Z życia parafii - 2013 r.
Niedziela Świętej Rodziny, odnowienie ślubów małżeńskich - 28 grudnia 2013 r.
Niedziela Świętej Rodziny - 29 grudnia 2013 r.
Niedziela Świętej Rodziny, godz. 12.00
Odnowienie ślubów małżeńskich
Drodzy małżonkowie, przed laty zawarliście przed Bogiem sakramentalny związek małżeński łącząc się ze sobą w Chrystusie na całe życie. Wtedy ślubowaliście sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz trwanie we wspólnocie małżeńskiej aż do śmierci. Na znak że coraz doskonalej chcecie wypełniać swoje święte zobowiązania, teraz odpowiedzcie na pytania, które zadam wam w imieniu Kościoła.
Czy chcecie coraz doskonalej miłować się wzajemnie biorąc za wzór ofiarną miłość Chrystusa, który oddał za nas swoje życie? Chcemy!

Czy chcecie okazywać sobie coraz głębszy szacunek i żyć w doskonałej wierności małżeńskiej? Chcemy!
Czy chcecie wspierać się wzajemnie w troskach i radościach, w zdrowiu i chorobie służąc sobie z serca i modląc się za siebie aż do końca waszego życia? Chcemy!
Bóg wszechmogący od którego pochodzą nasze dobre pragnienia niech umocni waszą wolę i wspiera was swoja łaską abyście wiernie wypełniali św. ślubowanie - dzisiaj ponowione i zasłużyli na życie wieczne. Amen.
MODLITWA O WYTRWANIE W MIŁOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ
Wszechmogący Boże, Ojcze wszystkich ludzi, za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu spraw, by miłość tych małżonków odnawiała się i umacniała wciąż łaską sakramentu małżeństwa, by była mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów. Strzeż tej wspólnoty rodzinnej i zachowaj w niej miłość, wierność, radość i pokój. Uczyń tę rodzinę ogniskiem wiary, ofiarnej miłości, głębokiej modlitwy. Odwróć od nich grożące im niebezpieczeństwa. Dziękujemy Ci za szczęście, które przepełnia ich serca i za wszelkie dobro, którego doświadczają każdego dnia. Zachowaj ich na zawsze w Twojej miłości. Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.
.
Pasterka - poniedziałek 23 grudnia 2013 r. godz. 24.00
Pasterka - poniedziałek 23 grudnia 2013 r. godz. 24.00
Pasterka - 23 grudnia 2013 r. godz. 24.00
... Bóg przychodzi nie w pałacach, nie w luksu­sach, ale wybiera drogę niesłychaną. Rodzi się w stajni, bo nie było dla nich miejsca w gospodzie. Rodzi się jako jeden z odrzuconych przez ten świat.
Jak to, ten który stworzył wszechświat, który trzyma wszystko co istnieje, podtrzymuje w istnieniu mocą swojej miłości stwórczej i dla niego nie ma miejsca? To miejsce się znalazło, ale niezbyt eksponowane. I towarzystwo w którym się narodził też nie należało do najwybitniejszych. Tradycja sytuuje obok narodzo­nego z Maryi Jezusa, obok Józefa który z ojcowską miłością czuwa nad świętą rodziną - zwierzęta. Wół, osioł, pewnie jakieś owce.

Nie nadzwyczajne towarzystwo. A może to i lepiej. Pewnie ta Boża ekonomia zbawienia, tego przychodzenia do człowieka była obliczona właśnie na to, by nikt z nas nie czuł się wykluczony z tego wydarzenia. Obojętnie czy zalicza się do elit, czy jest zwykłym, prostym zjadaczem chleba, to tym bardziej może stanąć przy stajence. Może odnaleźć tam swoje miejsce, może zobaczyć, że Bóg do niego właśnie przychodzi. Nie bój się, nie bój się Bóg cię nie ominie. Bóg nie wzniesie się ponad twoją głowę, nie przytłoczy cię swoją wielkością. Do Bożego dziecięcia może podejść każdy i dla każdego z nas, narodzenie Chrystusa w Betlejem może stać się źródłem prawdziwej, wielkiej radości.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Zobacz: galerię zdjęć
Odsłuchaj: kazanie
Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
Roraty - uroczysta Msza św. o brzasku dnia, 23 grudnia godz. 6.30
Roraty - uroczysta Msza św. o brzasku dnia
Roraty, 23 grudnia godz. 6.30
Od niedzieli 1-go grudnia 2013 r. rozpoczął się okres Adwentu
W dni powszednie Adwentu uczestniczyliśmy w uroczys­tej Mszy świętej wotywnej o Matce Bożej zwanej Roratami, sprawowanej o brzasku dnia. W naszym kościele Roraty były sprawowane o godz. 6.30. Wielu z nas i wiele rodzin przychodziło, z zapalonymi lampionami, które są znakiem naszego oczekiwania na przychodzącego Chrystusa.

.
15 grudnia 2013 r. - świadectwo nawrócenia Ani Olechno
Ania Olechno - świadectwo nawrócenia
Ania Olechno z Białegostoku
W niedzielę, 15 grudnia na Mszy św. o godz. 18.00 odbyło się spotkanie z Anią Olechno, studentką z Białegostoku, która podzieliła się świadectwem swojego nawrócenia.
Szczęść Boże! Mam na imię Ania. Mam 23 lata i przyjechałam z Białegostoku. Chciałabym dzisiaj podzielić się z wami tym co mnie spotkało. Pragnę świadczyć o prawdzie, która zmieniła moje życie. Zacznę od tego, że dla Boga nie ma rzeczy niemoż­liwych. Bóg wyrwał mnie z piekła, ocalił od śmierci i moje ciało i moją duszę, bo byłam naprawdę bardzo daleko od Niego. Wielu ludzi mnie skrzywdziło, dozna­łam wielu zawodów i cierpień i przez to czułam się taka głupia,  niepotrzebna,  bez wartości.  Nienawidzi-

łam siebie, nienawidziłam innych. Zaczęłam szukać własnych „dróg zbawienia”: alkohol, papierosy, nar­kotyki, imprezy, hazard. Tak wyglądało moje życie, tym zaczęłam je zapełniać, aby nie myśleć, aby nie czuć. Robiłam wszystko, wyjeżdżałam za granicę do Hiszpanii, do Holandii, podróżowałam autostopem po Polsce, ale tak naprawdę nie znalazłam miejsca, w którym mogłabym poczuć się dobrze ...
Ania Olechno
Zobacz: galerię zdjęć
Odsłuchaj: świadectwo nawrócenia
Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
Błogosławieństwo i ustanowienie do posługi ministranckiej - 8 grudnia 2013 r.
Błogosławieństwo i ustanowienie do posługi ministranckiej 2013.12.08
Zobacz galerię zdjęć:
Dnia 8 grudnia podczas Mszy świętej o godz. 12.00, grupa 26 chłopców została uroczyście pobłogosławiona i ustanowiona do posługi mi­nistranckiej w naszej parafii.
Większość z nich uczestniczyła w bezpośrednim przygotowaniu podczas dnia skupienia, prowadzonego przez Ks. Dariusza Krajewskiego w piątek wieczór i w sobotę, 6-7 grudnia, w domu rekolekcyjnym świętej Rodziny w Łomży.
/z obrzędu błogosławieństwa ministrantów/
Najmilsi, pokornie prośmy Boga Ojca wszech­mogącego, aby pobłogosławił tych, którzy mają być dopuszczeni do posługi ministranta i udzielił im pomocy do godnego wypełnienia tej posługi przy świętych obrzędach.
Miłosierny Boże, wejrzyj łaskawie na wspólnotę modlącego się Kościoła i racz pobłogosławić tych synów, którzy pragną Ci służyć jako ministranci. Udziel im darów żywej wiary i głębokiej miłości, aby ich służba była miła Tobie i pociągała innych do Ciebie. Niech będą sumienni w nauce, szlachetni w postępowaniu i przykładni w życiu. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
W: Amen.
Dziękujmy Bogu i wychwalajmy Jego święte Imię za to, że powiększyło się grono służących Panu w Jego świątyni. Nowych ministrantów wspierajmy modlitwą i otaczajmy wdzięczną opieką. Miłosiernemu Bogu polecajmy również ich rodziców, rodzeństwo i bliskich; niech zawsze towarzyszy im Boże błogosławieństwo. Przez Chrystusa, Pana naszego.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
.
Rejonowy Dzień Wspólnoty w parafii Bożego Ciała w Łomży - 8 grudnia 2013 r.
Rejonowy Dzień Wspólnoty w parafii Bożego Ciała w Łomży 2013.12.08
Zobacz galerię zdjęć:
W niedzielę 08.12.2013 r. w parafii Bożego Ciała w Łomży miał miejsce Rejonowy Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie
Plan Dnia Wspólnoty:
10.00 Zawiązanie wspólnoty
10.20 Katecheza
11.00 Dzielenie się Bożym słowem w parach
11.30 Przygotowanie do Eucharystii
12.00 Eucharystia
13.00 Świadectwo o Bożym Słowie
13.30 Agapa
14.30 Zakończenie modlitwą

