Historia parafii p.w. Bożego Ciała w Łomży od roku 1989
do konsekracji kościoła 18 września 2008 roku
„Kościół to nie tylko dom z kamieni i złota.
Kościół żywy i prawdziwy to jest serc wspólnota.” (z piosenki)
Podwaliny pod Dom Boży p.w. Bożego Ciała zostały położone. Rozpoczęła się trudna praca, by w tym miejscu powstawała także wspólnota ducha. Ksiądz Ferdynand Gryszko oraz księża wikariusze dokładali wszelkich starań, by ta nowa wspólnota wzrastała w miłości do Boga i ludzi. Bardzo ważny w historii parafii był rok 1989.
Tak wspomina niektóre wydarzenia Ksiądz Ferdynand: „25 czerwca 1989 roku Urząd Miejski w Łomży udzielił zgody na pierwszą procesję Bożego Ciała. Było to bardzo ważne wydarzenie, zważywszy na to, że jest to święto parafialne. Dzieci pier­wszo­komunijne były ubrane w białe habity, które uszyła jedna z parafianek (p. M. Mieczkowska) z materiału zakupionego przez ks. Ferdynanda Gryszkę w białostockich Fastach. We wrześniu swoją posługę kapłańską rozpoczął w naszej parafii ksiądz Andrzej Godlewski, który aktywnie włączył się w różne inicjatywy na terenie parafii. Odpust św. Stanisława Kostki, który po Matce Bożej Królowej Polski (3 maja) jest drugorzędnym patronem naszej parafii, zgromadził dzieci i młodzież, rozpoczynającą nowy rok szkolny i katechetyczny.”
22 listopada Jego Ekscelencja ks. biskup dr Juliusz Paetz wydał Dekret Erekcyjny Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Bożego Ciała w Łomży, w którym czytamy: „Aktualnie, gdy prace przygotowawcze do rozpoczęcia budowy kościoła są już daleko posunięte, a Ośrodek Duszpasterski utworzony przed ponad rokiem, wykazuje cechy stabilności, na większą chwałę Boga Wszechmogącego, na pożytek Kościoła Świętego i dla większego dobra wiernych, na podstawie kanonu 515&2 Kodeksu Prawa Kanonicznego /w łączności z kanonem 127&1/, po wysłuchaniu Rady Kapłańskiej ERYGUJEMY z dniem 3 grudnia 1989 r. t.j. od I Niedzieli Adwentu – PARAFIĘ pod wezwaniem BOŻEGO CIAŁA w Łomży. Nowa parafia powstaje w całości z terytorium parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Łomży poprzez jej podział i obejmuje terytorium dotychczasowego samodzielnego Ośrodka Duszpasterskiego.”
3 grudnia 1989r. ks. kanonik dr Henryk Gołaszewski, Dziekan Dekanatu Katedralnego p.w. Michała Archanioła w Łomży wprowadził w kanoniczne posiadanie tej parafii nowego proboszcza Ferdynanda Gryszkę, a ten złożył wyznanie wiary i przy­się­gę proboszczowską.
Życie w parafii płynie zgodnie z porządkiem liturgicznym. Rekolekcje adwentowe, Roraty, Boże Narodzenie, Rekolekcje Wielkopostne, Triduum Paschalne, Wielkanoc, Zesłanie Ducha Świętego, święta Maryjne, I Komunia Święta, bierzmowanie, odpusty parafialne gromadzą w świątyni lud Boży.
