kaplica od wschodu BUDOWA KAPLICY
Dnia 29-05-1987r. J. E. Ks. Bp Dr Juliusz Paetz ordynariusz Łomżyński podpisał dekret, w którym powierzył ks. Ferdynandowi Gryszko misję budowy nowego Kościoła p.w. Bożego Ciała w dzielnicy Łomża-Południe, oraz organi­zację samodzielnej placówki duszpasterskiej. Złożył też najlepsze życzenia i pasterskie błogosławieństwo wraz z modlitwą. Po prawie rocznych staraniach kupiono dwie działki 4400m2 i 8300m2 w sumie 1,27ha.

kaplica wnętrze Po nabyciu ziemi i otrzymaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji ks. Ferdynand Gryszko w połowie lipca 1988r. rozpoczął rozbiórkę drewnianej kaplicy w Łapach, w parafii p.w. Krzyża Świętego, gdzie nabożeństwa odprawiano już w dolnym kościele. Bardzo nam życzliwy proboszcz parafii p.w. Krzyża Świętego w Łapach ks. prałat mgr Józef Wyznar, po naradzie z parafianami i za ich zgodą, oddał nam tę drewnianą kaplicę, aby służyła tu wiernym na Bożą Chwałę.

Kaplicę w Łapach rozbieraliśmy bardzo ostrożnie, każda deska była potrzebna, ale i tak, mimo wszystko sporo materiału trzeba było dokupić. Składaniem kaplicy w Łomży kierował pan Tadeusz Nowacki, który mieszkał przy ul. Śniadeckiego 5, blisko budowy. Kaplicę montowano dość szybko. Główną trudnością było nie tylko zdobywanie pieniędzy, ale również materiałów, ponieważ był to okres kryzysu i braków rynkowych. Poświęcenia kaplicy dokonał dnia 24-09-1988r. J.E. ks. Bp Dr Juliusz Paetz i ustanowił Samodzielny Ośrodek Duszpasterski w Łomży p.w. Bożego Ciała, do którego włączono z parafii Miłosierdzia Bożego Osiedle Łomża -Południe III , IV a także wioski Giełczyn, Konarzyce, Zawady Przedmieście i Zawady Wieś. Razem około 6000 osób. Pierwszym Rektorem Ośrodka Duszpasterskiego p.w. Bożego ciała w Łomży od 24-09-1988 został ks. Ferdynand Gryszko, któremu przysługują przywileje i obowiązki proboszczowskie a jego współpracownikiem został ks. Józef Kulesza, który jest znany w diecezji z wielkiego umiłowania pracy z ministrantami. Od 24 września 1988r w Ośrodku są spełniane wszystkie parafialne czynności duszpasterskie, a więc: liturgiczne, sakramentalne, katechetyczne, obsługa chorych, śluby, pogrzeby oraz wszelkie rodzaje apostolstwa.


kaplica od wschodu BUDOWA PLEBANII
Rektor Ośrodka ks. Ferdynand Gryszko nadal mieszkał w plebanii przy parafii Miłosierdzia Bożego dojeżdżając do odległej o około półtora kilometra kaplicy p.w. Bożego Ciała na nabożeństwa, a ks. Józef Kulesza zamieszkał w swoim mieszkaniu przy ul. Konstytucji 3Maja 7/6 na terenie Ośrodka. Pierwszym organistą w ośrodku został pan Józef Pupek a kościelnym pan Tadeusz Nowacki, który też prowadził prace budowlane.
Jesienią 1988r. Ks. kanonik Józef Żyłowski proboszcz parafii w Szepietowie wraz z parafianami oddał nam i pomógł rozebrać drewniany budynek,który służył tam jako kaplica i mieszkanie ks. proboszcza. Budynek ten przewieziono do Łomży, złożono i na zimę przykryto nowym eternitem.
Staraliśmy się wyszykować go wewnątrz, aby przy kaplicy mogli zamieszkać księża. Było to konieczne, ponieważ dojeżdżanie było kłopotliwe a ponadto trzeba było być na miejscu w kancelarii i trzeba pilnować kupionych materiałów budowlanych. Ten dom był skromny, ale księża zamieszkali razem, co ułatwiło duszpasterstwo.

budowa kościoła BUDOWA KOŚCIOŁA
J. E. Ks. Bp Dr Juliusz Paetz poświęcając kaplicę poświęcił również plac pod budowę nowego kościoła a w homilii zachęcał wiernych do modlitwy i czynnego udziału w tworzeniu nowego dzieła Bożego mówiąc, że bardzo mile wspomina swoje zaangażowanie fizyczne w młodości podczas budowy nowego kościoła w Poznaniu. Ks. Bp ofiarował do kaplicy obraz M.B. Częstochowskiej rzeźbiony w drewnie.

W styczniu 1989r. odbył się konkurs na projekt kościoła p.w. Bożego Ciała w Łomży.
Brały w nim udział dwa zespoły:

Natomiast komisję ze strony Kościoła tworzyli: Konkurs wygrał projekt pana Kuryłowicza z Warszawy. Zalecono mu jednak dokonanie pewnych zmian w proponowanym projekcie kościoła. Dotyczyły one dachu naw bocznych, ponieważ zaproponowane rozwiązanie stwarzało możliwość zacieków. Ks. Ferdynand Gryszko nie był na sali podczas prezentowania projektów, dyskusji nad nimi i głosowania. Jego zadaniem było przygotowanie kolacji uczestnikom tego spotkania.

