WYPOMINKI
WYPOMINKI
2017 - 2018
Godz. 8.00
Módlmy się za zmarłych papieży, biskupów i kapłanów, zakonników i siostry zakonne, kleryków, ofiarodawców i dobrodziejów naszego kościoła; za poległych w obronie naszej Ojczyzny, za pomordowanych podczas wojny w lesie giełczyńskim i innych miejscach kaźni; za ś.p. Zofię, Higina i Kazimierza Nowackich i zm. z rodz. Nowackich i Podbielskich; Teresę Vogelgesang; Stefana - Mieczysława, Zofię i Stanisława Chojnowskich, Zofię i Wincentego Sobotów; Krystynę i Tadeusza Turowskich, Renatę Oleksy; Ks. Tadeusza Sutkowskiego; Ks. Zygmunta Laskowskiego, Henryka Wróblewskiego, zm. z rodz. Wróblewskich, Saniewskich, Zarembów, Maj, Janusza Bielickiego; Władysławę, Bronisława, Stanisława, Miazga, Romualda Wierzbickiego; Barbarę Wojewoda; Wandę Gołaszewską i Stanisława Łuniewskiego, Wandę i Wacława Tymińskich;
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p.; Czesława Murawskiego, zm. z rodz. Murawskich i Śmiarowskich, Mariannę i Jana Makowskich, zm. z rodz. Makowskich i Białobrzewskich; Natalię, Jerzego, Leokadię, Franciszka, Karolinę i Jana Kozłowskich, Feliksę, Władysława i Ryszarda Borawskich, Lucynę i Jana Zysk, Ks. Biskupa Mikołaja Sasinowskiego, O. Jana Salwowskiego; Aleksandrę i Władysława Cwalina, Zdzisława i Jana Łuba; Stanisławę, Tadeusza, Helenę i Eugeniusza i zm. z rodz. Gruszfeld i Kaszuba; Jadwigę i Stanisława Tryskuć; Jana, Czesławę i Henryka Pezowicz; Michała i Marka Węgrowskich, Mieczysława Choińskiego, Zofię Supińską; Wandę i Ludwika Mazewskich, Zofię i Kazimierza Fogtman; Reginę i Kazimierza Chajęckich;
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p. Jana i Stefanię Cwalina, Jana i Stefanię Bobowskich; Alinę, Henryka Stpiczyńskich, zm. z rodz. Cieślewskich i Tyszkiewiczów; zm. z rodz. Wierzbowskich Gosków i Zbigniewa Żebrowskiego; Bronisława, Mariannę, Edwarda, Ryszarda i Jadwigę Wojewoda, Annę Kowalewską, Michalinę Mrozicką, Anielę Wróblewską, Bronisławę Rybicką, Władysławę i Jana Armusiewicz, Jana, Władysława i Janinę Rybickich, Franciszkę, Edwarda i Rudolfa Borowieckich, Janinę, Jana i Władysława Rybickich; Wojciecha, Dominikę, Bronisława, Jana, Józefa Grzybowskich, Dariusza Kozłowskiego, Stefana i Bogdana Parda, Zofię i Stanisława Kobus; Zofię, Jana, Barbarę Sokołowskich, Bronisławę, Aleksandra i zm. z rodz. Śniadoch, Lucjana i Aleksandrę Chludzińskich, Jerzego i zm. z rodz. Romej; Mariannę Rzonca i Mariannę Kadyszewską, za zmarłych kapłanów; Jana Bagińskiego, Jana Jadwigę i Adama Liżewskich, Mieczysława Gadzińskiego i Wiesława Cwalińskiego;
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p.; Jadwigę i Stanisława Niemiec, Marię i Antoniego Wróblewskich; Konstancję, Janinę, Czesława, Józefa Siedleckich; Aleksandra, Eugenię i zm. z rodz. Stankiewiczów i Baranowskich, Franciszka Liedtke; Eugenię i Jerzego Orzechowskich, Władysławę i Bolesława Kuczyńskich; Genowefę Ruszczyk; Jadwigę i zm z rodz. Chludzińskich i Konopków; Mariannę i Tadeusza Kulczyńskich; Witolda i Wacława Lisieckich, Mariannę i Jerzego Sulej; Annę Troks, Wacława Rogowskiego; zm. z rodz. Domuratów, Walewskich, Szymczaków, Troksów; Jana, Władysławę Stanisława i Annę, Celinę i Franciszka i zm. z rodz. Dusińskich i Wienczek; Mariannę, Jana, Scholastykę, Waldemara, Zofię i zm. z rodz. Wądołowskich; zm. z rodz. Jankowskich, Bańkowskich, Garbowskich, Szczyglewskich i Andrzejewskich;
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się Zofię, Mieczysława i zm. z rodz. Szwonder, Jadwigę i Henryka Długokęckich, zm z rodz. Przybyłowskich, Ks. Zygmunta Laskowskiego, Prof. Marka Pertkiewicza, Alę Budda, Tadeusza Żelechowskiego, krewnych i znajomych; Stanisława i Annę Stelwachów i ich rodziców, Franka Knoof, Tadeusza Sakowskiego i jego rodziców, Alinę, Monikę i Marcina Jakubowskich, Jakuba, Janusza Bielickiego; Irenę, Helenę, Stanisława, Urszulę, Stanisława, Zdzisława, Dominikę Józefa, Ignacego i zm. z rodz. Chrostowskich i Krajewskich; Antoniego i Czesławę i Mariana Samoraj, Zofię i Józefa Komorowskich, Annę Lesiecką i zm. z rodz. Stafańskich; Helena Marszałek i Jan Bancewicz; Zinaidę, Kazimierę i Władysława Korytkowskich; Czesławę, Konstantego Janczewskich, Adelę, Franciszka, Piórkowskich, Stefanię, Jana i Walentego Glińskich, Annę, Elżbietę Wałkuskich; Stanisławę, Franciszka i zm. z rodz.
