WYPOMINKI
WYPOMINKI
2018 - 2019
Godz. 8.00
Módlmy się za zmarłych papieży, biskupów i kapłanów, zakonników i siostry zakonne, kleryków, ofiarodawców i dobrodziejów naszego kościoła; za poległych w obronie naszej Ojczyzny, za pomordowanych podczas wojny w lesie giełczyńskim i innych miejscach kaźni; za ś.p. Zofię, Higina i Kazimierza Nowackich i zm. z rodz. Nowackich i Podbielskich; Teresę Vogelgesang; zm. z rodz. Chrostowskich i Krajewskich; Stefanię i Stanisława Jermusik, Stanisławę i Leonarda Szymeczko, Stanisławę i Franciszka Ducka; Antoniego i Józefę Stypułkowskich, Jana i Eugenię Ramotowskich, Ks. Stanisława Karwowskiego i zm. z rodz. Karwowskich, Lutostańskich i ks. Antoniego Lutostańskiego, Anatola Apanowicza; Wojciecha, Dominikę, Bronisława, Jana, Józefa Grzybowskich, Dariusza Kozłowskiego, Stefana i Bogdana Parda, Zofię i Stanisława Kobus; Jana, Czesławę i Henryka Pezowicz;
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p. Janinę, Antoniego, Wojciecha Dobosz, Jana i Czesława Matejkowskich; zm. z rodz. Sardzińskich, Dąbrowskich, Mądrych, Olechowskich, Stefanię Sitko, Tadeusza Krzyczkowskiego; Jadwigę i Stanisława Tryskuć; Ireneusza Jankowskiego, Jadwigę i Józefa Popkowskich; Zinaidę, Kazimierę i Władysława Korytkowskich; Jadwigę i Stanisława Niemiec, Marię i Antoniego Wróblewskich; Konstancję, Feliksa Kojro; Aleksandra, Eugenię i zm. z rodz. Stankiewiczów i Baranowskich, Franciszka Liedtke; Aleksandra, Stanisławę i Michalinę Chludzińskich; zm. z rodz. Wierzbowskich Gosków i Zbigniewa Żebrowskiego; Mariannę, Zofię, Romana Kall, Krystynę Makówka, Leokadię i Piotra Zalewskich; Mieczysława, Janinę i Mieczysława i zm. z rodz. Mojsów, Zdzisława, Jadwigę i Wacława Mikulskich, Irenę i Sadowską;
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p. Janinę, Czesława, Józefa Siedleckich, Aleksandrę i Władysława Cwalina; Alinę, Henryka Stpiczyńskich; Mariannę i Franciszka Sokalskich, Zofię i Stanisława Szabłowskich, Zofię i Jana Dąbrowskich; Stefana - Mieczysława, Zofię i Stanisława Chojnowskich, Zofię i Wincentego Sobotów; Stanisławę, Tadeusza i zm. z rodz. Kaszuba, Helenę, Janinę, Eugeniusza i zm. z rodz. Gruszfeld; zm. z rodz. Wojewodów, Borowieckich, Rybickich i Armusiewicz; Tadeusza i zm. z rodz. Żelechowskich, Zofię, Stanisława i zm. z rodz. Jamiołkowskich; Krystynę i Tadeusza Turowskich, Ludwiga i Zofię Mańko, Renatę Oleksy, Andrzeja Grabowskiego; Barbarę Wojewoda; Eugeniusza i Halinę Popiołek, Jakuba i Henrykę Maliszewskich; Wojciecha Prokurat i jego rodziców, Zygmunta Załęskiego; Jana Gęborys i Hieronima Gosk;
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p. Ks. Ferdynanda Gryszko, Ks. Tadeusza Sutkowskiego, Ks. Zygmunta Laskowskiego, Henryka Wróblewskiego, zm. z rodz. Wróblewskich, Saniewskich, Zarembów, Maj, Janusza Bielickiego; zm. z rodz. Borawskich, Śleszyńskich, Henrykę i Antoniego Karpowicz; Jana Świdzińskiego; Jana i Stefanię Cwalina, Jana i Stefanię Bobowskich; zm. z rodz. Lipińskich i Łupińskich; Jadwigę i zm z rodz. Chludzińskich i Konopków; Józefa, Jadwigę, Marcjannę, Józefa, Feliksa, Jadwigę Ostrowskich; Dudów, Brzózkó, Marchewków, Kozłowskich i Piszczatowskich; Jana i Annę Tyborowskich, Mirosławę i Ireneusza Cudnik; Janinę i Antoniego Gacioch; Monikę, Henryka, Łukasza i Zbigniewa Samluk; Zofię, Jana, Barbarę Sokołowskich, zm. z rodz. Śniadoch, Chludzińskich i Chmielewskich, Jerzego i zm. z rodz. Romej; Mariannę Rzonca i Mariannę Kadyszewską, Kazimierza i zm. z rodz. Jarosz, za zmarłych kapłanów; Genowefę Ruszczyk;
