Z życia parafii - 2015 r.
Niedziela Świętej Rodziny, odnowienie ślubów małżeńskich - 27 grudnia 2015 r.
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży - Niedziela Świętej Rodziny - 27 grudnia 2015 r.
Niedziela Świętej Rodziny, godz. 12.00
List Pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę
Świętej Rodziny
... Młodzi ludzie pytani o ideał szczęścia, niezmiennie odpowiadają, że chcieliby zawrzeć małżeństwo i założyć szczęśliwą rodzinę. Niestety, jak możemy to zaobserwować, z różnych powodów część z nich nie spełnia swoich marzeń, uciekając przed od­po­wie­dzial­nością. Synod, odnosząc się do tej rzeczywistości, wskazał, że źródłem takich decyzji jest często lęk przed przyszłością, wyrażający się w niechęci do podejmowania stałych zobowiązań. Potrzeba więc świadectwa radosnych i świętych małżeństw, dzięki któremu ludzie młodzi, ale także i małżonkowie przeżywający kryzysy uwierzą w miłość... więcej

MODLITWA O WYTRWANIE W MIŁOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ
Wszechmogący Boże, Ojcze wszystkich ludzi, za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu spraw, by miłość tych małżonków odnawiała się i umacniała wciąż łaską sakramentu małżeństwa, by była mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów. Strzeż tej wspólnoty rodzinnej i zachowaj w niej miłość, wierność, radość i pokój. Uczyń tę rodzinę ogniskiem wiary, ofiarnej miłości, głębokiej modlitwy. Odwróć od nich grożące im niebezpieczeństwa. Dziękujemy Ci za szczęście, które przepełnia ich serca i za wszelkie dobro, którego doświadczają każdego dnia. Zachowaj ich na zawsze w Twojej miłości. Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.
.
Wigilia Bożego Narodzenia - czwartek 24 grudnia 2015 r. godz. 24.00
Wigilia Bożego Narodzenia, czwartek 24 grudnia 2015 r. godz. 24.00
Pasterka, 24 grudnia 2015 r. godz. 24.00
Porzućmy zło, przestańmy złem się bawić
i czystą łzą spróbujmy serce zbawić.
Już nadszedł czas, już Dziecię się zbudziło
a razem z nim Maleńka przyszła Miłość.
Ref. Maleńka Miłość zbawi świat
Maleńką Miłość chrońmy z lękiem
Dziś ziemia drży i niebo drży
Od tej Miłości Maleńkiej. x2

„Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel”
Te słowa Psalmu wyrażające radość świętowania uroczystości Bożego Narodzenia, pierwszego przyjścia Chrystusa na ziemię, niech prowadzą nas w przeżywaniu tych świętych dni. Dzielmy się radością spotkania z Narodzonym dla nas Synem Bożym, ze wszystkimi, których spotkamy. Niech nowonarodzony Pan i Odkupiciel opromienia każdy dzień swoją obecnością, niech nas umacnia i wspiera, niech nam błogosławi i hojnie udziela swoich łask i wszelkiego dobra. Narodzony w Betlejem i przyjęty przez wiarę w naszych sercach Jezus jest miłosiernym obliczem Boga Ojca, o czym przypomina nam trwający w Kościele Jubileuszowy Rok Miłosierdzia.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Zobacz: galerię zdjęć Odsłuchaj: kazanie
.
Roraty - uroczysta Msza św. o brzasku dnia,  21 grudnia 2015 r.  godz. 6.30
Roraty - uroczysta Msza św. o brzasku dnia 21 grudnia 2015 r. godz. 6.30
Roraty, 21 grudnia 2015 r. godz. 6.30
W sobotę wieczorem - 28 listopada 2015 r. uro-
czystymi Nieszporami, rozpoczęliśmy Adwent, który przygotowuje nas na przyjście Chrystusa zarówno w tajemnicy Jego Narodzenia, oraz na Jego przyjście w chwale, na końcu czasów.
Wraz z początkiem Adwentu rozpoczyna się nowy rok liturgiczny i rok duszpasterski, którego tematem są słowa: „Nowe życie w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa.” Będziemy przeżywać ten rok pod znakiem Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, oraz jubileuszu 1050 rocznicy Chrztu Polski.
W dni powszednie Adwentu uczestniczymy w uroczys-

tej Mszy świętej wotywnej o Matce Bożej zwanej Roratami, sprawowanej o brzasku dnia o godz. 6.30, na której czekają dla dzieci roratnie niespodzianki. Każde Roraty rozpoczynamy z zapalonymi świecami lub lampionami, które są znakiem naszego czuwania i oczekiwania na przychodzącego Chrystusa.
.
Rozpoczęcie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia w naszej parafii, 20 grudnia 2015 r.
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży -
     Uroczysta inauguracja Roku Miłosierdzia w naszej świątyni, niedziela 20 grudnia 2015 r. godz. 10.00
Ks. bp Janusz Stepnowski,  2015-12-20 godz 10.00
Uroczysta inauguracja Roku Miłosierdzia.
W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 8 grudnia, w Bazylice św. Piotra w Wa­ty­kanie papież Franciszek zainaugurował Jubile­u­szo­wy Rok Miłosierdzia, który trwać będzie do 20 listo­pa­da 2016 r. W niedzielę 13 grudnia 2015 r. uroczyste rozpoczęcie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia w koś­cio­łach katedralnych i wyznaczonych Kościołach Sta­cyjnych Roku Jubileuszowego.
Uroczysta inauguracja Roku Miłosierdzia w naszej świątyni miała miejsce w ostatnią niedzielę Adwentu podczas Mszy św. o godz. 10.00, której przewodniczył ks. bp Janusz Stepnowski.

Zobacz: galerię zdjęć
.
Nabożeństwo ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 8 grudnia 2015 r.
Nabożeństwo ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Nabożeństwo ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
We wtorek,  8 grudnia,  w dniu zakończenia na-
szych rekolekcji, obchodziliśmy Uroczystość Nie­po­kalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Z tej okazji po Mszy św. o godz. 19.00 uczciliśmy Maryję Niepokalanie Poczętą śpiewem bizantyjskiego hymnu „Akatyst”. Trójgłosowy śpiew poprowadził chór pod kierunkiem Pana Stanisława. Opiece Maryi Nie­po­kalanej powierzamy całą nasza wspólnotę oraz owoce rekolekcji adwentowych.
Podziękowania
Z całego serca dziękuję wszystkim, którzy pod kierunkiem pana Stanisława przygotowali ten piękny hymn  pochwalny ku  czci  Niepokalanej  Bogarodzicy

