Strona główna
Wielki Post 2018
Wielki Post
Wielki Post jest czasem pokuty i przemiany własnego życia. W pierwszej części tego okresu, jesteśmy zaproszeni, by szcze­gól­nie skupić się na nawróceniu, zmianie naszego pos­tę­po­wania. Umocnieni łaską Bożą podejmijmy zmaganie z naszymi wadami i złymi skłonnościami.
Serdecznie zapraszam do udziału w Nabożeństwach Pasyjnych.
 • Nabożeństwo Drogi Krzyżowej celebrujemy w każdy piątek: dla dzieci o godz. 17.30, a dla wszystkich po wieczornej Mszy św.
 • W każdą niedzielę po Mszy św. o godz. 10.00 celebrujemy Gorzkie Żale z procesją pasyjną.
Poprzez udział w każdym z tych nabożeństw możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, (stan łaski uś­wię­ca­jącej, przystąpienie tego dnia do Komunii św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechy nawet lekkiego). Możemy go ofiarować za siebie lub za naszych zmarłych.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki

Wielki Post
Z Dzienniczka s. Faustyny Kowalskiej
Modlitwa.
Dusza zbroi się przez modlitwę do walki wszelakiej. W jakimkolwiek dusza jest stanie, powinna się modlić.
Musi się modlić dusza czysta i piękna, bo inaczej utraciłaby swą piękność;
modlić się musi dusza dążąca do tej czystości, bo inaczej nie doszłaby do niej;
modlić się musi dusza dopiero co nawrócona, bo inaczej upadłaby z powrotem;
modlić się musi dusza grzeszna, pogrążona w grzechach, aby mogła powstać.
I nie ma duszy, która by nie była obowiązana do modlitwy, bo wszelka łaska spływa przez modlitwę. (Dz. 146)

Przypominam sobie, że najwięcej światła otrzymałam w adoracjach, które odprawiałam codziennie przez pół godziny przez cały Post przed Najświętszym Sakramentem leżąc krzyżem. W tym czasie poznałam głębiej siebie i Boga. Pomimo że miałam wiele przeszkód do odprawienia takiej modlitwy, pomimo że miałam pozwolenie przełożonych.
Niech dusza wie, że aby się modlić i wytrwać w modlitwie, musi się uzbroić w cierpliwość i mężnie pokonywać trudności zewnętrzne i wewnętrzne
— trudności wewnętrzne: zniechęcenie, oschłości, ociężałość, pokusy;
— zewnętrzne: wzgląd ludzki
i uszanować chwile, które są przeznaczone na modlitwę.
Sama tego doświadczyłam, że jeżeli nie odprawiłam modlitwy w czasie dla niej przeznaczonym, później też jej nie odprawiłam, bo mi obowiązki nie pozwoliły, a jeżeli ją odprawiłam, to z wielkim trudem, bo myśl ucieka do obowiązku. Zdarzała mi się ta trudność, że jeżeli dusza dobrze odprawiła modlitwę i wyszła z niej z wewnętrznym, głębokim skupieniem, inni sprzeciwiają jej się w tym skupieniu, a więc musi być cierpliwość, aby wytrwać w modlitwie. Zdarzała mi się rzecz taka niejednokrotnie, że kiedy dusza moja była głębiej pogrążona w Bogu i większy owoc odniosła z modlitwy, i obecność Boża towarzyszyła w ciągu dnia, a przy pracy było większe skupienie i większa dokładność, i wysiłek w obowiązku — to jednak zdarzało mi się, że właśnie wtenczas najwięcej miałam upomnień, że jestem nieobowiązkowa, że jestem obojętna na wszystko, bo dusze mniej skupione chcą, aby i inni byli im podobni, ponieważ są dla nich ustawicznym wyrzutem. (Dz. 147)

Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale z procesją pasyjną
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej
4 marca 2016 r. godz. 19.00
Gorzkie Żale z procesją pasyjną
Gorzkie Żale z procesją pasyjną
21 lutego 2016 r. godz. 10.00
Zobacz: Droga Krzyżowa
Zobacz: Nabożeństwo pasyjne
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej
Droga Krzyżowa należy do najbardziej znanych nabożeństw. Jest jednak tak wtopiona w krajobraz wielkopostny, że chyba nie doceniamy jej znaczenia.
Ludowe to nabożeństwo przypomina drogę Jezusa z krzyżem z miejsca wydania wyroku (pretorium Piłata lub twierdzy Antonia) na miejsce jego wykonania poza murami Jerozolimy (aram. Golgota, łac. Calvaria, czyli Czaszka). Polega na medytacji Męki Chrystusa, połączonej z przejściem symbolicznej drogi wewnątrz kaplicy lub kościoła albo na zewnątrz. Drogę tę wyznacza 14 wydarzeń zwanych stacjami. więcej: adonai.pl
Nabożeństwo pasyjne
Gorzkie Żale to popularne w Polsce nabożeństwo pasyjne, połączone z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i kazaniem pasyjnym. Pochodzi ono z początków XVIII w. - po raz pierwszy odprawiono je w 1707 r. Jego tekst zachował oryginalne, staropolskie brzmienie.
Co ciekawe, struktura tego nabożeństwa opiera się na strukturze dawnej Jutrzni. Składają się z trzech części, rozpoczynają się Zachętą (lub Pobudką - analogia do współczesnego Wezwania) i wzbudzeniem intencji (czytanie). W każdej części znajduje się hymn i dwie pieśni. więcej: brewiarz.pl