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p. Jana i Annę Tyborowskich, Mirosławę i Ireneusza Cudnik; Zofię, Mieczysława i zm. z rodz. Szwonder, Jadwigę i Henryka Długokęckich, rodziców chrzestnych, dziadków z obojga stron, zm z rodz. Przybyłowskich, Ks. Ferdynanda Gryszko, Ks. Zygmunta Laskowskiego, Prof. Marka Pertkiewicza, Alę Budda, Tadeusza Żelechowskiego, krewnych i znajomych; Mieczysława Staniszewskiego zm. z rodz. Dzielnickich; Jadwigę, Antoniego, Stefanię i Franciszka i zm. z rodz. Gardockich, Aleksandrę, Franciszka i zm. z rodz. Wądołowskich, Antoniego Bąkowskiego; Stefanię, Wacława, Franciszka, Jadwigę Grażynę, Paulinę Pieńkowskich, Rozalię, Czesława, Marka, Tadeusza i zm. z rodz. Dawidowskich; Annę Troks, Wacława Rogowskiego; zm. z rodz. Domuratów, Walewskich, Szymczaków, Troksów; zm. z rodz. Popławskich, Baranowskich i Siejdów;
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p. Hannę, Marię i Leona Pardo; Romana Jankowskiego; Jana Jadwigę i Adama Liżewskich, Jana Bagińskiego, Mieczysława Gadzińskiego i Wiesława Cwalińskiego; Alinę, Kazimierę i Stanisława Grzymała; Janinę i Marcjana Szymańskich, Genowefę Aleksandra Dąbrowskich; Mariannę Dąbrowską, Kamilę i Antoniego Wojewoda; Halinę i Antoniego i zm. z rodz. Śliweckich, Koluśniewskich; Michała i Marka Węgrowskich, Mieczysława Choińskiego, Zofię Supińską; Tadeusza Parzych i Stanisława Wysockiego; Czesława Murawskiego, zm. z rodz. Murawskich i Śmiarowskich, Mariannę i Jana Makowskich, zm. z rodz. Makowskich i Białobrzewskich; Władysławę, Bolesława zm. z rodz. Kozłowskich, Józefa, Katarzynę i zm. z rodz. Ćwiklińskich, Stanisława, Elżbietę, Teofilę i zm. z rodz. Polewaczyków i Bogdańskich; Teresę, Janinę, Stefana Pulwin, Czesława i Janinę Piwowarskich;
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p. Jadwigę, Leona i zm. z rodz. Dzierzgowskich Zofię, Wacława i zm. z rodz. Chętników; Reginę i Kazimierza Chajęckich, Agnieszkę i Kazimierza Mężeńskich; zm. z rodz. Kucharczyków, Chmielewskich, Ciborowskich i Sawostianów, Ks. Józefa Drażbę, Ks. Zygmunta Laskowskiego, Ks. Mieczysława Dworakowskiego, Ks. Ferdynanda Gryszko; Kazimierza, Marię Grzymałów, Jana, Feliksę, Janinę, Zygmunta i Romana Rojewskich; Władysławę, Bronisława, Stanisława, Miazga, Romualda Wierzbickiego; Kazimierza Kalinowskiego, Stanisława, Władysława, Janinę i Stanisława Korwek; Bronisława i Władysławę Grockich, Jana, Irenę i zm. z rodz. Brzeziaków; Wacława i Henrykę Konopka; zm. z rodz. Butrymowiczów, rodziców, braci i siostry; zm. z rodz. Galanków, Korwek, Szydlików, Lemańskich i zm. kolegów;
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p. Antoniego Olszewskiego, Antoniego i Bronisławę Staniurskich, zm. z Roz. Olszewskich i Staniurskich; Mariannę i Tadeusza Kulczyńskich; Jadwigę i Eugeniusza Jankowskich; Helenę i Tadeusza Grelewskich, Jadwigę i Mariana Baranowskich; Andrzeja Saniewskiego; Czesławę, Konstantego Janczewskich, Adelę, Franciszka, Piórkowskich, Stefanię, Jana i Walentego Glińskich, Annę, Elżbietę Wałkuskich; zm. z rodz. Gradkowskich i Jesionowskich i Liszewskich, Kotowiczów; Witolda i Wacława Lisieckich, Mariannę i Jerzego Sulej; Jana i Janinę Wądołowskich, Helenę, Kazimierza, Mariannę i Jana Hermanowskich, Stefanię, Franciszka Janowskich, zm. z rodz. Szlachetko, Piotra Prosińskiego, Krystynę i Zbigniewa Olczyk, Irenę Mandrkiewicz; Genowefę i Józefa Dąbrowskich; Henryka Boguskiego, zm. z rodz. Boguskich i Zarembów; Helena Marszałek i Jan Bancewicz; Tadeusza Kobus, Mariannę i Antoniego Plona;