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p. Teresę, Janinę, Stefana Pulwin, Czesława i Janinę Piwowarskich; Antoniego i Józefę Stypułkowskich, Jana i Eugenię Ramotowskich, Ks. Stanisława Karwowskiego i zm. z rodz. Karwowskich, Lutostańskich i ks. Antoniego Lutostańskiego, Anatola Apanowicza; Andrzeja Kryszczyńskiego; Jana i Annę Tyborowskich, Mirosławę i Ireneusza Cudnik; Zenona i Wiesławę Klewickich; Janinę i Marcjana Szymańskich, Genowefę Aleksandra Dąbrowskich; Mariannę Dąbrowską, Kamilę i Antoniego Wojewoda; Józefa, Jadwigę, Marcjannę, Józefa Tomaszewskich, Feliksa, Jadwigę Ostrowskich; Elżbietę Bosowską i zm. z rodz. Bartnickich; Jana i Janię Gontarskich; zm. z rodz. Zarębów i Rasiów; Jana Gęborys i Hieronima Gosk; Jana Świdzińskiego; Wojciecha i jego rodziców, Zygmunta; zm. z rodz. Lipińskich i Łupińskich;
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p. Jadwigę, Leona i zm. z rodz. Dzierzgowskich Zofię, Wacława i zm. z rodz. Chętników; Kazimierza, Marię Grzymałów, Jana, Feliksę, Janinę, Zygmunta i Romana Rojewskich; Bronisława i Władysławę Grockich, Jana, Irenę i zm. z rodz. Brzeziaków; zm. z rodz. Borawskich, Śleszyńskich, Henrykę i Antoniego Karpowicz; Kazimierza Kalinowskiego, Stanisława, Władysława, Janinę i Stanisława Korwek; Aleksandra, Stanisława i Michalinę Chudzińskich; Antoniego i Irenę Komorowskich; Ignacego Bronowicza zm. z roz. Bronowiczów, Sarnackich Januszczyków, Sawickich i Dodów; zm. z rodz. Deptułów, Dudów, Brzóskó, Marchewków, i Kozłowskich; zm. z rodz. Galanków, Korwek, Szydlików, Lemańskich i zm. kolegów; Feliksa Kojro; Jadwigę, Eugeniusza i zm. z rodz. Jankowskich; zm. z rodz. Kosmaczewskich i
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p. zm. z rodz. Kordziewiczów, Nerków, Tyrolskich, Kmieciów, Santockich, Kijków i Miklaszewskich; Bronisławę, Jana i zm. z rodz. Sierzputowskich, Wacławę i Józefa Baczewskich; Eugeniusza Popiołek, Jakuba i Henrykę Maliszewskich; Hannę, Marię i Leona Pardo; Halinę i Antoniego i zm. z rodz. Śliweckich Koluśniewskich; Helenę i Tadeusza Grelewskich, Jadwigę i Mariana Baranowskich; Mieczysławę, Kazimierza i Henryka i zm. z rodz. Ochocińskich, Jakuba i Stefanię Bałazy; Grzegorza, Stefana i zm. z rodz. Krzewskich i Ślużyńskich; zm. z rodz. Gradkowskich i Jesionowskich i Liszewskich; zm. z rodz. Popławskich, Baranowskich i Siejdów; zm. z rodz. Gerwinów i Kręciewskich; Tadeusza Kobus, Mariannę i Antoniego Plona; Mariannę i Franciszka Sokalskich, Zofię i Stanisława Szabłowskich, Zofię i Jana Dąbrowskich;
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p. zm. z rodz. Kucharczyków, Chmielewskich, Ciborowskich i Sawostianów, Ks. Józefa Drażbę, Ks. Zygmunta Laskowskiego, Ks. Mieczysława Dworakowskiego; Władysławę, Bolesława zm. z rodz. Kozłowskich, Józefa, Katarzynę i zm. z rodz. Ćwiklińskich, Stanisława, Elżbietę, Teofilę i zm. z rodz. Polewaczyków i Bogdańskich; Jadwigę, Antoniego, Stefanię i Franciszka i zm. z rodz. Gardockich, Aleksandrę, Franciszka i zm. z rodz. Wądołowskich Antoniego Bąkowskiego; Celinę z dziećmi, Eugenię, Jana i zm. z rodz. Rutkowskich, Genowefę, Kazimierza i zm. z rodz. Rakowskich, Feliksa i zm. z rodz. Popkowskich, Grzegorza; zm. z rodz. Wojciechowskich i Święszkowskich; Henryka Boguskiego, zm. z rodz. Boguskich i Zarembów; Zygmunta, Jadwigę i Kazimierza Ruszczyk; Janinę i Antoniego Gacioch; Monikę, Henryka, Łukasza i Zbigniewa Samluk; Stefanię, Wacława, Franciszka, Jadwigę Grażynę, Paulinę Pieńkowskich, Rozalię, Czesława, Marka, Tadeusza i zm. z rodz. Dawidowskich;
