NASZA PIELGRZYMKA DO ŁAGIEWNIK


Łagiewniki 2009-04-18 Chwila odpoczynku po przyjeździe do Łagiewnik.

Łagiewniki 2009-04-18 Droga do sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

Łagiewniki 2009-04-18 Fragment świątyni Miłosierdzia Bożego.

Łagiewniki 2009-04-18 Przypadkowo spotkana siostra wiedziała o naszym przyjeździe do Łagiewnik i zaprowadziła nas do siostry przełożonej.

Łagiewniki 2009-04-18 Ks. proboszcz Ferdynand Gryszko od lewej z księdzem Krzysztofem Górskim stoją przed wejściem do klasztoru.

Łagiewniki 2009-04-18 Klasztor z zawieszonym obrazem św. siostry Faustyny Kowalskiej.

Łagiewniki 2009-04-18 Ogród.

Łagiewniki 2009-04-18 Siostra przekazuje relikwię św. siostry Faustyny Kowalskiej. Relikwiarz osłonięty jest woreczkiem.

Łagiewniki 2009-04-18 Moment przekazania relikwii.

Łagiewniki 2009-04-18 Ks. proboszcz wpisem do księgi potwierdza otrzymanie relikwii od sióstr Miłosierdzia Bożego. W ten sposób relikwie zostają przekazane parafii Bożego Ciała w Łomży.

Łagiewniki 2009-04-18 Ks. Krzysztof podpisuje ten sam dokument.

Łagiewniki 2009-04-18 Rozmowa przy herbacie.

Łagiewniki 2009-04-18 Pismo stwierdzające autentyczność relikwii św. siostry Faustyny Kowalskiej pisane po łacinie.

Łagiewniki 2009-04-18 Obraz św. siostry Faustyny Kowalskiej w krużganku.

Łagiewniki 2009-04-18 Następny obraz św. siostry Faustyny Kowalskiej.

Łagiewniki 2009-04-18 W tym miejscu zmarła S. Faustyna Kowalska 5 października 1938r. o godz. 22.45 Świadkiem śmierci była S. Eufemia Traczyńska.

Łagiewniki 2009-04-18 Po modlitwie - w kaplicy św. siostry Faustyny Kowalskiej, wyszliśmy na zewnątrz. Było to pożegnanie na chwilę przed odjazdem. Ksiądz proboszcz trzyma relikwiarz z relikwiami św. siostry Faustyny Kowalskiej.

Łagiewniki 2009-04-18 Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

Łagiewniki 2009-04-18 Sanktuarium Bożego Miłosierdzia z innej strony.

Łagiewniki 2009-04-18 Stary Klasztor.

Łagiewniki 2009-04-18 Droga krzyżowa.

Łagiewniki 2009-04-18 c.d.

Łagiewniki 2009-04-18 c.d.


Copyright © 2009-2019 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA p.w. BOŻEGO CIAŁA W ŁOMŻY