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p. Grzegorza, Stefana i zm. z rodz. Krzewskich i Ślużyńskich; Janinę, Ignacego i zm. z rodz. Bronowiczów, Sarnackich Januszczyków, Supińskich, Sawickich, Dodów i Wejdów; Wandę i Ludwika Mazewskich, Zofię i Kazimierza Fogtman; Jana i Janię Gontarskich; zm. z rodz. Bartnickich i Elżbietę Bosowską; Mieczysławę, Kazimierza i Henryka i zm. z rodz. Ochocińskich, Jana, Jakuba i Stefanię zm. z rodz. Bałazy; Henrykę, Bolesława Chojnowskich, Apolonię, Henryka i zm. z rodz. Polakowskich, Parzychów i Bladoszów, Alinę i Krzysztofa Kocierzów, Halinę i Stanisława Zawalich; Zygmunta, Jadwigę i Kazimierza Ruszczyk; Mieczysława Mojsa, Jadwigę Sak i zm. z rodz. Saków i Poźniaków; Mariannę i Eugeniusza Długoborskich; Jana, Witolda i zm. z rodz. Marczyków, Kossakowskich, Mariannę Eugeniusza i zm. z rodz. Trzcinków i Pardów, Kazimierza Siwik;
i za wszystkich zmarłych cierpiących w czyśćcu.
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Godz. 10.00
Módlmy się za zmarłych papieży, biskupów i kapłanów, zakonników i siostry zakonne, kleryków, ofiarodawców i dobrodziejów naszego kościoła; za poległych w obronie naszej Ojczyzny; za pomordowanych podczas wojny w lesie giełczyńskim i innych miejscach kaźni; za ś.p. Ks. Ferdynanda Gryszko, Irenę i Stanisława Żelechowskich, Halinę i Bronisława Godlewskich; Krystynę, Franciszka i zm. z rodz. Kossakowskich, Ninę, Eugeniusza i zm. z rodz. Sobolewskich, Stefanię, Stanisława i zm. z rodz. Jabłońskich i Myślińskich, Zbigniewa Bolek; Gracjana Kurpiewskiego, Józefę i Henryka Rogalskich; Mariusza i Mariana Wądołowskich; zm. z rodz. Rogińskich i Kozłowskich; zm. z rodz. Ewertowskich, Kwiatkowskich, Grabickich, Klejnowskich, Pokońskich; Genowefę, Stanisława Karwowskich, Helenę, Stanisława Supińskich, Stanisława Sasak, Mieczysława, Jana, Tadeusza Tabędzkich;
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p. Reginę, Antoniego. Michała i zm. z rodz. Samluków i Ostrowskich, Henrykę Bikowską, Mariannę, Bolesława, Witolda i zm. z rodz. Składanków i Skrodzkich; Janinę i Zenobiusza Kocielskich, Stanisławę i Leona Dzikowskich; Zofię i Artura i zm. z rodz. Trzaska i Sołogub, Jerzego Przybyłowskiego; Jadwigę i Wacława Jesionek, Janinę, Edwarda i zm. z rodz. Łukasiewiczów; Romana, Jana i Genowefę Iwaniuk, Stanisława, Aldonę i zm. z rodz. Kossakowskich i Śliwków, Sylwestra Staniurskiego; Stanisławę, Kazimierza, Stanisława i zm z rodz. Tyszków; Ryszarda, Grażynę, Aldonę i zm. z rodz. Wodzyńskich; Bronisława Parzych, zm. z rodz. Orzołków i Strzeleckich; zm. z rodz. Banachów, Karwowskich, Kazimierskich, Darkowskich, Cichowiczów, Jakubowskich, Ciumeryków, Marię Charubin, Adama Wiatrakowskiego;