Dziewicy Maryi i pozwolili nam przeżyć tę medytacyjną, kontemplacyjną modlitwę. Dziękuję panu Stanisławowi za trud przygotowania i prowadzenia tego przepięknego śpiewu, chciało by się powiedzieć chwilo trwaj, żeby to jeszcze tak było. Mam nadzieję, że zachęceni pięknem tego chóralnego śpiewu będziemy mogli cieszyć się częściej takim właśnie śpiewem, może już na pasterkę jakąś kolędę uda się pięknie przygotować. Niech Boże błogosławieństwo przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Niepokalanej strzeże nas. Niech Ona czuwa nad wszystkimi dobrymi owocami tego świętego czasu adwentowych rekolekcji, niech będzie nam przewodniczką po drogach miłosierdzia w tym nadzwyczajnym jubileuszowym roku miłosierdzia.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Zobacz: galerię zdjęć Odsłuchaj: komentarz Akatyst
.
REKOLEKCJE ADWENTOWE 6 - 8 grudnia 2015 r.
Rekolekcje Adwentowe - Ks. Piotr Bryk, 6 grudnia 2015 r.
W dniach 6 -8 grudnia przeżywaliśmy Rekolekcje Adwentowe. Prowadził je Ks. Piotr Bryk z Elbląga, duszpasterz wspólnoty „Mężczyźni Boga”, związany z Odnową w Duchu Świętym.
Zatroszczmy się o dotarcie do osób oddalonych od Boga i Kościoła, aby był to dla wszystkich czas łaski i nawrócenia.
Zobacz: galerię zdjęć Odsłuchaj: Ks. Piotr Bryk
.
Teatrzyk żywego słowa „Logos” w programie poetycko-muz. „W darze Fatimskiej Pani”
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży -
Program poetycko – muzyczny	„W darze Fatimskiej Pani”	wystawiony przez Teatrzyk Żywego Słowa „Logos„ - 15 listopada 2015 r.
„W darze Fatimskiej Pani”,  Logos 2015.11.15
15 listopada 2015 r.  po Mszy św. o godz. 18.00
Teatrzyk Żywego Słowa „Logos” zaprosił nas na program poetycko – muzyczny „W darze Fatimskiej Pani”.
Podziękowania
W trudnych dla naszego kontynentu czasach Maryja wybrała sobie maleńką, nikomu nieznaną wioskę, a w tej wiosce wybrała trójkę małych dzieci, które od pastuszków awansowały na najważniejszych współ­pracowników Matki Bożej w niesieniu orędzia, wez­wa­nia do pokuty, nawrócenia w czasach wstrząsanych wojnami, gwałtem, nienawiścią, wojującym ateizmem. Zawsze potrzeba takich gorliwych małych współ­pra­cowników Matki Bożej, żeby przez piękne, ślicznie wyrecytowane słowo budzić w naszych sercach wolę wsłuchania się w głos Maryi, która także w naszych czasach zaprasza nas do posłuszeństwa Jezusowi Chrystusowi, do gorliwego udziału w duchowym zmaganiu o kształt naszego świata i tego najbliższego i tego dalszego. Tak jak widzimy nienawiść i zło nie wycofuje się, nie ustępuje, więc tym bardziej prowadzeni przez Matkę Najświętszą, potrzeba abyśmy byli współpracownikami łaski Bożej w niesieniu dobra, pokoju, miłości, przebaczenia tam gdzie tego jest brak. Dziękuję panu Witoldowi, dziękuję dzieciom, młodzieży z Teatrzyku Żywego Słowa „Logos” za tak piękne ubogacenie naszego niedzielnego wieczoru. Bóg zapłać serdeczne.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Zobacz: galerię zdjęć
Odsłuchaj: „W darze Fatimskiej Pani”, 
Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
Program słowno muzyczny z okazji święta Niepodległości  -  15 listopada 2015 r.
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży -
    Młodzież z ZSMiO nr 5 w Łomży przedstawia program słowno muzyczny
			 z okazji święta Niepodległości - 15 listopada 2015 r.
Młodzież z ZSMiO nr 5 w Łomży - 2015.11.15
15 listopada 2015 r.  po Mszy św. o godz. 12.00
młodzież z Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogól­no­kształ­cących nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży przedstawiła program słowno muzyczny z okazji Święta Niepodległości
Podziękowania
Z całego serca dziękuję wychowawcom, nauczycielom ale szczególnie młodzieży. Rzeczywiście możemy być zaskoczeni, że młodzi ludzie z takim zapałem, z taką miłością dzielą się swoim umiłowaniem ojczyzny, duchem patriotyzmu. Budzi to optymizm, radość na przyszłość. Jeśli młodzi potrafią dzielić się z dorosłymi miłością do ojczyzny to nie jest z nami jeszcze źle i te obietnice, że „chcę tutaj wrócić, że cały świat jest piękny, ale tutaj jest dom” - oby mogły być realizowane bez aż tak wielkich poświeceń i ofiar. Życzę wam żeby kształt naszej ojczyzny i dla was młodzi na tyle się zmieniał, żebyście mogli tutaj rozwijać swoje uzdolnienia tak pięknie dzisiaj nam zaprezentowane. Dziękuję jeszcze raz z całego serca. Szczęść Boże.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Zobacz: galerię zdjęć
Odsłuchaj: Program z okazji Święta Niepodległości
Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
Korowód Świętych,  uroczystość Wszystkich Świętych
wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
Uroczystość Wszystkich Świętych, procesja na cmentarz - 2015.11.01
Procesja na cmentarz grzebalny z modlitwą za zmarłych.
(kliknij w obrazek aby obejrzeć galerię zdjęć)
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży -
						 Modlitewne czuwanie „Noc Wszystkich Świętych” - 2015.11.01 godz. 20.00
„Noc Wszystkich Świętych”
2015.11.01 godz. 20.00
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży -
						 Uroczystość Wszystkich Świętych, procesja na cmentarz - 2015.11.01
Wszystkich Świętych, procesja
na cmentarz - 2015.11.01
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży -
						 Uroczystość Wszystkich Świętych, Msza św. - 2015.11.01
Urocz. Wszystkich Świętych,
Msza św. - 2015.11.01
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży -
						 Korowód Świętych, radosne uwielbienie - 2015.10.31
Korowód Świętych, radosne
uwielbienie 2015.10.31
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży -
						 Korowód Świętych, marsz - 2015.10.31
Korowód Świętych, marsz
31 października 2015 r.
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży -
						 Korowód Świętych, Msza św. - 2015.10.31
Korowód Świętych, Msza św.
31 października 2015 r.
31 października 2015 r. - wzięliśmy udział w Korowodzie Świętych.
W sobotę 31 października 2015 r. wzięliśmy udział w Korowodzie Świętych. Korowód rozpoczął się Mszą św. o godz. 18.00 w kościele Krzyża Świętego, a zakończył w naszym kościele radosnym uwielbieniem. Było to radosne dziękczynienie za naszych świętych patronów, za przykład życia i za modlitwę, jaką nas otaczają. W korowodzie, ubrani w stroje przypominające naszych świętych poniesiemy relikwie świętych i ich obrazy.
1 listopada 2015 r. - uroczystość Wszystkich Świętych
W niedzielę, 1 listopada 2015 r. obchodziliśmy uroczystość Wszystkich Świętych. We wspólnej uroczystości uwielbialiśmy Boga w Jego świętych, którzy przeżyli życie ofiarnie służąc Bogu i bliźnim. Są oni naszymi przewodnikami na drodze do świętości i wspierają nas swoją modlitwą. Po Mszy św. o godz. 12.00 wyruszyła procesja na cmentarz grzebalny z modlitwą za zmarłych. Na zakończenie procesji pomodlimy się Różańcem za zmarłych. O godz. 20.00, uczestniczyliśmy w modlitewnym czuwaniu „Noc Wszystkich Świętych”. W czasie tego radosnego spotkanie oddaliśmy cześć świętym, a szczególnie naszym patronom oraz uwielbialiśmy Boga, którego chwała ukazuje się w życiu świętych. Modlitwę poprowadził Ks. Adam Ulatowski. We wspólnym śpiewie przewodził zespół Gaudeamus” z par. Krzyża Świętego. Czuwanie było zorganizowane razem z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży.
2 listopada 2015 r. - wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
W poniedziałek, 2 listopada, obchodziliśmy wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli w tak zwany Dzień Zaduszny. To właściwy dzień modlitwy za tych, którzy odeszli już z tego świata i potrzebują naszej modlitwy, aby oczyszczeni z grzechów mogli zjednoczyć się z Bogiem. W naszym kościele Msze św. były sprawowane o godz.: 8.00, 10.00, 12.00. O godz. 16.00 rozpoczęła się procesja z modlitwą za zmarłych na cmentarzu, a następnie Msza św. w naszym kościele. Wieczorna Msza św. była połączona z nowenną za zmarłych.
Zobacz: Noc Wszystkich Świętych
Zobacz: Wszystkich Świętych, procesja
Zobacz: Urocz. Wszystkich Świętych
Zobacz: Korowód Świętych, radosne
Zobacz: Korowód Świętych, marsz
Zobacz: Korowód Świętych, Msza św.
.
Program poświęcony św. Janowi Pawłowi II - 18 października 2015 r.
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży -
    Program poświęcony św. Janowi Pawłowi II w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podst. nr 10 - 2016.10.18
Program poświęcony św. Janowi Pawłowi II
XV Dzień Papieski
18 października 2015 r. przeżywamy w naszej parafii XV Dzień Papieski, którego hasłem jest: „Jan Paweł II patron rodziny”. Po Mszy św. o godz. 12.00 obejrzeliśmy program poświęcony św. Janowi Pawłowi II w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 10.
Podziękowania
Bardzo serdecznie dziękuję dzieciom, które gorliwie pod kierunkiem swoich opiekunów przygotowały ten piękny program. Dzięki temu i dla nas osoba św. Jana Pawła II mogła stać się jeszcze bliższa. Cieszę się, że ta przyjaźń dzieci ze Św. Papieżem Janem Pawłem II jest taka żywa. Bardzo dziękuję pani Eli, pani Agacie odpowiedzialnej za stronę muzyczną, panu Sławkowi który się mocował z technicznymi trudnościami ale je pokonał i jeszcze raz wszystkim dzieciom bardzo serdecznie za ten piękny program dziękujemy. Bóg zapłać.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Zobacz: galerię zdjęć
Odsłuchaj: Program poświęcony św. Janowi Pawłowi II
Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
11 października 2015 r. - Niedziela Misyjna, gościmy Ks. Franka Mbidę
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży - Niedziela Misyjna, Ks. Frank Mbida, z Kamerunu
Ks. Frank Mbida, 11 października 2015 r.
Niedziela Misyjna
Dziś w naszej parafii przeżywamy Niedzielę Misyjną. Z tej okazji gościmy Ks. Franka Mbidę, z Kamerunu, któremu serdecznie dziękuję za przybliżenie nam misyjnego dzieła Kościoła. Dziękuję za ofiary złożone na tacę, przeznaczone na rozwój dzieła misyjnego.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Ks. Frank Mbida, z Kamerunu
Chciałbym wam powiedzieć bardzo krótką his­tor­ię, która pomoże wam zrozumieć istotę dzisiejszego słowa Bożego. Moi drodzy, mój dziadek jak byłem taki mały opowiedział mi historię takiego małego chłopca, który nazywał się Kimbo. Ktoś z was ma tu na imię Kimbo? Nie? Wiecie, że w Afryce, w tej dżungli kiedyś nie było cywilizacji, nie było prądu. Są takie miejsca, że nie ma nic. Żyło tam plemię, które nazywało się Baka. Co jakiś czas odbywają się tam zawody, bo nie było szkół, nie było niczego, więc uczyli się przetrwać w tych warunkach poprzez zawody ... więcej:
Zobacz: galerię zdjęć
Odsłuchaj: Ks. Frank Mbida
Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
XI Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki  "Sacrum et Musica"  11 października 2015 r.
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży -
						 program pt.: Z głębi serca. Wystąpili soliści i zespoły kameralne Państwowej Szkoły Muzycznej
							I i II stopnia w Łomży, 11 października 2015 r.
Festiwal “SACRUM ET MUSICA 2015”, 2015.11.10
W ramach festiwalu “SACRUM ET MUSICA 2015”, po Mszy św. o godz. 12.00 obejrzeliśmy program „pt.: Z głębi serca”. Wystąpili soliści i zespoły kameralne Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Łomży. W programie: muzyka kompozytorów różnych epok.
Program koncertu „Z głębi serca...”
1 George Pulton - Aura Lee
Stanisław Kłys - klarnet
Emilia Vytlacil - akompaniament
2 Tomaso Albinioni - Adagio
Alicja Kopczewska - skrzypce
3 Christoph Wilibald Gluck - Melodia
Nadia Podstolska - flet

