WYPOMINKI
WYPOMINKI
2016 - 2017
Godz. 8.00
Módlmy się za zmarłych papieży, biskupów i kapłanów, zakonników i siostry zakonne, kleryków, ofiarodawców i dobrodziejów naszego kościoła; za poległych w obronie naszej Ojczyzny, za pomordowanych podczas wojny w lesie giełczyńskim i innych miejscach kaźni; za ś.p. Zofię, Higina i Kazimierza Nowackich i zm. z rodz. Nowackich i Podbielskich; Teresę Vogelgesang; Eugeniusza Popiołek, Jakuba i Henrykę Maliszewskich; Władysławę, Bronisława, Stanisława, Henryka Miazga, Romualda Wierzbickiego; Ks. Tadeusza Sutkowskiego; Ks. Zygmunta Laskowskiego, Henryka Wróblewskiego, zm. z rodz. Wróblewskich, Saniewskich, Zarembów, Pęskich, Gwardiaków, Maj, Janusza Bielickiego; Stanisławę, Adelę, Stanisława Mioduszewskich i zm. z rodz. Kuleszów; Zofię, Stefana, Celinę i zm. z rodz. Piotrowskich, Aleksandra i zm. z rodz. Ejzów, Augustyna i zm. z rodz. Kruszewskich i Ciecierskich;
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p.; Wandę i Wacława Tymińskich, Wandę Gołaszewską i Stanisława Łuniewskiego; Natalię, Jerzego, Leokadię, Franciszka, Karolinę i Jana Kozłowskich, Feliksę, Władysława i Ryszarda Borawskich, Ks. Biskupa Mikołaja Sasinowskiego, O. Jana Salwowskiego, Lucynę i Jana Zysk; Mieczysława, Juliannę, Zofię, Marię, Ignacego, Jerzego, Mariana i zm. z rodz. Dłużniewskich i Sarnackich; Jerzego Romej; Zofię, Jana, Barbarę i zm. z rodz. Sokołowskich, Bronisławę, Aleksandra i zm. z rodz. Śniadoch, Lucjana i Aleksandrę i zm. z rodz. Chludzińskich, Kapelewskich, Marię Rzonca i Mariannę Kadyszewską, za zmarłych kapłanów; Zygmunta, Wojciecha i jego rodziców;
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p. Mariannę i Franciszka Sokalskich, Zofię i Stanisława Szabłowskich, Zofię i Jana Dąbrowskich; Bronisława, Mariannę, Edwarda, Ryszarda i Jadwigę Wojewoda, Annę Kowalewską, Michalinę Mrozicką, Anielę Wróblewską, Bronisławę Rybicką, Władysławę i Jana Armusiewicz, Jana, Władysława i Janinę Rybickich, Franciszkę, Edwarda i Rudolfa Borowieckich; Aleksandra i Eugenię Stankiewicz, Franciszka Liedtke; Halinę i Antoniego Śliweckich, zm. z rodz. Śliweckich, Koluśniewskich; Stanisława i Annę Stelwachów i ich rodziców, Franka Knoof, zm z rodz. Sakowskich Tadeusza i jego rodziców, Alinę, Monikę i Marcina Jakubowskich, Jakuba, Janusza Bielickiego, Kazimierza Marię i Andrzeja Wiśniewskich, Zdzisława Zawadzkiego; zm. z rodz. Ramotowskich, Stypułkowskich, zm. z rodz. Karwowskich, Lutostańskich i ks. Antoniego Lutostańskiego, Anatola Apanowicza;
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p. Irenę, Urszulę, Stanisława i zm. z rodz. Chrostowskich, Helenę, Zdzisława i zm. z rodz. Krajewskich, Jadwigę, Mieczysława i zm. z rodz. Godlewskich; Helenę i Stanisława Szczubełek; Wojciecha, Dominikę, Bronisława, Jana, Józefa Grzybowskich, Dariusza Kozłowskiego, Stefana i Bogdana Parda, Zofię i Stanisława Kobus, zm. z rodz. Grzybowskich i Pardów; Aleksandra, Stanisława i Michalinę Chudzińskich; Antoniego i Irenę Komorowskich; Józefa, Jadwigę, Marcjannę, Józefa Tomaszewskich, Feliksa, Jadwigę Ostrowskich; Feliksa Kojro; Mieczysławę, Kazimierza i Henryka i zm. z rodz. Ochocińskich i Włodkowskich, Jakuba, Stefanię i zm. z rodz. Bałazy i Kurpiewskich; Czesława Murawskiego, zm. z rodz. Murawskich i Śmiarowskich, Mariannę Makowską, zm. z rodz. Makowskich i Białobrzewskich;
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p. Jana i Stefanię Cwalina, Jana i Stefanię Bobowskich; zm. z rodz. Lipiński i Łupińskich; Barbarę Wojewoda; Wiesławę i Zenona Klewickich; Ignacego Bronowicza zm. z roz. Bronowiczów, Sarnackich Januszczyków i Sawickich; zm. z rodz. Borawskich, Śleszyńskich, Henrykę i Antoniego Karpowicz; Alinę i Henryka i zm. z rodz. Stpiczyńskich, Cieślewskich i Tyszkiewiczów; zm. z rodz. Nerków, Tyrolskich, Kmieciów, Santockich, Kordziewiczów, Kijków i Miklaszewskich; Stanisława, Tadeusza i zm z rodz. Kaszuba, Helenę i Eugeniusza i zm. z rodz. Gruszfeld; Krystynę i Tadeusza Turowskich, Renatę Oleksy; Jadwigę i Stanisława Tryskuć; Jana, Czesławę, Henryka Pezowicz; Aleksandrę, Franciszka i zm. z rodz. Wądołowskich; Jadwigę, Antoniego, Stefanię i Franciszka Gardockich, Antoniego Bąkowskiego;
