PEREGRYNACJA OBRAZU „JEZU UFAM TOBIE”

Słowa Ojca Świętego Jana Pawła II w czasie konsekracji Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach: „Czynię to z gorącym pragnieniem, aby orędzie o miłosiernej miłości Boga, które tutaj zostało ogłoszone za pośrednictwem siostry Faustyny dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi i napełniło ich serca nadzieją. Niech to przesłanie rozchodzi się z tego miejsca na całą naszą umiłowaną Ojczyznę i na cały świat. Niech się spełnia zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, że stąd ma wyjść iskra, która przygotuje świat na ostateczne Jego przyjście”.
2008 rok został ogłoszony przez Ojca Świętego Benedykta XVI rokiem Miłosierdzia Bożego. W związku z tym Biskup Łomżyński Stanisław Stefanek zarządził dekretem dnia 23 stycznia 2008r. we wszystkich parafiach Diecezji Łomżyńskiej peregrynację obrazu Jezusa Miłosiernego.
Peregrynacja to wędrówka lub pielgrzymka. Obraz przebywa przez dobę w każdej parafii i wędruje do następnej. Do nas przyjechał z parafii Puchały.


Łagiewniki 2009-04-18 Czekamy przed kościołem  na przybycie obrazu. 21 września 2008r. o godzinie 17.00 powitaliśmy obraz i rozpoczęły się modlitwy w świątyni.
na zdjęciu od lewej:
Ks. bp. Tadeusz Bronakowski.
Ks. Jerzy Abramowicz wicedziekan, proboszcz parafii Bożego Miłosierdzia w Łomży.
Ks. dr Antoni Ołów teolog - biblista, wykładowca.
Ks. Ferdynand Gryszko proboszcz parafii Bożego Ciała w Łomży.

Łagiewniki 2009-04-18 Samochód przewożący obraz Jezusa Miłosiernego, który został do tego celu specjalnie przygotowany.

Łagiewniki 2009-04-18 Obraz wędruje do kościoła p.w. Bożego Miłosierdzia w Łomży.

Łagiewniki 2009-04-18 Ks. Marian Mieczkowski dekanat katedralny.

Łagiewniki 2009-04-18 Wierni witają obraz Miłosierdzia Bożego, który przybył do naszej parafii.

Łagiewniki 2009-04-18 Obraz Miłosierdzia Bożego z napisem JEZU UFAM TOBIE.

Łagiewniki 2009-04-18 Parafianie witają obraz Miłosierdzia Bożego.

Łagiewniki 2009-04-18 Relikwie i obraz św. Stanisława Kostki.

Łagiewniki 2009-04-18 Relikwie św. Stanisława Kostki.

Łagiewniki 2009-04-18 Następnego dnia 22 września 2008r. godz. 15.00 po zakończonych uroczystościach nawiedzenia wyprowadzamy obraz Miłosierdzia Bożego do parafii św. Krzyża w Łomży. Proboszcz żegna Jezusa, który przychodzi w znaku św. obrazu Miłosierdzia Bożego.

Łagiewniki 2009-04-18 Obraz jest bardzo ciężki, niesie go czterech mężczyzn.

Łagiewniki 2009-04-18 Obraz zostaje odprowadzony w procesji do Parafii p.w. Św. Krzyża w Łomży.


Copyright © 2009-2019 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA p.w. BOŻEGO CIAŁA W ŁOMŻY