Świetlica parafialna
zajęcia rozwijające kreatywność, 8 lutego 2018 r.
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży -
     Świetlica parafialna, zajęcia rozwijające kreatywność, 2018.02.08
We wtorek 6 lutego rozpoczęliśmy zajęcia rozwijające kreatywność dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat wraz z rodzicami. Poprzez zabawę, ruch, taniec, zajęcia plastyczne i tematyczne pragniemy pokazać, że można twórczo spędzać czas z rówieśnikami i rodzicami. Zajęcia są nieodpłatne. Spotkania odbywają się w świetlicy parafialnej dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki od godziny 17.00 do 18.30. Dzieci są pod fachową opieką instruktorów.
Zobacz: galerię zdjęć
Pobierz plakat
Rekolekcje Adwentowe, 10 - 12 grudnia 2017 r.
Rekolekcje Adwentowe 2017 r.
Ks. Dr Adam Filipowicz - rekolekcjonista
Zobacz: galerię zdjęć
10 XII  rozpoczęliśmy Rekolekcje Adwentowe.
Prowadzi je Ks. Dr Adam Filipowicz, Ojciec Duchowny naszego Seminarium. Módlmy się, aby Duch Święty ożywiał wiarę i budził gorliwość całej wspólnoty parafialnej. Dziękuję wszystkim, którzy w piątkowy wieczór modlili się w intencji rekolekcji na Adoracji Eucharystycznej.
Wpierajmy modlitwą Ks. Adama, prosząc o dary Ducha Świętego i łaski potrzebne w posłudze rekolekcyjnej. W tych dniach szczególnie włączmy się w dzieło: „Zaproś sąsiada na spotkanie z Jezusem”, aby dla całej parafii był to czas łaski i nawrócenia.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki

Poświęcenie obrazów św. Patronów naszej Ojczyzny
św. Wojciecha i św. Stanisława
Podczas Mszy św. o godz. 10.00 Ks. Infułat Jan Sołowianiuk poświęcił nowe
obrazy św. Patronów naszej Ojczyzny - św. Wojciecha i św. Stanisława
Poświęcenie obrazów - 3 grudnia 2017 r.
Podczas Mszy św. 3 XII 2017 r. o godz. 10.00
Ks. Infułat Jan Sołowianiuk poświęcił nowe obrazy św. Patronów naszej Ojczyzny - św. Wojciecha i św. Stanisława, umieszczone w kaplicy Matki Bożej Królowej Polski.
Święty Wojciech, biskup i męczennik główny patron Polski
Jego kult szybko ogarnął także Węgry, Czechy oraz kolejne kraje Europy. Wojciech jest jednym z trzech głównych patronów Polski (obok NMP Królowej Polski i św. Sta­nis­ława ze Szczepanowa, biskupa i mę­czen­ni­ka). Jest też patronem archidiecezji gnieźnieńskiej, gdańskiej, warmińskiej i diecezji koszalińsko-ko­ło­brzes­kiej oraz miast, m.in. Gniezna, Trzemeszna, Serocka. Ku czci św. Wojciecha zostały zrobione słynne drzwi gnieźnieńskie, na których w 18 obrazach-płaskorzeźbach, wykonanych w brązie, są przedstawione sceny z życia św. Wojciecha. Św. Bruno Bonifacy z Kwerfurtu, również benedyktyn, biskup i przyszły męczennik, napisał około 1004 r. zachowany do dzisiaj "Żywot św. Wojciecha". więcej:
Święty Stanisław, biskup i męczennik główny patron Polski
Św. Stanisław jest głównym patronem Polski (obok NMP Królowej Polski i św. Wojciecha, biskupa i męczennika); ponadto także archidiecezji gdańskiej, gnieźnieńskiej, krakowskiej, poznańskiej i warszawskiej oraz diecezji: lubelskiej, płockiej, sandomierskiej i tarnowskiej. Św. Jan Paweł II nazwał go "patronem chrześcijańskiego ładu moralnego". W ciągu wieków przywoływano legendę o zrośnięciu się rozsieczonego ciała św. Stanisława. Kult Świętego odegrał w XIII i XIV wieku ważną rolę historyczną jako czynnik kształtowania się myśli o zjednoczeniu Polski. Wierzono, że w ten sam sposób - jak ciało św. Stanisława - połączy się i zjednoczy podzielone wówczas na księstwa dzielnicowe Królestwo Polskie. więcej:
Zobacz: galerię zdjęć