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p. Franciszka i Franciszkę Domalewskich, Honoratę i Bolesława Gałczyków; Ryszarda i zm. z rodz. Dziukowskich; zm z rodz. Paszkowskich i Ognowskich; zm. z rodz. Pianków, Wicików, Staśkiewiczów i Cisiewiczów; zm. z rodz. Oleńskich, Parakiewiczów i Saragiewiczów, Dębowskich i Kozłowskich, Boguszów; Franciszka Chojnowskiego, Józefę, Leona i Zygmunta Świerszcz; Mariana i Irenę Makowskich, Wiesławę Chludzińską; Jerzego i zm z rodz. Melechowiczów, Dołęgów, Kropiewnickich i Rudzkich; Stefanię, Stefana i zm. z rodz. Cedrowskich, Stanisława Duchnowskiego; zm. z rodz. Skoczeń, Leopolda, Stanisława, Marię i zm. z rodz. Kamińskich, Zofię, Władysława, Janusza, Krystynę Majcherskich, Eugenię Lewandowską, Stanisława; zm. z rodz. Chludzińskich, Szczęsnych i Karwowskich; Helenę i Edwarda Czartoszewskich;
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p. Antoniego, Czesławę, Mariana i Kazimierza Samoraj, zm. z rodz. Stafańskich i Kowalskich, Marię Zakrzewską; Adama i Bogdana Cherubin, Mariana, Władysława, Stefanię Rogińskich, Zofię Kozłowską; Martę i zm. z rodz. Górskich, Kozłowskich i Buczkowskich; Zofię, Tadeusza Borkowskich, Leokadię i Piotra Kuligowskich, Krystynę i Bronisława Majkowskich, Matyldę i Józefa Odorowskich; Lucynę, Juliana i Stanisława Kopczewskich, Bolesława Rafałowskiego, Mariannę i Wincentego Tarnackich, Lecha Szczecińskiego; Bronisławę, Michała, Stanisława i zm. z rodz. Najdyhor, Anielę, Mieczysława Szczecińskich; Stanisława i Rozalię Strumiłowskich, Andrzeja Jastrzębskiego, Roberta Okurowskiego, Danutę Sipp; Zofię i Tadeusza, Stanisławę i Bolesława Olszewskich, Irenę i Antoniego Konopka, dziadków Chybińskich i Wądołowskich, Elżbietę Karlewską; zm. z rodz. Sutkowskich i Pazik; Władysława, Celinę, Wojciecha Anielskich, Stanisława i Jadwigę Piankowskich;
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p. Elżbietę Piotrowską, siostrę Martę Bartosiewicz, Krystynę i Feliksa Filipiak, Leszka Kwiatkowskiego, Janinę Szymańską, Mateusza Wyszyńskiego, zm. z rodz. Jakimowiczów, Bartosiewiczów, Wróblów, Grabowskich; Zenona, Jadwigę, Stanisława i zm. z rodz. Wilczewskich, Eugenię, Jana Tomasza i zm. z rodz. Dąbrowskich, Aleksandrę, Stanisława, Romana i zm. z rodz. Pieńkowskich; Władysława, Janusza, Władysławę i zm. z rodz. Straczyckich i Ładziaków, Marię i Stanisława Kozłowskich, Alicję i Wiesława Śliwków, Ireneusza i Wandę Wasilewskich; Mariannę, Aleksandra Boguskich, Mariannę, Janinę Kurpiewskich, Stanisława Januszewskiego; Janinę i Mieczysława, Irenę, Hieronima, Henryka, Janusza, Ignacego, Mariannę, Bolesława, Aleksandra, Mariana Karwowskich, Klementynę, Zygmunta, Ireneusza, Mieczysława, Kadłubowskich, Emilię, Antoniego, Józefa, Helenę Gutowskich;
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p. Romana i zm. z rodz. Chojnowskich; Jadwigę i Franciszka Dąbrowskich, Helenę i Zdzisława Nowackich, Grażynę; Aleksander i Zofia Zawadzcy, Czesław, Janina, Bogdan, Eugeniusz, Mirosław Zawojscy, Wanda Gadomska; Jana Gruszfeld, Juliannę Domańską, Helenę, Jakuba i Sławomira Duda, Jadwigę, Jana, Leona Grajko; Jana i Ryszarda Cwalinów, Zdzisława Komorowskiego; Kamila, Bolesława Dąbrowskich, Hannę, Tadeusza i zm. z rodz. Nerkowskich i Sokołowskich; Helenę, Aleksandra i Krzysztofa Dębowskich, Janinę i Aleksandra Sielawa, Józefę Kozłowską; Dorotę, Marię, Jana Mazuruk, Stanisławę, Władysława Piktel; Cecylię, Bolesława, Kazimierza i Tadeusza Kraszewskich; Zygmunta Kaczyńskiego, Wojciecha Ciwoniuk; Stanisława, Halinę, Kazimierza Dudzińskich, Kazimierza, Mariannę, Czesławę i Czesława Chojnowskich, Zofię Jakubiak; Waldemara i zm. z rodz. Gerwinów i Kręciewskich; zm. z rodz. Nadolnych, Banach, Korwek, Zytkiewicz, Burbula;