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p. Jana, Witolda i zm. z rodz. Marczyków, Kossakowskich, Mariannę Eugeniusza i zm. z rodz. Trzcinków i Pardów, Kazimierza Siwik; Mieczysława, Janinę i Mieczysława i zm. z rodz. Mojsów, Irenę i Marka Sadowskich, Jadwigę i Wacława Mikulskich; Henrykę, Bolesława i zm. z rodz. Chojnowskich i Parzychów, Apolonię, Henryka i zm. z rodz. Polakowskich i Bladoszów, Alinę i Krzysztofa Kocierzów, Halinę i Stanisława Zawalich, sąsiadów, przyjaciół, znajomych; ks. Zygmunta Laskowskiego; Natalię Gabińską, Magdalenę Hyż, Eugeniusza i zm. z rodz. Gromelskich, Kulasów, Macków, Kozłow, Cekałów, Nadolnych i Jana Szydlik, Henryka Chojnowskiego; Tadeusza Parzych i Stanisława Wysockiego; Jana i Janinę Wądołowskich, Helenę, Kazimierza, Mariannę i Jana Hermanowskich, Stefanię, Franciszka Janowskich, zm z rodz. Wądołowskich i Szlachetko, Piotra Prosińskiego, Krystynę i Zbigniewa Olczyk; Mariannę, Zofię, Romana Kall, Krystynę Makówka;
i za wszystkich zmarłych cierpiących w czyśćcu.
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Godz. 10.00
Módlmy się za zmarłych papieży, biskupów i kapłanów, zakonników i siostry zakonne, kleryków, ofiarodawców i dobrodziejów naszego kościoła; za poległych w obronie naszej Ojczyzny; za pomordowanych podczas wojny w lesie giełczyńskim i innych miejscach kaźni; za Edwarda Bzurę i zm. z rodz. Bzurów, Leonię i Kazimierza Jabłońskich i zm. z rodz. Jabłońskich i Święczkowskich, Czesława Czyszczawia; Mariana i Irenę Makowskich, Wiesławę Chludzińską; zm. z rodz. Mościckich; Bronisławę, Michała, Stanisława i zm. z rodz. Najdyhor, Anielę, Mieczysława Szczecińskich; Elżbietę Piotrowską, siostrę Martę Bartosiewicz, Krystynę i Feliksa Filipiak, Leszka Kwiatkowskiego, Janinę Szymańską, Mateusza Wyszyńskiego, zm. z rodz. Jakimowiczów, Bartosiewiczów, Wróblów, Grabowskich; Annę, Władysława, Czesława i Jana Pieńkowskich; Gracjana Kurpiewskiego, Józefę i Henryka Rogalskich;
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p. Kazimierza Rybakiewicza, Wacławę i Józefa Święckich, Henrykę i Aleksandra Szabłowskich; Helenę, Aleksandra i rodziców Klimaszewskich, Czesławę, Józefa, Witolda Zawadzkich i ich rodziców; Aleksandra i zm. z rodz. Ciborowskich, Edmunda i zm. z rodz. Milewskich; Marię i Kazimierza i zm. z rodz. Oleńskich, Dębowskich i Kozłowskich, , Parakiewiczów i Saragiewiczów, Boguszów; Czesławę i Bolesława, Andrzeja i Jana Orzołek, Bronisława Parzych, Stefanię i Pawła Strzeleckich; Włodzimierza, Janinę, Tadeusza Złoch, Annę i Mariana Nowocińskich; Adama i Bogdana Cherubin, Mariana Rogińskiego; zm. z rodz. Rogińskich i Kozłowskich; Wojciecha Felter; Jarosława Gietek, Bronisława, Mariannę, Ignacego, Bolesława, Aleksandra, Antoniego, Czesława, Stanisława, Bolesława Potasiów; Stefanię, Janinę i Stefana Zajkowskich;
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p. Ryszarda, Grażynę, Aldonę i zm. z rodz. Wodzyńskich; Ks. Szczepana Dmochowskiego, zm. z rodz. Dmochowskich i Czarnowskich; Stanisławę, Kazimierza, Stanisława i zm z rodz. Tyszków; Antoniego, Czesławę, Kazimierza Turniaków, Stefanię, Stanisława Gwizdonów, dziadków i krewnych, Marię i Bolesława Rogowskich; Władysława Franciszkę i Franciszka Domalewskich, Jakuba, Jadwigę, Zofię, Monikę, Szymona, Zofię Zawłockich; Władysława, Celinę, Wojciecha Anielskich, Stanisława i Jadwigę Piankowskich; zm z rodz. Zakrzewskich i Śledziewskich; Ireneusza, Aleksandrę i Aleksandra Cichockich, Michalinę i Czesława Suchoickich; Jana, Jolantę, Jadwigę i Franciszka Karwowskich, Wandę, Stanisława, Cecylię, Bogdana, Zygmunta i Franciszka Banachów, Alinę, Monikę, Marcina Jakubowskich; Zofię, Czesława, Mariannę i Justynę Jakubowskich;
