego Narodzenia w sobotę 24 grudnia 2011r. o godz. 24.00 została odprawiona w naszej Świątyni Pasterka w intencji całej wspólnoty parafialnej.





 Zobacz galerię zdjęć:

.

Chrystus przyszedł na świat, ale czy ty w to naprawdę wierzysz?
Przedstawienie jasełkowe 24 grudnia 2011r.
W sobotę w wigilię Bożego Narodzenia przed pasterką o godz. 23.15 w naszym Kościele parafialna grupa teatralna B.C.S.K. wystawiła przedstawienie jasełkowe pt. "Chrystus przy­szedł na świat, ale czy ty w to naprawdę wie­rzysz?". Dziękujemy młodzieży za przedsta­wienie, zapraszamy wszystkich chętnych do zapisywania się do tej grupy.

 Zobacz galerię zdjęć:

.

Zima w tym roku obchodzi się z nami wyjątkowo łagodnie
Piękna, ale zarazem ciężka zima roku 2010/2011
Zima 2010/2011r.
Przypomnijmy sobie jak piękna, ale zarazem ciężka była zima 2010/2011r.
Galeria zdjęć przedstawia ulice Konstytucji, Śniadeckiego i Przykoszarową 5 grudnia 2010r.



 Zobacz galerię zdjęć:

.

11-go listopada 2011r. powitaliśmy w naszej parafii relikwie bł. Karoliny Kózkówny
Przekazanie relikwii
Przekazanie relikwii   
W piątek 11 listopada 2011 r. o godzinie 18.00 powitaliśmy w naszej parafii relikwie błogosła­wionej Karoliny Kózkówny, które przybyły do nas z Parafii pod wezwaniem Krzyża Świętego w Łomży. Pożegnaliśmy je natomiast W niedzielę 13 listopada 2011 r. o godzinie 12.00. Relikwie przekazaliśmy Parafii / Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży. Błogosławiona Karolina Kózkówna oddała życie broniąc dziewictwa. Jest patronką Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Galeria zdjęć z powitania relikwii Zobacz żywot bł. Karoliny Kózkówny
.

Błogosławiona Karolina Kózkówna, dziewica i męczennica
bł. Karolina Kózkówna
bł. Karolina Kózkówna   
Karolina Kózkówna urodziła się w podtarnowskiej wsi Wał-Ruda 2-go sierpnia 1898 r. jako czwarte z jedenaściorga dzieci. Pięć dni później otrzymała chrzest w kościele parafialnym w Radłowie. Jej rodzice posiadali niewielkie gospodarstwo rolne. Wzrastała w atmosferze żywej i autentycznej wiary.
Gorąca miłość ku Bogu objawiała się w posłuszeństwie Bożym przykaza­niom. Była wzorową uczennicą. W pracy była niestrudzona: "robota paliła się jej w rękach" - mówiono. Pomagała rodzicom, pomagała sąsiadom, głównie w pracach polnych, służyła rodzeństwu, między innymi szyjąc dla nich odzienie. Była bardzo wrażliwa na cierpienia drugich, zwłaszcza chorych, którym starała się pomóc na miarę swych możliwości. Swą życzliwością i dobrocią wprowadzała w otoczenie dużo optymizmu i radości. Apostolska działalność Karoliny uzewnętrzniała się w znacznej mierze w działalności grup parafialnych. Działała w nich jako zelatorka bądź też w inny podobny sposób. Działalność ta musiała być bardzo owocna, skoro proboszcz Zabawy, ks. Wł. Mendrala, zapewniał, że Karolina była mu prawą ręką w organizowaniu życia parafialnego.
Męczeńska śmierć Karoliny. 18-ty listopada był drugim dniem pobytu wojsk rosyjskich w Wał-Rudzie. Około godziny 9:00 nieoczekiwanie wszedł do domu uzbrojony żołnierz rosyjski. W tej samej chwili Karolina spróbowała wymknąć się z mieszkania. Żołnierz jednak zastawił wyjście, przytrzymując nadto drzwi klamką. Carski żołnierz uprowadził ją przemocą i bestialsko zamordował, gdy broniła się pragnąc zachować dziewictwo. Zginęła w wieku 16 lat, na początku I wojny światowej, 18 listopada 1914 roku. Po kilku dniach, 4-go grudnia 1914 r., w pobliskim lesie znaleziono jej zmasakrowane zwłoki.
Galeria zdjęć z powitania relikwii Zobacz żywot bł. Karoliny Kózkówny
.