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p. Jana, Marię i zm. z rodz. Dębskich, Władysława, Jadwigę i zm. z rodz. Pawelczyków; Jadwigę, Zygmunta, Teresę, Kazimierza Święcica, Janinę, Aleksandra, Ireneusza Janickich, Józefa Gałązką, Stanisława Szymańskiego, Jolantę Sobierajską; Rajmunda Łukaszewskiego, Michalinę, Jana, Stanisława i Krystynę; Anielę i Zygmunta Dąbrowskich, Aldonę Muniak, Wojciecha Śmiarowskiego, i zm. z rodz. Mertens; zm z rodz. Zakrzewskich i Śledziewskich; Reginę i Józefa Pisarskich, Stefanię Jagodzińską i Antoniego Zabielskiego; zm. z rodz. Mościckich; Stanisławę i Wacława i zm. z rodz. Gadzińskich; Stanisława Jurczaka, Józefę i Władysława Chamot; Marcina, Jadwigę, Piotra Kozłowskich, Józefa, Mariannę, Waleriana i Jana Lengiewicz; Ryszarda Przybylskiego zm. z roz. Przybylskich i Romanowskich; Kamila i zm. z rodz. Walendziewskich; Jana i Alinę Cieśluk, Honoratę i Stefana Dąbkowskich;
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p. Ks. Ferdynanda Gryszko, Ks. Szczepana Dmochowskiego, zm. z rodz. Dmochowskich i Czarnowskich, Ireneusza, Eugenię Gołaszewskich, Wiesława Krukowskiego; Celinę Okołowską, Rozalię, Władysława i Antoniego Górskich, Stefanię i Stanisława Góreckich i Jadwigę Cwalińską; Mariannę i Czesława Dąbrowskich, Janię i Jana Sobocińskich; Aldone Matuszewską; Dominikę i Teofila Galanek, Janinę i Antoniego Gacioch; Mariana i zm. z rodz. Przyborowskich i Bagińskich; Eugeniusza i zm. z rodz. Pawłowskich i Gaweckich, Helenę Dardzińską; Antoniego Jurczaka, Wiesława i Edmunda Burzyńkich; zm. z rodz. Złoch i Nowocińskich; Stanisława Domalewskiego; Stanisława i Czesławę Konopko, Feliksa i Kazimierza Niksa, Jana Matysiak; Jerzego Malinowskiego, Feliksę Dworakowską; Kazimierza Rybakiewicza, Wacławę i Józefa Święckich, Lucynę Dubińską;
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p. Krystynę, Wacława, Władysława Gałązka, Zygmunta i Stanisława Rybickich, Andrzeja Krupińskiego; zm. z rodz. Tylów i Wróblewskich; Ireneusza i Eugenię Boguskich i Wiesława Brulińskiego; Jana i zm. z rodz. Dobrowolskich i Chudzińskich; Reginę i zm. z rodz. Tylów i Surdynów, Edwarda Domańskiego, Jana Korytkowskiego; Czesławę i Czesława Chrapowicz, Józefa Filipkowskiego; Teresę, Władysława i Wiesława Grużewskich; zm. z rodz. Przestrzelskich, Tyszkiewiczów, Radziwonów, Kalickich, Szczawińskich; Antoni i zm. z rodz. Trepanowskich, Iwonę i zm. z rodz. Wykowskich; Ireneusz Cichocki i zm. z rodz. Suchoickich; Celinę, Franciszka, Annę, Stanisława i zm. z rodz. Dusińskich i Wienczek; zm. z rodz. Kordziewiczów, Santockich, Miklaszewskich, Kijków, Nerków, Tyrolskich, Kmieciów; Kazimierę i Henryka Dąbrowskich, Genowefę i Antoniego Jasińskich;
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p. Helenę, Aleksandra i rodziców Klimaszewskich, Czesławę, Józefa, Witolda i rodziców Zawadzkich; Jadwigę i Mateusza Szkop i zm. z rodz. Sulewskich; Kazimierę i Wacława Tomaszewskich, Wandę i Stanisława Kopcińskich; Wiesława, Andrzeja, Jerzego Obryckich; Czesława, Zofię, Bolesława, Mariana zm. z rodz. Karwowskich, Jana i Janinę Orzechowskich, Sabinę i Kazimierza Sokołowskich, Ks. Ferdynanda Gryszkę, zm. krewnych i znajomych; zm. z rodz. Potasiów i Dąbrowskich; Józefa Gutowskiego; Jakuba, i zm. z rodz. Owsianko, Emila i zm. z rodz. Majdak, Krystynę Olszewską, zm. dziadków i babcie; Antoninę, Antoniego, Jolantę, Bogdana i zm. z rodz. Wiśniewskich, Wasilewskich i Gałązków; zm. z rodz. Bradtów i Karwowskich; Jarosława Gietek i zm z rodz. Gietków, i Potasiów;