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p. Zofię, Czesława, Mariannę Darkowskich; Janinę i Wincentego Cichowiczów, Zofię i Edwarda Ciumeryków; Adama Wiatrakowskiego i Marię Charubin; zm. z rodz. Krasuckich; Marię, Pawła, Teofilę Kazimierskich, Serafinę Wysocką, sąsiadów, nauczycieli, kapłanów; zm z rodz. Paszkowskich i Ognowskich; Aleksandra, Stanisława, Michalinę i zm. z rodz. Chludzińskich, Bolesława, Józefę i zm. z rodz. Szczęsnych; Helenę i Edwarda Czartoszewskich, Eugeniusza i Martę Zaczek; Adelę, Kazimierza, Ryszarda i zm. z rodz. Koneckich, Zofię, Stanisława, Irenę, Marka i zm. z rodz. Sadowskich; Jerzego, Kamila, Wacława Mariak, Apolinarego i Władysławę Koszykowskich; Ryszarda Przybylskiego zm. z roz. Przybylskich i Romanowskich; Antoniego Jurczak, Wiesławę i Edmunda Górzyńskich; Jadwigę, Wacława Jasionek, Janinę i Edwarda, Bogdana i Nataszę Łukasiewicz;
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p. Stanisława, Helenę i Stanisława Sutkowskich, Tadeusza, Janinę i Tadeusza Pazik; Dorotę, Barbarę, Marię, Jana Mazuruk, Stanisławę, Edwarda, Władysława i Henryka Piktel; Tadeusza i zm. z rodz. Żelechowskich, Zofię i Stanisława Jamiołkowskich; zm. z rodz. Kwiatkowskich, Grabickich, Klejnowskich, Pokońskich i Józefa Ewertowskiego; Franciszka Chojnowskiego, Józefę, Leona i Zygmunta Świerszcz; Janinę i Mieczysława, Irenę, Hieronima, Henryka, Janusza Karwowskich, zm. z rodz. Kadłubowskich i Gutowskich; Marię Wojciechowską, Józefę i Henryka Rogalskich; Helenę, Aleksandra i Krzysztofa Dębowskich, Janinę i Aleksandra Sielawa, Józefę Kozłowską; Romualda Taudul, Bolesławę i Józefa Ramotowskich; Jadwigę, Zygmunta, Teresę, Kazimierza Święcica, Janinę, Aleksandra, Ireneusza Janickich, Józefa Gałązką, Stanisława Szymańskiego, Jolantę Sobierajską; zm. z rodz. Potasiów i Dąbrowskich;
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p. zm. z rodz. Straczyckich, i Ładziaków, Alicję i Wiesława Śliwka, Wandę Wasilewską; Zenona, Jadwigę, Stanisława i zm. z rodz. Wilczewskich, Eugenię, Jana Tomasza i zm. z rodz. Dąbrowskich, Aleksandrę, Stanisława, Romana i zm. z rodz. Pieńkowskich; Józefa, Stefanię, Józefa Orzołków, Zofię, Aleksandra, Krzysztofa, Henryka, Genowefę, Mariana i Jana Lemańskich; Krystynę, Franciszka i zm. z rodz. Kossakowskich, Ninę, Eugeniusza i zm. z rodz. Sobolewskich, Stefanię, Stanisława i zm. z rodz. Jabłońskich i Myślińskich, Zbigniewa Bolek; Kazimierę i Wacława Tomaszewskich, Wandę i Stanisława Kopcińskich; Jana, Marię i zm. z rodz. Dębskich, Władysława, Jadwigę i zm. z rodz. Pawelczyków; Ireneusza Boguskiego i Wiesława Brulińskiego; Jana i Ryszarda Cwalina; Mariannę i Stefanię Zduńczyk i zm. z rodz. Sobocińskich; Jana, Mariannę, Romana, Kazimierza Chojnowskich; zm. z rodz. Pianków i Wicików;