5-go listopada 2011 - poświęcono witraż: „Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu”
5-go listopada 2011 na Mszy świętej o godzinie 18.00 został poświęcony witraż: „Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu”. Fundatorami tego witraża są pani Sławomira Szwacka z synem Sylwestrem i wnuczkami Megi i Mają zamieszkali Łomża ul. Małachowskiego 3 m 15. Fundatorom i wszystkim naszym ofiarodawcom serdecznie dziękujemy za ofiary składane na potrzeby naszego kościoła i przypominamy, że modlimy się za nich w każdej Mszy św. Niedługo będzie do wglądu projekt następnego witraża: „Pan Jezus zdjęty z krzyża i złożony w ramionach Matki”. Mamy nadzieję, że znajdą się chętni do sfinansowania tego dzieła.
Zobacz galerię zdjęć:
Poświęcenie witraża
Poświęcenie witraża

.

16-go X  ponownie wystawiono przedstawienie o św. St. Kostce - patronie naszej parafii
Święty Stanisław Kostka Święty Stanisław Kostka
Św. Stanisław Kostka pomimo iż urodził się w XVI wieku jest zaskakująco współczesnym świętym, patronem dzieci i młodzieży.
Przedstawienie opowiada o tym, jak rodzice wysyłają młodego Stanisława na studia do Wiednia. Religijny i uduchowiony Stanisław przyjeżdżając do akademika trafia na "imprezowych" kolegów, którzy z dala od domu rodzinnego poczuli "wolność".
Nie chcą oni tracić czasu na modlitwę, czy naukę skoro cały świat stoi przed nimi otworem, wino jest takie przednie, a rozrywki kuszące.
Młody Stanisław Kostka pomimo prześladowań ze strony współtowarzyszy nie zachwiał się we wierze, a następnie wstępuje do zakonu.
W niedzielę 16-go października po Mszy św. o godz. 18.00 nasza grupa teatralna B.C.S.K. wystawiła jeszcze raz w naszym kościele przedstawienie Pt. "Życie św. Stanisława Kostki".
Galeria zdjęć z przedstawienia
Zobacz żywot św. Stanisława Kostki
.

13 X 2011r. wspominaliśmy bł. H. Koźmińskiego - patrona naszej parafii
bł. Ojciec Honorat Koźmiński bł. Ojciec Honorat Koźmiński
„Gdy byłem w Cytadeli,
zamiast się upokorzyć,
poznać swoje straszne grzechy,
to jeszcze wymówki Panu Bogu robiłem,
że mnie nie ratuje,
jakby niewinnego
i ze słowami bluźnierstwa
wpadłem w obłąkanie,
w którym trzy tygodnie zostawałem
i byłem już w paszczy diabła,
gdyby nie Matka Boża
ubłagana przez moją Matkę
(bo sam nie myślałem o poprawie),
przyczyniła się do Pana Jezusa,
iż przyszedł do mnie do celi więziennej
i łagodnie do wiary przyprowadził”.
Takie wyznanie pozostawił bł. Honorat, w Notatniku duchowym (s. 545), wspominając tajemnicze spotkanie z Jezusem w Cytadeli warszawskiej 15 sierpnia 1846 r. od tej chwili Bóg stał się dla niego jedyną najbardziej umiłowaną Osobą, a wiara - światłem oświecającym całe życie. Pielęgnował w sercu głęboką miłość Bożą, o której słowem i pismem opowiadał wszystkim i wszędzie.
Zobacz żywot bł. Honorata Koźmińskiego
.

16 IX 2011r. Grupa BCSK wystawiła przedstawienie pt. „Życie Św. Stanisława Kostki”
przedstawienie pt. „Życie Św. Stanisława Kostki” W piątek po Mszy Świętej o godz. 18.00 Grupa teatralna B.C.S.K. wystawiła przedstawienie pt. „Życie Świętego Stanisława Kostki” ,który jak wiemy jest patronem naszej parafii. Dziękujemy młodzieży za wspaniałe przedstawienie, za zaangażowanie w sprawy Boże i życzymy dalszych sukcesów.
Zapraszamy wszystkich chętnych, dzieci, mło­dzież oraz dorosłych do zapisywania się do tej grupy.
Zobacz galerię zdjęć: Zobacz żywot św. Stanisława Kostki
.