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p. Czesławę, Konstantego Janczewskich, Adelę, Franciszka, Piórkowskich, Stefanię i Walentego Glińskich, Annę, Elżbietę Wałkuskich; Jana i Annę Tyborowskich, Mirosławę i Ireneusza Cudnik; Jadwigę Świątek, Władysławę i Juliana Kwiatkowskich, Janinę i Stanisława Krajewskich; Jana Bagińskiego, Jana Jadwigę i Adama Liżewskich, Wiesława Cwalińskiego; Zofię, Wacława i zm. z rodz. Chętników, Jadwigę, Leona i zm. z rodz. Dzierzgowskich; zm. z rodz. Kropiewnickich, Wesołowskich i Piotrowskich; Stanisława Domalewskiego; zm. z rodz. Nowaków i Szulborskich; zm. z rodz. Bartnickich i Elżbietę Bosowską; Jana i Janinę Gontarskich; Grzegorza, Stefana i zm. z rodz. Krzewskich i Ślużyńskich; Tadeusza Kobus, Mariannę i Antoniego Plona; zm. z rodz. Chludzińskich i Konopków; zm. z rodz. Jankowskich, Bańkowskich, Garbowskich, Szczyglewskich i Andrzejewskich; Zygmunta, Jadwigę i Kazimierza Ruszczyk;
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p. Stefanię, Wacława, Grażynę, Franciszka, Jadwigę i zm. z rodz. Pieńkowskich i Brzozowskich, Rozalię, Czesława, Marka, Tadeusza i zm. z rodz. Dawidowskich, Elżbietę, Zachariasza i zm. z rodz. Micygiewiczów; Annę Troks, Wacława Rogowskiego; zm. z rodz. Domuratów, Walewskich, Szymczaków, Troksów; Annę i Stanisława, Celinę i Franciszka i zm. z rodz. Dusińskich i Wienczek; Franciszkę i Czesława Głębockich, Marię i Wincentego Staworko; Monikę, Alfreda, i zm. z rodz. Kuczyńskich, Wacława i Zofię i zm. z rodz. Sierbińskich; Genowefę Ruszczyk; Zofię i Aleksandra i zm. z rodz. Dudzińskich, Irenę i Bolesława i zm. z rodz. Lewandowskich i Piątków; Jana Świdzińskiego; Jana Gęborys i Hieronima Gosk; Kazimierza Kalinowskiego, Stanisława, Władysława, Janinę i Stanisława Korwek;
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p. Mariannę, Jana, Scholastykę, Waldemara, Zofię i zm. z rodz. Wądołowskich; Kazimierza, Marię Grzymałów, Jana, Feliksę, Janinę i Zygmunta Rojewskich; Lucynę i Czesława, Zofię i Stanisława Załuska; zm. z rodz. Deptułów, Dudów, Brzóskó, Marchewków, i Kozłowskich; zm. z rodz. Galanków, Korwek, Szydlików, Lemańskich i zm. kolegów; Mariannę i Tadeusza Kulczyńskich; zm. z rodz. Wierzbowskich Gosków i Zbigniewa Żebrowskiego; Helenę Marszałek i Jana Pancewicz; zm. z rodz. Gradkowskich i Jesionowskich i Liszewskich; Stanisławę, Franciszka i zm. z rodz. Nadolnych; Bronisława i Władysławę Grockich, Jana, Irenę i zm. z rodz. Brzeziaków; Jadwigę, Eugeniusza i zm. z rodz. Jankowskich; Helenę i Tadeusza Grelewskich, Jadwigę i Mariana Baranowskich; zm. z rodz. Kosmaczewskich i Jarząbków; Mieczysława i zm. z rodz. Chojnowskich i Biedrzyckich;
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p. Władysławę, Bolesława zm. z rodz. Kozłowskich, Józefa, Katarzynę i zm. z rodz. Ćwiklińskich, Stanisława Polewaczyka, Stanisława, Teofilę i zm. z rodz. Polewaczyków i Bogdańskich; Zinaidę, Kazimierę i Władysława Korytkowskich; Witolda i Wacławę Lisieckich, Mariannę i Jerzego Sulej; Genowefę i Józefa Dąbrowskich; Ireneusza Jankowskiego, Jadwigę i Józefa Popkowskich; zm. z rodz. Domitrzów i Ostatkiewiczów; Eugenię, Jana i zm. z rodz. Rutkowskich, Genowefę, Kazimierza i zm. z rodz. Rakowskich, Feliksa i zm. z rodz. Popkowskich, Grzegorza; zm. z rodz. Śledziewsich i Zalewskich; Hannę Leona Pardo, Halinę i Antoniego Śliweckich, i zm. z ich rodz.; zm. z rodz. Dąbrowskich, Dardzińskich, Olechowskich i Mądrych, Stefanię Sitko i Tadeusza Krzyczkowskiego; Weronikę, Wincentego, Czesława Dudzińskich, Marię, Jana Kuczyńskich;
