Ruch Rodzin Nazaretańskich
RUCH RODZIN NAZARETAŃSKICH
Nasza tożsamość:
Wzorem dla nas jest życie Świętej Rodziny z Nazaretu , która uczy nas, że świętość realizuje się w codzienności przeżywanej z Bogiem i w braterskiej wspólnocie.

1. Pragniemy, by centrum naszego życia stanowiła Eucharystia, w której dociera do nas i udziela się nam całe Boże życie. Częsty, a nawet codzienny, udział we Mszy św., adoracja Najświętszego Sakramentu oraz oczekiwanie na spotkanie z Chrystusem w Eucharystii mają nas prowadzić do eucharystycznego stylu życia.
2. Ruch powstawał wokół konfesjonału. Mając świadomość potrzeby nieustannego nawracania się, korzystamy często, przynajmniej raz w miesiącu, z Sakramentu pokuty , który może przybrać formę stałego spowiednictwa. W miarę potrzeby duchowej istnieje też możliwość korzystania z kierownictwa duchowego.
3. Podejmując wolę Zbawiciela zawartą w Testamencie z Krzyża wyrażoną słowami: „Oto Matka twoja” (J 19,27), za przykładem św. Jana Apostoła, pragniemy żyć w komunii z Maryją i w tej komunii upatrujemy drogę do pełnego zjednoczenia z Chrystusem.
4. Duchowość Ruchu czerpie inspiracje z duchowości karmelitańskiej, a zwłaszcza z „małej drogi” św. Teresy od Dzieciątka Jezus, z duchowości św. Maksymiliana Marii Kolbego, z orędzia Bożego Miłosierdzia przekazanego przez św. Faustynę Kowalską, z przesłania Matki Bożej do św. Juana Diego oraz z nauczania bł. Jana Pawła II i jego osobistego zawierzenia się Maryi.
5. Pragnienie życia duchowością Ruchu możemy potwierdzić przez złożenie Aktu oddania się Matce Bożej na wyłączną służbę Kościołowi, który zawiera w sobie istotę duchowości Ruchu.
6. Misją Ruchu jest prowadzenie jego członków drogą życia wewnętrznego do świętości oraz aktywny udział w apostolskiej misji Kościoła, podejmując wezwanie do nowej ewangelizacji. Pomoc w dążeniu do świętości skierowana jest do osób wszystkich stanów, a zwłaszcza ku rodzinie.
7. Kapłani posługujący w Ruchu tworzą wspólnotę kapłańską, która jest istotną pomocą w ich formacji duchowej.
Ruch Rodzin Nazaretańskich został założony w 1985 r. przez księdza Tadeusza Dajczera (1931-2009), profesora Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, którego przełomowym momentem życia stała się spowiedź u Św. Ojca Pio.
Współzałożycielem Ruchu był ksiądz Andrzej Buczel (1951-1994) - wykładowca Seminarium Duchownego.
Celem Ruchu jest pogłębianie życia Ewangelią w oparciu o komunię życia z Chrystusem w codzienności. Istotnym rysem duchowości jest chrystocentryczna maryjność.
RUCH RODZIN NAZARETAŃSKICH
Ruch Rodzin Nazaretańskich jest międzynarodowym ruchem apostolstwa rodzin. Rozwinął się bardzo szybko - w ciągu dwóch lat od chwili formalnego założenia rozprzestrzenił się na terenie Polski Rozważana na spotkaniach wspólnot tematyka dotycząca życia wewnętrznego zawarta jest w materiałach formacyjnych, opracowanych wcześniej przez zespół kapłanów i osób świeckich. Wszystkie materiały publikowane są za zgodą władzy duchownej. Ważnym materiałem pomocniczym w pracy formacyjnej Ruchu jest książka księdza Tadeusza Dajczera "Rozważania o wierze". Publikacja ta spotkała się z dużym zainteresowaniem szerokiego kręgu wiernych na całym świecie. Została przetłumaczona na 28 języków i wydana w 34 krajach. Książka przedstawia niekon­wencjonalne spojrzenie na wiarę w rzetelnym ujęciu teologii życia wewnętrznego. Zawarte w niej myśli rodziły się przez wiele lat, zwykle w związku z ponad czterdziestoletnią praktyką kierownictwa duchowego bardzo wielu osób, głównie w Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Jest ona jakby przedłużeniem ojcowskiego towarzyszenia tysiącom osób, które pragną żyć głębią doświadczenia Boga w życiu codziennym.
Funkcję organizacyjną w Ruchu pełnią świeccy animatorzy pod kierunkiem wyznaczonego przez księdza Moderatora - głównego animatora świeckiego. Współpracuje on z animatorami parafialnymi oraz opiekunami grup międzyparafialnych.
Świeccy animatorzy Ruchu integrują wspólnotę świadcząc swoim życiem o miłości Boga i bliźniego, pełniąc swoje zadania w duchu służby i ofiary. Mają oni świadomość, że działalność przynosząca owoce nawrócenia jest uzależniona od ich rozwoju duchowego.
Spotkania Ruchu są przeznaczone nie tylko dla rodzin, ale także dla wszystkich innych osób. Moderatorem w diecezji łomżyńskiej jest ks. Andrzej Stypułkowski, opiekunem wspólnoty w naszej parafii jest ks. Paweł Michałczak, który wspiera w posłudze animatorkę – p. Alę Górską. Serdecznie zapraszamy każdego, kto chciałby zapoznać się z duchowością Ruchu, podzielić się swoim doświadczeniem życia i wiary.
Spotkania odbywają się w środy po Mszy św.
RUCH RODZIN NAZARETAŃSKICH (RRN) powstał w 1985r jako odpowiedź kapłanów na potrzeby świeckich pragnących pogłębiać swoje życie duchowe (można powiedzieć, że wywodzi się z konfesjonału). Założycielami wspólnoty Ruchu Rodzin Nazaretańskich byli ks. Tadeusz Dajczer (+2009) i ks. Andrzej Buczel (+1994) wraz z grupą świeckich, którzy w oparciu o kierownictwo duchowe i ciągłe nawracanie się dążyli do radykalizmu wiary. RRN szybko rozprzestrzenił się w kraju i poza jego granicami. Jest obecny na sześciu kontynentach w 35 krajach. Książka ks. Tadeusza Dajczera , którą napisał jako odpowiedź na zapotrzebowanie świeckich, w Polsce doczekała się ponad 25 wydań i jest ciągle aktualna.
Ruch działał do 2013 roku jako wspólnota osób świeckich i duchownych w oparciu o strukturę diecezjalno-parafialną Kościoła.
W wyniku dekretu Arcybiskupa Kazimierza Nycza w sprawie Ruchu Rodzin Nazaretańskich z lutego 2009 roku rozpoczęto prace, które doprowadziły do zatwierdzenia Statutu Stowarzyszenia Ogólnopolskiego RRN w dn. 22-06-2013 podczas Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski
W diecezji Łomżyńskiej RRN został ustanowiony 23 grudnia 2003 r dekretem Ks. Biskupa Stanisława Stefanka, który zatwierdził Statuty Ruchu.
Moderatorem diecezjalnym jest Ks. Andrzej Stypułkowski
Animatorzy Diecezjalni - Genowefa i Bohdan Pawłowicz
W naszej parafii Animatorką grupy jest Pani Alina Górska, a opiekunem jest Ks. Paweł Michałczak. Spotkania grupy parafialnej RRN odbywają się w środę po Mszy św. o godz. 18.00

Copyright © 2009-2019 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA p.w. BOŻEGO CIAŁA W ŁOMŻY