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p. Kamila i zm. z rodz. Walendziewskich; Stanisława i Rozalię Strumiłowskich, Andrzeja Jastrzębskiego, Roberta Okurowskiego; Stanisława i Czesławę Konopko, Feliksa i Kazimierza Niksa, Jana Matysiak; Reginę, Antoniego. Michała i zm. z rodz. Samluków, Henrykę Bikowską, Mariannę, Bolesława, Witolda i zm. z rodz. Składanków; Władysławę i Bolesława, Józefę, Mariana i zm. z rodz. Dudów; Antonię, Czesława, Andrzeja, Jerzego i zm. z rodz. Obryckich, Wiktorię Kamińską; Stanisława Jurczaka, Józefę i Władysława Chamot; Reginę i zm. z rodz. Tylów i Surdynów; Janinę i zm. z rodz. Trepanowskich, Jana i zm. z rodz. Wykowskich; Kazimierę i Henryka Dąbrowskich, Genowefę i Antoniego Jasińskich; Jana i Alicję Cieśluk, Honoratę i Stefana Dąbkowskich; Kamila, Bolesława Dąbrowskich, Hannę, Tadeusza i zm. z rodz. Nerkowskich i Sokołowskich; Celinę, Tadeusza zm. z rodz. Bronakowskich, Irenę, Józefa z zm. z rodz. Szymanowskich, Weronikę i Tadeusza Obryckich; Teresę Konopko;
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p. Celinę Okołowską, Rozalię, Władysława i Antoniego Górskich, Stefanię i Stanisława Góreckich i Jadwigę Cwalińską; zm. z rodz. Konopków i Sierzputowskich; Zofię i Józefa Tyszkiewicz, Mariannę i Stanisława Szczawińskich, Wiesławę, Hannę, Zygmunta Kalickich, Zofię, Bolesława i zm. z rodz. Przestrzelskich; zm. z rodz. Górskich i Zyśków; Janinę i zm. z rodz. Falkowskich, Dybowskich, Grzymałów i Kosowskich; Zofię i Aleksandra Zawadzkich, Janinę, Czesława, Bogdana, Mirosława, Eugeniusza Zawojskich, Wandę Gadomską; zm. z rodz. Niedbałów, Podzielnych, Rogowskich i Gadomskich; Andrzeja, Dariusza Wojciecha Felter, Ryszarda, Piotra i Genowefę Rytelewskich, Wandę Wawrzynowicz, Pelagię Potyńską; Jadwigę i Mateusza Szkop i zm. z rodz. Sulewskich; Leokadię, Antoniego i Jana Gronostajskich, Kazimierę, Aleksandra i Ludwika Wądołowskich;
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p. zm. z rodz. Chojnowskich i Truszkowskich; Mariannę, Aleksandra Boguskich, Mariannę, Janinę Kurpiewskich, Stanisława Januszewskiego; Anielę i Zygmunta Dąbrowskich, Aldonę Muniak, Wojciecha Śmiarowskiego, i zm. z rodz. Mertens; Jana, Michalinę Rajmunda Łukaszewskich, Krystynę Kotecką, Stanisława Godlewskiego; Jana Gruszfeld, Juliannę Domańską, Helenę, Jakuba i Sławomira Duda, Jadwigę, Jana, Leona Grajko; Reginę i Józefa Pisarskich, Tadeusza Krasińskiego, Mirosława Żelaznego; Henryka, Mariannę i Mariana; Wiesława Godlewskiego i zm. z rodz. Kalskich; Eugeniusza Pawłowskiego, zm. z rodz. Pawłowskich i Gaweckich; Czesławę i Czesława Chrapowicz, Józefa Filipkowskiego; Jana Chojnowskiego, Jadwigę i Józefa Rutkowskich; Franciszka i Franciszkę Domalewskich, Honoratę i Bolesława Gałczyków; Jana i zm. z rodz. Dobrowolskich i Chudzińskich; Cecylię, Bolesława, Kazimierza i Tadeusza Kraszewskich; Zygmunta Kaczyńskiego, Wojciecha Ciwoniuk;
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p. Aldonę Stanisława i zm. z rodz. Kossakowskich i Śliwków, Genowefę i Jana Iwaniuk, Sylwestra Staniurskiego; Mariana i zm. z rodz. Przyborowskich i Bagińskich; Janusza, Tomasza, Zofię, Czesława, Leokadie, Helenę, Tadeusza, Jacka i Rafała; zm. z rodz. Brantów i Karwowskich; zm. z rodz. Kuźnickich, Gerwinów, Chudzińskich i Teresę Kotowską; zm. z rodz. Tylów i Wróblewskich; Pawła Wykowskiego, Mariusza i Mariana Wądołowskich; zm. z rodz. Nadolnych, Banachów, Żytkiewiczów; Antoninę Antoniego, Alojzego, Mariannę, Gromelskich, Mariannę i Józefa Budziłków, Sławomira Laskowskiego; zm. z rodz. Krajewskich, Władysławę i Juliana Kwiatkowskich, Jadwigę Świątek; Janinę, Stanisława, Mieczysława Tumińskich, Wandę, Czesława, Krzysztofa Ogniewskich, Zofię Wysocką, Teresę Sokołowicz, Zdzisława Rogalskiego; Stanisława, Halinę, Kazimierza Dudzińskich, Kazimierza, Mariannę, Czesławę i Czesława Chojnowskich, Zofię Jakubiak; Eugenię Boguską,
i za wszystkich zmarłych cierpiących w czyśćcu.
