Odnowa w Duchu Świętym "Krzew winny"

Odnowa w Duchu Świętym
Grupa Odnowy w Duchu Świętym przy naszej parafii powstała w 2002 r. Przyjęła ona imię „Krzew Winny”, która podkreśla nasze wszczepienie w Chrystusa, jak latorośle w Winny Krzew, naszą decyzję życia w Duchu Świętym i posługiwania charyzmatami, jakimi Duch Święty chce nas obdarzać. Spotkania modlitewne, otwarte dla każdego, odbywają się w domu parafialnym we wtorki po Mszy Świętej o godz. 18.00. W każdy pierwszy czwartek miesiąca grupa prowadzi Adorację Najświętszego Sakramentu, połączoną z modlitwą wstawienniczą, na którą zapraszamy wszystkich chętnych.


Formacja członków grupy dokonuje się podczas Rekolekcji Ewangelizacyjnych Odnowy (REO), cotygodniowych spotkań modlitewnych, połączonych z rozważaniem Pisma Świętego i dzieleniem się doświadczaniem Boga w swoim życiu.

Grupa posługuje w liturgii niedzielnej. Odwiedza chorych z posługą modlitwy wstawienniczej. Jest także zaangażowana w prowadzenie parafialnej świetlicy socjo-terapeutycznej dla dzieci i półkolonii parafialnych.

lider grupy: Danuta Metelska

Czym jest Odnowa?

Jezus - Krzew Winny Odnowa w Duchu Świętym (nazywana też Odnową Charyzmatyczną) jest pomocą współczesnym chrześcijanom w odkrywaniu Boga, który nie jest tylko teoretycznym pojęciem, ale Kimś bliskim.

Większość członków ruchu cha­ryz­ma­tycz­nego to osoby, które w pewnym momencie swojego życia zrozumiały, że ich dotychczasowe ,czysto formalne chrześcijaństwo jest namiastką życia w Bogu. Osoby w nim uczestniczące dają świadectwo swoją życiową postawą, że Jezus żyje i ma moc nieskończenie potężniejszą niż wszelkie zło i cierpienie świata.

W Kościele Katolickim Odnowa w Duchu Świętym narodziła się w latach 60. XXw. Podczas obrad Soboru Watykańskiego II w 1963 r. dyskusja teologiczna dotyczyła charyzmatów. Owocem jej było zamieszczenie w Konstytucji Dogmatycznej w Kościele zapisu o tym, że Duch Święty prowadzi i uświęca Kościół nie tylko przez sakramenty i posługi, ale również udzielając wiernym szczególnych, szeroko rozpowszechnionych łask (charyzmatów), w celu odnowy i rozbudowy Kościoła.

Idea ruchu charyzmatycznego

Ruch charyzmatyczny opiera się na założeniu, że chrześcijanie - podobnie jak w Kościele pierwotnym - są obdarowywani charyzmatami, którymi służą budowaniu wspólnoty Kościoła.

Charyzmaty (gr. charisma - dar łaski) - nadnaturalne dary Ducha Świętego, udzielane różnym osobom dla budowania całej wspólnoty. Do charyzmatów zalicza się m.in. tzw. dary epifanijne, czyli nadzwyczajne.
  • Dar języków (glosolalia) - pojawiające się często w jednoczesnej modlitwie uczestników. Mimo spontanicznego charakteru modlitwy, ma ona przebieg pełen pokoju i harmonii. Wyraża się przez bezpojęciową ekspresje słowną płynącą z ust uczestników spotkania, choć niejednokrotnie zdarzały się przypadki modlitwy w językach w sensie filologicznym.
  • Dar tłumaczenia języków - łączy się z darem języków i polega na wyjaśnieniu treści usłyszanego przed chwilą przesłania w językach.
  • Dar proroctwa - nie polega na przepowiadaniu przyszłości (choć nie raz i tak się zdarza), lecz na przemawianiu w Imieniu Boga z przesłaniem zachęty lub napomnienia skierowanego do uczestników spotkania.
  • Dar rozeznania duchowego - pozwala na bieżąco weryfikować prawdziwość innych charyzmatów, a także badać poruszenia duchowe ludzi.
  • Dar uzdrawiania - czyli dar modlitwy o duchowe, psychiczne i fizyczne zdrowie osoby proszącej o to Boga
Odnowa w Duchu Świętym Odnowa w Duchu Świętym gromadzi wielu ludzi świeckich, w różnym wieku i z różnych środowisk, odnajdujących dzięki niej swoje miejsce w Kościele i świecie. Łączy ich chrzest w Duchu Świętym - podstawowe doświadczenie wiary, znane już pierwszym chrześcijanom.

Chrzest w Duchu Świętym, zwany także "wylaniem Ducha Świętego", nawiązuje do biblijnej i historycznej Pięćdziesiątnicy (Dz 2, 1-41). To wydarzenie polega na ożywieniu darów złożonych przez Boga w człowieku w czasie udzielania sa­kra­men­tów. Wiąże się ze szczególną interwencją Ducha Świętego w życie człowieka. Dzięki niej człowiek nawiązuje osobową wieź z Bogiem,. Pogłębia się jego świat modlitwy. Życie staje się pełne pokoju i radości związanej z przeżywaniem bliskości Boga. Pojawia się pragnienie opowiadania innym o swoim przeżywaniu wiary.

Dzięki doświadczeniu działania Ducha Świętego, słowo zawarte w Piśmie Świętym, ukazuje na nowo swoją moc i skuteczność, prowadząc do przemiany życia wielu osób, stając się prawdziwym światłem w przeżywaniu codzienności i w dokonywaniu życiowych wyborów. Jan Paweł II, obdarzony przez Ducha Świętego charyzmatem rozeznania, dostrzegał w odnowie charyzmatycznej owoc autentycznego działania Ducha w Kościele. To, co najbardziej wyróżnia Odnowę spośród innych ruchów kościelnych, jest wg Jana Pawła II znaczącym wkładem Odnowy w przybliżenie wierzącym obecności i tajemniczego, ale rzeczywistego działania Ducha Świętego w Kościele i w świecie.
krzew_winny
krzew  winny

Copyright © 2009-2019 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA p.w. BOŻEGO CIAŁA W ŁOMŻY