.
We wtorek 10 grudnia 2013 r. - zakończyliśmy Rekolekcje Adwentowe
Ks. Eugeniusz Plocha
Rekolekcjonista ks. Eugeniusz Plocha
W dniach od 8 do 10 grudnia 2013 r. Trwały Rekolekcje Adwentowe. Serdecznie dziękujemy naszemu rekolek­cjoniście, ks. Eugeniuszowi Plocha z Opola.
Ks. Eugeniusz jest Duszpasterzem akademickim i Koordynato­rem Odnowy w Duchu Świętym w swojej diecezji. Bardzo proszę, abyśmy wspierali jego posługę rekolekcyjną naszą gorliwą modlitwą.
Cieszę się, że wiele osób gromadziło się na słuchaniu Bożego Słowa i wspólnej modlitwie, korzystając z sakramentu pokuty i przyjmując Chrystusa w komunii św. Dziękuję wszystkim, którzy angażowali się w przygotowanie liturgii i wsparli nas darami na stół rekolekcyjny.
Nasz adwentowy rekolekcjonista, Ksiądz Eugeniusz, ponawia gorące podziękowania za życzliwe przyjęcie, za serdeczność i hojność, jakiej doświadczył w naszej wspólnocie.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki

.
O. Cezary Wieczorek, ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich - 17 listopada 2013 r.
O. Cezary Wieczorek, ze  Stowarzyszenia Misji Afrykańskich
O. Cezary Wieczorek, misjonarz - 17 listopada 2013 r.
Zobacz galerię zdjęć:
Odsłuchaj: kazanie
Umiłowani w Chrystusie Panu, drodzy bracia i siostry, kochane dzieci, tak jak powiedziałem na wstępie witamy w naszej wspólnocie Ojca Cezarego ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich.
Pochodzi on z Ostrowi Mazowieckiej, jest naszym ziomkiem. Witamy go serdecznie, a ornat w którym odprawia dzisiaj Mszę św. jest z Nigerii.
W tamtym tygodniu modliliśmy się za Kościół prześladowany, za Kościół w Nigerii, właśnie w takiej duchowej łączności, w ornacie pochodzącym stamtąd mogę sprawować dzisiaj Mszę świętą.
Ks. Tomasz Myśliwy

Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
Dokąd idziesz Polsko, dokąd idziesz kraju - 10 listopada 2013 r.
Program artystyczny z okazji Święta Niepodległości
Dokąd idziesz Polsko, program artystyczny
Zobacz galerię zdjęć:
Odsłuchaj: pieśń   całość
W niedzielę, 10 listopada 2013 r.  w przeddzień
Święta Niepodległości, po Mszy św. o godz. 12.00, młodzież z Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólno­kształcących im Marszałka Józefa Piułsudskiego przedstawiła w naszym kościele program artystyczny poświęcony Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
Dziękuję panu dyrektorowi, który modli się z nami, nauczycielom i młodzieży za ubogacenie naszej wspólnoty.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Dokąd idziesz Polsko
dokąd idziesz kraju
czy do wrót piekielnych
czy do bramy raju

Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
Modlitewne czuwanie „Noc wszystkich Świętych” - 1 listopada 2013 r. godz. 20.00
„Noc wszystkich Świętych” - 1 listopada 2013 r.
Zobacz galerię zdjęć:
... Zebraliśmy się dzisiaj aby przeżyć na nowo w modlitwie dar świętości. Świętym jest sam Bóg, a jego świętość rozlewa się na wszystkie stworzenia i obficie objawia się w tych, którzy zawierzyli Mu, którzy zechcieli pójść za Nim. Dzisiaj Bogu dziękujemy za niezliczone zastępy wiernych uczniów Chrystusa, którzy przeżyli swoje życie w duchu ewangelii kochając Boga i człowieka ponad wszystko. Często ponad własne życie.
Bardzo cieszę się, że tak licznie zgromadzi- liśmy się na tej wspólnej modlitwie. Cieszę się bardzo, że tej modlitwie przewodniczy ks. bp. Stanisław, który kocha młodzież, kocha cały Kościół diecezjalny ale młodzież ks. biskupowi jest szczególnie bliska.

Cieszę się że jest z nami ks. Krzysztof Kralka - pallotyn, który będzie przewodniczył w drugiej części naszej modlitwy w czasie uwielbienia przed Najświętszym Sakramentem, jest też z nami ks. dr. Jarosław Kotowski rektor Wyższego Seminarium Duchownego, liczne grono alumnów, ks. dyr. Robert Śliwowski asystent diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, bardzo liczne grono Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, które współtworzy to dzisiejsze spotkanie, bogaty zespół muzyczny z parafii p.w. Krzyża Świętego. Cieszę się z obecności każdej i każdego z was. Prośmy aby Duch Święty prowadził nas w tym modlitewnym czuwaniu, aby rozpalał w nas pragnienie świętości, aby ci którzy już osiągnęli pełnię radości w Bogu mogli swoimi modlitwami nas zagrzewać, abyśmy i my toczyli zwycięski bój o własne życie. Bój, który z pomocą Chrystusa każdy z nas może wygrać.
W tej dekoracji która za chwilę zostanie ubogacona relikwiami świętych a więc znakiem ich szczególnej fizycznej obecności jest też jeden szczególny obraz - to jest lustro, żeby każdy się mógł w nim osobiście przejrzeć i zobaczyć, że w galerii świętych jest miejsce na twój i mój wizerunek. Niech łaska Boża nas wspomaga w tej modlitwie.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Zobacz galerię zdjęć:
Odsłuchaj:   przywitanie    ks. Krzysztof Kralka    zespół muzyczny
Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
1 listopada 2013 r. - Uroczystość Wszystkich Świętych
Uroczystość Wszystkich Świętych - Msza Św.
Msza Święta godz. 12.00
Zobacz galerię zdjęć:
Uroczystość Wszystkich Świętych - procesja
Procesja na cmentarz
Zobacz galerię zdjęć:
W Uroczystość Wszystkich Świętych uwielbiamy Boga w Jego świętych, którzy przeszli przez życie wierni Bogu, ofiarnie służąc bliźnim. Są oni dla nas przewodnikami na drodze do świętości i wspierają nas swoją modlitwą.
Chociaż w pierwszy dzień listopada zwyczajowo udajemy się na cmentarze, nawiedzamy groby naszych bliskich zmarłych, to jednak liturgia kieruje nasz wzrok wzwyż, ku niebu. Przypomina nam o powszechnym powołaniu do świętości, zapewniając nas, że w obliczu Boga stoją niezliczone zastępy naszych sióstr i braci, którzy nas poprzedzili w ziemskim życiu i osiągnęli już pełnię radości.
Świętymi nazywamy, czy błogosławionymi nazywamy w sposób uroczysty w kościele ludzi, którzy wybitnie wskazali na Chrystusa potrafili w sposób heroiczny przeżyć swoje życie. Przypominają nam o nich relikwie i portrety wystawione przed ołtarzem ...
Wiemy, że przed Bogiem są nasi bracia i siostry w niezliczonej liczbie. Osiągnięcie przez nich świętości jest dla nas zachętą. Tutaj stoi przy innych obrazach lustro. Trzeba podejść do niego, i z bliska można zobaczyć, że każdy zwyczajny człowiek taki jak ja i ty możemy świętymi być. To jest miejsce dla każdego z nas.
Cieszę się z obecności licznych gości w naszej wspólnocie parafialnej, cieszę się z obecności kapłanów Ks. prał. Tadeusza Górskiego, ks. kanonika Andrzeja Godlewskiego. Ogarniamy modlitwą wszystkich naszych drogich zmarłych aby dzięki temu modlitewnemu wsparciu i oni mogli osiągnąć pełnię radości w życiu wiecznym.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki

.
27 października 2013 r. zakończył posługę kościelnego Pan Józef Grzybowski
Pan Józef Grzybowski - kościelny (2006-2013)
Pan Józef Grzybowski - kościelny 2006-2013
Zobacz galerię zdjęć:
W dniu dzisiejszym kończy posługę kościelnego
Pan Józef Grzybowski. Spełniał ja przez osiem lat, służąc w liturgii, dbając o zakrystię, świątynię i teren przykościelny. Bardzo ofiarnie tu nam posługiwał i chciałbym Panu Józefowi w imieniu całej wspólnoty i swoim własnym jeszcze raz wyrazić serdeczne podziękowania. Pan Józef wyróżnia się skromnością, sumiennością, rozmodleniem. Był cenionym współpra­cownikiem dla Ks. Prałata Ferdynanda i dla mnie. Bardzo liczę na to, że Pan Józef zachowa swoje miejsce w prezbiterium i będzie nas w dalszym ciągu wspierał. Życzę panu Józefowi sił i zdrowia, a przede wszystkim Bożej opieki i błogosławieństwa.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki

.
Uroczysta intronizacja relikwii bł. Ks. Jerzego Popiełuszki - niedziela 20.10.2013
Ks.Prof.Dr hab. Adam Skreczko
Ks.Prof.Dr hab. Adam Skreczko
Uroczystość św. Stanisława Kostki
  relikwie bł. Ks. J. Popiełuszki
Metropolita Białostocki, Ksiądz Arcybiskup Edward Ozorowski, udzielił naszej parafii relikwii bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. W niedzielę, 20 października, dzień po liturgicznym wspomnieniu bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, w naszej parafii odbyła się uroczysta intronizacja tych relikwii. Słowo Boże skierował do nas Ksiądz Prof. Dr hab. Adam Skreczko z Białegostoku.
Moi drodzy, głos księdza Jerzego trwa nadal, bo bronił wartości nieprzemijających, bronił wartości Bożych i też służących życiu człowieka. Dlatego warto dzisiaj jego postać przypomnieć, uczynić żywą i zapytać czego uczy nas, czego uczy mnie ten właśnie błogosławiony.
Ksiądz Jerzy, którego dzisiaj w szczególny sposób wydobywamy w naszym sercu, w naszej pamięci jest dla nas człowiekiem właśnie takiej wytrwałości, przekonania, silnej wiary. Myślę że może i powinien być patronem dla nas wszystkich umacniającym nas stale w czasach kiedy tak wiele ludzi od wiary odchodzi, kiedy pozostawia Kościół, wypisuje się (jak to mówią) z Kościoła.
Moi drodzy a cóż znajdziesz? kiedy zostawisz to co Bóg nam darował. Kiedy zostawisz Kościół, sakramenty i tą drogę pewną, która pochodzi od Boga. Można znaleźć różne potem ideologie, różne idee, ale czy one mają trwały fundament? Czy nie są tylko wymyślone przez człowieka i kończą się tak jak skończony jest człowiek.
Dlatego też w tę niedzielę misyjną prośmy błogosławionego ks. Jerzego:
„Błogosławiony księże Jerzy pogódź nasze serca, pogódź serca wszystkich Polaków, by ojczyzna nasza była nam naprawdę droga. By dla nas wszystkich ważna była pomyślność ojczyzny, ale też i Kościoła, którego synem wiernym był ksiądz Jerzy Popiełuszko. Umocnij naszą wiarę ażebyśmy wspólnie pomagali sobie w tej drodze do nieba, gdzie wszyscy się spotkamy ażeby się na wieki cieszyć. Amen”.
ks. Prof. Dr hab. Adam Skreczko

„Dziękuje serdecznie Ks. Prof. Dr hab. Adamowi Skreczko za skierowane do nas słowo Boże, za przybliżenie postaci bł. Ks. Jerzego Męczennika oraz losów relikwii jego krwi. Ufamy, że dzięki tym relikwiom bliższy dla nas stanie się bł. Ks. Jerzy i będziemy mogli doświadczać jego wstawiennictwa przed Bogiem. Dziękuję anonimowej ofiarodawczyni z Al. Piłsudskiego za ufundowanie relikwiarza do relikwii bł. Ks. Jerzego Popiełuszki”.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Zobacz galerię zdjęć:
.
29 września 2013 r. Kościół powszechny obchodził Światowy Dzień Misyjny
O. Antoni ze zgromadzenia Księży Oblatów Maryi Niepokalanej
O. Antoni ze zgromadzenia Księży Oblatów Maryi
Niepokalanej - 20 października 2013 r.
W niedzielę, 20 października 2013 r. w naszej parafii gościliśmy O. Antoniego ze zgromadze­nia Księży Oblatów Maryi Niepokalanej.
Dziękujemy za wygłoszone Słowo Boże i przybliżenie dzieła misji katolickich. Po Mszy św. O. Antoni rozprowadzał kalendarze misyjne zbierając środki na materialne potrzeby misji.
Opowiem wam teraz o takim chłopcu, który urodził się we Francji ale był bardzo niegrzecz-
ny. Jak chodził do szkoły, to nie tylko się nie uczył ale i rozrabiał na lekcjach. Nauczyciele go upominali, przychodzili do jego rodziców i mówili żeby coś zrobili, bo chłopiec jest taki niegrzeczny. Mama była nauczycielką a ojciec policjantem. Pewnego razu gdy znowu przyszła skarga ze szkoły to ojciec tak się zde-

nerwował, że pokazał pistolet i mówi „Jak się nie poprawisz to zobaczysz co będzie”. Na jakiś czas pomogło, ale potem znowu to samo. W końcu mama mówi do swojego męża i do tego chłopca, który miał na imię Józek „choć pójdziemy do kościoła”. Tam był w bocznym ołtarzu obraz Matki Bożej i mama tak się zaczęła modlić „Matko Boża, nie umiemy sobie dać rady z tym dzieckiem. Weź sobie Ty go i wychowuj”. A ten chłopiec kręcił się i wiercił, ale w końcu wpatrzył się w ten obraz i o dziwo zaczął się poprawiać. Już nie przychodziły skargi ze szkoły na niego. Zaczął się dobrze uczyć, a potem mówi do rodziców „wstępuję do seminarium, chcę zostać kapłanem”. I został misjonarzem oblatem i wyjechał do dalekiego kraju, do południowej Afryki, do Lesoto i tam głosił ewangelię. Wiecie jak długo? - 60 lat. Miał swojego ulubionego konia, na którym jeździł od jednej miejscowości do drugiej, z tymi ludźmi był, dzielił ich radości i smutki, właściwie to niewiele ludzi ochrzcił, ale jak zmarł to setki tych Basutosów przychodziło na jego grób, brało grudkę ziemi jako relikwię i tłumnie przyjmowali sakrament chrztu św. Jan Paweł II zaliczył go w poczet błogosławionych. Widzimy jak pięknie Pan Bóg także za wstawiennictwem Maryi pokierował życiem tego dziecka, tego chłopca.
O. Antoni ze zgromadzenia Księży Oblatów
Zobacz: galerię zdjęć
.
15 września 2013 r. - Uroczystość św. Stanisława Kostki
ks. Sławomir Wądołek
ks. Sławomir Wądołek
Diecezjalny Koordynator Odnowy w Duchu Św, egzorcysta, proboszcz w parafii pw. św. St. BM w Dąbrowie k. Mławy
Uroczystość św. Stanisława Kostki
W niedzielę, 15 września 2013 r. nasza parafia przeżywała uroczystość odpustową ku czci św. Stanisława Kostki i Nabożeństwo Czterdziesto­godzinne, które trwało do wtorku 17 września.
Naszej modlitwie miał przewodniczyć Ks. Biskup Senior Stanisław Stefanek jednak stan zdrowia i konieczność badań lekarskich uniemożliwiły to. Módlmy się zatem dla Ks. Biskupa o łaskę powrotu do zdrowia.
Przygotowanie do uroczystości rozpoczęliśmy w piątek 13 września, celebracją Drogi Krzyżowej wspólnie z parafią Krzyża Świętego, która także przygotowuje się do uroczystości patronalnej. Tego dnia wieczorna Msza św. celebrowana była o godz. 17.30, tak aby umożliwić uczestnictwo w Drodze Krzyżowej.
Uroczystość odpustowa i Nabożeństwo Czterdziesto­godzinne to czas łaski i umocnienia wiary; czas oderwania się od grzechu i zła, oraz odnowienia i pogłębienia naszej więzi z Chrystusem.
Modlitwie Odpustowej przewodniczył i Nabożeństwo Czter­dziestogodzinne poprowadził Ksiądz Sławomir Wądołek z diecezji płockiej – diecezjalny Koordynator Odnowy w Duchu Świętym, egzorcysta, Szef Diakonii Medialnej KZK i proboszcz w parafii pw. świętego Stanisława BM w Dąbrowie k. Mławy.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Zobacz galerię zdjęć:
Odsłuchaj: kazanie
Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
Dożynki - Sokoły 8 września 2013 r.
Diecezjalne dziękczynienie za zebrane plony odbyło się 8 września 2013 r. o godz. 12.00
w bazylice pw. Wniebowzięcia NMP w Sokołach.
podziękowanie za plony
ubiegły rok - Łapy 9 września 2012
Zobacz podziękowanie za plony
uroczysty przemarsz ubiegły rok - Łapy 9 września 2012
Zobacz uroczysty przemarsz
miejsce obchodów dożynek
ubiegły rok - Łapy 9 września 2012
Zobacz miejsce obchodów dożynek
Chcemy podziękować Bogu za tegoroczne zbiory z na­szych pól i ogrodów. Będziemy się modlić w intencji naszej wsi o aktywny jej udział w życiu Kościoła i Narodu.
Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Łomżyńskiej Kurii Diecez­jalnej uprzejmie powiadamia, że diecezjalne dziękczynienie za plony odbędzie się w dniu 8 września 2013 r. w bazylice pw. Wniebowzięcia NMP w Sokołach. Na tę wspólną modlitwę naszej Diecezjalnej Rodziny zapraszamy wszystkich wiernych, szczególnie rolników oraz osoby i instytucje związane z rolnictwem. Pod przewodnictwem Pasterza Diecezji Księdza Biskupa Janusza Stepnowskiego, chcemy podziękować Bogu za tegoroczne zbiory z naszych pól, ogrodów, sadów. Będziemy się modlić w intencji naszej wsi o aktywny jej udział w życiu Kościoła i Narodu. Biskup Łomżyński zobowiązuje duszpasterzy ze wszystkich parafii naszej diecezji, także miejskich, do zorganizowania i wysłania do Sokół delegacji z wieńcem dożynkowym i darem ołtarza. Z parafii miejskich, w których nie ma rolników, delegaci mogą nieść dar ołtarza złożony z owoców, warzyw i kwiatów oraz innych wytworów pracy rąk ludzkich. Żywimy niezłomną nadzieje, iż – zgodnie z pragnieniem Pasterza Diecezji – nie zabraknie delegacji z żadnej parafii na dożynkach diecezjalnych.
Zobacz: www.kuria.lomza.pl
Program uroczystości:
  1. Od godz. 10.30 zbierają się delegacje poszczególnych parafii z wieńcami i darem ołtarza przy bazylice pw. Wniebowzięcia NMP w Sokołach.
  2. Delegacje parafialne zgłaszają się w sekretariacie dożynek przed bazyliką.
  3. Godz. 12.00 – Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Pasterza Diecezji. Księża, którzy zechcą wziąć udział w koncelebrze, zabiorą ze sobą szaty liturgiczne (albę i białą stułę).
  4. Godz. 13.30 – druga część uroczystości odbędzie się na placu przed bazyliką

.
Początek roku szkolnego 2013/2014.
 Nowy rok szkolny 2013 / 2014
Bardzo proszę, aby rodzice przygotowując dzieci do zajęć szkolnych, a szczególnie dokonując zakupów pomocy szkolnych, kierowali się zdrowym rozsądkiem i wiarą. Ukryte ośrodki narzucają nam modę, dyktując niemal bezwzględnie nabywanie określonych produktów, które już zupełnie jawnie lansują diabelstwo i pseudo-kulturę śmierci. Jak mantrę powtarza się hasło: „twoje dziecko musi to mieć, bo wszyscy już mają”.