5-go września 2011r. obchodziliśmy 72 rocznicę obrony Nowogrodu.
Przemarsz do miejsca pamięci
Przemarsz do miejsca pamięci.
Zobacz galerię zdjęć: Inscenizacja walk Inscenizacja walk.
Zobacz galerię zdjęć: Pokazy kawaleryjskie
Pokazy kawaleryjskie.
Zobacz galerię zdjęć:
28 sierpnia 2011 r. upamiętniona została 72-ga rocznica walk w obronie Nowogrodu, które trwały w dniach 5-11 września 1939r.
Obchody rozpoczęły się o godz. 12.00 uroczystą mszą św. w Kościele pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Nowogrodzie.
Po zakończeniu Mszy Św. nastąpił przemarsz do miejsca pamięci, gdzie Burmistrz Nowogrodu - Józef Piątek przywitał dostojnych gości:
- Posła na Sejm RP Kazimierza Gwiazdowskiego,
- Członka Zarządu Województwa Podlaskiego Jacka Piorunka,
- Radnego Sejmiku Województwa Podlaskiego Marka Olbrysia,
- Dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu
  Marszałkowskiego w Białymstoku Anatola Wap,
oraz delegację Nadleśnictwa Nowogród, poczty sztandarowe, żołnierzy, przedstawicieli grup rekonstrukcji, ułanów, młodzież przybyłą na uroczystość, dyrektorów szkół, mieszkańców ziemi Nowogrodzkiej oraz wszystkich przybyłych gości.
" ... Jeszcze raz bardzo bardzo serdecznie witam wszystkich którzy zechcieli dzisiaj przyjść i pokłonić się tu, naszym bohaterom ... "
Następnie po krótkich przemówieniach, zostały przed pomnikiem złożone kwiaty.
List Wojewody Podlaskiego Macieja Żywno i Wicewojewody Podlaskiego Wojciecha Dzierzgowskiego.
" ... serdecznie dziękujemy za zaproszenie na inscenizację walk o Nowogród z września 1939r. Niestety ze względu na obowiązki służbowe, nie możemy uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu, pokazującym jak wytrwale bronili się polscy żołnierze przeciwko agresji. We wrześniu 1939r. ginęli Polacy bo kochali swój kraj i ludzi mieszkających na tym terenie. Przypomnienie tych walk jest szczególną lekcją historii, którą należy przekazać młodemu pokoleniu. Dziękujemy organizatorom za przygoto­wanie dzisiejszego wydarzenia, życzymy aby pamięć o żołnierzach walczących na ziemi Nowogrodzkiej była ciągle żywa".
O godz. 14.00 rozpoczęło się widowisko historyczne, w tym:
- inscenizacja walk o Nowogród z września 1939r.
- pokaz musztry kawaleryjskiej,
- pokaz uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy.
.

25-go sierpnia przyszedł do nas z Wyszkowa ks. mgr Dariusz Kłosiński.
ks. Dariusz Kłosiński ks. mgr Dariusz Kłosiński
Od 25 sierpnia br. przyszedł do nas z Wyszkowa ks. mgr Dariusz Kłosiński, którego serdecznie witamy i życzymy Bożego błogosławieństwa i wszelkich łask zdrowia.
Urodzony 26 grudnia 1976 roku w Zambrowie. Wywodzi się z parafii św. Józefa Rzemieślnika. Święcenia kapłańskie przyjął 31 maja 2003 roku z rąk ks. bpa Stanisława Stefanka.
W parafii Wniebowzięcia NMP (Ostrów Mazowiecka) ksiądz Dariusz z zaangażowaniem włączył się w życie wspólnoty Odnowa w Duchu Świętym. Poprowadził nauczanie we wspólnocie oraz aktywnie wspierał i ubogacał swoją grą na gitarze grupę muzyczną. Był współorganizatorem i jednocześnie uczestnikiem Rekolekcji Ewangelizacyjnych.
W Wyszkowie ksiądz Darek był moderatorem ruchu Światło-Życie (Oaza), a także opiekunem Ruchu Rodzin Nazaretańskich.
Dotychczasowe parafie:
- Różan: parafia św. Anny 2003-2007 (wikariusz)
- Ostrów Mazowiecka: parafia Wniebowzięcia NMP 2007-2010 (wikariusz)
- Wyszków: parafia św. Wojciecha od 25 sierpnia 2010 (wikariusz).
.

