KONSEKRACJA KOŚCIOŁA

18 września 2008r. o godzinie 18.00 ks. bp Stanisław Stefanek ordynariusz łomżyński wspólnie z ks. bp Tadeuszem Bronakowskim i ks. bp Tadeuszem Zawistowskim dokonał konsekracji kościoła p.w. Bożego Ciała w Łomży. Na tę uroczystość przybyli kapłani, przedstawiciele władz miasta Łomży oraz zaproszeni goście.

konsekracja 2008-09-18 Konsekracja kościoła - uroczyste poświęcenie nowo powstałej świątyni dokonane przez biskupa.

konsekracja 2008-09-18 Procesja z plebanii do kościoła. Procesję kończą biskupi.

konsekracja 2008-09-18 Procesja przeszła przez kościół do ołtarza głównego.

konsekracja 2008-09-18 Biskupi podchodzą do ołtarza.

konsekracja 2008-09-18 Wszyscy przyklękają.

konsekracja 2008-09-18 ks. oficjał sądu biskupiego Ludwik Brzostowski,
ks prof. historii Jemielity Witold - kanonik,
księża kapucyni,
kanclerz kurii,
wicekanclerz,
wicerektor.

konsekracja 2008-09-18 Księża biskupi zajmują miejsca przewodniczenia.

konsekracja 2008-09-18 Księża biskupi zajęli miejsca przewodniczenia,
rozpoczyna się powitanie.

konsekracja 2008-09-18 Parafianie witają biskupów.

konsekracja 2008-09-18 c.d.

konsekracja 2008-09-18 c.d.

konsekracja 2008-09-18 Ks. Ferdynand Gryszko proboszcz parafii wita ks. biskupów, gości, władze państwowe, wojewódzkie i miasta.

konsekracja 2008-09-18 Proboszcz parafii przedstawia sprawozdanie oraz skrócony rys historyczny budowy kościoła.

konsekracja 2008-09-18 Ks. biskup odmawia modlitwę przed poświęceniem ścian wewnętrznych kościoła.

konsekracja 2008-09-18 Poświęcenie ścian wewnętrznych kościoła i przedmiotów, które tam są takich jak obrazy, figury.

konsekracja 2008-09-18 c.d.

konsekracja 2008-09-18 Poświęcenie ołtarza Miłosierdzia Bożego w lewej nawie.

konsekracja 2008-09-18 Ks bp. święci ołtarz główny.

konsekracja 2008-09-18 Liturgia słowa.

konsekracja 2008-09-18 Ks bp. głosi słowo boże.

konsekracja 2008-09-18 c.d.

konsekracja 2008-09-18 Relikwia św. Stanisława Kostki.
18 września 2008r. o godz. 9.00 ks bp. Tadeusz Bronakowski przyniósł w uroczystej procesji z plebanii do kościoła relikwie św. Stanisława Kostki. Następnie została odprawiona msza święta z odpustem i 24 godz. nabożeństwo. Tego samego dnia o godz. 18.00 miała miejsce konsekracja kościoła.

konsekracja 2008-09-18 Ks. kanclerz prałat Tadeusz Śliwowski czyta dekret wydany przez ks. biskupa ordynariusza Stanisława Stefanka mówiący o uroczystości konsekracji kościoła. Napisany on jest w trzech egzemplarzach. Dokument ten podpisywali ks. biskupi, księża, prezydent i przedstawiciele władz Łomży, przedstawiciele parafii, kierownik budowy.

konsekracja 2008-09-18 Kanclerz ks. Tadeusz Śliwowski przygotowuje dokumenty o konsekracji do podpisu.

konsekracja 2008-09-18 Pierwszy podpisuje dokumenty ks. bp ordynariusz
w trzech egzemplarzach:
- do kurii,
- do parafii,
- do wmurowania
w ołtarz wraz z relikwiami św. Sebastiana.

konsekracja 2008-09-18 Księża biskupi podpisują dokument konsekracji kościoła. Od lewej:
ks. bp ordynariusz Stanisław Stefanek,
ks. bp Tadeusz Zawistowski,
ks. bp Tadeusz Bronakowski.

konsekracja 2008-09-18 Od lewej:
ks. bp. Tadeusz Bronakowski,
ks. Ludwik Brzostowski oficjał sądu biskupiego,
ks. Ferdynand Gryszko proboszcz parafii Bożego   Ciała w Łomży,
ks. Tadeusz Śliwowski kanclerz kurii.