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p. zm. z rodz. Piaskowskich, Stankiewiczów, Klewickich, Komorków, Mierzejewskich, Gralewskich i Domuratów; Rozalię, Stanisława i zm. z rodz. Kownackich i Kiełczewskich; Rajmunda Łukaszewskiego, Krystynę Kotecką, Stanisława Godlewskiego; Bolesława, Władysławę, Stanisława Dudów, Mariana, Józefę i zm. z rodz. Zarembów; zm. z rodz. Kuźnickich, Gerwinów, Chudzińskich i Teresę Kotowską; Antoninę Antoniego, Alojzego, Mariannę, Gromelskich, Mariannę i Józefa Budziłków, Sławomira Laskowskiego;
i za wszystkich zmarłych cierpiących w czyśćcu.
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Godz. 12.00
Módlmy się za zmarłych papieży, biskupów i kapłanów, zakonników i siostry zakonne, kleryków, ofiarodawców i dobrodziejów naszego kościoła; za poległych w obronie naszej Ojczyzny; za pomordowanych podczas wojny w lesie giełczyńskim i innych miejscach kaźni; ś.p. Ks. Ferdynanda Gryszko; Eleonorę i Mieczysława i zm. z rodz. Boguskich, Chojnowskich i Kurpiewskich; Wacława, Mieczysława, Marię, Kołakowskich; Janinę i Kazimierza Podbielskich; Wacława i Krystynę Witka; Annę i Stanisława Burzyńskich, Jana, Tadeusza, Stanisława, Marka Krzysztofa, Hannę, Stefana Romej; Jadwigę i zm. z rodz. Weber, Stanisławę i Antoniego Chojnowskich, zm. z rodz. Glebów; Jana, Jolantę Karwowskich, Cecylię, Wandę, Stanisława i zm. z rodz. Banachów, Krasuckich, Kazimierskich, Sylwię, Wandę, Stanisława i zm. z rodz. Gałązków i Liżewskich;
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p. zm. z rodz. Grabowskich i Godlewskich; Beatę Czarniecką, Bronisławę, Leona, Mariana, Jadwigę i dziadków Klewickich, Annę i Józefa Golińskich, Aleksandra i Marka Wądołowskich, Stanisławę i Teodora Szwackich, Adelę i Władysława Chrapowicz, Józefę i Antoniego Smugarzewskich; Irenę i zm. z rodz. Ładów i Kalinowskich; Janinę, Tadeusza, Zygmunta, Ksawerę, Aleksandra Rogowskich, Aleksandrę, Aleksandra i Michała, Pisańskich; Antoninę, Józefa i zm. z rodz. Zysk i Kossakowskich; zm. z rodz. Kołakowskich, Piaścików, Dłużniewskich, Czaplickich; Jerzego, Annę, Stanisława i zm z rodz. Michałowskich, Domalewskich, Ładyżyńskich, Serafińskich, Ostrowskich, Wilczewskich; Monikę, Alfreda, i zm. z rodz. Kuczyńskich, Wacława i Zofię i zm. z rodz. Sierbińskich;
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p. Romualda Taudul, Bolesławę i Józefa Ramotowskich; zm. z rodz. Jakowskich i Krajewskich; Leona i zm. z rodz. Ilewiczów, Marcjannę i Stanisława Dąbkowskich, Eleonorę Bałdyga, Zofię Brzózka, zm. z rodz. Wyśków; Eugenię i Stanisława Łagożnia, Franciszka, Annę i zm. z rodz. Komajda, Irenę, Józefa i zm. z rodz. Rzędarskich, zm. z rodz. Wójcików i Oleksiaków; zm. z rodz. Rzepko i Zielińskich; Mariana Bartnika i zm. z rodz. Bartników i Michalskich; Janinę, Stefanię i Stefana Zajkowskich, Teodora i Bronisławę Dąbrowskich; zm. z rodz. Bandachów, Duchnowskich, Sochalskich, Pruszkowskich i Rybińskich; Mariannę i Stefanię Zduńczyk, Mariannę Korwin; Dominika Giszterowicz; Danutę, Jerzego, Jana, Mariannę, Franciszka Siwik, Leokadię i Antoniego Drozdowskich; Jana, Stanisława i Irenę Kowalewskich; Annę i Mieczysława Szczęsnych; Zofię, Wiktora i Jarosława Gibowicz, Janinę i Piotra Samojlik;
i za wszystkich zmarłych cierpiących w czyśćcu.