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Godz. 12.00
Módlmy się za zmarłych papieży, biskupów i kapłanów, zakonników i siostry zakonne, kleryków, ofiarodawców i dobrodziejów naszego kościoła; za poległych w obronie naszej Ojczyzny; za pomordowanych podczas wojny w lesie giełczyńskim i innych miejscach kaźni; za ś.p. Stanisława, Annę, Tadeusza, Stanisława, Jana, Teresę, Burzyńskich, Marka- Krzysztofa, Hannę, Stefana, Józefa i Antoninę i zm. z rodz. Romej; Stanisława Domalewskiego; Zofię, Wiktora i Jarosława Gibowicz, Janinę i Piotra Samojlik; Henryka Serafińskiego; Teresę i zm. z rodz. Grochowskich i Klimkiewiczów; Stanisławę i Wacława Jastrzębskich, Jadwigę i Zygmunta Chojnowskich; Stanisławę i Wacława i zm. z rodz. Gadzińskich; Antoniego, Genowefę, Antoniego Niklewicz, Genowefę, Józefa i Zenona Langowskich; Janinę, Kazimierza, Jana i Jadwigę Weber, Stanisławę i Antoniego Chojnowskich; Antonienę i Józefa Zysk;
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p. Janinę, Tadeusza, Zygmunta, Ksawerę, Aleksandra Rogowskich, Aleksandrę, Michała, Pisańskich, Julię i Stanisława Mościckich; Janinę i Kazimierza Podbielskich; Wandę, Cecylię, Stanisława i zm. z rodz. Banachów; Jana, Jolantę Karwowskich, Sylwię, Wandę, Stanisława i zm. z rodz. Gałązków, Liżewskich, Krasuckich, Kazimierskich, Henryka i Jadwigę Kozioł, za poległych za Ojczyznę; zm. z rodz. Rzepko i Zielińskich; Mariana Bartnika i zm. z rodz. Bartników i Michalskich; Dominika Giszterowicz; Rozalię, Stanisława i zm. z rodz. Kownackich i Kiełczewskich; zm. z rodz. Jankowskich i Krajewskich; Bogdana, Bronisławę, Emilię, Władysława, Ryszarda, Krystynę i zm. z rodz. Jakubowskich, Wandę, Józefa, Teresę i Eugeniusza i zm. z rodz. Żebrowskich, Florentynę Dzięgielewską, Leokadię Różańską;
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p. Julię, Aleksandra i zm. z rodz. Małachowskich; zm. z rodz. Ładów i Kalinowskich; Ryszarda Dziukowskiego, Tadeusza Ponichtera, Tadeusza Rudziewicza; Kazimierza, Zenona, Tomasza, Czesława, Genowefę zm. z rodz. Wieczorków, Janinę, Pawła i zm. z rodz. Renfertów, Stefanię, Józefa, Stanisława, Eugeniusza, Teresę i zm. z rodz. Boguckich, Mieczysława Stępińskiego; Henryka i Andrzeja Serafińskich; Wacława, Mieczysława, Marię, Kołakowskich; zm. z rodz. Brzósków, Dudów, Marchewków, Kozłowskich i Piszczatowskich; Eugenię i Stanisława Łagożnia, Franciszka, Annę i zm. z rodz. Komajda, Irenę, Józefa i zm. z rodz. Rzędarskich; Jadwigę i Franciszka Gerwin; zm. z rodz. Bandachów i Duchnowskich, Sochalskich, Pruszkowskich i Rybińskich; Czesława, Zofię, Bolesława zm. z rodz. Karwowskich, Jana, Janinę i zm. z rodz. Orzechowskich, Sabinę i Kazimierza Sokołowskich, zm. krewnych i znajomych;
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p. Bronisława i Marię Sydor, Kazimierę i Wacława Tomaszewskich; Piotra Głowackiego, Władysławę i Stanisława Warszawskich; Leona i Edwarda Kadłubowskich, Aleksandra, Stefanię, Władysława, Andrzeja Januszewskich, Wiesławę Nowacką, Wincentego Chojnowskiego; Stefanię, Stefana i zm. z rodz. Cedrowskich, Stanisława Duchnowskiego; Irenę Hryniewicz, Mikołaja Śmiarowskiego, Bogumiła i Leokadię Wach; Leona i zm. z rodz. Ilewiczów, Marcjannę i Stanisława Dąbkowskich, Eleonorę Bałdyga, Zofię Brzuska, zm. z rodz. Wyśków; Eleonorę i Mieczysława i zm. z rodz. Boguskich, Chojnowskich i Kurpiewskich; Krystynę Olszewską, Jakuba, i zm. z rodz. Owsianko, Bronisławę i Aleksandra Pankiewicz, Emila i zm. z rodz. Majdak, Olszewskich i Pieńczykowskich;
i za wszystkich zmarłych cierpiących w czyśćcu.