Zastanówmy się, czy rzeczywiście chcemy, aby dzieci, już od najmłodszych lat oswajały się z upiorami, diabłami, wampirami, itp. Czy trupia czaszka to właściwa dekoracja przedmiotów, z którymi dzieci mają codzienny kontakt? Komu i czemu to służy. Na pewno nie jest to ani piękne, ani nie służy zdrowiu duszy, umysłu i ciała. Nie pozwalajmy się otumanić i nie wprowadzajmy symboliki śmierci i szatana do naszych domów. Zawsze mamy wybór, który dzieciom trzeba mądrze uzasadnić.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki

.
Ruch Światło-Życie OAZA - Dlaczego warto wstąpić do Oazy
Ruch Światło-Życie OAZA
Ruch Światło-Życie OAZA - 2013 r.

Oaza gromadzi ludzi różnego wieku i powołania. Poprzez odpowiednią dla każdej z grup formację Ruch Światło-Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła. Ruch ten posiada charakter ewangelizacyjny, gdyż pragnie doprowadzić młodego człowieka do odkrycia Boga jako Osoby i odnalezienia swojego miejsca w Kościele. Jest także ruchem formacyjnym, który kształtuje człowieka duchowo i prowadzi do pogłębienia wiary w Jezusa Chrystusa przez co czyni go chrześcijaninem w pełni tego słowa znaczeniu.
Sentencją ruchu są cotygodniowe spotkania formacyjne w ciągu roku i rekolekcje wakacyj­ne będące zwieńczeniem pracy rocznej.
Nie ma tu żadnych barier, wszyscy są mile widziani. Wspólnota wychowuje dojrzałych i świadomych chrześcijan, którzy rozumiejąc swoją posługę przyczyniają się do odnowy Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot. Cel ten jest realizowany poprzez całoroczną pracę formacyjną, w czasie wakacji przekształcaną w rekolekcyjne wyjazdy oazowe.
Zapraszamy na spotkania grupy oazowej Ruchu Światło-Życie: młodzież w piątki, a dzieci w poniedziałki po Mszy św. o godz. 18.00. - Zapraszamy zarówno tych, którzy już uczestniczyli w rekolekcjach, jak i wszystkich zainteresowanych.
Zobacz więcej Zobacz galerie zdjęć:   2012 r.   2013 r.
.
15-go sierpnia Kościół Świętuje Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
15 sierpnia - uroczystość Wniebowzięcia  N.M.P.
We środę, 15 sierpnia, przypada uroczystość Wniebowzięcia  Najświętszej Maryi Panny.
Wierzymy, że Maryja, po ziemskim życiu z ciałem i duszą została wzięta do chwały niebieskiej i wywyższona przez Boga jako Królowa. Tę prawdę wiary ogłosił jako dogmat papież Pius XII w 1950 roku.
Uroczystość ta jest obchodzona u nas jako święto Matki Bożej Zielnej.
Na liturgię przynosimy do pobłogosławienia bukiety ziół, kwiatów i zbóż. Przez ten obrzęd wychwalamy Stwórcę za wszelkie Jego dary, za Jego dobroć i opiekę. W uroczystość Wniebowzięcia dziękujemy za dar  pierwszych  zbiorów,  ponieważ  Maryja  Wniebo-

wzięta jest Najdojrzalszym Owocem odkupionej ludzkości. Ona wspiera nas macierzyńską modlitwą, abyśmy osiągnęli pełnię zbawienia. Zachęcam gorąco do pielęgnowania tej pięknej tradycji i mam nadzieję, że tych wiązanek będzie więcej niż w ubiegłym roku.
Dziękujemy Matce Bożej za Jej opiekę nad naszym Narodem, a szczególnie za „Cud nad Wisłą”
z 1920 roku. Zwycięstwo w walce z bolszewikami ochroniło Polskę i Europę przed zalewem ateistycznego komunizmu. Polecajmy Królowej Polski losy naszego Narodu i módlmy się także za Wojsko Polskie, w dniu święta patronalnego.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Zobacz: galerię zdjęć
Odsłuchaj: kazanie
Odsłuchaj: „Cud nad Wisłą”
Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
1 sierpnia 2013 r. wyruszyła XXIX Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę
Wyruszyła z Łomży XXIX Łomżyńska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę
Wymarsz pielgrzymów sprzed Katedry
Łomżyńskiej 1 sierpnia godz. 7:15
Zobacz galerię zdjęć: Pielgrzymkowa Grupa Biała 1-15 sierpnia 2013 r.
Pielgrzymkowa Grupa Biała
Wspólna modlitwa Apelu Jasnogórskiego godz.21.00
Zobacz galerię zdjęć:
Wyruszyła 29 Piesza Pielgrzymka Łomżyńska
Rozpoczęliśmy miesiąc sierpień, który ma szczególne miejsce w naszej religijnej i narodowej tradycji. W tym czasie dziesiątki tysięcy pielgrzymów zdążają na Jasną Górę, wśród nich także nasza diecezjalna pielgrzymka. Łączmy się w modlitwie z tymi, którzy podjęli trud wyjścia na pątnicze szlaki. Codziennie gromadzimy się w świątyni o godz. 21.00 na wspólnej modlitwie Apelu Jasnogórskiego w ramach pielgrzym­kowej „Grupy Białej” im. bł. papieża Jana Pawła II. Zachęcam do jak najliczniejszego udziału w tej modlitwie i duchowym pielgrzymowaniu. Pielgrzymom na szlaku towarzyszą nasi księża: Ks. Dariusz i pomagający u nas w wakacje Ks. Radosław.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Bardzo się cieszę, że licznie gromadzimy się każdego dnia o godz. 21.00 na wspólnej modlitwie Apelu Jasnogórskiego w ramach pielgrzymkowej Grupy Białej, w łączności z naszą Łomżyńską Pieszą Pielgrzymką na Jasną Górę. Zapraszam także tych, którzy do tej pory się nie zdecydowali, lub nie mieli czasu, aby dołączyli do tej pięknej modlitwy i duchowego pielgrzymowania. Prośmy w tej modlitwie o ożywienie i pogłębienie wiary w całej naszej wspólnocie parafialnej.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki

.
23 czerwca 2013 r. ubogaciła naszą modlitwę schola „Gaudeamus” z parafii Krzyża Św.
Schola „Gaudeamus” z parafii Krzyża Świętego
Schola „Gaudeamus” z parafii Krzyża Świętego
Zobacz: galerię zdjęć
Odsłuchaj: schola
W niedzielę, 23 czerwca, podczas Mszy świętej o godzinie 18.00 ubogaciła naszą modlitwę schola „Gaudeamus” z parafii Krzyża Świętego, prowadzona przez Ks. Rafała Wilińskiego.
„Gdzie słyszysz śpiew, tam śmiało wstąp, tam dobre serca mają. Bo ludzie źli, ach, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają”.
Dziękujemy bardzo scholi, zespołowi, ks. Rafałowi który na co dzień pracuje z młodzieżą, trochę mi tylko szkoda, że tak mało jest wrażliwych uszu w naszej parafii (polecieli chyba wiadomości oglądać). Jeszcze raz dziękuję scholi i wszystkim, którzy chcieli z bogactwa talentów naszej młodzieży skorzystać. Szczęść Boże!
ks. prał. dr Wojciech Nowacki

Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
Msza Święta Prymicyjna Ks. Mateusza Dobrzyckiego - 9 czerwca 2013 r.
Ks. Mateusz udzielił specjalnego błogosławieństwa z nałożeniem rąk
Msza Św. Prymicyjna Ks. Mat. Dobrzyckiego
Podczas Mszy świętej o godz. 12.00 Ksiądz Mateusz odprawił dla naszej wspólnoty Prymicję i udzielił specjalnego błogosławieństwa z nałożeniem rąk. Otaczamy Księdza Mateusza serdeczną modlitwą, aby całe jego kapłańskie życie było wierną i radosną służbą Chrystusowi i braciom w Kościele.
Od sierpnia ubiegłego roku zapoznawaliśmy się z Mateuszem, który jako diakon spełniał swoją posługę diakońską w naszej parafii, zdobywał doświadczenie duszpasterskie, poznawał pracę duszpasterską na parafii, najpierw przez miesiąc czasu - prawie cały wrzesień, potem w weekendy i wszystkie niedziele wielkiego postu. Dzisiaj staje przed nami jako prezbiter Kościoła Łomżyńskiego, jako kapłan. W dniu