  9 Jules Massenet - Medytacja
Zofia Kadłubowska - skrzypce
10 Carl Stamitz - Koncert G-dur cz.II Andante
Karolina Załęcka - flet
11 Astor Piazzola - Ave Maria
Magdalena Samordak - skrzypce
Marcin Konopka - akordeon
12 Józef Świder - Kto szuka Cię
Cesar Franek - Panis Angelicus
    Chór PSM I i II st.
    Dyryguje Piotr Dąbrowski
Solistom akompaniuje - Emilia Vytlacil
Chórowi akompaniuje - Tatiana Baranovskaya
Recytacje - Karina Węgrowska
4 Jorge Cardoso - Milonga
Emilia Sankowska - gitara
5 Astor Piazzola - Obliwion
Jakub Małachowski - klarnet
6 Johann Pachelbet - Kanon
Zespół w składzie:
- Karolina Alicka - skrzypce
- Natalia Wojciechowska - skrzypce
- Inga Wawrzynkowska - skrzypce
- Tomasz Modzelewski - fortepian
7 Gabriel Faure - Morceau de Coccours
Syntia Chojnowska - flet
8 Eugene Bourdeau - Premier Solo
Kajetan Klimaszewski - fagot

Wszystkie wykorzystane teksty są cytatami z Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu i katechizmu Kościoła Katolickiego
Zobacz: galerię zdjęć
Odsłuchaj: festiwal ks. proboszcz
Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
20 września 2015 r.  Uroczystość św. Stanisława Kostki
Uroczystość św. Stanisława Kostki
Uroczystość św. St. Kostki
20 września 2015 r. godz. 12.00
Spektakl poświęcony św. St. Kostce - wystawiony przez kleryków II roku Seminarium
Spektakl poświęcony św. St. Kostce
6 grudnia 2015 r. godz. 12.00
Uroczystość odpustowa ku czci św. Sta­nisława Kostki, patrona polskiej młodzieży i naszej parafii, kończy Na­bo­żeń­stwo Czterdziestogodzinne. Uroczystej sumie odpustowej o godz. 12.00 przewodniczył Ks. Bp Stanisław Stefanek. Dziękuję serdecznie Ks. Prof. Dr hab. Stanisławowi Dzie­koń­skie­mu, Rektorowi UKSW w Warszawie, który w dniach adoracji Eucharystycznych przewodniczył naszej modlitwie i głosił słowo Boże. Dziękuję Ks. Biskupowi Stanisławowi Stefankowi za przewodniczenie sumie odpustowej. Składamy dziękczynienie Chrystusowi, który z miłości do nas pozostaje w najświętszej Eucharystii i gromadzi nas we wspólnocie. Dziękuję wszystkim, którzy w tych dniach trwali na modlitwie, przystąpili do sakramentu pokuty i przyjmowali Komunię świętą, dając świadectwo wierze i miłości do Jezusa Eucharystycznego. Dziękuję wszystkim, którzy angażowali się w posługi li­tur­giczne, prowadzenie adoracji, przygotowanie procesji eu­cha­rys­tycznej. Dziękuję za pomoc organizacyjną i dary na stół plebanijny. Wierzymy, że św. Stanisław Kostka, nasz patron, wspiera nas swoją modlitwą, o łaskę żywej wiary i gorliwości w pociąganiu bliźnich do Jezusa.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Bardzo dziękuję naszym braciom alumnom, że zechcieli nam przybliżyć poprzez ten spektakl, naszego patrona, patrona naszej parafii św. Stanisława Kostkę. Patron, od którego dzielą nas już wieki, a tak bardzo bliski nie tylko ludziom młodym ale wszystkim,  którzy szczerze  pragną  wypełniać w swoim  życiu
wolę Bożą. Dzisiaj przed młodymi otwierają się granice, programy wymiany naukowej. Można łatwo wyjechać na studia zagraniczne, ale trzeba wiedzieć tak jak Stanisław co niesiemy w naszych sercach, bo inaczej wypełni je właśnie ta pustka, którą żyje bardzo często współczesny świat. Niech dla nas wszystkich wstawiennictwo św. Stanisława będzie umocnieniem a szczególnie dla naszych braci. Prośmy o wytrwałość na drodze powołania aby z taką determinacją jak św. Stanisław Kostka dążyli do tego celu do którego Pan Bóg ich powołał. Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję, dziękujemy jeszcze raz naszym braciom z II roku Seminarium Duchownego. Niech Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki

Zobacz: Uroczystość św. St. Kostki spektakl wystawiony przez alumnów
Odsłuchaj: Schola spektakl
Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
6 września 2015 r.  Błogosławieństwo uczniów, poświęcenie tornistrów
Błogosławieństwo uczniów
Błogosławieństwo uczniów, 6 września 2015 r.
A teraz zapraszamy dzieci z tornistrami, z przyborami szkolnymi, tutaj na stopień przed ołtarz, żebyśmy mogli je poświęcić, żeby wszystko co służy rozwojowi naszych dzieci, zdobywaniu nowych informacji, nowej wiedzy, mogło być z Bożym błogosławieństwem.
Jeszcze raz proszę rodziców żeby czuwali, by ta przestrzeń przyborów szkolnych nie była zaśmiecana okultyzmem i satanizmem. To jest bardzo ważne aby te dzieci mogły z Bożym błogosławieństwem zdobywać wiedzę. Prosimy księdza Tomasza o pobłogosławienie tor­nis­trów.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Wszechmogący Boże prosimy Cię pobłogosław przybory szkolne, pobłogosław tych, którzy będą się nimi posługiwać wzrastając w mądrości i w wierze spełnij to czego pragną i daj im radość z oczekiwanych wyników i duchowego wzrostu, napełnij ich serca światłem Ducha Świętego i umocnij na drodze wiary. Panie Jezu Chryste, Ty z wielką miłością otaczałeś dzieci i błogosławiłeś je. Ty powiedziałeś: kto przyjmuje jedno z dzieci i mnie przyjmuje. Prosimy, pobłogosław naszym dzieciom, oświeć ich umysły, wzmocnij wolę aby zawsze szli drogą twoich przykazań, niech wzrastają w latach, mądrości i Twojej łasce, niech odważnie wyznają wiarę w Ciebie i niech Ciebie miłują ponad wszystko. Broń ich od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa aby z czystym sumieniem zdążali do Twojego Królestwa, gdzie żyjesz i królujesz teraz i po wszystkie wieki wieków. Amen.
Ks. Tomasz Myśliwy
Zobacz: galerię zdjęć
Odsłuchaj: Błogosławieństwo uczniów
Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - 15 sierpnia 2015 r.
Ks. John Bashobora Łomża, 15 sierpnia 2015 r.
Ks. John Bashobora, 15 sierpnia 2015 r.
Prawda o Wniebowzięciu Matki Bożej stanowi dogmat naszej wiary, choć formalnie ogłoszony stosunkowo niedawno - przez papieża Piusa XII 1 listopada 1950 r. w konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus:
"...powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa, św. Apostołów Piotra i Pawła i Naszą, ogłaszamy, orzekamy i określamy jako dogmat objawiony przez Boga: że Niepokalana Matka Boga, Maryja zawsze Dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej" (Breviarium fidei VI, 105)
Podczas Mszy św. o godz. 12.00 i 18.00 modlił się z nami i głosił słowo Boże Ks. John Bashobora, kapłan z Ugandy w Afryce. Spotkania miały charakter otwarty, dostępny dla wszystkich chętnych. Ofiary złożone podczas tych Mszy św. będą wsparciem dla ogromnego dzieła opieki nad osieroconymi dziećmi, prowadzonego przez Ks. Johna w Ugandzie.
Zobacz: galerię zdjęć
Odsłuchaj: Ks. J. Bashobora cz.1    Ks. J. Bashobora cz.2
Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
XXXI Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę
XXXI Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę (1-14 sierpnia 2015 r.)
W sobotę 1 sierpnia 2015 r. wyruszyła po raz 31 Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę. Pielgrzymom towarzyszyło hasło: „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię". Ks. Biskup Janusz przypomniał, że pielgrzymka to „piękny czas ‘rekolekcji w drodze’, czas wspólnej modlitwy i słuchania słowa Bożego. Jednocześnie to szansa na refleksję nad własnym życiem, podjęcie decyzji dotyczących wyboru drogi życiowej czy też znalezienia odpowiedzi na trudne pytania w świetle nauki Chrystusa”. Można jeszcze zgłaszać się do udziału w duchowym pielgrzymowaniu w ramach „Grupy Białej im św. Papieża Jana Pawła II”. Zapisy wraz z dobrowolną ofiarą na wsparcie pielgrzymki w zakrystii i w kancelarii parafialnej. Pielgrzymi Grupy Białej będą spotykać się każdego dania pielgrzymki w kościele na modlitwie Apelu Jasnogórskiego o godz. 21.00.
zobacz: galerię zdjęć
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
.
Pielgrzymkowa Grupa Biała
wspólna modlitwa Apelu Jasnogórskiego godz.21.00
Pielgrzymkowa Grupa Biała 1-15 sierpnia 2015 r.
Pielgrzymkowa Grupa Biała 1-15 sierpnia 2015 r.
Pielgrzymkowa Grupa Biała
Wspólna modlitwa Apelu Jasnogórskiego godz.21.00
Pielgrzymkowa Grupa Biała 1-15 sierpnia 2015 r.
Pielgrzymkowa Grupa Biała
Wspólna modlitwa Apelu Jasnogórskiego godz.21.00
galeria zdjęć: 1 sierpnia   7 sierpnia
Nasza diecezjalna pielgrzymka.
Rozpoczęliśmy miesiąc sierpień, który ma szczególne miejsce w naszej religijnej i narodowej tradycji. W tym czasie dziesiątki tysięcy pielgrzymów zdążają na Jasną Górę, wśród nich także nasza diecezjalna pielgrzymka. Łączmy się w modlitwie z tymi, którzy podjęli trud wyjścia na pątnicze szlaki. Codziennie gromadzimy się w świątyni o godz. 21.00 na wspólnej modlitwie Apelu Jasnogórskiego w ramach pielgrzym­kowej „Grupy Białej” im. bł. papieża Jana Pawła II. Zachęcam do jak najliczniejszego udziału w tej modlitwie i duchowym pielgrzymowaniu.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Pielgrzymkowa Grupa Biała.
Zapraszam do duchowego udziału w pielgrzymce w ramach „Grupy Białej im św. Papieża Jana Pawła II”. Zapisy Grupy Białej w zakrystii oraz w kancelarii parafialnej. Uczestnicy Grupy białej otrzymują pa­mią­tko­we znaczki i legitymacje pielgrzyma. Pierwsze spotkanie na Apelu Jasnogórskim już w najbliższą sobotę 1 sierpnia o godz. 21.00. Tradycyjnie przy­cho­dzimy w białych strojach.
Można już zapisywać się na wyjazd autokarem na powitanie pielgrzymów 13 sierpnia z możliwością dołączenia na ostatni etap pielgrzymowania.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki

.
Remont domu parafialnego
Remont domu parafilanego
W m-cu czerwcu 2015 r. prowadziliśmy prace przy naprawie dachu, dociepleniu ścian i nowej elewacji. Dziękuję za okazane wsparcie finansowe przy remoncie budynku parafialnego.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
.
Wakacyjne wieczory filmowe
Wakacyjne wieczory filmowe
W każdą wakacyjną środę po wieczornej Mszy św. spotykaliśmy się w ramach „Wakacyjnych wieczorów filmowych” (dom parafialny 1 piętro). Można było zobaczyć ciekawe filmy kina chrześcijańskiego niedostępne w kinach i stacjach te­le­wi­zyj­nych.
.
Czuwanie modlitewne przy znakach Światowych Dni Młodzieży
Czuwanie modlitewne przy znakach Światowych Dni Młodzieży
Znaki Światowych Dni Młodzieży Krzyż i Ikona
Matki Bożej Salus Populi Romani
We czwartek, 23 lipca, o godz. 18.00,  w naszej
parafii modliliśmy się przy znakach Światowych Dni Młodzieży. Są nimi: Krzyż i Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani. Znaki przyjęliśmy przed rozpoczęciem wieczornej Mszy św. a po niej podjęliśmy modlitewne czuwanie.
Od 30 lat młodzi katolicy z całego świata prze­żywają święto wiary pod nazwą „Światowe Dni Młodzieży". Ich twórcą i propagatorem był św. Jan Paweł II – papież Polak, wielki przyjaciel młodzieży.
Szczególną okazją do lepszego przygotowania młodzieży do Światowych Dni Młodzieży jest peregrynacja Znaków ŚDM: Krzyża i Ikony Matki Bożej Salus Populi Romani. Te dwa Symbole, przekazane młodym przez św. Jana Pawła II, pielgrzymują od lat do krajów, które są gospodarzami dni młodzieży.
Znaki nawiedziły ostatnio parafie w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej i w drodze powrotnej zatrzymały się w naszej parafii, poza oficjalnym programem, dając nam sposobność do modlitwy z młodzieżą i za młodzież, a szczególnie w intencji przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
Zobacz: galerię zdjęć
.
We czwartek 4-go czerwca 2015 r.  obchodziliśmy święto Bożego Ciała
Uroczystość Bożego Ciała, 4 czerwca 2015 r.
Uroczystość Bożego Ciała
4 czerwca 2015 r. godz. 12.00
Piknik ewangelizacyjny, 4 czerwca 2015 r.
Piknik ewangelizacyjny
4 czerwca 2015 r. godz. 17.00
We czwartek, 4 czerwca 2015 r. obchodziliśmy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Jest to uroczystość patronalna i odpust w naszej parafii. Dziękowaliśmy Bogu za dar Eucharystii, prosiliśmy Chrystusa o błogosławieństwo i pokój dla Kościoła powszechnego, naszych rodzin, naszej parafii i Ojczyzny. Uczestnictwo w procesji eucharystycznej jest naszym publicznym wyznaniem wiary w rzeczywistą obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.
Dziękuję za udział w dzisiejszej procesji, zwłaszcza tym, którzy przygotowali cztery ołtarze na trasie procesji. Dziękuję także wszystkim, którzy pomogli w organizowaniu procesji: ministrantom, dzieciom, asyście, niosącym chorągwie, feretrony i inne oznaki naszej wiary. Dziękuję Państwu Marczykom za nagłośnienie oraz Policji za zabezpieczenie trasy.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Piknik ewangelizacyjny. Tego samego dnia o godz. 17.00 wzięliśmy udział w pikniku ewangelizacyjnym, na terenie rekreacyjnym dawnej strzelnicy. Piknik zorganizowała nasza parafia we współpracy z MOSiR-em oraz grupami Odnowy w Duchu Świętym. We wspólnym świętowaniu, radosnym uwielbieniu, śpiewie i zabawach wzięły udział całe rodziny. Dla dzieci przewidziano specjalne zabawy prowadzone przez naszych kleryków. W rok od dzieła ewangelizacji Łomży mieliśmy sposobność ponownie dzielić się radością wiary i oddać Chwałę Bogu.

