Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jesusa
Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jesusa
Jezu, jesteś Królem!
Wspólnota dla Intronizacji
Najświętszego Serca Pana Jesusa
Pana panów i Króla królów
przy parafii Bożego Ciała

Przy parafii Bożego Ciała w Łomży istnieje z dniem 21 IV 2006 r. Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa – Króla królów i Pana panujących. Jest to najstarsza wspólnota w naszej parafii.
Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa to postawienie na pierwszym miejscu w swoim życiu Jezusa, Jego prawa, prawdy, miłości, a także sprawiedliwości i miłosierdzia czyli wszystkich przymiotów Jego Boskiego Serca. Postawienie Jezusa na pierwszym miejscu musi być widoczne, poprzez te przymioty realizowane w naszym życiu. To my z miłości do Jezusa pragniemy żyć inaczej, lepiej, to ma być nasze pełne nawrócenie do Boga, to walka z własnym grzechem, nałogiem, słabością. To troska by żyć w stanie łaski uświęcającej, by Jezus mógł w pełni działać w nas i przez nas. Byśmy byli Jego świadkami i budowali Jego królestwo na ziemi. Wspólnotę dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa tworzą ludzie świeccy, którzy pragną aby Jezus królował w sercach, rodzinach, zakładach pracy oraz w całym społeczeństwie.
Od kwietnia r. 1994 za zgodą ks. Proboszcza Ferdynanda Gryszko zaistniała w naszej parafii Wspólnota Najświętszego Sakramentu adorująca Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, w każdy I czwartek miesiąca, po Mszy Św. – od godz. 18.30 do 22.00 (przez ok. 10 lat), a następnie do godz. 21.00 (przez ok. 2 lata). Po 6 latach istnienia powyższej wspólnoty z łaski Bożej ówczesny Proboszcz ks. Ferdynand Gryszko zorganizował rekolekcje intronizacyjne, które przeprowadził ś.p. o. Jan Mikrut. W ich następstwie została dokonana 17 XII 2006 r. Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jesusa całej parafii.
Wspólnota dla Intronizacji NSPJ jest dziełem Bożym, któremu patronuje Chrystus Król. Podlega krakowskiej Wspólnocie Intronizacji NSPJ, która istnieje od 1995 r. Trwa w jedności z Kościołem.
Istotą Wspólnoty jest:
1/ postawa uwielbienia Pana Jezusa - klękanie na kolanach przed Panem;
2/ służba Panu Jezusowi i człowiekowi;
3/ duch Maryjny i wypełnianie orędzi fatimskich.
Celem jest wynagradzanie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny, a przez to ratunek dla parafii, Ojczyzny i świata.
Obowiązkiem Wspólnoty jest cotygodniowa adoracja i modlitwa wspólnotowa na kolanach przed Chrystusem w Najświętszym Sakramencie oraz życie w stanie łaski uświęcającej i rozszerzanie Królestwa Jezusa w ludzkich sercach, rodzinach, parafii, miastach i całej Ojczyźnie.
Adoracja Wspólnoty odbywa się w każdy czwartek (oprócz świąt) po wieczornej Mszy Świętej, do godz. 19.30.
Od 7 II 2008 r. ma miejsce peregrynacja obrazu Chrystusa Króla, wyznaczona przez Krakowską Wspólnotę NSPJ – Króla królów i Pana panów. Przebiega ona na zasadzie, że w każdy czwartek po adoracji Chrystusa w Najświętszym Sakramencie chętni odbierają obraz do swoich domów, aby rodzinnie przeżywać swoją wiarę w znaku Kościoła tryumfującego, a po 7 dniach odnoszą do świątyni przed wieczorną Mszą Świętą.
Parafialnym opiekunem jest x. Dariusz Krajewski, a animatorem Czesława Śniadoch. Liczy ona 18 członków + 1 kandydat. Do Wspólnoty mogą należeć osoby z innych wspólnot, jak też z innych parafii, jeśli tylko pragną modlić się i wynagradzać Najświętszemu Sercu za grzechy osobiste i świata. Spotkania Wspólnoty odbywają się w większości co miesiąc, w III-ci poniedziałek miesiąca, z udziałem ks. Opiekuna i są otwarte.
W każdy czwartek (oprócz I czwartków i przypadających w święta) ma miejsce po wieczornej Mszy św., do godz. 19.30, adoracja Chrystusa w Najświętszym Sakramencie z udziałem i pod modlitewnym przewodnictwem Wspólnoty Intronizacyjnej Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Wspólnota dla Intronizacji NSPJ jest do dyspozycji ks. Proboszcza parafii. Od ok. 1994 r. w naszej świątyni odmawiany jest codziennie Różaniec, przy udziale członków Wspólnoty (oprócz niedziel i świąt), przed wieczorną Mszą św., w którym powierzamy Chrystusowi Królowi, przez Niepokalane Serce Maryi wszystkie sprawy parafii. Zawsze uczestniczymy również w innych adoracjach i wszelkich formach życia parafialnego (Nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w I piątki miesiąca, Nabożeństwa Majowe i Czerwcowe, Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, itd.).
Animator Wspólnoty - Alicja Szymborska Opiekun - ks. Maciej Przygoda
Opracowano na podstawie materiałów archiwalnych, w tym notatek z wykładów i rekolekcji dla wspólnot, z udziałem ś.p. o. Jana Mikruta.

Copyright © 2009-2019 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA p.w. BOŻEGO CIAŁA W ŁOMŻY