25 maja przyjął święcenia kapłańskie, a w swojej rodzinnej parafii odprawiał pierwszą mszę świętą w Dzień Matki. Dzisiaj cieszymy się obecnością ks. Mateusza w naszej wspólnocie i prosimy aby pomodlił się za nas, tak jak my otaczamy jego modlitwą i aby udzielił swojego błogosławieństwa. Niech te świeżo namaszczone krzyżmem św. kapłańskie dłonie oddane na wyłączną własność Chrystusowi - Najwyższemu Kapłanowi dzisiaj obejmą nas w geście błogosławieństwa. Księże Mateuszu na ołtarzu Chrystusa składaj dzisiaj Najświętszą Ofiarę również i w intencji tej wspólnoty, która cieszyła się twoją obecnością, i mam nadzieję, że i dla ciebie tutaj pobyt był wartościowy i ubogacający. Niech Duch Święty prowadzi ciebie dzisiaj w tym sprawowaniu Najświętszej Ofiary i przez całe twoje kapłańskie życie.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Dziękuję ks. proboszczowi za miłe słowo przywitania. Ja dzisiaj z drżeniem podchodzę do tego ołtarza, niosąc w sercu was wszystkich, modląc się i dziękując Bogu za wszystkie spotkania, za wszystko co tutaj w tej parafii doznałem. Składam to wszystko na patenie ofiarnej prosząc o błogosławieństwo dla całej parafii.
Ks. Mateusz Dobrzycki
Zobacz: galerię zdjęć
Odsłuchaj: przywitanie
Odsłuchaj: podziękowanie
Odsłuchaj: schola
Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
Rekolekcje ewangelizacyjne - z ks. Johnem Bashoborą  3-5 czerwca 2013 r.
Ks. John Bashobora, 3 czerwca 2013 r. - I Konferencja
3 czerwca 2013 godz. 9:00, I Konferencja
Zobacz galerię zdjęć:
Ks. John Bashobora, 4 czerwca 2013 r. - Msza św.
4 czerwca - Procesja podczas Mszy św.
Zobacz galerię zdjęć:
Ks. John Bashobora, 5 czerwca 2013 r. - Konferencja
5 czerwca 2013 godz. 9:00, Konferencja
Zobacz galerię zdjęć:
Dziękujemy Bogu za przeżycie trzydniowych reko­lekcji ewangelizacyjnych z Ks. Johnem Bashoborą, które odbywały się w ubiegłym tygodniu w naszej parafii pod hasłem: "Panie, przymnóż nam wiary". Cieszy liczne grono parafian, którzy uczestniczyli w tych rekolekcjach. Mam nadzieję, że pomnożona wiara zaowocuje zaangażowaniem we wspólnocie parafialnej.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Ks. John Baptist Bashobora urodził się 5 grudnia 1946r. W wieku 2 lat stracił ojca, ale nie wiedział o tym, gdyż jego wychowaniem zajął się jego wujek wraz ze swoją żoną, którzy nie powiedzieli mu, że nie są jego rodzicami. Aż do swoich święceń kapłańskich żył z tą nieświadomością myśląc, że ci, z którymi mieszka to jego rodzice.
W dniu swoich święceń kapłańskich dowiedział się, że jego ojciec nie żyje, a jego matka, którą wypędzono po śmierci męża, mieszka teraz gdzie indziej. Okazało się, że to jego ciotka, ta, która go potem wychowywała, otruła jego ojca, gdyż była zazdrosna o miłość panującą w jego rodzinie, o to, że mały John był bardzo inteligentnym chłopcem, mądrzejszym od jej dzieci. Potem też próbowała otruć o. Johna, gdy był dzieckiem. Podała mu raz zatrutą owsiankę w naczyniu. Gdy mały John zrobił przed jedzeniem znak krzyża, naczynie rozpadło się na drobne kawałki. W dniu święceń kapłańskich ciotka podeszła do o. Johna i poprosiła, żeby wybaczył jej to, co zrobiła. Wybaczył jej w Imię Jezusa. Odszukał potem grób swojego ojca, spotkał się też ze swoją mamą, odzyskał rodzinę.  więcej:
Zobacz Świadectwo z rekolekcji ks. J. Bashobory.
Zobacz Ks. John Bashobora, 3 czerwca 2013 r.
Zobacz Ks. John Bashobora, 4 czerwca 2013 r.
Zobacz Ks. John Bashobora, 5 czerwca 2013 r.
Odsłuchaj: przygotowania 3 czerwca 2013 r.
Odsłuchaj: I Konferencja 3 czerwca 2013 r.
Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC

.
W czwartek 30 maja 2013r. obchodziliśmy święto Bożego Ciała i odpust w naszej parafii
Święto Bożego Ciała 30 maja 2013r. uroczystość Bożego Ciała
Zobacz galerię zdjęć
W czwartek, 30 maja 2013 r. obchodziliśmy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Dziękowaliśmy Bogu za dar Eucharystii, prosiliśmy Chrystusa o błogosławieństwo i pokój dla Kościoła powszechnego, naszej Ojczyzny i naszego Narodu. Udziałem w procesji eucharystycznej wyznaliśmy wiarę w rzeczywistą obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.
W uroczystość Bożego Ciała z głęboką wiarą i czcią pochylamy się po raz kolejny w naszym życiu nad tajemnicą Eucharystii, nad tym bezmiarem Bożej miłości zamkniętym w tym małym kawałku białej hostii, która w mocy Ducha św. przez słowa kapłana staje się Najświętszym Ciałem naszego Pana i Zbawiciela. Trwamy w dziękczynieniu również z dziećmi, które w niedzielę przyjęły po raz pierwszy Jezusa do swoich serc, z ich rodzinami i najbliższymi, dziękując Bogu za ten najwspanialszy i największy dar Bożej miłości jaki nam Bóg tutaj na ziemi pozostawił.
Ks. Tomasz Myśliwy
Pragnę gorąco podziękować Wam moi drodzy za świadectwo wiary, za wspólnotę modlitwy, zwłaszcza tym, którzy budowali i dekorowali cztery ołtarze. Dziękuję także wszystkim, którzy pomogli w organizowaniu procesji: ministrantom, asyście, niosącym chorągwie, feretrony i inne oznaki naszej wiary. Dziękuję Państwu Marczykom za zapewnienie nagłośnienia. Dziękuję Policji za zabezpieczenie trasy procesji. W przeżywaniu wiary nie ograniczamy się do wymiaru czysto osobistego. Ma ona charakter wspólnotowy dlatego jest naszym przywilejem i obowiązkiem jej publiczne wyznawanie i mężna obrona. Nasz udział w procesji eucharystycznej jest formą odpowiedzi na wezwanie Chrystus, aby przyznać się do Niego wobec ludzi. Za wszystkie formy zaangażowania tworzące tę wspólnotę modlitwy z serca dziękuję, niech Pan Bóg nam wszystkim błogosławi.
Zobacz galerię zdjęć ks. prał. dr Wojciech Nowacki
.
26 maja 2013r. Dzieci z klas II przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej
Pierwsza Komunia Święta 26 maja 2013r. Pierwsza Komunia Święta
Zobacz galerię zdjęć
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Drogie dzieci, przed 8 lub 9 laty rodzice przynieśli was do kościoła, gdzie przyjęłyście chrzest św. Wówczas Bóg uczynił was swoimi dziećmi i powołał was abyście żyły w łączności z Jezusem. Niech woda święcona, którą za chwilę zostaniecie pokropione przypomni wam wasz chrzest i to że jesteście dziećmi Bożymi, a Pan Jezus niech na nowo wezwie was do zjednoczenia ze sobą. To zjednoczenie dokona się najpełniej gdy dzisiaj po raz pierwszy przyjmujecie Go w Komunii św. To wielka, ważna chwila dla was, dla waszych rodziców, krewnych i dla całej naszej wspólnoty parafialnej. Od tej Mszy świętej, w której za chwilę będziemy uczestniczyć będziecie często, oby jak najczęściej przyjmować Chrystusa w Eucharystii, jako pokarm dający życie wieczne.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Czcigodni kapłani!
Tylko matka wie ile spędziła nieprzespanych nocy pochylając się nad dzieckiem. Tylko ojciec wie ile trudu musiał włożyć, by swoją ciężką pracą zapewnić byt swojemu dziecku. Tylko kapłan wie ile czasu spędził na kolanach oddając nasze dzieci w Jezusowe ramiona. Ile czasu drogi kapłanie spędziłeś mówiąc o Bogu, o Jego miłości ... (rodzice)
Dziś jest ten moment gdzie każdy z nas chciałby podziękować Bogu za ciebie. Niech Pan będzie uwielbiony w każdym dobrym słowie, które kierujesz do nas i naszych dzieci. Chcemy serdecznie podziękować ks. proboszczowi Wojciechowi, tobie ks. Tomaszu i każdemu kapłanowi posługującemu w naszej parafii za ofiarność, życzliwość, wyciągniętą dłoń gotową zawsze do pomocy ... (rodzice)
Pragniemy również podziękować wychowawcom nauczycielom i katechetom. To właśnie wy pochylacie się nad naszymi dziećmi. Pomagacie nam je wychowywać i kształtować. Jesteśmy wdzięczni za wasze oddanie i poświęcenie. Dziękujemy za wysiłek w przygotowanie do dzisiejszej uroczystości. Ufamy, że przyniesie on plon stokrotny i wszyscy doczekamy się radości płynącej z dobrego chrześcijańskiego życia naszych dzieci. Wyrazy wdzięczności składamy również panu organiście, panu kościelnemu i całej służbie liturgicznej. Za wszystko serdeczne Bóg zapłać. (rodzice)
Moi drodzy!
Całym sercem przyłączam się do tych licznych wyrazów wdzięczności. Od rodziców począwszy, wasze otwarcie na dar życia, trud podjęty w związku z przyjęciem tego daru życia, dzisiaj pięknie owocuje. Niepomni jesteście na wszystkie trudności, skoro dzisiaj widzicie wasze dzieci zjednoczone z Chrystusem w Eucharystii. Warto by tych dzieci, wbrew wszystkim trudnościom zewnętrznym, jakimkolwiek, było jak najwięcej, i by nasza parafia, nasza Ojczyzna była bogata hojną miłością naszych rodzin uświęconych sakramentem małżeństwa, aby przekaz wiary w tych rodzinach był jak najpełniejszy, jak najskuteczniejszy. Dzisiejsza uroczystość to owoc współpracy rodziców z ks. Tomaszem, bo on przez cały rok prowadził to bezpośrednie przygotowanie. Bardzo mu dziękuję za jego kapłańską, zaangażowaną posługę. Dzięki niemu też mogliśmy wszyscy, a szczególnie dzieci z rodzicami bardzo radośnie przeżywać nasze spotkania z Chrystusem. Dziękuję ks. Leszkowi, który jako katecheta też uczył przynajmniej część z tych dzieci, które dzisiaj przystąpiły do Komunii św.
Zobacz galerię zdjęć ks. prał. dr Wojciech Nowacki
.
3-go Maja ks. bp Janusz Stepnowski udzielił naszej młodzieży sakramentu bierzmowania
ks. bp Janusz Stepnowski udziela sakramentu bierzmowania
ks. bp Janusz Stepnowski
udziela sakramentu bierzmowania - 2013-05-03
W uroczystość odpustową Matki Bożej Królowej Polski gromadzimy się w naszej parafialnej świątyni jak w wieczerniku aby prosić o moc Ducha Świętego dla młodzieży... To umocnienie także dla rodzin tych młodych ludzi. Prosimy więc aby to spotkanie na Eucharystii było ubogaceniem dla całej naszej wspól­noty parafialnej. Cieszę się że w naszej wspólnocie są obecni kapłani, cieszę się obecnością ks. prałata Ferdynanda Gryszki, pierwszego proboszcza tej wspólnoty parafialnej, ks. inf. dr Tadeusza Śliwow­skiego - Kanclerza Kurii Diecezjalnej, księży z Dekanatu Katedralnego. Proszę kapłanów, wszystkich obecnych o modlitwę szczególnie w intencji naszej młodzieży i za całą naszą wspólnotę parafialną.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Drodzy kapłani, drodzy wierni tej parafii, w której dzisiaj przeżywamy odpust Matki Bożej Królowej Polski, a szczególnie droga młodzieży, która za chwilę przystąpi do sakramentu bierzmowania, do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej ...
Jeszcze nikt z was nie jest dorosłym, ale już dziećmi nie jesteście. Wasze życie staje na roz­stajach. Czekają was wybory, wybory drogi życia. Przede wszystkim wybór dobrej szkoły, ale też wybór właściwego kręgu przyjaciół. Dzisiejszy świat stawia was na wielkie wybory w waszym życiu. ta paleta różnych ofert dzisiejszego świata jest bardzo bogata, ale wybierając właściwą drogę życia nie możecie zapomnieć o tym co zostało zapoczątkowane w tym kościele, o waszej wierze, że każdy z was jest człowiekiem wierzącym, że życie ludzkie życie człowieka, który wchodzi w ten wiek życia dorosłego to nie tylko prawa ale też i obowiązki.
Tych obowiązków na waszej drodze życia będziecie napotykać wiele. Życie to nie tylko przy­jemność, życie to obowiązki i odpowiedzialność, która czeka na każdego z was. Jednak musicie pamiętać, że w tej waszej drodze życia nie jesteście sami. Wspomaga was w tych różnych wyborach właściwych, a czasami może zdarzyć się że ktoś z was pobłądzi, ale zawsze przy was jest czujne oko i ręka waszych rodziców. Oni ciągle was będą wspierać i pomagać, aby w życiu właściwie wybierać. Aby wybierać tę drogę, która prowadzi do życia a nie do śmierci.
Tę drogę, która prowadzi do światła, a nie do ciemności jak w tym fragmencie Apokalipsy w dzi­siejszym pierwszym czytaniu. Matka Boża była obleczona w słońce, w światło. Pod jej stopami był Księżyc (to królestwo ciemności). Musimy ciągle wybierać drogę do pełni życia, do światła, przez Maryję do Chrystusa. Musimy podążać tą drogą, którą Ona nam wskazuje, a Ona wskazuje tylko swojego Syna - Jezusa Chrystusa i przez Niego możemy osiągnąć życie, które nie będzie miało końca ...
Zobacz: galerię zdjęć ks. bp Janusz Stepnowski
Odsłuchaj: ks. bp Janusz Stepnowski
Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
Marsz dla Życia i Rodziny ŁOMŻA 8 kwietnia z Kościoła Bożego Ciała do Katedry
Marsz dla Życia i Rodziny
Msza święta 08.04.2013r. godz. 18.00
Zobacz galerię zdjęć:
Marsz dla Życia i Rodziny Marsz ulicami Łomży 08.04.2013r. 19.00
Zobacz galerię zdjęć:
Marsz dla Życia i Rodziny
Duchowa Adopcja 08.04.2013r. 20.00
Zobacz galerię zdjęć:
Dołącz do Akcji Uratuj Świętego !
Każdego roku na świecie dokonuje się kilkadziesiąt milionów aborcji . . . Z przeróżnych powodów zabija się rocznie tak wiele niewinnych istot, przy milczącej zgodzie części świata. Dziecko, które rozpoczyna swoje życie pod sercem matki powinno czuć się tam najpewniej i najbezpieczniej. Ktoś jedną decyzją pozbawia te dzieci radości przeżywania wspaniałego dzieciństwa, pierwszej miłości, wspólnych spacerów i rozmów... Nie może ich pozbawić tylko jednego. Świętości ich życia oraz Miłości Pana Boga.
Istotą Akcji - Nowenny „Uratuj Świętego!” jest 9-dniowa modlitwa w intencji dzieci zagrożonych aborcją. Zachęcamy uczestników akcji, by jako modlitwę wybrali Koronkę do Bożego Miłosierdzia lub Różaniec. W ubiegłym roku do Akcji włączyło się wiele tysięcy osób z Polski i Świata. Każdego dnia nowenny na stronie www.uratujswietego.pl uczestnicy akcji mogli odnaleźć wideo komentarz do tematu dnia, a także rozważanie przygotowane na dany dzień. Prawie połowa uczestników Akcji modliła się w swoich wspólnotach, parafiach, grupach modlitewnych. Fakt, iż bardzo wiele wspólnot włączyło się w tę akcję sprawił, iż przygotowaliśmy dla wspólnot (w tym wspólnot parafialnych) specjalną propozycję....
Zobacz: www.uratujswietego.pl
Duchowa Adopcja
Czym jest Duchowa Adopcja? Pełna poprawna nazwa brzmi: "Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą". Nie jest to więc adopcja prawna dziecka po urodzeniu, pozbawionego opieki rodzicielskiej, do rodziny zastępczej, ale adopcja duchowa dziecka poczętego zagrożonego zabiciem w łonie matki. Wyrażana jest osobistą modlitwą jednej osoby o ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga Dawcę Życia. Trwa przez 9 miesięcy, okres wzrostu dziecka w łonie matki. Zobowiązanie adopcyjne, poprzedza przyrzeczenie, które je utwierdza.
Zobacz: www.duchowaadopcja.com.pl

.
Święto Miłosierdzia Bożego - 7 kwietnia 2013 r.
Słowa Pana Jezusa do siostry Faustyny
Ja pragnę, aby było Miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia (Dz. 49).
Nie znajdzie żadna dusza usprawiedliwienia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego, i dlatego pierwsza niedziela po Wielkanocy ma być świętem Miłosierdzia, a kapłani mają w dniu tym mówić duszom o tym wielkim i niezgłębionym miłosierdziu moim (Dz. 570).

Córko moja, mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu moim. Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze; które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar; w dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; (Dz. 699).
W Drugą Niedzielę Wielkanocną obchodzimy Uroczys­tość Bożego Miłosierdzia. Warto przypomnieć słowa błogosławionego Jana Pawła II: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! Bądźcie świadkami miłosierdzia!” (Łagiewniki, 2002).
W dniach 7-13 kwietnia 2013 r. Kościół w Polsce przeżywa 69. Tydzień Miłosierdzia. Tym razem przebiega on pod hasłem: "Wiara żywa uczynkami". Celem tego Tygodnia jest przede wszystkim budzenie wrażliwości na potrzeby bliźnich: chorych, samotnych, bezrobotnych, bezdomnych i prześladowanych. Jest to okazja do głębszej refleksji na temat miłosierdzia czynionego na co dzień i zachęta do aktywnego włączania się w dzieła miłosierdzia.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Zobacz: Orędzie Bożego Miłosierdzia
Zobacz: św. Siostra Faustyna Kowalska
Zobacz: galerię zdjęć
.
Wielkanoc 31 marca 2013 r. - procesja rezurekcyjna godz. 6.00
Procesja rezurekcyjna godz. 6.00 Procesja rezurekcyjna godz. 6.00
ŻYCZENIA BISKUPA ŁOMŻYŃSKIEGO
Umiłowani Bracia i Siostry,
kolejny raz przeżywamy radosny czas Zmartwych­wstania Pańskiego. W naszych kościołach brzmi już radosne Alleluja! Zwycięzca śmierci, piekła i szatana wyszedł z grobu. Odsunął kamień, który Go w nim więził.
Niestety ten sam kamień i nas próbuje zamknąć     w starym, pełnym przyzwyczajeń, kompromisów i ułatwień świecie. Usiłuje nas więzić, podporządkować, narzucając określony, niezgodny z obiektywną prawdą sposób myślenia czy postępowania. Z jego ciężarem niejednokrotnie liczni nasi bracia i siostry się pogodzili.