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p. zm. z rodz. Kucharczyków, Chmielewskich, Ciborowskich i Sawostianów, Ks. Józefa Drażbę, Ks. Zygmunta Laskowskiego, Ks. Mieczysława Dworakowskiego; Genowefę Aleksandra Dąbrowskich, Janinę i Marcjana Szymańskich; Mariannę Dąbrowską, Kamilę i Antoniego Wojewoda; zm. z rodz. Zarębów i Rasiów; Natalię Gabińską, Magdalenę Hyż, Eugeniusza i zm. z rodz. Gromelskich, Kulasów, Macków, Kozłow, Cekałów, Nadolnych i Jana Szydlik, Henryka Chojnowskiego; Henrykę, Bolesława i zm. z rodz. Chojnowskich i Parzychów, Apolonię, Henryka i zm. z rodz. Polakowskich i Bladoszów, Alinę i Krzysztofa Kocierzów, Halinę i Stanisława Zawalich, ks. Zygmunta Laskowskiego, sąsiadów, przyjaciół, znajomych; Teresę, Janinę, Stefana Pulwin, Czesława i Janinę Piwowarskich;
Módlmy się za ś.p. Juliannę Domańską, Jana Gruszfeld, Helenę, Jakuba i Sławomira Duda, Jadwigę, Jana, Leona Grajko; Mieczysława, Janinę i Mieczysława i zm. z rodz. Mojsów, Jadwigę i Wacława Mikulskich, Irenę i Marka Sadowskich; Bożenę Pielaszek, Janinę, Antoniego, Jarosława Malskich, Zofię, Stanisława, Jarosława Sobolewskich; Janinę i Antoniego Gacioch, Monikę, Henryka, Łukasza i Zbigniewa Samluk; Jana, Janinę Wądołowskich, Helenę, Kazimierza, Mariannę i Jana Hermanowskich, Stefanię, Franciszka Janowskich, Krystynę i Zbigniewa Olczyk, Halinę i Wiesława Szabłowskich, Piotra Prosińskiego, zm z rodz. Wądołowskich i Szlachetko; Jana, Witolda i zm. z rodz. Marczyków, Kossakowskich, Mariannę Eugeniusza i zm. z rodz. Trzcinków i Pardów, Kazimierza Siwik; Dorotę Kozłowską i Mariana Dziekońskiego;
i za wszystkich zmarłych cierpiących w czyśćcu.
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Godz. 10.00
Módlmy się za zmarłych papieży, biskupów i kapłanów, zakonników i siostry zakonne, kleryków, ofiarodawców i dobrodziejów naszego kościoła; za poległych w obronie naszej Ojczyzny; za pomordowanych podczas wojny w lesie giełczyńskim i innych miejscach kaźni; za ś.p. i zm z rodz. Potasiów i Dąbrowskich; Władysława, Celinę, Wojciecha Anielskich oraz Jadwigę Piankowską; zm. z rodz. Kwiatkowskich, Grabickich, Klejnowskich, Pokońskich i Józefa Ewartowskiego; Wacława, Mariannę, Ryszarda, Stanisława, Czesława, Natalię i zm. z rodz. Ożarowskich, Lucjana i Otolię Łuba; Helenę i Edwarda Czartoszewskich, Eugeniusza i Martę Zaczek, Elżbietę Cymek; zm. z rodz. Nadolnych, Banachów, Żytkiewiczów; Ryszarda, Grażynę, Aldonę i zm. z rodz. Wodzyńskich; Stanisławę, Kazimierza, Stanisława i zm z rodz. Tyszków; zm. z rodz. Najdyhor, Anielę, Mieczysława Szczecińskich; Genowefę, Stanisałwa Karwowskich, Stanisłąwa Sasak, Helenę, Stanisłąwa Supińskich, Mieczysławę, Jana, Tadeusza Tabędzkich, Pawła Wykowskiego;
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p. Wandę, Stanisława, Zygmunta, Franciszka i Bogdana Banachów; Jana, Jolantę, Franciszka i Jadwigę Karwowskich, zm. z rodz. Kazimierskich, Krasuckich, Kijków, Janinę i Wincentego Cichowiczów, Alinę, Monikę i Marcina Jakubowskich, Zofię, Czesława, Mariannę i Justynę Darkowskich, Marię Charubin, Adama Wiatrowskiego, Zofię i Edwarda Ciumeryków, koleżanki, sąsiadów, kapłanów; Franciszka Chojnowskiego, Józefę, Leona, Zygmunta Świerszcz; Zofię Olszewską, Irenę i Antoniego Konopka, Stanisławę i Bolesława Olszewskich, dziadków Chybińskich i Wądołowskich; Kazimierę, Aleksandra, Jana, Mieczysława, Adama Karwowskich; Stanisława, Janinę, Mieczysława Tumińskich, Czesława, Wandę, Krzysztofa Ogniewskich, Zofię Wysocką, Teresę Sokołowicz;