Święto Bożego Ciała: galeria 1 galeria 2
Zobacz: piknik ewangelizacyjny
Odsłuchaj: kazanie piknik ewangelizacyjny
Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
Święcenia kapłańskie i Msza św. prymicyjna Ks. Andrzeja Surdykowskiego
Msza św. Prymicyjna, Ks. Andrzej Surdykowski
błogosławieństwo prymicyjne z nałoż. rąk
Ks. Andrzej Surdykowski
Święcenia kapłańskie, Ks. Andrzej Surdykowski
Święcenia kapłańskie
Ks. Andrzej Surdykowski
W niedzielę 7 czerwca 2015 r. o godz. 12.00, pełniący
(jako diakon w naszej parafii) posługi duszpastersko-katechetyczne ks. Andrzej Surdykowski, celebrował Mszę św. Prymicyjną i udzielił prymicyjnego błogosławieństwa.
Nałożenie konsekrowanych dłoni kapłańskich w dniu prymicji niesie ze sobą szczególny dar Bożego błogosławieństwa po­łą­czo­ny z łaską odpustu zupełnego.
Módlmy się o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej w kapłańskim życiu i posługiwaniu Ks. Andrzeja oraz o nowe powołania do kapłaństwa z naszej wspólnoty.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
W sobotę, 30 maja 2015 r. o godz. 10.00, w katedrze
łomżyńskiej święcenia kapłańskie przyjęło sześciu diakonów, w tym dk Andrzej Surdykowski, który w naszej parafii przeżywał posługi duszpastersko-katechetyczne, zdobywając doś­wiad­cze­nie pracy w parafii.
Pozostali neoprezbiterzy to:
- ks. Maciej Tomasz Curyło pochodzący z Grajewa, par. Trójcy
   Przenajśw.
- ks. Piotr Ćwikła z par. Św. Jana Chrzciciela z Wysokiego Maz.
- ks. Łukasz Dawidowicz z par. NMP Częstochowskiej z Łomży,
- ks. Emil Sasinowski z par. Trójcy Przenajśw. w Zambrowie,
- ks. Karol Jerzy Skrodzki z par. Św. Jana Pawła II w Grajewie.
Wszystkich neoprezbiterów otaczamy serdeczną modlitwą pro­sząc o nowe powołania także z naszej wspólnoty.

Zobacz: Msza św. Prymicyjna Święcenia kapłańskie
.
Ks. Krzysztof Śniadoch SAC, celebruje Mszę św. Prymicyjną - 17 maja 2015 r.
Ks. Krzysztof Śniadoch SAC, celebruje Mszę św. Prymicyjną
   Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży - 17 maja 2015 r.
błogosławieństwo prymicyjne z nałożeniem rąk
Ks. Krzysztof Śniadoch SAC
17 maja 2015 r.  wzięliśmy udział we Mszy św.
prymicyjnej, to znaczy Mszy świętej, którą po raz pierwszy w swojej parafii odprawił ks. Krzysztof Śniadoch, pallotyn. Ks. Krzysztof otrzymał święcenia kapłańskie w sobotę 9 maja 2015 r. z rąk Jego Ekscelencji ks. Kardynała Kazimierza Nycza Me­tro­po­lity Warszawskiego w pallotyńskim kościele se­mi­na­ryj­nym pw. NMP Królowej Apostołów w Ołtarzewie. Odprawiona Msza św. prymicyjna to dziękczynienie za dar Chrystusowego kapłaństwa. To również modlitwa w intencji tych, którzy swoją życzliwością, modlitwą i ofiarą wspierali ks. Krzysztofa w jego drodze do kapłaństwa. Pallotyni, czyli Stowarzyszenie Apos­tol­stwa Katolickiego to wspólnota księży i braci, którzy poprzez wspólne życie modlitwę i pracę głoszą na całym świecie dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie.
Każdy rodzic pragnie szczęścia swego dziecka i często myśli na jakie studia je posłać, za- pewnić mu jak najwięcej pieniędzy, żeby miał dobry start w życiu. W naszej rodzinie się nie przelewało, żyliśmy skromnie ale ja nigdy w życiu bym mojej rodziny na żadną inną nie zamienił. Drodzy, w naszej rodzinie inwestowało się w najpiękniejszą rzecz, we wspólną modlitwę codziennie i systematycznie i wierzcie mi, mówię to z doświadczenia i głębokiego przekonania - to jest najlepszy gwarant przyszłości dzieci. Rodzice nie mają dużego wpływu na to co się w życiu ich dzieci stanie, Pan Bóg ma. Modlitwa ma niesamowitą moc, a jeżeli jest wznoszona razem, rodzice z dziećmi, jest to niesamowita siła i najlepszy gwarant szczęścia (nie mówię bogactwa).
Mówi się, że trudno się systematycznie modlić, trudno zebrać rodzinę żeby się razem pomodliła. Drodzy moi, jeżeli nie będziecie się razem modlić to przyjdą o wiele większe trudności. Trud, który nas kosztuje zebranie się do wspólnej modlitwy jest o wiele mniejszy niż trud którego unikamy dzięki modlitwie wspólnej i najgorsze jest to, że my tego często nie widzimy. Nie widzę owoców mojej modlitwy, nie widzę tego jak dużo Pan Bóg przeszkód z mego życia zabrał, które by mnie załamały. Dlatego moi drodzy módlcie się wspólnie... , bo ja wierzę głęboko w to, że żywa wiara i miłość w rodzinie to jest coś co naprawdę daje pokój i radość pomimo tego, że na zewnątrz nic tej radości nie przypomina.
Ks. Krzysztof Śniadoch SAC
Zobacz: galerię zdjęć
Odsłuchaj: kazanie, słowo Księdza Krzysztofa
.
Procesja Bobolańska, od O. Kapucynów do kościoła św. A. Boboli - 16 maja 2015 r.
Procesja Bobolańska - Łomża, sobota 16 maja 2015 r.
Procesja Bobolańska
Łomża, sobota 16 maja 2015 r. godz. 16.00
Doroczna Procesja Bobolańska ulicami Łomży.
W sobotę 16 maja 2015 r. wzięliśmy udział w do­rocznej procesji bobolańskiej, która rozpoczęła się o godz. 16.00 przy kościele oo. Kapucynów, następnie poprzez Stary Rynek przeszła do kościoła ka­ted­ral­nego pw. św. Michała Archanioła. Z katedry procesja przeszła do klasztoru Panien Benedyktynek, i ul. Marynarską, Sikorskiego, Wąską do kościoła pw. św. Andrzeja Boboli.
Przy każdym z kościołów było udzielane bło­gos­ław­ień­stwo relikwiami św. Andrzeja Boboli.
Tegoroczna procesja, poświęcona św. Andrzejowi Boboli była tematycznie związana z Rokiem Życia Konsekrowanego,  przeżywanym  obecnie w Kościele.