Przez prawie 20 lat wielu kapłanów służyło swoją pracą parafianom Bożego Ciała. Warto przytoczyć ich nazwiska:
 • ks. proboszcz Ferdynand Gryszko /od 13 XI 1992 – prałat/
 • ks. Józef Kulesza
 • ks. Andrzej Godlewski
 • ks. Zygmunt Laskowski /ś.p./
 • ks. dr Andrzej Ostaszewski,
 • ks. Andrzej Żdanuk,
 • ks. Karol Żochowski,
 • ks. Waldemar Grzeszczuk,
 • ks. Waldemar Choiński,
 • ks. Krzysztof Wierzchowski,
 • ks. Dariusz Zakrzewski,
 • ks. dr Jerzy Kruszewski,
 • ks. Jarosław Traczyk, /zastępstwo w czasie wakacji/
 • ks. Kazimierz Wądołowski
 • ks. Dariusz Łapiński
 • ks. Dariusz Orpik
 • ks. Szymon Klimaszewski
 • ks. Piotr Kapelański
 • ks. Tadeusz Masłowski
 • ks. Stanisław Ołów
 • ks. Wiesław Maciuszko
 • ks. Wiesław Pac
 • ks. Robert Bączek
 • ks. Sławomir Zieliński
 • ks. Krzysztof Górski
 • ks. Waldemar Świątkowski
 • ks. Andrzej Godlewski /junior/
 • ks. Dariusz Krajewski
 • ks. dr Wojciech Nowacki /proboszcz od 2012 roku/
 • ks. Tomasz Myśliwy
 • ks. Paweł Michałczak
 • ks. Maciej Przygoda
Praktyki duszpasterskie odbyli:
 • dk. Tadeusz Golon,
 • dk. Krzysztof Karwowski,
 • dk. Wojciech Turowski,
 • dk. Marek Średnicki,
 • dk. Krzysztof Krajewski,
 • dk. Krzysztof Szakiel,
 • dk. Artur Akimowicz,
 • dk. Krzysztof Chodkowski,
 • dk. Jarosław Świderek,
 • dk. Marek Gregorczyk,
 • dk. Jarosław Truszkowski,
 • dk. Gienadij Bliźniuk z Białorusi,
 • Oleg Kowynow z Ukrainy,
 • dk. Sławomir Brutkowski,
 • dk. Robert Zabielski
W tej świątyni odprawione zostały Msze Święte prymicyjne przez księży, którzy pochodzą z naszej parafii lub odbywali tu praktyki duszpasterskie.
 • ks. Grzegorz Śniadoch – Msza Święta w rycie rzymskim
 • ks. Adam Ulatowski
 • ks. Krzysztof Karwowski
 • ks. Wojciech Turowski
 • ks. Marek Średnicki
 • ks. Krzysztof Krajewski
 • ks. Artur Akimowicz
 • ks. Krzysztof Chodkowski
 • ks. Jarosław Świderek
 • ks. Jarosław Truszkowski
 • ks. Sławomir Brutkowski
 • ks. Gienadij Bliźniak z Białorusi
 • ks. Oleg Kowynow z Ukrainy
Posługę organistowską pełnił:
 • pan Józef Pupek
 • pan Stanisław Kucharczyk
Od początku istnienia parafii jako kościelny posługiwał:
 • pan Tadeusz Nowacki
 • pan Stefan Chludziński
 • pan Józef Grzybowski
 • pan Paweł Doboszewski
Etapy budowy Kościoła i domu parafialnego
1989 -  konkurs na projekt kościoła
pozyskanie drewna do budowy kościoła – 120 sosen z parafii w Chlebiotkach
budowa tymczasowej plebanii
gromadzenie materiałów do budowy świątyni
1990 -  praca przy fundamentach kościoła
zalanie ław i stóp pod filary
zakup cegły zwykłej i klinkierowej
wykonanie słupów konstrukcyjnych
1991 -  zakup kolejnej transzy cegły klinkierowej
kupno stali kształtowej na więźbę dachową
zakup cegły szczelinowej ceramicznej na wewnętrzne ściany kościoła
wykopy pod nowy dom parafialny
zakup 400 sztuk stempli
1992 -  zlecenie łomżyńskiemu POM-owi wykonania stalowej konstrukcji dachu kościoła
zakup w Śniadowie pustaków na dom parafialny
kupno materiałów budowlanych
budynek parafialny w surowym stanie
1993 -  założenie linii elektrycznej i telefonicznej w domu parafialnym
zakup płytek na posadzkę do nowego kościoła
przykrycie domu parafialnego
1994 -  wpisanie ziemi pod kościół p.w. Bożego Ciała do ksiąg wieczystych
zabetonowanie stropu prawej nawy bocznej kościoła
zalanie lewej nawy bocznej kościoła
1995 -  3 VI wmurowanie przez ks. biskupa Juliusza Paetza kamienia węgielnego
poświęconego przez papieża Jana Pawła II pod budujący się kościół, 25 rocznica
święceń kapłańskich księdza Ferdynanda Gryszki
1995 -  zbiórka na budowę kościoła p.w. Bożego Ciała na terenie całej diecezji łomżyńskiej
zakup kolejnej transzy cegły na licówkę kościoła
mury rosną
1996 -  montaż głównych dźwigarów nośnych dachu kościoła