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p. Jana, Kazimierza, Jerzego Pianko, Edwarda, Kazimierza, Teresę Jackowskich, Stefanię Łada, Genowefę, Bolesława, Janinę Żelaznych; Franciszka i Franciszkę Domalewskich, Honoratę i Bolesława Gałczyków; zm. z rodz. Skarbińskich; Elżbietę Piotrowską, siostrę Martę Bartosiewicz, Krystynę Filipiak, Leszka Kwiatkowskiego, Janinę Szymańską, Mateusza Wyszyńskiego, zm. z rodz. Jakimowiczów, Bartosiewiczów, Wróblów, Grabowskich; Zofię, Mieczysława i zm. z rodz. Szwonder, Jadwigę i Henryka Długokęckich, zm z rodz. Przybyłowskich, Ks. Zygmunta Laskowskiego, Prof. Marka Pertkiewicza, Tadeusza Żelechowskiego, dziadków, rodziców chrzestnych, znajomych i przyjaciół; Stanisławę, Henryka, Zofię, Michała, Bolesława, Henryka i Andrzeja; Eugeniusza Piotrowskiego zm. z rodz. Zaorskich, Szymańskich i Śniadachów;
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p. Stefana - Mieczysława, Zofię, Stanisława Chojnowskich, Zofię, Wincentego Sobotów; Dorotę, Marię, Jana Mazuruk, Stanisławę, Władysława i Henryka Piktel; Jarosława Gietek, Bolesława, Aleksandrę, Antoniego, Mariannę, Bronisława Ignacego, Bolesława, Aleksandrę, Antoniego, Stanisława, Czesława Potasiów; Irenę, Hieronima, Henryka, Janusza Janinę i Mieczysława Karwowskich, zm. z rodz. Kadłubowskich i Gutowskich; Romualda i zm. z rodz. Taudulów, Bolesławę i Józefa Ramotowskich; Stanisława, Helenę i Stanisława Sutkowskich, Tadeusza, Janinę i Tadeusza Pazik; Antoniego Jurczak, Wiesławę i Edmunda Górzyńskich; Marię Wojciechowską, Józefę i Henryka Rogalskich; Czesławę, Kazimierza, Antoniego Turniaków, Stefanię, Stanisława Gwizdonów, Mariannę i Bolesława Rogowskich; Tadeusza Żelechowskiego zm. z rodz. Jamiołkowskich, Lubiak, Rytelewskich, Średnickich, krewnych i znajomych;
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p. Jadwigę i Henryka Pianka, Zofię i Antoniego Wicik; Józefę i Władysława Chamot, Stanisława Jurczaka; Jana i Ryszarda Cwalina; zm. z rodz. Dmochowskich, Czarnowskich i Grodzkich; Jerzego Malinowskiego zm. z rodz. Pogorzelskich; Celinę Okołowską, Antoniego, Rozalię i Władysława Górskich, Stefanię i Stanisława Góreckich i Jadwigę Cwalińską; Alojzego, Mariannę, Antoninę Antoniego, Sławomira i zm. z rodz. Gromelskich i Budziłków; Jana i Alicję Cieśluk, Stefana Dąbkowskiego; Kamila, Bolesława Dąbrowskich, Hannę, Tadeusza i zm. z rodz. Nerkowskich i Sokołowskich; Lucjana i zm. z rodz. Chojnowskich Truszkowskich; Zenona, Jadwigę, Stanisława i zm. z rodz. Wilczewskich, Eugenię, Jana Tomasza i zm. z rodz. Dąbrowskich, Aleksandrę, Stanisława, Romana i zm. z rodz. Pieńkowskich;
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p. Janinę i Jana Paszkowskich, Irenę i Stanisława Ognowskich; zm. z rodz. Dębowskich i Kozłowskich, Oleńskich, Parakiewiczów i Saragiewiczów; Waldemara i zm. z rodz. Gerwinów i Kręciewskich, Kazimierę Dąbrowską; Jadwigę i Stanisława Niemiec, Marię i Antoniego Wróblewskich; Konstancję, Janinę, Czesława, Józefa Siedleckich, Aleksandrę i Władysława Cwalina; Zofię i Aleksandra Zawadzkich, Janinę, Czesława Mirosława Zawojskich, Wandę Gadomską; Jana Tomaszewskiego, Walentynę i Józefa Sowul, Jana, Józefa i Stanisława Komorowskich; Krystynę Olszewską, Jakuba, Wawrzyńca i zm. z rodz. Owsianko, Bronisławę i Aleksandra Pankiewicz, Emila Majdak, Mariannę i Wawrzyńca Pieńczykowskich; Ireneusza Cichockiego, Michalinę i Czesława Suchoickich; Tadeusza Parzych; Cecylię, Bolesława, Tadeusza i Kazimierza Kraszewskich; Zygmunta Kaczyńskiego, Wojciecha Ciwoniuk; zm. z rodz. Rogińskich i Kozłowskich