Święto Niepodległości  -  11 listopada 2017 r.
Koncert patriotyczny pt. „Ta, co nie zginęła”, 12 listopada 2017 r.
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży -
    Sobota, 11 listopada 2017 r. - Święto Niepodległości
Święto Niepodległości, Msza św.
11 listopada 2017 r.
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży -
    „koncert patriotyczny pt. „Ta, co nie zginęła”, 12 listopada 2017 r.
„Ta, co nie zginęła”
koncert patriotyczny 2017.11.12
Zobacz: Msza św.
Zobacz: koncert patriotyczny
Święto Niepodległości
W sobotę, 11 listopada, obchodziliśmy Święto Niepodległości. Dziękujemy Bogu za to, że żyjemy w wolnej i niepodległej Ojczyźnie. Wspominając tych, którzy pracą i ofiarą przyczynili się do odzyskania niepodległości, starajmy się całym sercem pomnażać dobro naszej Ojczyzny. Niech nie zabraknie nas przy mogiłach żołnierzy z lat 1918-1920 z modlitwą w ich intencji. Módlmy się o dary Ducha Świętego dla rządzących, o Boże błogosławieństwo i pomyślność dla Polaków w kraju i za granicą. Także dziś nasz naród potrzebuje odrodzenia w wielu dziedzinach.
Koncert patriotyczny pt. „Ta, co nie zginęła”
12 listopada 2017 po Mszy św. o godz. 10.00, w naszym kościele odbył się koncert patriotyczny pt. „Ta, co nie zginęła”. Koncert w wykonaniu artystów z Warszawy ukazał wysiłek Polaków w odbudowaniu niepodległości w latach 1914 – 1918. Składał się on z tekstów historycznych, wierszy poetów legionowych i piosenek.
Podziękowanie:
Z całego serca dziękuję naszym drogim artystom, szczególnie pani Ani, która przygotowała ten koncert, zebrała ekipę i chciała poprowadzić dzisiejsze spotkanie. Dziękuję wszystkim, którzy wytrwali do końca, aby rozpalać serca miłością do ojczyzny. Pieśni, poezja przypominają nie tylko o tych, którzy przyczyniali się do odbudowy naszej ojczyzny, ale także i nas jakoś motywują abyśmy podjęli z wielką gorliwością i miłością to trudne ale wielkie dziedzictwo, któremu na imię Polska. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki

Uroczystość Wszystkich Świętych - 01.11.2017 r.
Korowód Świętych - radosne dziękczynienie za naszych świętych patronów - 31.10.2017 r.
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży -
	    Uroczystość Wszystkich Świętych, procesja na cmentarz - 2017.11.01
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży -
    Modlitewne czuwanie „Noc Wszystkich Świętych” - 2017.11.01 godz. 20.00
„Noc Wszystkich Świętych”
2017.11.01 godz. 20.00
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży -
    Uroczystość Wszystkich Świętych, Msza św. - 2017.11.01
Urocz. Wszystkich Świętych,
Msza św. - 2017.11.01 godz. 12.00
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży -
						 Korowód Świętych, radosne uwielbienie - 2017.10.31
Korowód Świętych, radosne
uwielbienie - 2017.10.31 godz. 19.30
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży -
    Korowód Świętych, marsz - 2017.10.31
Korowód Świętych, marsz
31 października 2017 r. godz. 19.00
Dzień Zaduszny - czwartek, 2 listopada 2017 r.
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych czyli Dzień Zaduszny to właściwy dzień modlitwy za tych, którzy odeszli już z tego świata i potrzebują naszej modlitwy, aby dzięki Bożemu Miłosierdziu osiągnąć wieczną radość. W naszym kościele Msze św. są sprawowane o godz.: 8.00, 10.00, 12.00, o godz. 16.00 procesja z modlitwą za zmarłych na cmentarzu. Wieczorna Msza św. połączona jest z nowenną za zmarłych. Troska o groby naszych bliskich jest wyrazem naszej kultury, a przede wszystkim wiary „w życie wieczne i w ciała zmar­twych­wstanie”, a modlitwa za zmarłych należy do uczynków miłosierdzia.
„Noc Wszystkich Świętych” - środa, 1 listopada 2017 r.
Wraz z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży nasza parafia zorganizowała 1 listopada, o godz. 20.00, modlitewne czuwanie „Noc Wszystkich Świętych”. W czasie tego radosnego spotkania wielbiliśmy Boga, którego chwała ukazuje się w życiu świętych i oddaliśmy cześć świętym, a szczególnie naszym patronom. We wspólnym śpiewie przewodził zespół Gaudeamus.
Wszystkich Świętych - środa, 1 listopada 2017 r.
1 listopada w uroczystość Wszystkich Świętych uwielbiamy Boga w Jego świętych, którzy przeszli przez życie ofiarnie służąc Bogu i bliźnim. Są oni naszymi przewodnikami na drodze do świętości i wspierają nas swoją modlitwą. Msze święte w naszym kościele były sprawowane o godz. 8.00, 10.00, 12.00 i 18.00, w Giełczynie o godz. 9.00. Po Mszy św. o godz. 12.00 wyruszyliśmy w procesji na cmentarz grzebalny z modlitwą za zmarłych. Na zakończenie procesji modliliśmy się Różańcem za zmarłych. W tym czasie księża poświęcali nowe nagrobki.
Korowód Świętych - wtorek, 31 października 2017
W wigilię uroczystości Wszystkich Świętych, 31 października, wraz w parafią Krzyża Świętego, zorganizowaliśmy Korowód Świętych - radosne dziękczynienie za naszych świętych patronów. Korowód Świętych pomógł nam przeżyć prawdę, że święci, w tajemnicy świętych obcowania, są nam bliscy i wspierają nas swoją modlitwą. W korowodzie nieśliśmy relikwie świętych i ich wizerunki. Korowód rozpoczął się Mszą św. o godz. 18.00 w kościele Krzyża Świętego, a zakończył w naszym kościele radosnym uwielbieniem. Dla najmłodszych, którzy przyszli w strojach świętych, były słodkie upominki.
Zobacz Noc Wszystkich Świętych
Zobacz Urocz. Wszystkich Św. procesja na cmentarz
Zobacz Urocz. Wszystkich Świętych, Msza św.
Zobacz Korowód Świętych, radosne uwielbienie
Zobacz Korowód Świętych, marsz

