Marsz dla Życia i Rodziny ŁOMŻA godz.18:00 25 III z Kościoła Bożego Ciała do Katedry.


Marsz dla Życia i Rodziny Ponownie Kościół zachęca nas, by pochylić się nad tajemnicą życia. Przychodzą tu na myśl słowa modlitwy Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi … i poczęła z Ducha Świętego. Ewangelia każe nam spojrzeć na życie ludzkie u jego początków, gdzie niezbędna jest Boża interwencja a obok niej zgoda człowieka. Bóg nieustannie obdarza ludzkość darem życia, w ten sposób wciąż na nowo mówi nam, że człowiek jest przez Niego chciany i kochany. Bóg jest Dawcą Życia i sam jest Życiem. Udziela On tego odwiecznego tchnienia i wyłania człowieka z nicości do bycia. Ten cud dokonuje się na naszych oczach. Pogarda dla rodzącego się życia i lęk przed przyjęciem nowopoczętej istoty jest rezultatem braku nadziei. Perspektywa przyszłości wielu nie napawa optymizmem a szczególnie w środowiskach, gdzie odrzucono Boga. Wówczas przyszłość jest ciemna a światem rządzą siły, których człowiek nie rozumie. Słowa proroka Izajasza - naród kroczący w ciemnościach - choć zostały spisane na długo przed Narodzeniem Chrystusa, dzisiaj na nowo smutno rozbrzmiewają. Naród który utracił światło Bożej mądrości zgubił też radość i wesele. Bez odniesienia się w życiu do Chrystusa człowiek popada w pułapkę. Nie słuchając Boga słucha siebie lub staje się niewolnikiem różnych ideologii. Owszem bawi się ale nie ma w sobie radości, która promieniuje ze szczęśliwego człowieka. W takiej sytuacji na nowo potrzeba nam nieść światło Ewangelii. Z niej wypływa prawda o niezbywalnym prawie do życia każdego człowieka na każdym etapie jego ziemskiej wędrówki. Tu rodzi się pytanie, co my możemy uczynić, aby wyzwolić ludzi z lęków i obaw przed nową bezbronną istotą. Nie lękajcie się. Jam zwyciężył świat J 16,33 – to słowa, które są echem wydarzeń paschalnych. Jezus jest zwycięzcą. Możemy porzucić lęk przed światem. Adorując Pana Jezusa w poranek Zmartwychwstania w moim sercu brzmiały te słowa. Do dzisiaj pamiętam moje wzruszenie i radość, gdy je zrozumiałem. Wstając z kolan wiedziałem, że poza Jezusem jest tylko przegrana a w Nim pełne zwycięstwo. Zanieśmy światu dobrą nowinę o życiu. Bądźmy świadkami miłości i otwórzmy wzrok naszego serca, aby w każdej istocie ludzkiej dostrzec oblicze Jezusa.


Marsz dla Życia i Rodziny Gorąco zapraszamy do wzięcia udziału w Marszu dla Życia i Rodziny. Katarzyna i Krzysztof Jankowscy. Marsz dla Życia i Rodziny jest zaproszeniem do modlitwy i świadectwa. Wiemy, że własnymi siłami nie zmienimy tego świata, ale pozwólmy, by Bóg go zmienił przez nas. Nie możemy być bierni i obojętni. Zdajmy egzamin jako pokolenie żyjące w tych trudnych czasach. Milczenie w dzisiejszym świecie nie znajduje usprawiedliwienia. Jan Paweł II wołał: Dzisiaj świat stał się areną bitwy o życie. Trwa walka między cywilizacją życia a cywilizacją śmierci. Chciejmy budować cywilizację życia i miłości. Hasłem tegorocznego marszu jest zawołanie Zwyciężamy Miłością. Podczas marszu będziemy Bogu polecać wszystkie sprawy dotyczące życia, jego początków i kresu.


Marsz przejdzie ulicami czterech miast naszej diecezji:
ŁOMŻA godz. 18.00. Kościół Bożego Ciała – Katedra
MYSZYNIEC godz. 18.00 stadion przy ZSP – Kościół Trójcy Świętej
OSTROŁĘKA godz. 18.00. Kościół Nawiedzenia NMP – Kościół Zbawiciela Świata
WYSZKÓW godz. 18.00. Kościół św. Idziego – Kościół Świętej Rodziny

Na zakończenie marszu będzie okazja, by podjąć Duchową Adopcję dziecka poczętego zagrożonego w łonie matki. Deklaracje zostaną uroczyście złożone jako swoiste ukoronowanie marszu. Dziewięciomiesięczna modlitwa za nienarodzone dziecko jest wielkim darem, jaki możemy złożyć, by ocalić bezbronnego.

Więcej na temat Duchowej Adopcji: http://www.duchowaadopcja.com.pl/


Copyright © 2009-2018 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA p.w. BOŻEGO CIAŁA W ŁOMŻY