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p. Mariannę, Aleksandra Boguskich, Mariannę, Janinę Kurpiewskich, Stanisława Januszewskiego; Helenę, Aleksandra i rodziców Klimaszewskich, Czesławę, Józefa, Witolda Zawadzkich i ich rodziców; Kazimierę, Jana, Stanisława, Juliannę i Aleksandra Szewczyk, Krystynę, Piotra, Jadwigę Modzelewskich, Monikę, Aleksandra i Waldemara Dziubińskich, Stafana, Mariannę i Marcjannę Sutkowskich, zm. z rodz. Kowków i Piekarskich; zm. z rodz. Popławskich, Baranowskich i Siejdów; Mariannę i Czesława Dąbrowskich, Janinę i Józefa Sobocińskich; Zofię i Józefa Tyszkiewicz, Mariannę i Stanisława Szczawińskich, Wiesławę, Hannę, Zygmunta Kalickich, Zofię, Bolesława i zm. z rodz. Przestrzelskich; Stanisława Topolskiego, zm. z rodz. Gontowskich i Topolskich; Stanisława i Rozalię Strumiłowskich, Andrzeja Jastrzębskiego, Roberta Okurowskiego; Ryszarda i zm. z rodz. Pieńkowskich, Wiesławę Żelazną, Zofię Ogrodnik, Wiesława i Hannę Dębińskich;
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p. Aleksandra, Stanisława, Michalinę i zm. z rodz. Chludzińskich, Bolesława, Józefę i zm. z rodz. Szczęsnych; zm. z rodz. Sulewskich, Borawskich i Laskowskich; Aldonę Matuszewską; Stanisława Wacławę i zm. z rodz. Gadzieńskich, Kazimierza Chrzanowskiego; Anielę i Zygmunta Dąbrowskich, Aldonę Muniak, Wojciecha Śmiarowskiego; Rajmunda, Michalinę i Jana Łukaszewskich, Krystynę Kotecką, Stanisława Godlewskiego; Ryszarda Przybylskiego zm. z roz. Romanowskich i Przybylskich; Janinę, Wacława i zm. z roz. Dębowskich, Wiesława i zm. z rodz. Kilów, Dodów, Janusza Nowaka; Antoninę i Józefa Zysk; Bronisławę, Jana i zm. z rodz. Sierzputowskich, Wacławę i Józefa Baczewskich; Stanisława i Czesławę Konopko, Feliksa i Kazimierza Niksa, Jana Matysiak; zm. z rodz. Tylów i Wróblewskich, Pawła Wysockiego;
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p. Gracjana Kurpiewskiego, Józefę i Henryka Rogalskich; Jana i zm. z rodz. Chojnowskich Truszkowskich; zm. z rodz. Jankowskich i Krajewskich; Jadwigę, Zygmunta, Teresę, Kazimierza Święcica, Janinę, Aleksandra, Ireneusza Janickich, Józefa Gałązką, Stanisława Szymańskiego, Jolantę Sobierajską; Janusza, Tomasza, Zofię i Czesława, Helenę i Tadeusza, Wandę i Tadeusza, Kazimierza, Zygmunta, Jacka, Rafała i Marię; Mariana i zm. z rodz. Przyborowskich i Bagińskich; Stefanię, Józefa i zm. z rodz. Orzołków, Zofię, Aleksandra, Krzysztofa i zm. z rodz. Lemańskich; Jana i zm. z rodz. Dobrowolskich i Chudzińskich; zm. z rodz. Kuźnickich, Gerwinów, Chudzińskich i Teresę Kotowską; Zofię i Jana Sobota, Wiesława Kiernozek, Władysławę Witkowską, Artura i Zofię Tyszka, Jadwigę i Mieczysława Sołogub; Antoniego i zm. z rodz. Olszewskich, Antoniego i Bronisława i zm. z rodz. Staniurskich;
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p. Ireneusza Boguskiego i Wiesława Brulińskiego; zm. z rodz. Zyśk i Górskich; Reginę i zm. z rodz. Tylów i Surdynów; Stefanię, Janinę i Stefana Zajkowskich; Reginę i Józefa Pisarskich; Jana, Mariannę, Romana, Kazimierza Chojnowskich; Mariusza, Mariana Wądołowskich; Mariannę i Stafanię Zduńczyk, Marainnę Korwin; Jana, Marię i zm. z rodz. Dębskich, Władysława, Jadwigę i zm. z rodz. Pawelczyków; Reginę i Antoniego i zm. z rodz. Michała Samluków i Ostrowskich, Henrykę Bikokwską, Mariannę, Bolesława, Witolda i zm. z rodz. Składanków i Skrodzkich; Krystynę, Wacława i Władysława Gałązka, Zygmunta i Stanisława Rybickich, Andrzeja Krupińskiego; zm. z rodz. Sadowskich, Koneckich i Jurgena; Czesławę i Czesława Chrapowicz, Józefa Filipkowskiego; Ryszarda Nacewicz; Irenę i Mariana Sepczyńskich; zm. z rodz. Pawłowskich, Gaweckich i Chilińskich; Eugeniusza Pawłowskiego;
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p.; Helenę, Aleksandra i Krzysztofa Dębowskich, Janinę i Aleksandra Sielawa, Józefę Kozłowską; Jadwigę, Wacława Jasionek, Janinę i Edwarda, Bogdana i Nataszę Łukasiewicz; Teofila Dominikę Galanek, Janinę i Antoniego Gacioch; Kazimierę i Henryka Dąbrowskich, Antoniego i Genowefę Jasińskich; zm. z rodz. Konopków i Sierzputowskich; Andrzeja, Dariusza Felter, Ryszarda, Piotra i Genowefę Rytelewskich, Pelagię Potyńską; Celinę, Tadeusza zm. z rodz. Bronakowskich, Irenę, Józefa z zm. z rodz. Szymanowskich, Weronikę i Tadeusza Obryckich; Zofię Tadeusza i zm. z rodz. Borkowskich, Kuligowskich, Omiecińskich, rodziców Majkowskich i dziadków Odorowskich; Kazimierę i Adama Sulewskich, Mateusza Szkop; Władysławę i Bolesława Dudów, Józefa, Mariana i zm. z rodz. Zarębów; zm. z rodz. Brantów i Karwowskich, Teresę Konopko; zm. z rodz. Śledziewskich i Zakrzewskich; Stanisława Piankowskiego