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Godz. 18.00
Módlmy się za zmarłych papieży, biskupów i kapłanów, zakonników i siostry zakonne, kleryków, ofiarodawców i dobrodziejów naszego kościoła; za poległych w obronie naszej Ojczyzny; za pomordowanych podczas wojny w lesie giełczyńskim i innych miejscach kaźni; za ś.p. Janinę, Jana, Andrzeja, Jana, Antoniego, Piotra, i Annę Żukowskich, Jerzego, Tadeusza i Aleksandrę Przestrzelskich, Tadeusza i Tomasza Gąsiewskich, Zdzisława Żero, Janinę Mańka, Ks. Jana Bielawskiego, Ks. Józefa Samluka, Ks. Zygmunta Chodosowskiego, Ks. Zygmunta Laskowskiego, Ks. Stanisława Scecha, Andrzeja Pianko, Halinę i Romualda Kozłowskich, Stanisława Zarębę, Ludwikę i Jana Gryszko, Elżbietę Matlak, Janinę Greloch; Józefa Sajewskiego, Mariannę, Czesława, Jadwigę, Stanisława i Wiesławę;
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p. Jerzego Perka, Janinę Sadlak i Henryka Budziłek; Józefa, Rozalię, Tomasza Michałczak, Zofię i Franciszka Hebda; Terasę Janusza i zm. z rodz. Buczkowskich, Józefa i zm. z rodz. Żukowskich, Kościkowskich i Miśkiewicz; Monikę, Alfreda, i zm. z rodz. Kuczyńskich, Wacława i Zofię i zm. z rodz. Sierbińskich; Michała, Eugenię, Stanisława i Stefanię Mazewskich, Apolonię, Antoniego i Henryka Samełko, Franciszkę i Franciszka Domalewskich, Eleonorę i Władysława Borkowskich; zm. z rodz. Koziarów, Chochowskich, Pogonowskich i Suchodolskich; Józefę i Bronisława Pianka; Agnieszkę i Wandę Modzelewską, Czesławę Żubrowską, Genowefę i Stanisława Pawelskich, Krystynę i Henryka Grzela; Bronisławę, Bolesława, Jana, Hildę i Waldemara Zawadzkich, Jadwigę Zaręba, Genowefę i Władysława Śliz;
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p. zm. z rodz. Skarbińskich, Lisieckich i Mroczków; Henryka Kochańskiego i zm. z rodz. Kochańskich; zm. z rodz. Skłodowskich i Nienautowskich i Roberta; Beatę Czarniecką, Bronisława, Leona, Mariana, Klewickich i dziadków z obojga stron, Stanisławę, Izydora i Juliana Szwackich, Józefę, Antoniego Smugarzewskich, Hannę, Annę i Wiesława Dębińskich; Kazimierza, Rozalię, Stanisława Helenę Marcińczyk, Adelę Kozłowską, Józefę i Aleksandra Szymanowskich, Weronikę i Tadeusza Obryckich, Irenę i Tadeusza Pierzchała; Kazimierza, Józefę, Stanisława i Marka Polakowskich; Ignacego i Stefanię Łopieńskich; Heronimę, Ludwika, Mieczysława Załuska, Celinę Rutkowską; Janinę i Zenobiusza Kocielskich, Stanisławę i Leona Dzikowskich; Jana Tomaszewskiego, Walentynę i Józefa Sowul;
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p. Mieczysława-Zbigniewa, Ignacego i Marii Sarnowskich, Juliana i Zofii Dłużniewskich, Jerzego Mariana, dziadków z obojga stron, chrzestnych, Zofię, Stanisława, przyjaciół, sąsiadów; Zofię i Tadeusza Olszewskich, Irenę i Antoniego Konopka, Stanisławę i Bolesława Olszewskich, dziadków Chibińskich i Wądołowskich; Józefa i z rodz. Golińskich i Klewickich, Teresę i zm. z rodz. Gosków i Sutkowskich, Wojciecha Kuleszę; Lecha i zm. z rodz. Lewandowskich, Leonardę, Stanisława i zm. z rodz. Zaczkowskich, Zofię Sośnierz; ks. Klemensa Karwowskiego, Franciszka, Honoratę, Jana, Andrzeja Karwowskich, Tomasza i Scholastykę Grala, Katarzynę Kochanowską;
i za wszystkich zmarłych cierpiących w czyśćcu.