Z tego względu relikwie patrona diecezji łomżyńskiej niosły w tym roku osoby konsekrowane. Procesja zakończyła się uroczystą Mszą św. odpustową.
Święty Andrzej Bobola, prezbiter i męczennik, patron Polski.
Andrzej urodził się 30 listopada 1591 r. w Strachocinie koło Sanoka. Pochodził ze szlacheckiej rodziny, bardzo przywiązanej do religii katolickiej. Nauki humanistyczne wstępne i średnie wraz z retoryką Andrzej pobierał w jednej ze szkół jezuickich, prawdopodobnie w Wilnie, w latach 1606-1611. Tu zdobył sztukę wymowy i doskonałą znajomość języka greckiego, co ułatwiło mu w przyszłości rozczytywanie się w greckich ojcach Kościoła i dyskusje z teologami prawosławnymi. 31 lipca 1611 r., w wieku 20 lat, wstąpił do jezuitów w Wilnie ...
W maju roku 1657 Pińsk zajmuje oddział kozacki pod dowództwem Jana Lichego. Najbardziej zagrożeni jezuici: Maffon i Bobola opuszczają miasto i chronią się ucieczką. Kiedy dojeżdżali do wsi Mogilno, napotkali oddział żołnierzy. ...
Z Andrzeja zdarto suknię kapłańską, na pół obnażonego zaprowadzono pod płot, przywiązano go do słupa i zaczęto bić nahajami. Kiedy ani namowy, ani krwawe bicie nie złamało kapłana, aby się wyrzekł wiary, oprawcy ucięli świeże gałęzie wierzbowe, upletli z niej koronę na wzór Chrystusowej i włożyli ją na jego głowę tak, aby jednak nie pękła czaszka. Zaczęto go policzkować, aż wybito mu zęby, wyrywano mu paznokcie i zdarto skórę z górnej części ręki. Odwiązali go wreszcie oprawcy i okręcili sznurem, a dwa jego końce przymocowali do siodeł. Andrzej musiał biec za końmi, popędzany kłuciem lanc. W Janowie przyprowadzono go przed dowódcę. Ten zapytał: "Jesteś ty ksiądz?". "Tak", padła odpowiedź, "moja wiara prowadzi do zbawienia. Nawróćcie się". Na te słowa dowódca zamierzył się szablą i byłby zabił Andrzeja, gdyby ten nie zasłonił się ręką, która została zraniona.
Kapłana zawleczono więc do rzeźni miejskiej, rozłożono go na stole i zaczęto przypalać ogniem. Na miejscu tortury wycięto mu ciało do kości na głowie, na plecach wycięto mu skórę w formie ornatu, rany posypywano sieczką, odcięto mu nos, wargi, wykłuto mu jedno oko. Kiedy z bólu i jęku wzywał stale imienia Jezus, w karku zrobiono otwór i wyrwano mu język u nasady. Potem powieszono go twarzą do dołu. Uderzeniem szabli w głowę dowódca zakończył nieludzkie męczarnie Andrzeja Boboli dnia 16 maja 1657 roku ...
17 kwietnia 1938 roku, w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, Pius XI dokonał uroczystej kanonizacji bł. Andrzeja (wraz z bł. Janem Leonardim i bł. Salvatorem de Horta). W roku 1938 relikwie św. Andrzeja zostały uroczyście przewiezione do kraju. więcej:
Zobacz: galerię zdjęć
.
Pierwsza posługa Łukasza Lipińskiego jako diakona w naszej parafii - 10 maja 2015 r.
Witamy dk. Łukasza Lipińskiego
dk Łukasz Lipiński - Msza św. 10 maja 2015 r.
Cieszymy się tym, że z naszego grona Bóg po­wo­łał do posługi diakonatu kleryka Łukasza. Wczoraj, 9 maja 2015 r. przyjął on święcenia diakonatu wraz z dziewięcioma swoimi współ­brać­mi.
Wczoraj również w Ołtarzewie święcenia prezbiteratu przyjął diakon Krzysztof pochodzący również z naszej parafii, do święceń diakonatu przygotowuje się także Grzegorz w Zgromadzeniu Księży Dolorystów.
Dziękujemy Bogu za obfitość jego darów i prosimy aby powoływał dalej z naszej wspólnoty wielu mło­dych ludzi do swojej służby.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki

Zobacz: galerię zdjęć
.
W niedzielę, 3 maja, Ks. Bp. Tadeusz Bronakowski, udzielił sakramentu bierzmowania
Ks. bp Tadeusz Bronakowski udziela sakramentu bierzmowania
Ks. bp Tadeusz Bronakowski
udziela sakramentu bierzmowania - 2015-05-03
W niedzielę, 3 maja 2015 r. podczas Mszy św. o godz. 18.00, Ks. Biskup Tadeusz Bronakowski, udzielił sakramentu bierzmowania grupie mło­dzie­ży z naszej parafii.
Wspierajmy bierzmowanych naszą modlitwą, aby przyjęty sakrament przynosił w ich życiu owoce dojrzałości chrześcijańskiej i aby wzrastali w wierze. Zapraszam bierzmowanych do włączenia się w formację oazową oraz do służby liturgicznej. Dobrą okazją do dalszego wzrastania w wierze będą rekolekcje wakacyjne.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki

W pięknym dniu bierzmowania zapytajmy, czy współcześni chrześcijanie, zwłaszcza młodzi są dzisiaj naprawdę odważnymi świadkami Jezusa Chrystusa, czy trwają w Chrystusie i przynoszą obfity owoc? ...
Niedawno przeprowadzono w Polsce badania, które miały odpowiedzieć na pytanie: Jakie są najważniejsze wartości w życiu młodych ludzi? Młodzi Polacy podkreślali, że pragną życia przyjemnego i komfortowego. Wynika to w dużym stopniu kochani z nieustannej demoralizacji, która dokonuje się w lewicowo-liberalnych mediach. Spójrzmy na seriale w naszych telewizjach, ich bohaterowie żyją tak, jak gdyby Bóg nie istniał, jak gdyby Kościoła nie było. Poza nielicznymi wyjątkami wiara jest nieobecna w życiu serialowych bohaterów.
Widzimy, że dookoła nas, wielu jest takich, którzy zachęcają młodych do życia bez Boga, bez przykazań, bez Ewangelii. Widzimy jak nachalnie promuje się dzisiaj zło i grzech. Do takiego przekazu dołącza się nieustannie ataki na religię i Kościół.
Wystarczy włączyć kilka najczęściej oglądanych programów telewizyjnych aby usłyszeć, że wiara to coś wstydliwego, że ludzie nowocześni nie wierzą już w Pana Boga. Młodzi ludzie zostają więc niemal sterroryzowani przekazem. Albo jesteś nowoczesnym i postępowym człowiekiem, albo jesteś przestarzałym nudnym chrześcijaninem, który nie rozumie świata, który nie potrafi się dobrze bawić i wygodnie żyć. Kochani młodzi przyjaciele nie dajcie się oszukać takim twierdzeniom ...
Ks. bp Tadeusz Bronakowski
Zobacz: galerię zdjęć Odsłuchaj: ks. bp T. Bronakowski
Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski - 2 maja 2015 r.
Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski - 2 maja 2015 r.
Ks. prał. dr Jarosław Kotowski
Rektor WSD w Łomży
Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski - to patronalna uroczystość odpustowa naszej parafii. Msze św. były odprawione o godz. 7.00, 10.00 i 18.00 z uroczystą procesją odpustową. Tego dnia razem dziękowaliśmy Matce Bożej za Jej opiekę nad naszym Narodem i nad naszą parafią.
„Wielka Boga Człowieka Matko, Najświętsza Dziewico” - moi drodzy, siostry i bracia, droga młodzieży przed bierzmowaniem, tymi słowami król Jan Kazimierz - 1 kwietnia 1656 roku rozpoczął oddanie swojego królestwa Najświętszej Maryi Pannie.
My powtarzamy dzisiaj te słowa, tutaj w Kościele p.w. Bożego Ciała, bo jest dzisiejszy dzień uroczystością