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p. Antonię, Czesława, Andrzeja, Jerzego i zm. z rodz. Obryckich, Wiktorię Kamińską; Jana Wykowskiego, zm. z rodz. Wykowskich i Trepanowskich; Krystynę, Franciszka i zm. z rodz. Kossakowskich, Stefanię, Stanisława i zm. z rodz. Jabłońskich, Ninę, Eugeniusza i zm. z rodz. Sobolewskich, Zbigniewa Bolek; zm. z rodz. Straczyckich, i Ładziaków, Wandę Wasilewską, Stanisława i Marię Kozłowskich, Wiesława i Alicję Śliwka; Stanisława, Kazimierza i Halinę Dudzińskich, Kazimierza Chojnowskiego, Zofię Jakubiak; Jerzego, Annę, Stanisława Michałowskich, zm.z zrodz. Domalewskich, Ostrowskich, Ładyżyńskich, Boryszewskich, Wilczewskich, Serafińskich; Leokadię, Antoniego i Jana Gronostajskich, Kazimierę, Aleksandra i Ludwika Wądołowskich; Czesławę i Bolesława, Andrzeja i Jana Orzołek, Bronisława Parzych, Stefanię i Pawła Strzeleckich; Aldonę Stanisława Kossakowskich, Genowefę i Jana Iwaniuk; i za wszystkich zmarłych cierpiących w czyśćcu.
i za wszystkich zmarłych cierpiących w czyśćcu.
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Godz. 12.00
Módlmy się za zmarłych papieży, biskupów i kapłanów, zakonników i siostry zakonne, kleryków, ofiarodawców i dobrodziejów naszego kościoła; za poległych w obronie naszej Ojczyzny; za pomordowanych podczas wojny w lesie giełczyńskim i innych miejscach kaźni; za ś.p. Janinę, Zygmunta, Tadeusza, Ksawerę, Aleksandra Rogowskich, Aleksandrę, Michała, Aleksandra Pisańskich, Julię i Stanisława Mościckich; Janinę Jana, Annę, Kazimierza, Jana, i Jadwigę Weber, Wiktorię, Antoniego, Mariolę, Lucynę, Eugeniusza Gleba, Stanisławę i Antoniego Chojnowskich, Irenę i Leona Keniksman; Mieczysława i Janinę Sulkowskich, Adelę, Stanisława, Jana, Kazimierza Dębowskich; Beatę Czarniecką, Bronisławę, Leona, Mariana, oraz dziadków z rodz. Klewickich, Józefa Golińskiego, Adelę i Feliksa i zm. z rodz. Chrapowicz, Stanisława, Teodora Juliana i zm. z rodz. Szwackich, Antoniego, Józefę i zm. z rodz. Smugarzewskich, Annę, Hannę i Wiesława Dębińskich; Czesławę i Feliksa Chojnowskich;
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p. Krystynę Pielaszek i Jerzego Biniędę; Czesława Zofię, Bolesława zm. z rodz. Karwowskich, Jana, Janinę i zm. z rodz. Orzechowskich, Sabinę i Kazimierza Sokołowskich, zm. krewnych i znajomych; zm, z rodz. Godlewskich i Grabowskich; Stefanię, Stefana i zm. z rodz. Cedrowskich, Stanisława Duchnowskiego; Bogdana, Bronisławę, Władysława i zm. z rodz. Jakubowskich, Wandę, Józefa i zm. z rodz. Żebrowskich, Florentynę, Leokadię i Annę; Kazimierza, Zenona, Tomasza, Czesława, Genowefę zm. z rodz. Wieczorków, Janinę, Pawła i zm. z rodz. Renfertów, Stefanię, Józefa, Stanisława, Eugeniusza, Teresę i zm. z rodz. Boguckich, Mieczysława Stępińskiego; Honoratę i Aleksandra Pruszkowskich, Marka Cieślik; Zofię, Wiktora i Jarosława Gibowicz, Janinę i Piotra Samojlik;
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p. Dominika Giszterowicz; Józefę, i Bolesława Niedbała, Helenę i Wacława Rogowskich i zmarłych dziadków; zm. z rodz. Grabowskich i Zajkowskich, Majdanów i Cieplickich; Mariana Bartnika i zm. z rodz. Bartników i Michalskich; zm. z rodz. Rzepko i Zielińskich; Eleonorę i Mieczysława i zm. z rodz. Boguskich, Chojnowskich i Kurpiewskich; Mikołaja Śmiarowskiego, Bogumiła i Leokadię Wach; Terasę i Janusza Buczkowskich, Józefa Żukowskiego; Mirosława Wiktorzak, Irenę i Feliksa Muchowskich, Mariana, Eugeniusza i Władysławę Wiktorzak; Annę Szczęsną i Jana Budziszewskiego; Michała, Romana Chludzińskich i Genowefę Gut; zm. z rodz. Metelskich i Jakubowskich; Eugenię i Stanisława Łagożnia, Franciszka, Annę, Edmunda Komajda; Irenę i Józefa Rzędarskich, zm. z rodz. Oleksiaków i Wójcików; zm. z rodz. Kalinowskich i Ładów; Marcjannę i Stanisława Dąbkowskich, Eleonorę Bałdyga, Jadwigę, Leona, Juliana i Leona Ilewiczów, zm. z rodz. Wyśków;