Uroczystość  odpustowa ku czci św. Stanisława Kostki
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży - Uroczystość św. Stanisława Kostki
Uroczystość św. St. Kostki
17 września 2017 r.
W dniach 15 - 17 września przeżywaliśmy Nabożeństwo Czterdziestogodzinne, które za­koń­czy­ło się odpustem ku czci św. Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży i naszej parafii. Słowo Boże głosił Ks. Dr Michał Cha­ru­bin, prefekt i wykładowca Wyższego Se­mi­nar­ium Duchownego w Łomży.
Wczoraj modliły się dzieci przed Najświętszym Sakramentem, dziękowały za rodziców, przepraszały za swoje głupstwa, to była piękna szkoła modlitwy. Każdy z nas ma ten dar modlitwy, wystarczy trochę ciszy, poświęcenia, kiedy ofiarujemy czas Panu Bogu. Kiedy umiera modlitwa osobista umiera także nasze uczestnictwo w Eucharystii.
Pan Bóg lubi powtarzać słowa rozgrzeszenia, nie wstydźmy się sakramentu pokuty i pojedna- nia, może czasem grzech przesłaniać ci miłość Pana Boga ale On chce ci to powtórzyć: „Odpuszczam tobie grzechy”. Możemy mieć w sercu taką obojętność, może przyjść lenistwo, ale czy jest w nas pragnienie bycia świętym? Popatrz na swoje życie, Pan Bóg walczy o ciebie, daje ci znaki, czasem nawet wyrzut sumienia, pouczenie, nawet jeśli pouczy cię nieznajomy to jest wielka łaska, bo ktoś walczy o twoje życie.
Ks. Dr Michał Charubin
Dziękuję serdecznie Ks. Dr Michałowi Charubinowi, prefektowi i wykładowcy Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży, który przewodniczył naszej modlitwie i głosił słowo Boże.
Dziękuję grupom parafialnym, które angażowały się w posługi liturgiczne, prowadzenie adoracji, przygotowanie procesji eucharystycznej. Dziękuję za pomoc organizacyjną i dary na stół plebanijny. Niech św. Stanisław Kostka wspiera nas swoim wstawiennictwem, i wyjedna nam łaskę żywej wiary i gorliwości w praktykowaniu dzieł miłosierdzia.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Zobacz: galerię zdjęć
Błogosławieństwo nauczycieli i uczniów na nowy rok szkolny 2017/2018
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży - Błogosławieństwo uczniów
Błogosławieństwo uczniów - 3 września 2017 r
W niedzielę 3 września, podczas Mszy św. o godz. 12.00 dzieci rozpoczynające nowy rok szkolny, wzięły udział w błogosławieństwie tornistrów i nowych przyborów szkolnych. Niech przez ten obrzęd łaska Boża wspiera dzieci w całorocznym trudzie zdobywania wiedzy i rozwijaniu swych zdolności.
Niech rodzice zwracają uwagę, aby nie ulegać agresywnej modzie i reklamie, która nachalnie wciska najmłodszym postacie i symbole magiczne i okultystyczne. Chrońmy dzieci przed duchowymi zagrożeniami.
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
wtorek,  15 sierpnia 2017 r.
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży - Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Uroczystość Wniebowzięcia NMP
15 sierpnia 2017 r.
We wtorek, 15 sierpnia, obchodzimy uro­czys­tość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Wyznajemy wiarę w to, Maryja po ziemskim życiu z ciałem i duszą została wzięta do chwały niebieskiej i wywyższona przez Pana Boga jako Królowa. Papież Pius XII w 1950 roku, uroczyście ogłosił tę prawdę wyznawaną w starodawnej tradycji.
W Polsce ta uroczystość znana jest i obchodzona jako święto Matki Bożej Zielnej. Przynosimy wiązanki ziół, kwiatów i zbóż, które zostaną pobłogosławione podczas każdej Mszy św. Zachęcam gorąco do pielęgnowania tej pięknej tradycji i przygotowania wiązanki w każdej rodzinie.
Ten obrzęd wyraża nasze dziękczynienie za dar pierw-
szych zbiorów w dniu, w którym osiąga pełnię zbawienia Maryja – Najdojrzalszy Owoc odkupionej ludzkości. Na ręce Maryi składamy nasze serca i codzienny trud przybliżania się do Pana Boga. Na wzór Maryi chcemy świadomie i zdecydowanie zdążać ku niebu, które jest naszą wieczną Ojczyzną.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Zobacz: galerię zdjęć
Odsłuchaj: kazanie