A przecież ten głaz został przez Chrystusa odsunięty! W Roku Wiary trzeba nam wraz ze Zmartwychwstałym Panem przejść do nowego świata! Świata miłości, wolności i pokoju. Wraz z Księżmi Biskupami życzę Wam – Umiłowani Diecezjanie, aby przeżywanie wielkanocnej radości w duchowej łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem, rozważanie Słowa Bożego i łamanie Chleba Eucharystycznego, pozwoliło lepiej zrozumieć tajemnicę Chrystusa i dostrzec Jego obecność z nami.
+ Janusz Stepnowski - Wasz Biskup
Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem przyczynili się do godnego przeżywania świąt paschalnych w naszej wspólnocie. Dziękuję Księżom Pawłowi i Tomaszowi za przygotowanie dekoracji ciemnicy i Grobu Pańskiego. Ks. Dariuszowi za przygotowanie służby liturgicznej. Diakonowi Mateuszowi Dobrzyckiemu i jego rodzinie za nową świecę paschalną z czystego pszczelego wosku. Ministrantom, lektorom i kantorom za ich posługę. Panu Stanisławowi oraz scholi za prowadzenie śpiewu liturgicznego a szczególnie za śpiew Męki Pańskiej. Panu Józefowi za trud i poświęcenie nie tylko w zakrystii, ale i w zmaganiu z lodem i śniegiem wokół kościoła. Państwu Marczykom za odśnieżanie placu kościelnego i za wszelką pomoc. Paniom Ali i Stasi za troskę o kwiaty, obrusy i szaty liturgiczne. Dziękuję za dary na stół świąteczny.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Zobacz: galerię zdjęć
.

Wielki Piątek, Liturgia Męki Pańskiej - 29 marca 2013 r.
Oto nadeszła godzina Syna Człowieczego.
Godzina rozdzierającego cierpienia Syna Bożego, który nawet po upływie 20 wieków nadal głęboko nas wzrusza i daje do myślenia, to godzina ofiary, kres wyznaczony złu, którego sprawcą i ofiarą jest człowiek. Ta godzina męki Pana naszego Jezusa nie może nie wzbudzić litości nawet w najtwardszych sercach, jest bowiem najwyższym objawieniem miłości Boga do każdego z nas. W drodze miłości do nas Chrystus umiera na krzyżu, a ta scena pozwala zrozumieć, że samo cierpienie w oczach Bożych nie ma żadnej wartości.

Jest ono w całkowitej sprzeczności z dobrym Bogiem, ponieważ cierpienie niszczy życie, a Bóg dla wszystkich pragnie przecież życia w pełni. Jeśli Bóg nie pragnie nawet cierpienia i śmierci zbrodniarzy, jakże mógłby pragnąć śmierci swego jedynego Syna. Tym co daje życie, tym co zbawia, nie jest cierpienie, ale miłość. Liczne teksty Biblijne, które wydają się wychwalać cierpienie, w istocie wysławiają miłość Bożą, która posuwa się do całkowitego daru z siebie. „Nikt nie ma większej miłości od tej gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”. W cierpieniu krystalizuje się miłość. Tylko w miłości krzyż staje się czymś istotnym. Tylko z miłości krzyż staje się owa tratwą, dzięki której możemy przeprawić się na drugi brzeg nadziei.
ks. Dariusz Krajewski
Zobacz: Liturgia Męki Pańskiej
.

Wielki Post - Droga Krzyżowa 15 marca 2013
Od dzisiejszej, piątej niedzieli Wielkiego Postu
zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Wezwanie do nawrócenia i odnowy życia chrześci­jańskiego zostaje powiązane ściśle z rozważaniem Męki Pańskiej. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Tym goręcej zachęcam do udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. To zaproszenie kieruję zwłaszcza do tych, którzy jeszcze w tym roku nie uczestniczyli w tych nabożeństwach. Nie żałujmy czasu i serca Temu, „który dla nas cierpiał rany”.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki

Zobacz: Droga Krzyżowa
.
Habemus papam Franciszek - środa 13 marca 2013 r.
kampania na rzecz życia dzieci nienarodzonych
13 marca kilka minut po godz. 19.00  konklawe wybrało nowego papieża, kardynała Jorge Mar­io Bergoglio. Przyjął on imię Franciszek.
"Chciałbym pomodlić się za naszego biskupa emery­towanego, Benedykta XVI" - powiedział Franciszek I, po czym zaczął odmawiać "Ojcze Nasz".
Następnie powiedział: "... Chcę was o coś poprosić. Proszę byście Pana poprosili o wstawiennictwo dla mnie, o błogosławieństwo dla waszego biskupa. Razem w ciszy pomódlcie się za mnie" - mówił Franciszek I, po czym schylił nisko głowę. Następnie udzielił błogosławieństwa "Urbi et Orbi".