24 sierpnia zakończył posługiwanie duszpasterskie w naszej parafii ks.Sławomir Zieliński.
ks. Sławomir Zieliński 24 sierpnia na mocy dekretu księdza biskupa Stanisława Stefanka, w naszej parafii zakończył posługiwanie duszpasterskie ks. Sławomir Zieliński. Następnego dnia czyli od dnia 25 sierpnia biskup kieruje księdza Sławomira do pracy duszpasterskiej w Parafii Kąty Dekanat Kolneński na stanowisku proboszcza. Ksiądz Sławomir przez 18 lat swojego kapłaństwa, 6 lat posługiwał w naszej parafii. Posługiwał nie tylko w sposób duchowy, ale jak zapewne większość z nas wie również w sposób fizyczny i materialny. Dbał o okolice naszego kościoła, o plebanię, o wikariaty, więc wyrażamy ks. Sławomirowi wielką wdzięczność za jego trud, za jego poświęcenie, za jego pracę, a jednocześnie na nowej parafii już jako proboszczowi, życzymy mu przede wszystkim dużo zdrowia, i niech Pan Bóg mu błogosławi w tej pracy duszpasterskiej wśród nowych parafian.
ks. Sławomir Zieliński wśród nas. Zobacz galerię zdjęć:
.

23-go czerwca 2011 r. obchodziliśmy święto Bożego Ciała i odpust w naszej parafii.
Święto Bożego Ciała Jest taki dzień jedyny w roku, kiedy wychodzimy z Kościoła i idziemy z Panem Jezusem ulicami naszego miasta. W modlitwie, skupieniu podchodzimy do czterech ołtarzy. Prosimy, żeby Jezus nam błogosławił i dziękujemy za Tajemnicę Bożego Ciała.
Bóg zapłać za zrobienie pięknych ołtarzyków i udekorowanie trasy procesji Bożego Ciała. Policji dziękujemy za zabezpieczenie trasy procesji a panu Marczykowi za nagłośnienie.
Zobacz galerię zdjęć:
.

19-go czerwca 2011r. - Pierwsza Komunia Święta  w  Parafii Bożego Ciała w Łomży.
Pierwsza Komunia Święta 19 czerwca 2011r. dzieci z klas II przystąpiły do Pierwszej Komunii św. Wszechmogącemu Bogu dziękujemy za tą wspólną radość. Szczególne podziękowania składamy na ręce księdza Dariusza Krajewskiego, który te dzieci uczył religii w szkole, odprawiał Mszę św. głosił im kazania, pozostałym kapłanom za nauczanie i udzielanie sakramentów świętych. Dziękujemy rodzicom, chrzestnym katechetom, wychowawcom, nauczy­cielom i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przygotowali te dzieci do dzisiejszego święta a panu organiście, panu kościelnemu, ministrantom, scholce za wspólną modlitwę i uświetnienie naszej uroczystości. Dziękujemy za posprzątanie kościoła, za piękne kwiaty i dar ołtarza.      Zobacz galerię zdjęć:
.

42  UROCZYSTE  OBCHODY  NIEDZIELI  PALMOWEJ  -  ŁYSE  2011
Niedziela Palmowa 17 kwietnia 2011 odbyły się jak co roku w Łysych uroczyste obchody Niedzieli Palmowej połączone z występami zespołów artystycznych oraz Konkursem "Palma Kurpiowska Łyse 2011". W tym roku swoją obecnością zaszczycili nas: Europoseł Jarosław Kalinowski, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Krzysztof Grze­gorz Strzałkowski, Poseł na Sejm RP Andrzej Kania, Wicestarosta Powiatu Ostrołęckiego Krzysztof Parzychowski, Radny Województwa Mazowieckiego Marian Krupiński oraz wiele innych wybitnych osobistości.
Więcej na temat: Niedzieli Palmowej Galeria zdjęć z: Niedzieli Palmowej
.

Marsz dla Życia i Rodziny  ŁOMŻA godz.18:00 25 III  z Kościoła Bożego Ciała.
budujmy cywilizację życia i miłości Nie możemy być bierni i obojętni. Zdajmy egzamin jako pokolenie żyjące w tych trudnych czasach. Jan Paweł II wołał: Dzisiaj świat stał się areną bitwy o życie. Trwa walka między cywilizacją życia a cywilizacją śmierci. Chciejmy budować cywilizację życia i miłości. Hasłem tegorocznego marszu było zawołanie "Zwyciężamy Miłością". Podczas marszu polecaliśmy Bogu wszystkie sprawy dotyczące życia, jego początków i kresu.