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p. Hieronimę i Ludwika Załuska, Mieczysława Załuska, Celinę Rutkowską; zm. z rodz. Bandachów i Duchnowskich, Sochalskich, Pruszkowskich i Rybińskich; Irenę i Franciszka Zysk, Jadwigę, Józefa i Annę Żelaznych, Bożenę Kotowską, Rafała i Dariusza Hut, Wiesława Jurkowskiego zm. z rodz. Zysków, Żelaznych, Dardzińskich, Brzezińskich, Kowalików i Czajów; Leona i Edwarda Kadłubowskich, Aleksandra, Stefanię, Władysława, Andrzeja Januszewskich, Wiesławę Nowacką, Władysławę i Stanisława Warszawskich; Klemensa Zielińskiego, Helenę i Aleksandra Sitek, Piotra Głowackiego; Halinę Wlazła, Witolda i zm. z rodz. Szczerbów, Juliana, Józefa i zm. z rodz. Orchowskich, Mariannę i Józefa Ćwikowskich, Ludwikę i Jana Ołów, Zofię i Józefa Janczewskich; Stanisława i Annę Burzyńskich, Jana, Tadeusza, Stanisława, Marka Krzysztofa, Hannę, Stefana i zm. z rodz. Romej; i za wszystkich zmarłych cierpiących w czyśćcu.
i za wszystkich zmarłych cierpiących w czyśćcu.
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Godz. 18.00
Módlmy się za zmarłych papieży, biskupów i kapłanów, zakonników i siostry zakonne, kleryków, ofiarodawców i dobrodziejów naszego kościoła; za poległych w obronie naszej Ojczyzny; za pomordowanych podczas wojny w lesie giełczyńskim i innych miejscach kaźni; za ś.p. Janinę, Jana, Andrzeja, Jana, Antoniego, Piotra, i Annę Żukowskich, Jerzego, Tadeusza i Aleksandrę Przestrzelskich, Tadeusza i Tomasza Gąsiewskich, Zdzisława Żero, Ks. Jana Bielawskiego, Ks. Józefa Samluka, Ks. Zygmunta Chodosowskiego, Ks. Zygmunta Laskowskiego, Ks. Stanisława Scecha, Andrzeja Pianko, Halinę i Romualda Kozłowskich, Stanisława Zarębę, Ludwikę i Jana Gryszko, Elżbietę Matlak; zm. z rodz. Lisickich; zm. z rodz. Zawadzkich i Szlizów; Teresę i Tadeusza Ciborowskich, Hildę i Waldemara Zawadzkich;
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p. Wandę i Stanisława Gałązka, Wandę i Stanisława i zm. z rodz. Banachów, Jana i Jolantę Karwowskich, Jadwigę, Henryka Kozioł, zm. z rodz. Kazimierskich, Marka Piotrowskiego; Michała, Eugenię, Stanisława, Ks. Andrzeja i Stefanię Mazewskich, Apolonię, Antoniego i Henryka Samełko, Franciszkę i Franciszka Domalewskich, Eleonorę i Władysława Borkowskich; Agnieszkę i Wandę Modzelewską, Czesławę Żubrowską, Genowefę i Stanisława Pawelskich, Krystynę i Henryka Grzela; Józefa Sajewskiego, Mariannę, Czesława, Jadwigę, Stanisława i Wiesławę; Kazimierza, Józefę, Stanisława i Marka Polakowskich; Ignacego i Stefanię Łopieńskich; Ryszarda Dziukowskiego, Tadeusza Ponichtera, Tadeusza Rudziewicza; zm. z rodz. Tomaszewskich, Grabowskich, Kopcińskich i Wujków;
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p. Janinę i Zenobiusza Kocielskich, Stanisławę i Leona Dzikowskich; Józefa i zm. z rodz. Golińskich, Teresę i zm. z rodz. Gosków, Sutkowskich i Klewickich, Wojciech Kuleszę; ks. Klemensa Karwowskiego, Franciszka, Honoratę, Jana, Andrzeja Karwowskich, Tomasza i Scholastykę Grala, Katarzynę Kochanowską; Lecha i zm. z rodz. Lewandowskich, Leonardę, Stanisława i zm. z rodz. Zaczkowskich, Zofię Sośnierz; Henryka Kochańskiego i zm. z rodz. Kochańskich; Józefa, Rozalię, Tomasza Michałczaków, Zofię i Franciszka Hebda; Milenę Wiśniewską i Tadeusza Kurak; Jerzego Perka i Janinę Sadlak; Mieczysława, Marię, Wacława Kołakowskich;
i za wszystkich zmarłych cierpiących w czyśćcu.