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
WYPOMINKI 2017 - 2018
GIEŁCZYN
Módlmy się za zmarłych papieży, biskupów i kapłanów, zakonników i siostry zakonne, kleryków, budowniczych, ofiarodawców i dobrodziejów naszego kościoła oraz tej kaplicy; za poległych w obronie Ojczyzny, pomordowanych podczas wojny w lesie giełczyńskim i innych miejscach kaźni; ks. Zygmunta Laskowskiego, Bolesława i Andrzeja i zm. z rodz. Urbanowskich, Jadwigę, Józefa i zm. z rodz. Serwatków; Henryka Kozłowskiego, Zofię i Piotra Nowackich; Annę, Jerzego Czesława Polakowskich, Franciszka Dąbrowskiego, Stanisława Popowskiego; Aleksandra, Kazimierę, Zygmunta, Ludwika, Kazimierza, i zm. z rodz. Kowalewskich, Juliannę, Stanisława, Jadwigę, brata Stanisława i zm. z rodz. Jabłeckich; zm. z rodz. Malinowskich, Szymańskich, Sztachańskich, Aleksandra Małachowskiego;
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p. zm. z rodz. Żukowskich i Witolda Jurkowskiego; Andrzeja i zm. z rodz. Domańskich, Dardzińskich, Włodkowskich i Witolda Urbanowskiego; Reginę, Aleksandra i Jerzego; zm. z rodz. Nowackich, Jankowskich, Stepnowskich, Stanisława Nowackiego, Feliksę i Zdzisława Napiórkowskich; Elżbietę, Wiesława, Antoniego, Aleksandrę, brata Antoniego Kowalewskich; Alicję i Pawła Tymińskich i zm. z rodz. Jankowskich; Mariana, Władysławę i Feliksa Karpińskich, zm. z rodz. Konopków i Cieślików; zm. z rodz. Brokowskich, Żebrowskich; Czesława Tomaszczyka; zm. z rodz. Bielickich; zm. z rodz. Bacławskich i Konopko; zm. z rodz. Świerszczów, Kowalewskich i Olszewskich;
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p. zm. z rodz. Konopków, Helenę, Weronikę, Michała i zm. z rodz. Smiarowskich, Piotra Jastrzębskiego; zm. rodziców Stanisława, Aleksandrę, braci i siostry z rodz. Kalinowskich; Władysławę, Feliksa, Mariana Karpińskich, Helenę, Eugeniusza, Danutę, Antoniego i Zdzisława Ramotowskich; Zofię i Czesława i zm. z rodz. Gromków i Danielskich, Jadwigę Franciszka, Romana i zm. z rodz. Galanków i Kijewskich; zm. z rodz. Konopków i Cieślików; zm. z rodz. Grudków, Michałowskich, Marię Węglewską i Edwarda Wasilewskigo; Antoniego, Bolesławę, Stanisława zm. z rodz. Bąkowskich, Annę, Wacława, Franciszka zm. z rodz. Czajkowskich, Zienkiewiczów i Kowalewskich; Stanisława Jabłeckiego; Jana, Marię, Teresę i Kazimierza Burbutowskich; Jadwigę, Tadeusza i zm. z rodz. Kozłowskich, zm. z rodz. Wiśniewskich Cieślików, Walczyków i Grzegorza Sobotę, zm. z rodz. Laszczkowskich i Zysków;
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p. Zygmunta Grelewskiego, Wincentego, Henrykę i Ryszarda Jakowskich, Hannę Kucharską; Aleksandrę i Piotra Chlubickich, Aleksandra, Eugenię, Hipolita i Rozalię Nowackich; Antoninę i Mieczysława Zarębów, Czesława Małż, zm. z rodz. Mieczkowskich, Żebrowskich i Tyszków, Wandę i Stanisława Kuleszów, siostrę Barbarę; Kazimierza Urbanowskiego i zm. z rodz. Urbanowskich i Nowackich, Zofię Pol, Jerzego i Zygmunta; zm. z rodz. Malinowskich: Bolesława, Rozalię, Honoratę, Antoninę, Grzegorza, Ludwika. Witolda, Zofię i Beatę; zm. z rodz. Obryckich i Urbanek; zm. z rodz. Szpakowskich i Chludzińskich; zm. z rodz. Kowalewskich i Bzurów; zm. z rodz. Giszterowiczów i Jackowskich; Słąwomira Świerszcz; Irenę i Wiesława Zysk, Agnieszkę, Leonorę i Aleksandra Konopka, Hannę Buczyńską; Eugenię i Stanisława Ołdakowskich, Bronisławę Bogdańską.
i za wszystkich zmarłych cierpiących w czyśćcu.
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...Copyright © 2009-2018 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA p.w. BOŻEGO CIAŁA W ŁOMŻY