1997 -  rozebranie starej plebanii przez parafian z Szepietowa, którzy przekażą materiał
budowlany do wsi Janówka na dom modlitwy
zmontowanie stalowej konstrukcji dachu
poświęcenie kaplicy p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Giełczynie
/ budynek po byłym sklepie GS SCH/
1997 -  22 VI  erygowanie parafii p.w. Krzyża Świętego, która powstała z części naszej parafii
i parafii p.w. Miłosierdzia Bożego
1998 -  dalsze prace na wysokościach, krycie dachu blachą miedzianą, montaż rynien
1999 -  prace tynkarskie i blacharskie
nagłośnienie i elektryczność
wylewka chóru
wstawienie części okien
2000 -  wstawianie pozostałych okien
montaż ogrzewania
zakończenie tynkowania kościoła
2001 -  zakup materiałów budowlanych /folia izolacyjna, styropian, stal, beton/
przygotowanie podłoża pod posadzkę
zamówienie drzwi do kościoła, żyrandoli i kinkietów
malowanie kościoła
układanie posadzki
2002 -  prace wykończeniowe przy kościele
budowa schodów do kościoła przez miasto Łomża
2002 -  3 III godz. 8.30  ostatnia Msza Święta w starej kaplicy
2002 -  3 III godz. 12.00  poświęcenie nowego kościoła parafialnego p.w. Bożego Ciała przez Jego Ekscelencję ks. biskupa Stanisława Stefanka
2002 -  zakup nowych ławek do kościoła
założenie alarmu
ufundowanie drewnianej figury Pana Jezusa, krzyża i tabernakulum
odnowienie elewacji plebanii
montaż ozdobnych włazów na poddasze kościoła
2003 -  wyposażanie kościoła
wykonanie pasu procesyjnego oraz dziedzińca i drogi dojazdowej do plebanii
2004 wykonanie ołtarza do kaplicy Matki Bożej Królowej Polski
poświęcenie kaplicy Matki Bożej Królowej Polski przez ks. biskupa Stanisława
Stefanka
2005 -  wykonanie stalli w prezbiterium
2006 -  zbiórka pieniędzy i zakup chrzcielnicy i tronu dla celebransa
prace przy osuszaniu fundamentów kościoła
wykonanie nastawy ołtarzowej
2007 -  zakup nowych organów elektronowych firmy Kontent Organs
2007 -  3 V  poświęcenie nowego ołtarza soborowego i nowych organów przez
ks. biskupów
2008 -  zakup nowego rzutnika cyfrowego
wyposażanie kościoła
2008 -  18 IX godz. 18.00  konsekracja kościoła p.w. Bożego Ciała w Łomży przez Jego Ekscelencję ks. biskupa Stanisława Stefanka ordynariusza łomżyńskiego i biskupów pomocniczych ks. bpa Tadeusza Bronakowskiego i ks. bpa Tadeusza Zawistowskiego
Nie byłoby tej świątyni, gdyby nie wsparcie duchowe i materialne wielu osób, naszych parafian, ale także ludzi zaprzyjaźnionych z ks. Ferdynandem Gryszką i innych ludzi dobrej woli, którzy mieli nie tylko wiarę w ukończenie dzieła, lecz także szeroki gest i dobre serce. Świątynia wciąż pięknieje. Była i jest miejscem kultu, wzrastania ku dobru i pięknu naszych parafian i tych, którzy goszczą w naszej parafii.
Szczególną uwagę w zapiskach kronikarskich ksiądz Ferdynand Gryszko poświęcił formacji duchowej parafian. Od początku istnienia parafii p.w. Bożego Ciała zapraszani byli do głoszenia Słowa Bożego w czasie rekolekcji wytrawni mówcy i rekolekcjoniści – ks. Jan Sołowianiuk, ks. Jan Okuła, oo. kapucyni – o. Tadeusz Trojanowski i o. Jerzy, ks. Stefan Ceberek, ks. Zbigniew Kopiczko, o. Franciszek Gołębiowski, ks. Paweł Bejger, ojcowie oblaci z Poznania, ks. Józef Łupiński, dr Frumencjusz Sadowski, oo. Dominikanie Marek Foryś i Reginald Wiśniewski, ks. Stanisław Tkacz z Dębowca, ks. Marian Filipkowski, ks. kanonik Zdzisław Grzegorczyk, ks. Jan Wnorowski z Hołynki na Białorusi, o. Jan Mikrut z Radia Maryja, ks. Wiesław Białczak, ks. dr Mieczysław Ozorowski, ks. Robert Zieliński, ks. Paweł z Białorusi z parafii Lyntupy, ks. dr Sławomir Śledziewski, ks dr Janusz Aptacy, ks. Radosław Kubeł, ks. Robert Bączek, ks. prof. Henryk Korża, ks. dr Mirosław Brzeziński.