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Godz. 18.00
Módlmy się za zmarłych papieży, biskupów i kapłanów, zakonników i siostry zakonne, kleryków, ofiarodawców i dobrodziejów naszego kościoła; za poległych w obronie naszej Ojczyzny; za pomordowanych podczas wojny w lesie giełczyńskim i innych miejscach kaźni; za ś.p. Ks. Ferdynanda Gryszko; Janinę, Jana, Andrzeja, Jana, Antoniego, Piotra, Annę i Genowefę Żukowskich, Jerzego, Tadeusza i Aleksandrę Przestrzelskich, Tadeusza i Tomasza Gąsiewskich, Zdzisława Żero, Janinę Mańka, Ks. Jana Bielawskiego, Ks. Józefa Samluka, Ks. Zygmunta Chodosowskiego, Ks. Zygmunta Laskowskiego, Ks. Stanisława Scecha, Andrzeja Pianko, Halinę i Romualda Kozłowskich, Stanisława Zarębę, Ludwikę i Jana Gryszko, Elżbietę Matlak, Janinę Greloch; zm. z rodz. Piersów, Zawistowskich i Rudzików;
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p. Jerzego Perka, Heronimę, Ludwika, Mieczysława Załuska, Celinę Rutkowską; Józefa, Bolesławę, Aleksandra i Wiktorie Openchowskich, Jana, Anielę, Jadwigę Brzostowskich, Piotra, Łucję, Grzegorza Gubik; Kazimierę, Józefa, Martę, Teofila, Kazimierza, Jerzego Świetlik, Elżbietę Batyra, Wandę, Bronisława, Jana Zywert, Genowefę, Hieronima Ostrowskich, Władysławę Józefa Godlewskich, Mariana Bosek; Romana Grzybowskiego, Zofię i Stefana Kosakowskich; ks. Klemensa Karwowskiego, Franciszka, Honoratę, Jana, Andrzeja Karwowskich, Tomasza i Scholastykę Grala, Katarzynę Kochanowską; Kazimierza, Józefę, Stanisława i Marka Polakowskich; Ignacego i Stefanię Łopieńskich; Michała, Eugenię, Stanisława i Stefanię Mazewskich, Apolonię, Antoniego i Henryka Samełko, Franciszkę i Franciszka Domalewskich, Eleonorę i Władysława Borkowskich;
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p. Annę, Józefa i z rodz. Golińskich i Klewickich, Teresę i zm. z rodz. Gosków i Sutkowskich, Wojciecha Kuleszę; Jacka i Józefa Gudelskich, Bronisława i Józefę Pianka; Mieczysława-Zbigniewa, Ignacego i Marii Sarnowskich, Juliana i Zofii Dłużniewskich, Władysława i Anieli, dziadków z obojga stron i krewnych; Tomasza Piaścik, Józefa i Bronisława, Józefa i Stanisława Szymczyk; zm. z rodz. Skarbińskich, Lisieckich i Mroczków; Józefa, Rozalię, Tomasza Michałczak, Zofię i Franciszka Hebda; Lecha i zm. z rodz. Lewandowskich, Leonardę, Stanisława i zm. z rodz. Zaczkowskich, Zofię Sośnierz; Józefa i Czesławę Skibniewskich, Mariana i Jadwigę Borkowskich; zm. z rodz. Witkowskich, Nielubowiczów, Rawinisów, Zachiewiczów, Żabickich, Chmielewskich, Narkiewiczów, Lipińskich, Żero; Zenona i Zofię Kowalczuk, Józefa Kuleszę; Henryka Kochańskiego i zm. z rodz. Kochańskich; Jana i zm. z rodz. Tomaszewskich, Walentynę i Józefa Sowul, Janinę Pietkowską; Celinę, Tadeusza zm. z rodz. Bronakowskich, Irenę, Józefa z zm. z rodz. Szymanowskich, Weronikę i Tadeusza Obryckich; Józefa, Mariannę, Czesława, Jadwigę, Stanisława i Wiesławę Sajewskich; zm. z rodz. Bartnickich, Skłodowskich i Nienautowskich;
i za wszystkich zmarłych cierpiących w czyśćcu.