Zapraszam serdecznie cała wspólnotę parafialną do modlitwy w intencji nowego papieża Franciszka I. Niech Duch Święty oświeca go i prowadzi dla dobra całego Kościoła Chrystusowego.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
.
Prześladowania chrześcijan we współczesnym świecie - ks. Rafał Cyfka  2013.02.17
ks. Rafał Cyfka - prześladowania chrześcijan
Ksiądz Rafał Marcin Cyfka
ze Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie
W niedzielę, 17 lutego w naszej parafii gościł Ks. Rafał Marcin Cyfka ze Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Wygłosił on Słowo Boże, przybliżając problematykę prześladowania chrześ­cijan we współczesnym świecie. Po każdej Mszy św. można było nabyć, krzyże oraz różańce z Betlejem, wykonane z drzewa oliwnego przez prześladowanych chrześcijan oraz złożyć ofiarę do puszek jako wsparcie dla chrześcijan w Ziemi Świętej.
W 2012r. życie za Chrystusa oddało 105 tys. chrześcijan, 200 mln. chrześcijan cierpi prześ­ladowanie ze względu na wyznawaną przez siebie wiarę. W Erytrei chrześcijanie zamykani są w blaszanych kontenerach na środku pustyni ... tylko dlatego, że są chrześcijanami, tylko dlatego, że nie chcą wyprzeć się swojej wiary. Używa się ich w Chinach, w Korei jako dawców narządów tylko dlatego, że wierzą w Jezusa Chrystusa.
Rada Bezpieczeństwa ONZ nie robi nic gdy sprawa dotyczy chrześcijan. Odkąd w skład Rady Bezpieczeństwa ONZ weszły Chiny i Rosja automatycznie każda rezolucja jest odrzucana dotycząca pomocy chrześcijanom prześladowanym czy to w Sudanie Płn. czy w Nigerii gdzie się masowo morduje chrześcijan.
W Egipcie młode dziewczynki są porywane przez grupy fundamentalistyczne, zmuszane na siłę do małżeństwa z muzułmanami, bo prawo mówi tak: jeśli chrześcijanka weźmie ślub z muzułmaninem staje się muzułmanką a rodzina chrześcijańska traci wszelkie prawa do tego dziecka. Porwane dzieci zmuszone siłą biorą ślub. Rodzice wiedzą gdzie jest to dziecko, wiedzą w jakiej rodzinie a nie mogą nawet z tym dzieckiem porozmawiać, spotkać się. To dziecko przestaje być ich. I to dzieje się na oczach całego świata. Za zgodą całego świata.
Proszę was drodzy bracia i siostry, abyście w czasie tegorocznego Wielkiego Postu wołali do naszego Pana i Zbawiciela o trwały pokój na ziemi, o wolność religijną i o poszanowanie prawa do życia i do wyznawania swojej wiary chrześcijan w ponad 70 krajach na świecie.
Zobacz: galerię zdjęć Ks. Rafał Marcin Cyfka
Odsłuchaj: Ks. Rafał Cyfka
Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
„Zagrożenia duchowe ukryte we współczesnej kulturze”  -  Pan Robert Tekieli
Pan Robert Tekieli - „Zagrożenia duchowe ukryte we współczesnej kulturze”
Pan Robert Tekieli - dziennikarz, publicysta konsultant egzorcystów  20 stycznia 2013 r.
Szukanie we współczesnej kulturze szczęścia przy­biera rozmaite postaci. W tej kulturze propozycje, które łudzą szczęściem często prowadzą donikąd, do zagubienia się. Zły duch posługuje się pozorami dobra aby zwieść ludzi pragnących życia, pragnących szczęścia, pragnących wspólnoty.
Dzisiaj zaprosiliśmy pana Roberta Tekieli, który z doświadczenia zdobył ogromną wiedzę na temat współczesnych zagrożeń duchowych zawartych w kulturze i chcemy aby się na razie z nami krótko podzielił a po zakończeniu Mszy św. bardziej szczegółowo pokazał nam te obszary duchowych zagrożeń, posłuchajmy.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. ... Jestem dziennikarzem, publicystą, redaktorem i wydawcą. Zrobiłem w swoim życiu kilka tysięcy audycji radiowych, kilkaset filmów i programów telewizyjnych. Zajmuję się komunikacją społeczną od 27 lat zaczynając w podziemiu, chociaż najważniejszą rzeczą w moim życiu jest to, że mam piękną żonę i szóstkę dzieci. Jestem liderem grupy św. Michała Archanioła w tej chwili przy parafii w Józefowie Michalinie jestem konsultantem egzorcystów i prowadzę poradnię chrześcijańską, gdzie pomagam ludziom uzależnionym.
... Po Mszy, w takim dłuższym 45 minutowym wykładzie powiem o historiach kilkunastu osób, które poznałem, które przyszły po pomoc. To są ludzie, którzy stracili wolność w sektach, to są ludzie którzy stracili wolność w grupach i ruchach psychomanipulacyjnych. Ktoś kto szukał pomocy u bioenergoterapełty nawet w kościele (bo Clive Harris to jest człowiek, który przeszedł przez większość dużych polskich kościołów), miał jakieś doznania: fale ciepła, zimna, mrówki wędrujące po ciele. Niektóre osoby mają subiektywne odczucie uzdrowienia a niektóre wręcz są „uzdrowione”, chociaż najczęściej „uzdrowienia” okultystyczne polegają na przesunięciu objawów ...
Odsłuchaj: Pan Robert Tekieli dziennikarz, publicysta Robert Tekieli
Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
Jasełka w Giełczynie wystawione przez uczniów Szkoły Podstawowej w Konarzycach
Jasełka w Giełczynie 20 stycznia 2013 r.
Bóg stał się człowiekiem.
Jest naprawdę pomiędzy nami. Jeśli przyjmujemy
Go do naszych serc - to Boże Narodzenie trwać
może i przez cały rok.
W dniu 20 stycznia 2013 r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Konarzycach wystawili w nowej świetlicy w Giełczynie Jasełka Bożonarodzeniowe.
Dzień dobry państwu. Witam serdecznie całą publiczność, naszych małych aktorów, uczniów Szkoły Podstawowej w Konarzycach na czele z nau­czycielami, panią Elę Perkowską i Agnieszkę Kołodziejską. Witam gości: ks. proboszcza Wojciecha Nowackiego, witam panią dr Anię Bronowicz, panią Stanisławę Chyl – byłą Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie , witam aktorkę z Teatru Lalki i Aktora w Łomży miejscową mieszkankę Marzenkę Gawrych, witam wszystkie dzieciaki, które tu przybyły z Giełczyna, z Konarzyc, witam ich rodziców, witam wszystkich mieszkańców którzy tu przybyli z Giełczyna, z Zawad, z Konarzyc i gości, wszystkie małe dzieciaki, wszystkich witam.
radna gminy Łomża Jolanta Jałowiecka.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.  ... Tutaj tworzymy taką wspólnotę jeszcze trwającą w atmosferze Bożego Narodzenia chociaż liturgicznie ten okres się już tydzień temu skończył, tradycja pozwala nam jednak trwać w tej radości Bożonarodzeniowej aż do uroczystości Matki Bożej Gromnicznej - 2 lutego i cieszymy się tym, że tradycyjnie ten czas ubogacany jest twórczością małych i dużych aktorów. Cieszę się bardzo, że nasi najmłodsi aktorzy dzisiaj się z nami podzielą tym co przygotowali na przeżywanie uroczystości Bożego Narodzenia. Dzięki ich zaangażowaniu pod opieką nauczycieli będziemy mogli jeszcze pooddychać atmosferą radosnej kolędy. Prawdą która nie jest ograniczona żadnym czasem. Bóg stał się człowiekiem, jest naprawdę pomiędzy nami. Jeśli przyjmujemy Go do naszych serc - to Boże Narodzenie trwać może i przez cały rok. Szczęść Boże.
Zobacz: galerię zdjęć ks. prał. dr Wojciech Nowacki
.
Święto Trzech Króli - dzielenie się radością Bożego Narodzenia 6 stycznia 2013 r.
Święto Trzech Króli, bp Tadeusz Bronakowski Święto Trzech Króli, Msza św. 12.00
bp Tadeusz Bronakowski
Orszak Trzech Króli, aktorzy grają scenę przed sklepem
scena przed sklepem
(diabeł zachęca do zakupów w niedzielę) Trzej królowie oddali cześć i złożyli dary Bożej Dziecinie
Orszak Trzech Króli kończy się złożeniem
hołdu Bożej Dziecinie
Galeria: Msza Święta
Galeria: Orszak Trzech Króli
Odsłuchaj: Przy żłóbeczku
W Uroczystość Objawienia Pańskiego gromadzimy się
bardzo licznie aby po raz pierwszy w naszym mieście zamanifestować radość Bożego Narodzenia nie tylko aktem liturgicznym, modlitwą w kościele ale także przez udział w Orszaku Trzech Króli. Bardzo serdecznie witam w naszej wspólnocie ks. biskupa Tadeusza Bronakowskiego, który przewodniczy naszej modlitwie, cieszymy się z jego obecności. Są też Mędrcy ze wschodu, najbardziej widać tutaj dwóch panów rektorów, witam serdecznie Jego Magnificencję pana Romana Englera, i Jego Magnificencję pana Roberta Charmasa a wśród koncelebransów jest trzeci mędrzec ze wschodu ks. rektor Jarosław Kotowski. Bardzo serdecznie witam wszystkich, którzy przygotowali się wspaniale do udziału w tych radosnych ulicznych Jasełkach.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
... Siostry i bracia, w tym szczególnym dniu w naszych
sercach rodzą się pytania, jaki wzór zostawili nam mędrcy ze wschodu, czego możemy się nauczyć od Kacpra, Melchiora i Baltazara. Przede wszystkim królowie uczą nas tęsknoty za Bogiem i gorliwego poszukiwania bliskości Pana Boga. w naszej codzienności jest tak wiele różnych spraw, które zaprzątają nasze umysły i serca. Tak wiele zadań, wyzwań i problemów z którymi mierzymy się w każdej chwili życia. Dlatego często twierdzimy, że brak nam czasu na szukanie więzi z Panem Bogiem, brak nam czasu na pielęgnowanie najważniejszej relacji, która nadaje sens naszemu ludzkiemu istnieniu. Często stawiamy na najważniejszym miejscu pracę, karierę, odpoczynek czy rozrywkę.
W niedzielę coraz więcej rodzin zwłaszcza w wielkich
miastach udaje się do centrów handlowych a nie do świątyń na mszę świętą. Z niepokojem obserwujemy jak słabnie życie sakramentalne. Zwiedzeni medialną wizją życia przekazywaną w niekończących się serialach ludzie coraz częściej spychają Boga na odległy margines. Poza nawias najważniejszych wydarzeń swojego życia. Co gorsza wielu ludzi, zwłaszcza młodych błędnie sądzi, że Bóg i jego prawo są przeszkodą do życia szczęśliwego. Ateizm i łamanie przykazań lansowane są jako przejaw prawdziwej wolności i nowoczesnych postaw. Dlatego kochani powinniśmy wpatrywać się w mędrców. Oni tak bardzo pragnęli spotkać Jezusa, że podporządkowali temu całe swoje życie. Nie lękali się wyruszyć w długą i niebezpieczną podróż, która miała zaowocować spotkaniem z Jezusem. Byli wielkimi poszuki­waczami Boga. Czy my zgromadzeni w tej świątyni również czynimy to samo? ...
bp Tadeusz Bronakowski
Kochani, jesteśmy dzisiaj uczestnikami a może inaczej, współtwórcami wielkiej tradycji, która rozpoczyna się w naszym mieście Łomża. Jesteśmy twórcami Orszaku Trzech Króli. Dziękuję z całego serca wszystkim organizatorom i Parafii Bożego Ciała i Parafii Krzyża Świętego, ks prałatowi, ks kanonikowi, wszystkim braciom kapłanom, panom rektorom, Szkole Podstawowej nr 10 i wszystkim wam kochani, którzy przybyliście tutaj aby pokłonić się Panu Jezusowi. Droga do żłóbka nigdy nie była łatwa, a dzisiaj staje się coraz trudniejsza ale nie ulegliśmy żadnej pokusie po drodze i przybyliśmy tutaj by pokłonić się Nowonarodzonemu. Kochani, patrzę tutaj na was z góry i mówię z całą odpowiedzialnością, naprawdę kochani, nawet nie wiecie jak jesteście piękni, mówię to i do dzieci i do młodzieży i do starszych i do najstarszych. Nawet nie wiecie jak jesteście piękni kiedy jesteście blisko Jezusa Chrystusa, kiedy jesteście blisko Nowonarodzonego. Wam wszystkim tutaj zgromadzonym kochani, waszym rodzinom, środowiskom, które reprezentujecie, naszemu miastu i naszej ojczyźnie niech błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże kochani, do zobaczenia za rok i wierzę że będzie nas jeszcze więcej.
bp Tadeusz Bronakowski
.Copyright © 2009-2019 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA p.w. BOŻEGO CIAŁA W ŁOMŻY