też odpustową w tej parafii. To we Lwowie, gdzie Jan Kazimierz składał śluby swoje było bardzo uroczyście. Król siedział na tronie, ale kiedy przyszedł moment Mszy św. zdjął koronę, złożył swoje berło na tronie, podszedł do ołtarza i klękną przed ołtarzem i w odpowiednim momencie wypowiedział cały tekst ślubowania. Król zobowiązywał się do tego, że wystara się u papieża o to, żeby było specjalne święto Matki Bożej Królowej Polski, po tym zobowiązywał się, że będzie szerzona jej cześć w jego królestwie, że będzie oddawany jej hołd, a potem zobowiązywał się, że zrobi wszystko, żeby wszystkim stanom jego królestwa żyło się lepiej, żeby była przestrzegana sprawiedliwość, żeby nikt w królestwie nie cierpiał, nie głodował, żeby ludzie żyli bogobojnie i dostatnio ...
Te słowa nie zostały wypełnione. Były wielkie pragnienia króla ale zabrakło czegoś podstawowego, zabrakło konsekwencji, zabrakło wspólnej pracy wszystkich, żeby te słowa wprowadzić w życie ...
Ks. prał. dr Jarosław Kotowski
Zobacz: galerię zdjęć Odsłuchaj: kazanie
.
19 kwietnia 2015 r. gościliśmy w naszej parafii ks. Maksyma Padlewskiego
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży - ks. Maksym Padlewski
ks. Maksym Padlewski
19 IV gościliśmy ks. Maksyma Padlewskiego, proboszcza parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus, ze Skadowska na południowej Ukrainie, nad Morzem Czar­nym. Dziękujemy ks. Maksymowi za skierowane do nas słowo Boże. Wspieramy modlitwą jego pos­ługę, prosząc o trwały i sprawiedliwy pokój na Ukra­inie. Po Mszy św. przy wyjściu z kościoła, składaliśmy ofiary przeznaczone na remont dachu kaplicy w parafii Ks. Maksyma (nie mają kościoła).
W imieniu ks. Maksyma Padlewskigo, młodego pro­bosz­cza parafii ze Skadowska na Ukrainie, dziękuję wszystkim którzy wsparli go modlitwą i ofiarą.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki

Zobacz: galerię zdjęć Odsłuchaj: kazanie schola
Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
Święto Miłosierdzia Bożego - 12 kwietnia 2015 r.
Poświęcenie obrazu ”Jezu ufam Tobie” - Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży
poświęcenie obrazu
"Jezu ufam Tobie" - 27.04.2014 r.
Msza św. w Święto Miłosierdzia Bożego - 12 kwietnia 2015 r.
ucałowanie relikwii
św. S. Faustyny Kowalskiej
Słowa Pana Jezusa do siostry Faustyny
Ja pragnę, aby było Miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia (Dz. 49).
Nie znajdzie żadna dusza usprawiedliwienia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego, i dlatego pierwsza niedziela po Wielkanocy ma być świętem Miłosierdzia, a kapłani mają w dniu tym mówić duszom o tym wielkim i niezgłębionym miłosierdziu moim (Dz. 570).
Córko moja, mów światu całemu o niepojętym mi­ło­sier­dziu moim. Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze; które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar; w dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; (Dz. 699).
W Drugą Niedzielę Wielkanocną obchodzimy Uroczys­tość Bożego Miłosierdzia. Warto przypomnieć słowa świętego Jana Pawła II: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! Bądźcie świadkami miłosierdzia!” (św. J.P.II, Łagiewniki 2002).
ks. prał. dr Wojciech Nowacki

Zobacz: Orędzie Bożego Miłosierdzia św. Siostra Faustyna Kowalska
Zobacz: galerię zdjęć
.
Wielkanoc 5 kwietnia 2015 r.
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży - Procesja rezurekcyjna 2015.04.05 godz. 6.00
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży - 2015.04.03 Liturgia Męki Pańskiej
Liturgia Męki Pańskiej
3 kwietnia 2015 r. godz. 18.00
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży - 2015.03.29 Niedziela Palmowa
Niedziela Palmowa
29 marca 2015 r. godz. 12.00
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży - 2015.03.20 Droga Krzyżowa ulicami Parafii
Droga Krzyżowa ul. Parafii
20 marca 2015 r. godz. 20.00
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży - 2015.03.15 Rekolekcje Wielkopostne
Rekolekcje Wielkopostne
15 marca 2015 r. godz. 12.00
Procesja rezurekcyjna godz. 6.00
Umiłowani Bracia i Siostry,
Kolejny raz brzmią dziś radosne słowa Sekwencji wielkanocnej mówiące o zmartwychwstaniu Chrystusa. Nie tylko utwierdzają nas w przekonaniu, że nasz Pan odkupił nas i pojednał z Ojcem, ale także napełniają nadzieją tak bardzo potrzebną w sytuacji, kiedy różnego rodzaju niepokoje w kraju czy konflikty na świecie towarzyszą naszemu życiu.
Dziś, kiedy jesteśmy pewni, że Chrystus żyje, kiedy rozumiemy, że Jego miłość wzięła górę nad siłą, przemocą i nienawiścią, prośmy z ufnością, aby nieprzyjaciele podali sobie ręce, zwaśnione ludy doszły do zgody a prześladowani chrześcijanie doczekali się wolności wyznania w krajach, w których żyją.
Wraz z Księżmi Biskupami życzę Wam – Umiłowani Diecezjanie radosnych Świąt Wielkanocnych oraz siły i odwagi potrzebnej do budowania na ziemi, Królestwa Chrystusowego pełnego miłości i pokoju.
+ Janusz Stepnowski, Wasz Biskup
Wielki Piątek - 3 kwietnia 2015 r.
W wielki Piątek jesteśmy zobowiązani do zachowania ścisłego postu, przez który wyrażamy miłość i wdzięczność Chrys­tu­so­wi, że poniósł na krzyż nasze grzechy. W tym dniu, na znak smutku i żałoby Kościół nie sprawuje Eucharystii, natomiast o godz. 18.00 sprawujemy Liturgię Męki Pańskiej. Podczas adoracji krzyża składamy ofiary przeznaczone na utrzymanie Grobu Bożego w Jerozolimie. Na zakończenie liturgii następuje przeniesienie Najświętszego sakramentu do symbolicznego Grobu Pańskiego. W tym dniu Adorujemy najświętszy sakrament do godz. 23.00
Niedziela Palmowa - 29 marca 2015 r.
Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej rozpoczyna Wieki Tydzień i przypomina mesjański wjazd Chrystusa do Je­ro­zo­li­my wraz z najważniejszymi w roku dniami świętego Triduum Paschalnego Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego. Godne i prawdziwe chrześcijańskie przeżywanie Wielkiego Tygodnia jest wymogiem naszej wiary. Czynny udział w bogatej liturgii Świętego Triduum Paschalnego: Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku, Wielkiej Soboty i Niedzieli Zmartwychwstania, pomogą nam w głębszym zjednoczeniu z Chrystusem w tajemnicy Jego Męki, Śmierci i Zmar­twych­wsta­nia. Pamiętajmy, że nie można obchodzić Wielkanocy bez przeżycia nawrócenia i spowiedzi, przez którą umieramy dla grzechu, aby zmartwychwstać z Chrystusem do życia w łasce Bożej i zjednoczyć się z Nim i braćmi w komunii św.
Droga Krzyżowa - 20 marca 2015 r.
W piątek, 20 marca, po zakończeniu wieczornej Mszy św. wzięliśmy udział w parafialnej Drodze Krzyżowej dla wszystkich: dzieci, młodzieży i dorosłych. Ponieważ pogoda nam pozwoliła - mogliśmy celebrować to nabożeństwo mod­ląc się, idąc z lampionami i niosąc krzyż ulicami naszej parafii.