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
WYPOMINKI 2018 - 2019
GIEŁCZYN
Módlmy się za zmarłych papieży, biskupów i kapłanów, zakonników i siostry zakonne, kleryków, budowniczych, ofiarodawców i dobrodziejów naszego kościoła oraz tej kaplicy; za poległych w obronie Ojczyzny, pomordowanych podczas wojny w lesie giełczyńskim i innych miejscach kaźni; Ks. Ferdynanda Gryszko, ks. Zygmunta Laskowskiego, Bolesława i Andrzeja i zm. z rodz. Urbanowskich, Jadwigę, Józefa i zm. z rodz. Serwatków; zm. z rodz. Laszczkowskich i Zysków; zm. z rodz. Giszterowicz; zm. z rodz. Kowalewskich i Bzurów; zm. z rodz. Grudków, Michałowskich, Marię Węglewską i Edwarda Wasilewskigo; Aleksandra, Kazimierę, Zygmunta, Ludwika, Kazimierza, i zm. z rodz. Kowalewskich, Juliannę, Stanisława, Jadwigę, brata Stanisława i zm. z rodz. Jabłeckich; Henryka Kozłowskiego, Zofię i Piotra Nowackich; zm. z rodz. Nowackich, Jankowskich, Stepnowskich i Napiórkowskich;
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p. zm. z rodz. Szpakowskich i Chludzińskich; Mirosławę i Kazimierza i zm. z rodz. Urbanowskich i Nowackich, Zofię Pol, Jerzego i Zygmunta; zm. z rodz. Bielickich; Elżbietę, Wiesława, Antoniego, Aleksandrę, brata Antoniego Kowalewskich; zm. z rodz. Konopków, Helenę, Weronikę, Michała i zm. z rodz. Smiarowskich, Piotra Jastrzębskiego; Irenę i Wiesława Zysk, Agnieszkę, Leonorę i Aleksandra Konopka, Hannę Buczyńską; Eugenię i Stanisława Ołdakowskich, Bronisławę Bogdańską; Andrzeja i zm. z rodz. Domańskich, Dardzińskich, Włodkowskich i Witolda Urbanowskiego; Alicję i Pawła Tymińskich i zm. z rodz. Jankowskich; zm. z rodz. Karpińskich, Konopków i Cieślików; Czesława Tomaszczyka;
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p. Zofię, Czesława i zm z rodz. Danielskich i Gromków, Jadwigę, Franciszka, Romana i zm z rodz. Kijewskich i Galanków; Stanisława Jabłeckiego; zm z rodz. Burbutowskich; zm. rodziców Stanisława, Aleksandrę, braci i siostry z rodz. Kalinowskich; zm. z rodz. Malinowskich: Bolesława, Rozalię, Honoratę, Antoninę, Grzegorza, Ludwika. Witolda, Zofię i Beatę; zm. z rodz. Żukowskich i Witolda Jurkowskiego; Jadwigę, Tadeusza i zm. z rodz. Kozłowskich, zm. z rodz. Wiśniewskich Cieślików, Walczyków i Grzegorza Sobotę; Władysławę, Feliksa, Mariana Karpińskich, Helenę, Eugeniusza, Danutę, Antoniego i Zdzisława Ramotowskich, zm z rodz. Chojnowskich; zm. z rodz. Bacławskich i Konopko; Bolesława, Andrzeja i zm z rodz. Urbanowskich; Sławomira i zm. z rodz. Świerszczów, zm. z rodz. Kowalewskich i Olszewskich; Antoniego, Bolesławę, Stanisława zm. z rodz. Bąkowskich, Annę, Wacława, Franciszka zm. z rodz. Czajkowskich, Zienkiewiczów i Kowalewskich; Zygmunta Grelewskiego, Wincentego, Henrykę i Ryszarda Jakowskich, Hannę Kucharską; zm. z rodz. Brokowskich i Żebrowskich; zm. z rodz. Obryckiech i Urbaniak; zm. z rodz. Polakowskich, Dąbrowskich Jurskich, Żebrowskich i Stanisława Popkowskiego; zm. z rodz. Malinowskich, Szymańskich, Sztachańskich, Aleksandra Małachowskiego;
i za wszystkich zmarłych cierpiących w czyśćcu.
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...Copyright © 2009-2019 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA p.w. BOŻEGO CIAŁA W ŁOMŻY