W dniach 9 -16 kwietnia 2000 roku w parafii odbyły się misje parafialne prowadzone przez ośmioosobową grupę misyjną ze Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa z Ożarowa. Parafianie uczestniczyli w eucharystii, spotkaniach dla młodzieży, naukach dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Ksiądz Biskup udzielił w tych dniach sakramentu bierzmowania. Trwała adoracja Najświętszego Sakramentu. Dzień rekolekcji kończył Apel Jasnogórski. Ciekawą formą była godzina pytań. Wszyscy chętni mogli przystąpić do spowiedzi i przyjąć komunię świętą, a także wziąć udział w spotkaniu pod krzyżem misyjnym.
W parafii mają miejsce cykliczne spotkania i adoracje, np. adoracje Najświętszego Sakramentu w ramach II Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego /2-7 czerwca 1992r./, czuwanie Eucharystyczne przygotowujące nas do Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa /17-18 listopada 1998, 2.10.2001, 7.11.2002/, Apel Jasnogórski w łączności z pielgrzymami zdążającymi do Matki Bożej w Łomżyńskiej Pielgrzymce Pieszej w sierpniu każdego roku, podejmowanie dobrowolnej abstynencji w sierpniu, Droga Krzyżowa ulicami parafii, obchody Dni Papieskich i inne.
Jesteśmy wrażliwi na potrzeby naszych współbraci w wierze, toteż często gościliśmy w naszej parafii reprezentantów różnych zakonów, księży i siostry z zagranicy. Oto lista naszych gości:
 • siostry klawerianki z Podkowy Leśnej,
 • siostry klawerianki z Podkowy Leśnej,
 • siostry klaryski od Wieczystej Adoracji,
 • siostry benedyktynki z Wilna,
 • ojcowie kombanianie,
 • siostra Barbara Jankowska z Białorusi,
 • pan Mariusz Gołaszewski, autor książki o sanktuarium Matki Bożej
  w Hodyszewie,
 • pani Maria Dramińska, artystka z Olsztyna – misterium „Bóg i Ojczyzna”,
 • pallotyn ks. Janusz Gawrych z Sekretariatu Misyjnego w Ząbkach,
 • kapucyn ojciec Andrzej Perżyło z Afryki,
 • ksiądz kanonik Aleksander Czajkowski z Białorusi,
 • diakon Piotr Chojecki z Białorusi,
 • ksiądz Michał Latarenko z Białorusi,
 • misjonarz z Madagaskaru ojciec Wiesław Chojnowski pochodzący
  ze Szczepankowa,
 • siostra Faustyna z zakonu św. Katarzyny,
 • zespół Wołyńskie Słowiki,
 • Polacy z Wileńszczyzny,
 • salezjaninn Marek Kowalski i wolontariusze z Konga,
 • inni.
W parafii powstawały i wciąż powstają nowe grupy i stowarzyszenia:
 • Koło Stowarzyszenia Rodzin Katolickich /luty 1993//od 1993r./
 • Stowarzyszenie „Pokój i dobro”
 • Caritas (znicze, skarbonki adwentowe, wielkopostne, świece wigilijne, baranki wielkanocne, pocztówki świąteczne)
 • Parafialny Fundusz Pomocy Potrzebującym
 • Koło Akcji Katolickiej
 • Odnowa w Duchu Świętym /pierwsze spotkanie 20.09.2002r. ks. Wojciech Nowacki/
 • Ruch Światło – Życie
 • Domowy Kościół
 • Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
 • Wspólnota Rodzin Nazaretańskich
 • Wspólnota do Intronizacji Chrystusa Króla.
Peregrynacje
 • Obraz Matki Bożej Częstochowskiej
 • Figura Matki Bożej Fatimskiej /9-10 marca 1996r./
 • Różaniec święty
 • Obraz Chrystusa Króla,
 • Obraz Chrystusa Miłosiernego
Szczególnie aktywnie włączyliśmy się w uroczystości związane z przyjazdem papieża Jana Pawła II do Łomży. Wielu mężczyzn z naszej parafii podjęło służbę porządkową. Parafianie licznie uczestniczyli w spotkaniach z Ojcem Świętym podczas tej wizyty w dniach 4-5 czerwca 1991 roku. Uroczyście przywitaliśmy także nowego biskupa łomżyńskiego Stanisława Stefanka, ordynariusza naszej diecezji, którego ingres miał miejsce 28.10.1996r.