Zobacz więcej na temat:        Marszu dla Życia i Rodziny
Więcej o Duchowej Adopcji:   www.duchowaadopcja.com.pl

.

3-go Maja Ks. Bp Stanisław Stefanek udzielił naszej młodzieży sakramentu bierzmowania
Bierzmowanie "Najdrożsi w Panu, droga młodzieży, dziewczęta, chłopcy, można powiedzieć jest to pierwsze bierzmowanie pod opieką szczególnego patrona, błogosławionego Jana Pawła II. W tradycyjnym już dla wspólnoty Bożego Ciała terminie,na Matkę Bożą, którą czcimy jako Królową Polski, ale równocześnie jako święto narodowe i Maryjnej, matczynej opiece polecajmy cały naród Polski,wszystkie nasze sprawy społeczne, i właśnie w takim kontekście, w takim wydarzeniu liturgicznym ale też i społecznym i państwowym i kościelnym młodzi ludzie tzn. wy dziewczęta i chłopcy otrzymujecie zaproszenie ze strony Kościoła, ze strony Pana Boga, do podjęcia bardzo osobistej odpowiedzialności za swoje życie przede wszystkim, za drogę swoją, a przez to za życie wspólne, które tworzymy, i które wy tworzyć będziecie w sposób szczególny."
Zobacz galerię zdjęć: Ks. Bp Stanisław Stefanek
.

Spektakl pt. „Śmierć to brama do życia, zmartwychwstanie w szpitalu”  23 kwietnia br.
Spektakl pt. „Śmierć to brama do życia” Spektakl pt. „śmierć to brama do życia, zmar­twychwstanie w szpitalu” dedykowane świętej pamięci księdza Zygmuntowi Laskowskiemu, który pracował przez szereg lat w naszej parafii. W 2005r. przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Domu Wspólnoty Kapłańskiej w Łomży.
13 czerwca 2010r. odszedł do Pana. Zmarł na nowotwór złośliwy równo tydzień po beatyfikacji księdza Jerzego Popiełuszki.
Zobacz galerię zdjęć:
.

Wielki Piątek 22 kwietnia 2011 - uroczyste nabożeństwo Drogi Krzyżowej.
Droga Krzyżowa
W Wielki Piątek wspominaliśmy w naszej parafii mękę i śmierć krzyżową Jezusa Chrystusa.
Po zakończeniu nabożeństwa w kościele około godziny 19:00 wyruszyła procesja Drogi Krzy­żowej ulicami naszego osiedla.

Zobacz galerię zdjęć:

.

"Modlitwa za ojczyznę" program poświęcony ofiarom sybirackim, katyńskim i smoleńskim.
program MODLITWA ZA OJCZYZNĘ 10 kwietnia 2011 r. rozpoczęliśmy program MODLITWA ZA OJCZYZNĘ poświęcony ofiarom sybirackim, katyńskim i smoleńskim. Po Mszy św. o 13.00 śpiewaliśmy pieśni patriotyczne i religijne, a na zakończenie zapaliliśmy przy krzyżu znicze Rodakom poległym za Ojczyznę. „W intencji tych wszystkich, którzy zginęli w walce za wolność Ojczyzny, których dziś wspominamy: Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. Wszechmogący Boże pobłogosław teraz te znicze, które przynieśliśmy by zapalić pod krzyżem za naszych wiernych zmarłych, szczególnie za tych, którzy zginęli w obronie Ojczyzny, którzy jechali by modlić się za pomordowanych, za tych którzy zginęli w różnych innych okolicznościach, aby dobry Bóg, Światło Wieczne, przyjął ich do grona swoich zbawionych, Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. ”     Zobacz galerię zdjęć:
.