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
WYPOMINKI 2016 - 2017
GIEŁCZYN
Módlmy się za zmarłych papieży, biskupów i kapłanów, zakonników i siostry zakonne, kleryków, budowniczych, ofiarodawców i dobrodziejów naszego kościoła oraz tej kaplicy; za poległych w obronie Ojczyzny, pomordowanych podczas wojny w lesie giełczyńskim i innych miejscach kaźni; ks. Zygmunta Laskowskiego, Bolesława i Andrzeja Urbanowskich, zm. z rodz. Urbanowskich, Jadwigę, Józefa i zm. z rodz. Serwatków; Zofię Polakowskich, Franciszka Dąbrowskiego, zm. z rodz. Jurskich, Stanisława Popowskiego, Annę, Jerzego Czesława Polakowskich; zm. z rodz. Żukowskich; zm. z rodz. Nowackich, Jankowskich, Stepnowskich, Stanisława Nowackiego, Feliksę i Zdzisława Napiórkowskich; zm. z rodz. Laszczkowskich i Zysków; Czesława Tomaszczyka; Aleksandra, Kazimierę, Zygmunta, Ludwika, Kazimierza, i zm. z rodz. Kowalewskich, Juliannę, Stanisława, Jadwigę, brata Stanisława i zm. z rodz. Jabłeckich;
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p. Henryka Kozłowskiego, Zofię i Piotra Nowackich; zm. z rodz. Malinowskich, Szymańskich, Sztachańskich, Aleksandra Małachowskiego; zm. z rodz. Świerszczów, Kowalewskich i Olszewskich; Antoninę i Mieczysława Zarębów, Czesława Małż, zm. z rodz. Mieczkowskich, Żebrowskich i Tyszków; zm. z rodz. Bieleckich; Antoniego, Bolesławę, Stanisława zm. z rodz. Bąkowskich, Annę, Wacława, Franciszka zm. z rodz. Czajkowskich, Zienkiewiczów i Kowalewskich; zm. z rodz. Bacławskich i Konopko; Wiesława Godlewskiego; Jana Giszterowicza, zm. z rodz. Giszterowiczów i Jackowskich; Alicję i Pawła Tymińskich i zm. z rodz. Jankowskich; Mariana, Władysławę i Feliksa Karpińskich, zm. z rodz. Konopków i Cieślików; zm. z rodz. Michałowskich, Grudków, Marię Węglewską i Edwarda Wasilewskigo; zm. z rodz. Konopków, Helenę, Weronikę i Michała Smiarowskich, zm. z rodz. Smiarowskich, Piotra Jastrzębskiego;
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p. Antoniego, Aleksandrę, brata Antoniego Krystynę, Wiesława i zm. z rodz Kowalewskich; Zygmunta Zalewskigo, Tomasza i Teresę Jasińskich; Jadwigę, Tadeusza, Franciszkę, Aleksandra zm. z rodz. Kozłowskich, Helenę, Bronisława, Antoniego i Grzegorza Sobotę, Bożenę, Annę i Jarosława Cybulskich; zm. rodziców Stanisława, Aleksandrę, braci i siostry z rodz. Kalinowskich zm. z rodz. Malinowskich, Bolesława, Rozalię, Honoratę, Antoninę, Grzegorza, Ludwika. Witolda, Zofię i Beatę; zm. z rodz. Domańskich, Dardzińskich, Włodkowskich i Witolda Urbanowskiego; Jadwigę Franciszka, Romana Galanek, Zofię i Czesława Gromek; Jana, Marię, Teresę i Kazimierza Burbutowskich; zm. z rodz. Karpińskich i Ramotowskich; Hieronima, Zofię, Bronisławę, Aleksandra, Kazimierza, zm. z rodz. Brokowskich, Żebrowskich i Łubów; Stanisława Jabłeckiego;
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...
Módlmy się za ś.p. Kazimierza Urbanowskiego i zm. z rodz. Urbanowskich, Nowackich, Zofię Pol, Jerzego Sekścińskiego, Zygmunta Grabowskiego; Aleksandra, Eugenię, Hipolita i Rozalię Nowackich, Aleksandrę i Piotra Chlubickich; zm. z rodz. Chludzińskich i Szpakowskich; zm. z rodz. Gosków i Piotrowskich; Halinę-Wiesławę, Stefanię, Aleksandra Danielskich, zm. z rodz. Wiktorskich, Jadwigę, Aleksandra, Kazimierza i Jana Małachowskich, Władysławę, Jarosława Malinowskich; Irenę i Wiesława Zysk, Agnieszkę, Eleonorę i Aleksandra Konopka, Hannę Buczyńską; zm. z rodz. Kowalewskich i Bzurów;
i za wszystkich zmarłych cierpiących w czyśćcu.
Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...Copyright © 2009-2017 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA p.w. BOŻEGO CIAŁA W ŁOMŻY