Patronem naszej parafii jest święty Stanisław Kostka, który wierzył, że „do wyższych rzeczy jest stworzony”. Bardzo ważny punkt w działalności Parafii Bożego Ciała stanowią wszelkie inicjatywy skierowane do dzieci i młodzieży. To dla nich były i są organizowane obozy w czasie wakacji, Jasełka, Dzień Wspólnoty Ministrantów, nagranie odcinka programu katolickiego „Ziarno” emitowanego przez TVP /10.10.1993r./ zespół teatralny BC-10 prowadzony przez ks. Andrzeja Godlewskiego, Noworoczna Oaza Ewangeliczna /1.01.1996r. prowadzący ks. Szymon Klimaszewski/, wyjazdy na spotkania z Ojcem świętym Janem Pawłem II, zimowiska, Turniej Świętego Jerzego dla ministrantów, oaza w Ptakach, wyjazd do Lednicy i inne wydarzenia.
W działaniach wychowawczych rodzice są wspierani przez kościół oraz szkołę. Bardzo dobrze te dwie instytucje współpracują ze sobą. Niektóre wspólne działania to rekolekcje wielkopostne w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II i Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 im Józefa Piłsudskiego w Łomży, występy chóru „Ad Libitum” chóru, który aktualnie istnieje, części artystyczne z okazji Dnia Niepodległości, a przede wszystkim Msze święte z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, Msze święte poświęcone papieżowi Janowi Pawłowi II.
Artystyczne przeżycia zapewniał parafianom Teatrzyk Żywego Słowa „Logos”, który organizował spotkania poetyckie poświęcone Janowi Pawłowi II, ks. Jerzemu Popiełuszce, Maryi Matce Bożej, poezji ks. Ferdynanda Gryszki.
Przez 25 lat od utworzenia parafii Bożego Ciała parafianie chętnie świadczyli różnorodną pomoc, w tym także pomoc materialną, min. dla poszkodowanych w wyniku pożaru, trzęsienia ziemi w Turcji, w Indiach, w Iranie, na Ukrainie, dla powodzian, dla rodaków z Białorusi i Litwy, zbiórka na Hospicjum św. Ducha w Łomży, zbiórka na pomnik-głaz ku czci Harcerek i Harcerzy Ziemi Łomżyńskiej, cegiełki dla ratowania Stoczni Gdańskiej, dla kościoła misyjnego, na przeszczep szpiku, operację ucha, na operację parafianki, na budowę Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, pomoc kościołowi katolickiemu na Wschodzie, dla dzieci w Biesłanie w Osetii Południowej, na Dzieło Nowego Tysiąclecia, kwesta Noworoczny Dar Serca, dla poszkodowanych w wyniku działań wojennych w Gruzji i w wielu innych sytuacjach. Świadczy to o naszych gorących sercach i o tym, że uczynki miłosierne co do ciała staramy się w miarę naszych możliwości spełniać.
Włączamy się także w różne inicjatywy chrześcijańskie, np. w I Marsz Życia 1996 z katedry do kościoła p.w. Miłosierdzia Bożego, Marsz dla Życia /2012 / z parafii Bożego Ciała do katedry, Akcję „Uratuj świętego” - podjęcie adopcji dziecka poczętego. To w naszej parafii Duszpasterstwo Rodzin i Domowy Kościół zainicjowały pierwszy w Łomży pogrzeb dzieci nienarodzonych.
Dokonania dzieci i młodzieży były rejestrowane na nośnikach elektronicznych. Można było je zakupić, a dochód z ich sprzedaży był przeznaczony na wypoczynek dzieci i młodzieży lub na pomoc ludziom chorującym na nowotwory. Rozprowadzane były takie nagrania:
 • „Na skrzydłach wiary” piosenki religijne BC-10 /grudzień 1996/
 • „Jest taki świat” piosenki religijne w wykonaniu scholi parafialnej /grudzień 1997/
 • „Pasja” Mela Gibsona – kaseta na zapisy
 • „Film z konsekracji kościoła p.w. Bożego Ciała w Łomży
 • Film z jasełkami „Boże Narodzenie na dworcu”, „Boże Narodzenie w centrum
  handlowym” przedstawienie w wykonaniu grupy BC SK
 • Film „Jezus zmartwychwstał. Czy Ty w to wierzysz?” „Jezus umarł
  i zmartwychwstał dla ciebie” - przedstawienie w wykonaniu grupy BC SK
 • Film „Życie św. Stanisława Kostki” – przedstawienie w wykonaniu grupy BC SK
Na podstawie Kroniki Parafialnej
Wiesława Domalewska

Copyright © 2009-2019 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA p.w. BOŻEGO CIAŁA W ŁOMŻY