Pielgrzymkowa Grupa Biała - 2017 r.
Pielgrzymkowa Grupa Biała 1-15 sierpnia 2017 r.
W tych dniach przeżywamy błogosławiony czas rekolekcji,  modlitwy  i  rozważań  „Idźcie i głoście”.
Pielgrzymkowa Grupa Biała 1-15 sierpnia 2017 r.
Pielgrzymkowa Grupa Biała
Wspólna modlitwa Apelu Jasnogórskiego godz.21.00
Pielgrzymkowa Grupa Biała 1-15 sierpnia 2017 r.
Pielgrzymkowa Grupa Biała
Wspólna modlitwa Apelu Jasnogórskiego godz.21.00
Komunikat przed 33 PPŁ na Jasną Górę
... Pamiętajcie jednak, by każdy z Was, pielgrzymów, zabrał do swego plecaka INTENCJĘ, z jaką podąży na pątniczy szlak. Pielgrzymka wiąże się z ofiarą i wyrzeczeniem, poświęceniem swojego wakacyjnego czasu, by przez trudy i walkę duchową przemieniać się, porzucać przywiązanie do grzechu, by na nowo narodzić się dla Jezusa i Maryi. Wsparciem duchowym na pątniczym szlaku posłużą Wam duszpasterze, przewodnicy i spowiednicy, którzy zaproszą do sakramentu pokuty, wygłoszą konferencje, posłużą rozmową duchową, przeprowadzą adorację, tak by Was wzmocnić duchowo, pojednać z Bogiem. Cen­tral­nym punktem każdego dnia będzie Eucharystia ... więcej:
Pielgrzymkowa Grupa Biała.
We wtorek 1 sierpnia 2017 r. rozpoczęła się 33. Piesza Pielgrzymka Łomżyńska (PPŁ) na Jasną Górę. Te szczególne „rekolekcje w drodze”, są spo­sob­noś­cią do pogłębienia relacji z Bogiem i ożywiania wiary. Wszystkich, którzy nie wyruszą na szlak piel­grzym­kowy, zapraszamy do udziału w Grupie Białej im. św. Jana Pawła II. Pielgrzymi Grupy Białej, spotykają się każdego dnia przed godz. 21.00, podczas Apelu Jasnogórskiego, w duchowej łączności z pątnikami. Do Grupy Białej można zapisać się w przedsionku kościoła lub w zakrystii. Każdy otrzyma legitymację i znaczek pielgrzyma.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki

galeria zdjęć: Grupa Biała   Wymarsz

XXXIII Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę
XXXIII Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę (1-14 sierpnia 2017 r.)
Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę, wymarsz - 1 sierpnia 2017 r.
galeria zdjęć: Wymarsz
Błogosławieństwo pojazdów mechanicznych i ich
użytkowników - 23 lipca 2017 r.
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży - błogosławieństwo pojazdów mechanicznych i ich użytkowników
Błogos. pojazdów mech. i ich użytkowników
23 lipca 2017 r.
Zobacz: galerię zdjęć
We wtorek, 25 lipca czcimy św. Krzysztofa, męczennika z połowy III wieku, patrona kierowców i podróżujących. Pamiętajmy o nim podczas wakacyjnych podróży i prośmy go o opiekę, abyśmy podróżowali bezpiecznie i szczęśliwie wrócili do domu.
Z tej okazji w niedzielę, 23 lipca po każdej Mszy św. błogosławione były pojazdy mechaniczne i ich użytkownicy. Ofiary zebrane podczas poświęcenia pojazdów (1 grosz za 1 kilometr bezpiecznie przejechanej drogi) przeznaczone były na zakup środków transportu dla polskich misjonarzy.
Niech kierowcom nigdy nie zabraknie rozsądku i wyobraźni na drodze. Pamiętajmy, że prowadzenie samochodu po alkoholu jest grzechem ciężkim.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki

9 lipca 2017 r.  gościł w naszej parafii
i podzielił się z nami świadectwem z Madrytu - Ks. Mateusz Dobrzycki
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży - Ks. Mateusz Dobrzycki
Ks. Mateusz Dobrzycki
9 lipca 2017 r.
W niedzielę 9 lipca 2017 r. gościliśmy w naszej wspólnocie Ks. Mateusza Dobrzyckiego, który odbywa studia specjalistyczne w Hiszpanii. Dziękujemy za wspólną modlitwę i skierowane do nas Słowo Boże.
Świadectwo z Madrytu
... a teraz przykład młodego człowieka, który nazywa się Migiel, ma 17 lat. On w przeciągu roku coraz częściej każdego czwartku wieczorem o godz. 20.30 przychodził na adorację Najświętszego Sakramentu. On sam o tym mówił, że przez ten cały rok Pan Bóg każdego dnia czegoś jego uczył, w każdym tygodniu coś nowego mu dał. Migiel pozwolił Mu prowadzić swoje życie i zachować wiarę w tym trudnym świecie.
Ale on ją zachował nie dlatego, że był silny tak mocno, tylko dlatego ze uczył się od Jezusa życzliwości, dyspozycyjności, takiego pokoju serca, cichości, bo tego możemy się nauczyć od Jezusa w Jego szkole.
Ks. Mateusz Dobrzycki
Zobacz: galerię zdjęć
Goście w naszej parafii  -  18 czerwca 2017 r.
Pan Roman Kempiński, Państwo Anna i Tomasz Ostrowscy
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży -
    „Romcio-Tomcio” Pan Roman Kempiński, 18 czerwca 2017 r.
„Romcio-Tomcio”
Pan Roman Kempiński
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży -
    „Oto Matka twoja” duet Państwa Anny i Tomasza Ostrowskich, 18 czerwca 2017 r.
„Oto Matka twoja”- duet
Państwa Anny i Tomasza Ostrowskich
W niedzielę, 18 czerwca gościliśmy Pana Romana - „Romcio-Tomcio”, który w rymowankach przybliża Ewangelię najmłodszym. Po Mszy św. mogliśmy nabyć publikacje jego autorstwa.
... Te najnowsze moje książki to taki pomysł, może też taka próba - by choć na chwilę w domu wyłączyć telewizor, ko­mórkę, komputer, usiąść z naszym dzieckiem czy też wnukiem i wspólnie razem przeczytać takie rymowane ewangeliczne słowo. Może to być zaczyn dla nas, dla dorosłych, że wreszcie sami po to pismo święte sięgniemy, a może takie małe ziarenko, że kiedyś i nasze dziecko czy też wnuk do tej świętej księgi zajrzą ...
Pan Roman Kempiński
Podczas Mszy św. o godz. 12.00 gościliśmy również duet Państwa Anny i Tomasza Ostrowskich, którzy przedstawili koncert: „Oto Matka twoja” – Maryja w twórczości polskich kompozytorów i mistrzów pióra w związku z przeżywanym przez nas Rokiem Fatimskim.
Na zakończenie chcieliśmy podziękować serdecznie przede wszystkim ks. proboszczowi za umożliwienie wykonania tego koncertu ale także życzyć wszystkim księżom we wspólnocie parafialnej, wszystkim państwu wielu łask Bożych, asystencji Ducha Św. oraz wiele sił i mocy w realizacji powołania każdego z państwa. Niech Pan Bóg błogosławi, Bóg zapłać.
Pani Anna Ostrowska
Moi drodzy, ja też w imieniu ks. proboszcza, kapłanów i całej wspólnoty parafialnej pragnę podziękować naszym drogim małżonkom, państwu Annie i Tomaszowi Ostrowskim za tę przepiękną medytację słowno-muzyczną, która też ubogaciła ten nasz dzisiejszy świąteczny dzień, za wspólną modlitwę, za ten piękny śpiew. Bardzo serdecznie dziękujemy za to, że mogliśmy jeszcze na chwilę po spotkaniu z Chrystusem w Eucharystii zatrzymać się na tę krótką medytację słowno-muzyczną i też życzymy aby te talenty, którymi Pan Bóg niewątpliwie tak hojnie obdarzył aby się jeszcze bardziej rozwijały, aby służyły na większą chwałę Bożą i też dla ubogacenia wszystkich, których Pan Bóg będzie na waszej drodze stawiał aby przez wasz śpiew, przez wasze też przede wszystkim przepiękne świadectwo życia małżeńskiego abyście jak najwięcej ludzi też pociągali ku Chrystusowi. Szczęść Boże na dalsze lata waszej przepięknej posługi.
Ks. Tomasz Myśliwy