Marsz dla Życia i Rodziny  ŁOMŻA 25 marca godz.18:00  z Kościoła Bożego Ciała.
Msza św. 25 marca 2011r. w piątek obchodziliśmy uroczystość Zwiastowania Pańskiego połączoną z Dniem Świętości Życia. Całodzienne czuwanie rozpoczęło się od godziny 7:00 rano przed Najświętszym Sakramentem w intencjach ;pokoju na świecie, przebłagania Pana Boga za grzechy, wynagrodzenia Sercu Pana Jezusa i Matki Bożej za grzechy nasze i całego świata. Czuwanie rozpisane było na poszczególne ulice. O godz. 18:00 miała miejsce uroczysta Msza święta pod przewodnictwem ks. bp. Tadeusza Bronakowskiego.
Zobacz galerię: Msza św. i całodzienne czuwanie

Droga Krzyżowa Następnie rozpoczął się Marsz dla Życia i Rodziny oraz Droga Krzyżowa ulicami naszego osiedla, ulicami Łomży do Katedry. Marsz dla Życia i Rodziny jest zaproszeniem do modlitwy i świadectwa. Wiemy, że własnymi siłami nie zmienimy tego świata, ale pozwólmy, by Bóg go zmienił przez nas. Milczenie w dzisiejszym świecie nie znajduje usprawiedliwienia. Hasłem tegorocznego marszu jest zawołanie "Zwyciężamy Miłością".
Zobacz galerię zdjęć: Marsz dla Życia i Rodziny

Apel Jasnogórski Około godz. 20.30 miała miejsce modlitwa i złożenie deklaracji podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Nie wiemy jak na imię będzie miało dziecko które adoptujemy, jakiej będzie narodowości, nie jest to nam potrzebne. Pan Bóg wie, które dziecko adoptowaliśmy. Duchową adopcję można podjąć również osobiście w naszych domach, przed krzyżem, obrazem. Ważne jest abyśmy to dokonali w naszych sercach. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego zakończył Apel Jasnogórski o godz. 21:00.
Zobacz: Duchowa Adopcja i Apel Jasnogórski
.

Spotkanie w Szk. Podst. nr 5 w Łomży - 71 rocznica wywózki Polaków na Syberię
Prezes Związku Sybiraków w Łomży Pani Alicja Lewandowska " ... brana była na różne przesłuchania, bita nękana, siedziała w kar­ce­rze. Stamtąd z Grodna została wywieziona na Sybir, siedziała w łagrze, potem została wypuszczona na wolność. Była w różnych koł­cho­zach. Dla przetrwania zajmowała się wypasem bydła. Jak owca padła to wtedy szybciutko obierały ją z mięsa, z wełny przędły swet­ry, robiły skarpety żeby przetrwać zimę, bo zimy były strasznie sro­gie. W nozdrzach momentalnie zamarzało, jeśli ktoś splunął to leciał już sopel lodu. Jak została aresztowana to była w letniej sukience, miała grubszy sweter i nic poza tym. Warunki były straszne ale czło­wiek jest bardzo silny, a ta siła to bierze się z nadziei, bierze się z wielkiej wiary. Ludzie bardzo się modlili i wierzyli że Matka Boża, że Bóg ocali. Wiara czyni cuda ... i nadzieja. I właśnie tak nadzieja do­pro­wadziła do tego, że bardzo dużo Polaków wróciło".
Prezes Związku Sybiraków w Łomży Pani Alicja Lewandowska opowiada
Galeria zdjęć: o swojej matce. 2011-03-01
.

Twórz z nami wspólnotę Diakonii Muzycznej
Schola
„Mówi się, że aby śpiewać
trzeba mieć głos,
a ja mówię, żeby mieć głos
trzeba śpiewać”
Jan Paweł II

Chętne młode osoby (śpiewające/grające), które chciałyby tworzyć z nami wspólnotę Diakonii Muzycznej zapraszamy na piątkowe próby o godz. 17:30 odbywające się w salce katechetycznej na plebanii lub prosimy o kontakt  tel. z Asią 509 094 325 lub z naszym kierownikiem duchowym ks. Dariuszem Krajewskim.       Zobacz: więcej
.

Spotkanie poetyckie z ks. prałatem Ferdynandem Gryszko
Spotkanie poetyckie LOGOS 2011-01-22 22 stycznia 2011 miało miejsce spotkanie poetyckie z księdzem prałatem Ferdynandem Gryszko. Biesiada poetycka zorganizowana została przez Teatrzyk Żywego Słowa "Logos" a gospodarzem uroczystości był Klub Wojsko­wy Łomża. Ponadto w spotkaniu wystąpili uczniowie ze Społecznego Ogniska Muzycz­nego w Łomży.

Galeria zdjęć ze spotkania poetyckiego

.

Powrót



Copyright © 2009-2019 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA p.w. BOŻEGO CIAŁA W ŁOMŻY