D A R   O D P U S T U

Nauka o odpustach łączy się z tajemnicą Bożego Miłosierdzia. W sakramencie pojednania grzesznik otrzymuje przebaczenie wyznanych grzechów, za które szczerze żałuje. Dzięki temu może on osiągnąć wieczne zbawienie.
Uzyskane przebaczenie nie uwalnia jednak od kar doczesnych (czasowych), które spotykają nas za życia lub po śmierci w czyśćcu. Odpust jest to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy. Rozróżnia się odpusty cząstkowe i zupełne (zależnie od tego, w jakim stopniu uwalniają nas od kary doczesnej). Odpusty te może zyskiwać każdy ochrzczony po spełnieniu odpowiednich warunków dla siebie lub ofiarowywać je za zmarłych.

Warunki uzyskania odpustu zupełnego (zwykłe):
Przykładowe czynności związane z odpustem zupełnym:

Odpust cząstkowy:

Trzy ogólne warunki uzyskania:
  1. W czasie spełniania swoich obowiązków i w trudach życia wznosi myśli do Boga z pokorą i ufnością, dodając w myśli jakiś akt strzelisty, np. "Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami", "Jezu, ufam Tobie!",
  2. Przyjście z pomocą potrzebującym współbraciom, pomagając im osobiście lub dzieląc się z nimi swoimi dobrami.
  3. Odmówienie sobie w intencji umartwiania się, czegoś godziwego, a przyjemnego dla siebie.
Odmówienie konkretnych modlitw, np.: "Anioł Pański" ("Regina Caeli" w Okresie Wielkanocnym); "Aniele Boży", "Składu Apostolskiego", "Pod twoją obronę"; czy też pobożne przeżegnanie się i wypowiedzenie słów:
"W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen".

Wykaz wszystkich odpustów:
Więcej informacji:
Opracowano na podstawie:

Copyright © 2009-2019 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA p.w. BOŻEGO CIAŁA W ŁOMŻY