Oddział parafialny czasowo zawieszony
„Zasadniczym celem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego.”
(Statut KSM, par. 13)
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży to wspólnota ludzi młodych w wieku od 14 do 30 lat, pragnących twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość. KSM pozwala odnaleźć swoje miejsce nie tylko w grupie rówieśników w szkole bądź parafii, ale w Stowarzyszeniu tworzącym w Polsce jedną wielką rodzinę. Jest to rodzina ludzi młodych, gotowych całym swoim życiem "służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie". Cel ten jest realizowany m.in. poprzez cotygodniowe spotkania formacyjne zastępów, przez co spotkania te są nie do przecenienia. Niczym nie można ich zastąpić. Od treści i sposobu ich prowadzenia zależy chyba wszystko, czym KSM jest i jak służy Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.
NASZ ODDZIAŁ:
Został oficjalnie powołany 16 marca 2011r. przez asystenta diecezjalnego ks. Roberta Śliwowskiego.
Angażował się w akcjach parafialnych i diecezjalnych, m.in.:
- Akcji Flaga
- Zjazdach Diecezjalnych (w Rzekuniu, Kadzidle oraz Ostrołęce)
- Festiwalu Młodych w Płonce Kościelnej
- Balu bezalkoholowym w Ostrołęce
- Posłudze liturgicznej podczas różnych nabożeństw (Msza Św., Droga Krzyżowa,
   adoracje)
- Marszu Dla Życia i Rodziny

Tymczasowo oddział nie funkcjonuje.
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Zapraszamy również na stronę diecezjalną: http://ksm-lomza.pl/


Copyright © 2009-2019 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA p.w. BOŻEGO CIAŁA W ŁOMŻY