Zobacz: „Romcio-Tomcio” - Pan Roman Kempiński
Zobacz: „Oto Matka twoja” - duet Państwa Ostrowskich
Odsłuchaj: „Romcio-Tomcio” - Pan Roman Kempiński
Odsłuchaj: „Bogurodzica” - duet Państwa Ostrowskich
Procesja Bożego Ciała - 15 czerwca 2017 r.
(kliknij w obrazek aby powiększyć zdjęcie)
Procesja Bożego Ciała - 15 czerwca 2017 r. Procesja Bożego Ciała - 15 czerwca 2017 r. Procesja Bożego Ciała - 15 czerwca 2017 r.
Procesja Bożego Ciała - 15 czerwca 2017 r. Procesja Bożego Ciała - 15 czerwca 2017 r. Procesja Bożego Ciała - 15 czerwca 2017 r.
Procesja Bożego Ciała - 15 czerwca 2017 r. Procesja Bożego Ciała - 15 czerwca 2017 r. Procesja Bożego Ciała - 15 czerwca 2017 r.
Procesja Bożego Ciała - 15 czerwca 2017 r. Procesja Bożego Ciała - 15 czerwca 2017 r. Procesja Bożego Ciała - 15 czerwca 2017 r.
Procesja Bożego Ciała - 15 czerwca 2017 r. Procesja Bożego Ciała - 15 czerwca 2017 r. Procesja Bożego Ciała - 15 czerwca 2017 r.
Oktawa uroczystości Bożego Ciała
Od piątku przeżywamy oktawę Bożego Ciała, czyli szczególny tydzień ożywienia i umocnienia wiary i pobożności eucharystycznej. W tych dniach wieczorna Msza święta będzie ze śpiewem Nieszporów eucharystycznych, nabożeństwem czerwcowym i procesją eucharystyczną. Zatroszczmy się, aby podczas Oktawy nie zabrakło osób zaangażowanych w procesję oraz dzieci do sypania kwiatów. Niech Pan Jezus, obecny w Najświętszym Sakramencie, ucieszy się naszą gorliwością.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Prymicyjna Msza święta - Ks. Albert Lubak
niedziela 4 czerwca 2017 r.  godz. 12.00
Msza św. Prymicyjna, Ks. Albert Lubak, 4 czerwca 2017 r. godz. 12.00
Zobacz: galerię zdjęć
W niedzielę 4 czerwca 2017 r. o godz. 12.00 Mszę św. Prymicyjną celebrował Ks. Albert Lubak, który jako diakon posługiwał w naszej parafii. Po Mszy św. udzielił wszystkim błogosławieństwa prymicyjnego połączonego z łaską odpustu zupełnego. W imieniu całej wspólnoty życzymy Ks. Albertowi radości i gorliwości w posłudze kapłańskiej. Niech Maryja, Matka kapłanów uprasza wszelkie łaski potrzebne w życiu i posługiwaniu kapłańskim.
Proszę całą wspólnotę o modlitwę w intencji Księdza Alberta, o umocnienie darami Ducha Świętego na ofiarną i owocną posługę kapłańską.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Prymicyjna Msza święta - Ks. Marian Grochowski
niedziela 28 maja 2017 r.  godz. 12.00
Msza św. Prymicyjna, Ks. Marian Grochowski, 28 maja 2017 r. godz. 12.00
Zobacz: galerię zdjęć
W sobotę, 27 maja 2017 r. w katedrze łomżyńskiej, pochodzący z naszej parafii Diakon Marian Grochowski przyjął święcenia prezbiteratu. W niedzielę 28 maja o godz. 12.00, Ks. Marian sprawował w naszym kościele Prymicyjną Mszę św. i udzielił nam prymicyjnego błogosławieństwa połączonego z łaską odpustu zupełnego.
Proszę całą wspólnotę o modlitwę w intencji Księdza Mariana, o umocnienie darami Ducha Świętego na ofiarną i owocną posługę kapłańską.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Święto Trzech Króli - 6 stycznia 2017 r.
Orszak Trzech Króli
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży - Święto Trzech Króli, 6 stycznia 2017 r.
Święto Trzech Króli
Msza święta, godz. 11.30
Trzej królowie oddali cześć i złożyli dary Bożej Dziecinie
Orszak Trzech Króli kończy się złożeniem hołdu Bożej Dziecinie
Przemarznięci pielgrzymi posilają się gorącą grochówką
Przemarznięci pielgrzymi posilają
się gorącą grochówką.
Mszą św. o godz. 11.30 rozpoczęliśmy już po raz piąty w Łomży Orszak Trzech Króli. Licznie zebrani przeżywaliśmy radość z tego, że Jezus Chrystus, Syn Boży, który narodził się z miłości do nas w Betlejem, dał się poznać mędrcom ze wschodu, jako przedstawicielom narodów pogańskich, wez­wanych do wiary i doświadczenia zbawczej miłości Boga. Wspólnym i głośnym śpiewem kolęd wyraziliśmy radość z Bożego Narodzenia. Uczestnicy Orszaku otrzymali korony, jako znak naśladowania Trzech Króli w ich dążeniu do Bożej Dzieciny.
Podczas każdej Mszy św. miało miejsce bło­gos­ła­wień­stwo kredy i kadzidła. Poświęconą kredą zakreślamy na drzwiach wejściowych naszych domów litery K+M+B, które oznaczają imiona Mędrców, a także pierwsze litery łacińskiego zdania: Niech Chrystus ten dom błogosławi - po łacinie: Christus Mansionem Benedicat. Dodajemy też aktualny rok. Jest to widoczny znak, że w naszych rodzinach przyjęliśmy przychodzącego do nas Wcielonego Syna Bożego.
Jak zwykle Orszakowi towarzyszyły prezentacje artys- tyczne. Tym razem król Herod, który w obawie przed utratą władzy rozkazał wymordować dzieci, również nam groził, że może stać się dla nas katem. Jednak lud wierny nie przeląkł się i podążał nadal do stajenki i Bożej Dzieciny. Odsłuchaj
Już po raz dziewiąty w Polsce, a po raz piąty w Łomży, w łączności z ponad 560 miejscowościami w Polsce i za granicą, przeżyliśmy Orszak Trzech Króli. Dziękuję za wspólne, pełne entuzjazmu manifestowanie radości Bożego Narodzenia. Dziękuję Ks. Kan. Andrzejowi Godlewskiemu i parafii Krzyża Świętego, oraz Ks. Andrzejowi Popielskiemu i parafii św. Andrzeja Boboli, z którymi wspólnie mogliśmy świętować. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie i organizację Orszaku, a szczególnie: władzom Miasta Łomża, Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa”. Dziękuję wszystkim odważnym i wytrwałym uczestnikom, a najbardziej dzieciom!
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Galeria: Msza Święta
Galeria: Orszak Trzech Króli
Odsłuchaj: Orszak