Rekolekcje Wielkopostne, Ks. Kazimierz Ostrowski, 15 - 18 marca 2015 r.
Kochani, bardzo serdecznie jeszcze raz zapraszam do wspólnego przeżywania tych rekolekcji, do odkrywanie piękna ale też do odkrywania naszej grzeszności. Tak jak mówiłem, po drodze będziemy też tego doświadczać. Nie zapominajmy, że Chrystus uczynił dla nas wszystko co mógł, oddał za nas życie na krzyżu i chce żebyśmy byli teraz Jego przedłużeniem. Jeśli w twoim sercu jest wielka miłość do Boga to spróbuj teraz być przedłużeniem jego działania i tych wszystkich, którzy są jeszcze daleko od niego przyprowadź tu do kościoła, abyśmy w środę kiedy będziemy kończyć rekolekcje, mogli z radością zanieść Panu Bogu jak najwięcej pięknych owoców nawrócenia. Jest to możliwe, jeżeli razem w jedności będziemy przed Bogiem pełni pokory prosić o cuda, które są potrzebne naszej parafii. Amen
Ks. Kazimierz Ostrowski
Galeria zdjęć: Wielkanoc Wielki Piątek Niedziela Palmowa Droga Krzyżowa Rekolekcje
Odsłuchaj: kazanie   śpiew liturgiczny
.
Krucjata Różańcowa za Ojczyznę  -  25 stycznia 2015 r.  i  22 lutego 2015 r.
Krucjata Różańcowa za Ojczyznę - 25 stycznia 2015 r. godz. 12.00
POKUTNY MARSZ RÓŻAŃCOWY
z Kościoła p.w. Krzyża Św. do Kościoła
Bożego Ciała 25.01.2015r. godz.12.00
Krucjata Różańcowa za Ojczyznę - 22 lutego 2015 r. godz. 12.00
POKUTNY MARSZ RÓŻAŃCOWY
z Kościoła p.w. Bożego Ciała do Kościoła
NMP Częstochowskiej 22.02.2015r. 12.00
Dlaczego potrzeba Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę?
Jesteśmy świadkami niewydolności państwa i wymiaru spra­wiedliwości, korupcji, olbrzymiego zadłużenia, zapaści de­mog­ra­ficz­nej, coraz większej liczby rozbitych rodzin, czy wreszcie całkowitego rozkładu moralnego. Problemy te nie pojawiły się same. więcej:
Już kard. August Hlond pisał o tych, którzy do takiego stanu rzeczy dążą:
Są ludzie, którzy się z radością wpatrują w czerwoną zorzę nad światem i widzą w niej pożądaną zapowiedź chwili, w której przepaść mają wiara, zasady moralne, prawo przyrodzone, ob­jawienie, chrześcijaństwo, Kościół. Oni ten krwawy brzask witają jako godzinę swoją, jako godzinę zamieszania i wzburzenia ludów, godzinę walk i mordów, głodu i rozpaczy. W tę godzinę chcą rozwinąć nad światem czarną chorągiew szatana. więcej:
Dlaczego modlitwa różańcowa?
Aby stawić czoła tym współczesnym problemom potrzebna jest przede wszystkim odbudowa fundamentu wiary, moralności i modlitwy.
Krucjata Różańcowa za Polskę

Wszystkie pozytywne zmiany jakie się dokonują na świecie są poprzedzone wytrwałą modlitwą, ofiarą, postem i życiem zgodnym z Przykazaniami Bożymi wielu tysięcy a nawet milionów ludzi. Polska jest w potrzebie i bez Bożej pomocy nic uczynić nie możemy dla naszej ojczyzny. więcej:
Zobacz: Krucjata 25 stycznia 2015 r.
Zobacz: Krucjata 22 lutego 2015 r.
.
Przedstawienie jasełkowe „Tajemnica Bożego Narodze­nia” - 11 stycznia 2015 r.
Przedstawienie jasełkowe
Przedstawienie jasełkowe
W niedzielę 11 stycznia 2015 r. obchodziliśmy święto Chrztu Pańskiego, które kończy li­tur­gicz­ny okres Narodzenia Pańskiego. Przed Mszą św. o godz. 12.00 obejrzeliśmy Jasełka, które przedstawiły dzieci ze Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 10 w Łomży.
Z ogromnym wdziękiem, wielkim zaangażowaniem i entuzjazmem dzieci przedstawiły nam tę tajemnicę Bożego Narodzenia. Pomogły jeszcze raz przeżyć ten przepiękny czas, który w liturgii już dobiega końca, a więc jest to podsumowanie całego okresu Bożego Narodzenia. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim dzieciom, myślę że jeszcze raz takimi gromkimi, żywymi brawami nagrodzimy...  Dziękuję

też paniom nauczycielkom, które przygotowały dzieci do tej pięknej inscenizacji, bardzo serdecznie wszystkim dziękujemy.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Zobacz: galerię zdjęć
Odsłuchaj: jasełka
Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
Święto Trzech Króli
dzielenie się radością Bożego Narodzenia 6 stycznia 2015 r.
Orszak Trzech Króli, przemarsz ulicami naszego osiedla
Święto Trzech Króli, ks. bp Janusz Stepnowski
Święto Trzech Króli, Msza św. 12.00
Ks. bp Janusz Stepnowski
Trzej królowie oddali cześć i złożyli dary Bożej Dziecinie
Orszak Trzech Króli kończy się złożeniem hołdu Bożej Dziecinie
Przemarznięci pielgrzymi posilają się gorącą zupą
Przemarznięci pielgrzymi posilają
się gorącą zupą.
Mszą św. o godz. 12.00, pod przewodnictwem Ks. Bp. Janusza Stepnowskiego, rozpoczęliśmy, już po raz trzeci w Łomży, Orszak Trzech Króli. W jego organizacji tym razem uczestniczyli, obok głównego organizatora - parafii Krzyża Świętego, także parafie Bożego Miłosierdzia, św. Andrzeja Boboli i Bożego Ciała. Licznie zebrani przeżywaliśmy radość z tego, że Jezus Chrystus, Syn Boży, który narodził się z miłości do nas w Betlejem, dał się poznać mędrcom ze wschodu, jako przedstawicielom narodów pogańskich, wezwanych do wiary i doświadczenia zbawczej miłości Boga. Wspólnym i głośnym śpiewem kolęd wyraziliśmy radość Bożego Narodzenia. Uczestnicy Orszaku otrzymali korony, jako znak naśladowania Trzech Króli w ich dążeniu do Bożej Dzieciny. Jak zwykle Orszakowi towarzyszyły prezentacje artystyczne, tym razem o konfliktach i niepokojach, które przezwycięża Boże Dziecię – Książe pokoju.
Podczas każdej Mszy św. miało miejsce bło­gos­ła­wień­stwo kredy i kadzidła. Poświęconą kredą zakreślamy na drzwiach wejściowych naszych domów litery K+M+B, które oznaczają imiona Mędrców, a także pierwsze litery łacińskiego zdania: Niech Chrystus ten dom błogosławi - po łacinie: Christus Mansionem Benedicat. Dodajemy też aktualny rok. Jest to widoczny znak, że w naszych rodzinach przyjęliśmy przychodzącego do nas Wcielonego Syna Bożego.
W łączności z ponad 300 miejscowościami w Polsce i za granicą, przeżyliśmy Orszak Trzech Króli. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w jego przygotowanie i organizację. Dziękuję za wspólne, pełne entuzjazmu ma­ni­fes­towanie radości Bożego Narodzenia. Dziękuję Ks. Kanonikowi Andrzejowi Godlewskiemu i parafii Krzyża Świętego, oraz parafiom Miłosierdzia Bożego i św. Andrzeja Boboli, które włączyły się we wspólne świętowanie. Mam nadzieję, że na przyszłość będzie jeszcze więcej inwencji w przygotowaniu strojów i programu Orszaku.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Galeria: Msza Święta
Galeria: Orszak Trzech Króli
Odsłuchaj: ks. prał. dr W. Nowacki
Odsłuchaj: Orszak

Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
Mszą świętą o godz. 24.00 witaliśmy nowy rok 2015
Mszą świętą o godz. 24.00 witaliśmy w naszej parafii nowy rok 2015
Msza św. o północy, 31.12.2014 / 01.01.2015r.
Zakończył się kolejny, 2014 rok. O północy z 31 grudnia na 1 stycznia 2015r spotkaliśmy się
na nabożeństwie dziękczynno-przebłagalnym, aby dziękować Bogu za wszelkie dobro, doznane od innych i innym ofiarowane. Przeprosiliśmy też za wszelkie błędy, niewierności i popełnione zło. Prosiliśmy również o błogosławieństwo dla nas, naszych rodzin i naszej Ojczyzny, w Nowym Roku. Naszą wdzięczność Bogu wyrażamy śpiewem hymnu „Ciebie, Boga, wysławiamy”.
Zobacz: galerię zdjęć

.Copyright © 2009-2019 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA p.w. BOŻEGO CIAŁA W ŁOMŻY