W lutym 1989r. ks. Ferdynand Gryszko jeździł do Chlebiotek w sprawie drewna. Bardzo życzliwy proboszcz tej parafii ks. kanonik Józef Drożba zwrócił się z prośbą do swoich parafian, aby ofiarowali drewno na nasz kościół. Parafianie z Chlebiotek są znani z tego, że dawali już drewno na budowę innych kościołów. Nam do Łomży dali 120 pięknych sosen. Modlimy się za tych i innych naszych dobroczyńców, a potrzeba nam ich wielu.
Etapy budowy Kościoła i domu parafialnego
1989 -  konkurs na projekt kościoła
pozyskanie drewna do budowy kościoła – 120 sosen z parafii w Chlebiotkach
budowa tymczasowej plebanii
gromadzenie materiałów do budowy świątyni
1990 -  praca przy fundamentach kościoła
zalanie ław i stóp pod filary
zakup cegły zwykłej i klinkierowej
wykonanie słupów konstrukcyjnych
1991 -  zakup kolejnej transzy cegły klinkierowej
kupno stali kształtowej na więźbę dachową
zakup cegły szczelinowej ceramicznej na wewnętrzne ściany kościoła
wykopy pod nowy dom parafialny
zakup 400 sztuk stempli
1992 -  zlecenie łomżyńskiemu POM-owi wykonania stalowej konstrukcji dachu kościoła
zakup w Śniadowie pustaków na dom parafialny
kupno materiałów budowlanych
budynek parafialny w surowym stanie
1993 -  założenie linii elektrycznej i telefonicznej w domu parafialnym
zakup płytek na posadzkę do nowego kościoła
przykrycie domu parafialnego
1994 -  wpisanie ziemi pod kościół p.w. Bożego Ciała do ksiąg wieczystych
zabetonowanie stropu prawej nawy bocznej kościoła
zalanie lewej nawy bocznej kościoła
1995 -  3 VI wmurowanie przez ks. biskupa Juliusza Paetza kamienia węgielnego
poświęconego przez papieża Jana Pawła II pod budujący się kościół, 25 rocznica
święceń kapłańskich księdza Ferdynanda Gryszki
1995 -  zbiórka na budowę kościoła p.w. Bożego Ciała na terenie całej diecezji łomżyńskiej
zakup kolejnej transzy cegły na licówkę kościoła
mury rosną
1996 -  montaż głównych dźwigarów nośnych dachu kościoła
1997 -  rozebranie starej plebanii przez parafian z Szepietowa, którzy przekażą materiał
budowlany do wsi Janówka na dom modlitwy
zmontowanie stalowej konstrukcji dachu
poświęcenie kaplicy p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Giełczynie
/ budynek po byłym sklepie GS SCH/
1997 -  22 VI  erygowanie parafii p.w. Krzyża Świętego, która powstała z części naszej parafii
i parafii p.w. Miłosierdzia Bożego
1998 -  dalsze prace na wysokościach, krycie dachu blachą miedzianą, montaż rynien
1999 -  prace tynkarskie i blacharskie
nagłośnienie i elektryczność
wylewka chóru
wstawienie części okien
2000 -  wstawianie pozostałych okien
montaż ogrzewania
zakończenie tynkowania kościoła
2001 -  zakup materiałów budowlanych /folia izolacyjna, styropian, stal, beton/
przygotowanie podłoża pod posadzkę
zamówienie drzwi do kościoła, żyrandoli i kinkietów
malowanie kościoła
układanie posadzki
2002 -  prace wykończeniowe przy kościele
budowa schodów do kościoła przez miasto Łomża
2002 -  3 III godz. 8.30  ostatnia Msza Święta w starej kaplicy
2002 -  3 III godz. 12.00  poświęcenie nowego kościoła parafialnego p.w. Bożego Ciała przez Jego Ekscelencję ks. biskupa Stanisława Stefanka
2002 -  zakup nowych ławek do kościoła
założenie alarmu
ufundowanie drewnianej figury Pana Jezusa, krzyża i tabernakulum
odnowienie elewacji plebanii
montaż ozdobnych włazów na poddasze kościoła
2003 -  wyposażanie kościoła
wykonanie pasu procesyjnego oraz dziedzińca i drogi dojazdowej do plebanii
2004 wykonanie ołtarza do kaplicy Matki Bożej Królowej Polski
poświęcenie kaplicy Matki Bożej Królowej Polski przez ks. biskupa Stanisława
Stefanka
2005 -  wykonanie stalli w prezbiterium
2006 -  zbiórka pieniędzy i zakup chrzcielnicy i tronu dla celebransa
prace przy osuszaniu fundamentów kościoła
wykonanie nastawy ołtarzowej
2007 -  zakup nowych organów elektronowych firmy Kontent Organs
2007 -  3 V  poświęcenie nowego ołtarza soborowego i nowych organów przez
ks. biskupów
2008 -  zakup nowego rzutnika cyfrowego
wyposażanie kościoła
2008 -  18 IX godz. 18.00  konsekracja kościoła p.w. Bożego Ciała w Łomży przez Jego Ekscelencję ks. biskupa Stanisława Stefanka ordynariusza łomżyńskiego i biskupów pomocniczych ks. bpa Tadeusza Bronakowskiego i ks. bpa Tadeusza Zawistowskiego
Etapy budowy Kościoła i domu parafialnego
Na podstawie Kroniki Parafialnej
Wiesława Domalewska

Copyright © 2009-2019 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA p.w. BOŻEGO CIAŁA W ŁOMŻY