Mszą świętą o godz. 24.00 witaliśmy nowy rok 2017
Mszą świętą o godz. 24.00 witaliśmy nowy rok 2017
W niedzielę, 31 grudnia o godz. 18.00, na nabożeństwie dziękczynno-przebłagalnym dziękowaliśmy Bogu za wszelkie dobro, jakie stało się naszym udziałem w mijającym roku, a za wszelkie błędy, niewierności i popełnione zło Boga przepraszaliśmy.
Natomiast o godz. 24.00 zebraliśmy się na Mszy św. aby modlić się o Boże błogosławieństwo dla nas, naszych rodzin i naszej Ojczyzny, w Nowym Roku. Wspólnie uwielbialiśmy Boga śpiewem hymnu „Ciebie, Boga, wysławiamy”. Zobacz: galerię zdjęć
.
"Kromka Słowa Bożego" - krótkie filmiki i codzienna liturgia słowa.
krótkie filmiki i codzienna liturgia słowa "Kromka Słowa Bożego" to seria komentarzy do niedzielnych Ewangelii. Krótkie filmiki mają pomóc w owocnym spotkaniu z Jezusem Mistrzem żyjącym w słowie Bożym. Ta forma głoszenia Ewangelii przez nowoczesne środki, właściwa paulistom, została podjęta przez braci juniorystów. Czasem do współpracy zapraszamy także inne osoby. Prosimy wszystkich życzliwych o komentarze i modlitwę, aby to skromne dzieło było na chwałę Bożą i służyło pokojowi ludzi.
 Zobacz również:    Ewangelia-Krótkie filmiki   Codzienna liturgia słowa
.

„Uratuj Świętego!”
Każde życie jest darem Boga
Dlaczego „Uratuj Świętego!”?
Każde życie jest darem Boga. Każde życie jest święte. Święte jako dar od Boga, święte poprzez łaskę, która prowadzi człowieka do świętości. Czasem „święte życie” dzieci jest zagrożone, gdyż ich rodzice lub inni ludzie z wielu powodów chcą je przerwać. Jednak często są to przypadki od nas odległe i nie możemy tym dzieciom i ich rodzicom pomóc w sposób bezpośredni. Najczęściej ich po prostu nie znamy i nie wiemy o ich zamiarach. Więc chcemy ratować ich naszą modlitwą. Każdy może je uratować, każdy może stać się „bohaterem życia”.
Zobacz więcej

.

Rozważania na temat okresu narzeczeństwa
Zakochani - dziewczyna i chłopak Zakochani - dziewczyna i chłopak. Zafascynowani sobą, spędzają razem każdą wolną chwilę. Zapatrzeni w siebie, pragną być bardzo blisko siebie. Skąd bierze się ta wzajemna fascynacja? Bardzo lubię wychodzić od tekstu z Księgi Rodzaju Rdz 2. Pan stworzył piękny , cudowny świat, a ukoronowaniem Jego dzieła było stworzenie człowieka. Kiedy zasadził Bóg ogród Eden umieścił tam człowieka – Adama. Pan przyglądał się mężczyźnie, aż w końcu stwierdził: ”Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam, uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc”.   Zobacz więcej
.

Warto też obejrzeć
(kliknij w obrazek aby zobaczyć więcej)
Budowa kościoła
Budowa kościoła
Konsekracji kościoła
Konsekracji kościoła
LOGOS
Strofy ks. F.Gryszki
Schola
Schola
Ruch Gloriosa Trinitá
Ruch Gloriosa Trinitá
Odnowa w Duchu Św.
Odnowa w Duchu Św.
Łagiewniki - relikwie
Łagiewniki - relikwie
Orędzie Borzego Miłosierdzia
Miłosierdzie Boże
Rekolekcje Adwentowe
Rekolekcje Adwentowe
.


Copyright © 2009-2018 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA p.w. BOŻEGO CIAŁA W ŁOMŻY