konsekracja 2008-09-18 od lewej:
prezydent Łomży Jerzy Brzeziński,
przewodniczący rady miasta Wiesław Grzymała.

konsekracja 2008-09-18 150

konsekracja 2008-09-18 152

konsekracja 2008-09-18 Ks. kanclerz bierze jeden egzemplarz z trzech podpisanych, wkłada relikwie św. Sebastiana i umieszcza w rurce.

konsekracja 2008-09-18 Umieszczenie dekretu o konsekracji kościoła w ołtarzu, później zostanie on zamurowany.

konsekracja 2008-09-18 Przygotowanie do namaszczenia ołtarza.

konsekracja 2008-09-18 Przygotowanie oleju świętego do namaszczenia ołtarza.

konsekracja 2008-09-18 ks. bp. Stanisław Stefanek rozlewa olej święty w kilku miejscach na ołtarzu.

konsekracja 2008-09-18 c.d.

konsekracja 2008-09-18 Ks. bp. Stanisław Stefanek rozprowadza olej święty po całości blatu ołtarza.

konsekracja 2008-09-18 Na czterech ścianach kościoła zawieszone są „zacheuszki” - pięknie rzeźbione krzyżyki wykonane w mahoniowym drewnie symbolizujące czterech ewangelistów, a nad nimi świece, również nazywane zacheuszkami (czasami zawiesza się 12 zacheuszek, które symbolizują 12-tu apostołów).

konsekracja 2008-09-18 Nazwa pochodzi od celnika Zacheusza, który przyjął Jezusa Chrystusa w swoim domu. Zacheusz był celnikiem a zawód ten był w pogardzie u ówczesnych Żydów. Ponieważ Zacheusz był małego wzrostu, wdrapał się na drzewo,  by móc spojrzeć na Jezusa.  Ten dostrzegł go  i powiedział aby zszedł z drzewa,  ponieważ tego wieczora będzie spożywał wieczerzę w jego domu.
Bóg wszedł do zwykłego domu,  przez co ten stał się  „domem bożym”. Podobnie zwykła budowla staje się Domem Bożym, czyli świątynią z chwilą jej konsekracji przez biskupa. Ceremonia ta od­by­wa się w nowo wzniesionej świątyni,  tam gdzie umiejscowione są zacheuszki.

konsekracja 2008-09-18 Ksiądz biskup namaszcza olejem świętym krzyżyki (zacheuszki). W ten sposób namaszczone zostają cztery ściany kościoła.

konsekracja 2008-09-18 Ks. biskup odmawia modlitwę.

konsekracja 2008-09-18 Ks. biskup zasypuje kadzidło.

konsekracja 2008-09-18 Okadzenie ołtarza i kościoła. Kadzidło się pali a unoszący się dym idzie wprost do nieba, do Pana Boga jako uwielbienie i wyobrażenie naszej modlitwy.

konsekracja 2008-09-18 Okadzane są również boczne ołtarze, tutaj ołtarz Chrystusa Króla, gdzie zawieszona jest relikwia św. Stanisława Kostki, „zacheuszka” i namaszczony krzyżyk.

konsekracja 2008-09-18 Przygotowywanie ołtarza do eucharystii. Księża i ministranci kładą na ołtarz białą folię.

konsekracja 2008-09-18 Następnie kładziony jest biały obrus ołtarzowy.

konsekracja 2008-09-18 Diakon Paweł ustawia i zapala świece na ołtarzu.

konsekracja 2008-09-18 Pieśń na ofiarowanie.

konsekracja 2008-09-18 Diakon zapala „zacheuszki”.

konsekracja 2008-09-18 Procesja z darami.

konsekracja 2008-09-18 c.d.

konsekracja 2008-09-18 Widok wnętrza kościoła od strony chóru.

konsekracja 2008-09-18 Orkiestra dęta z Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących w Łomży.

konsekracja 2008-09-18 Msza święta.

konsekracja 2008-09-18 Widok z loży, po lewej stronie kościoła. Po komunii świętej diakon chowa Najświętszy Sakrament do tabernakulum, następnie będzie modlitwa i podziękowania.

konsekracja 2008-09-18 Ksiądz proboszcz Ferdynand Gryszko dziękuje księżom biskupom, zaproszonym gościom za przybycie i wspólną modlitwę oraz zaprasza na uroczystą kolację.


Copyright © 2009-2019 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA p.w. BOŻEGO CIAŁA W ŁOMŻY