Strona główna
Objawienia Rozalii Celakówny
Nie spłyną krwią państwa co mają Mnie za Króla
Począwszy od 1930 roku, Pan Jezus zaczyna domagać się przez Rozalię od Polski uznania Go za swego Króla. Poucza Rozalię, że jest to sprawa ogromnej wagi i że w tej intencji trzeba wiele się modlić i wiele cierpieć, by przyśpieszyć intronizację w Polsce.
Cóż może Rozalia uczynić w tej sprawie? Zwierza się swemu duchowemu kie­rownikowi: "Gdy przyszłam do szpitala, moje prace, małe krzyżyki i małe ofiary składałam Jezusowi, prosząc Go, by Jego Królestwo przyszło do dusz, do wszystkich serc, by On, Jezus, mógł królować wszechwładnie w nich".
więcej: www.fronda.pl

Pierwsza Rocznica Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana
19/20 listopada 2016 r.  -  19 listopada 2017 r.
Figura Chrystusa Króla przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży (Ołtarz Papieski - 2016.11.13)
Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana
Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi, by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.
Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.
Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste!
– W naszych sercach – Króluj nam Chryste!
– W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!
– W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!
– W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste!
– W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste!
– W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku – Króluj nam Chryste!
– W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste!
– W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste!
Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste:
– Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca
   Chryste nasz Królu, dziękujemy!
– Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed wiekami
   Chryste nasz Królu, dziękujemy!
– Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach
   Chryste nasz Królu, dziękujemy!
– Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale
   Chryste nasz Królu, dziękujemy!
– Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości
   Chryste nasz Królu, dziękujemy!
Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw.
Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa:
– Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę
   Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
– Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień
   Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
– Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci
   Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
– Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie
   Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
– Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw
   Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących! Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi.
Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem.
W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu.
Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego.
Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.
W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy.
Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie – na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.
* * *
Oto Polska w 1050. rocznicę swego Chrztu
uroczyście uznała królowanie Jezusa Chrystusa.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata - 20 XI 2016
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata - 2016.11.20
Pan Maciej Bodasiński
20 listopada 2016 r. obchodziliśmy uroczystość
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.
Dziękujemy Bogu za Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, za Jubileusz 1050 lecia Chrztu Polski, za odnowienie naszej wiary przez celebrację Światowych Dni Młodzieży.
W tym dniu, każdy z nas został zaproszony aby osobiście dokonać Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. W sobotę, 19 listopada 2016 r., w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, aktu tego dokonali Pasterze Kościoła w naszej Ojczyźnie, a następnego dnia był on podejmowany  we  wszystkich  świątyniach  Kościoła

katolickiego w Polsce. Przez dziewięć dni, przez wspólną modlitwę, przygotowywaliśmy się do świadomego i odpowiedzialnego podjęcia tego Aktu.
Dziękuję Pan Maciejowi Bodasińskiemu, który podzielił się z nami swoim świadectwem, aby zachęcić nas do oddania swego życia pod panowanie Chrystusa.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Zobacz: galerię zdjęć
Odsłuchaj: świadectwo
Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
Inicjatywa  Tato.Net  zaprasza ojców na warsztaty
Inicjatywa Tato.Net
W sobotę 18 listopada br. w Hotelu Aristo w Białymstoku odbędą się warsztaty Tato.Net. Warsztat „Tato & Córka – nowe spojrzenie” jest to ciekawe, nowatorsko zaplanowane wydarzenie dla ojców i ich dorastających córek (powyżej 13 roku życia). Celem programu jest wzmocnienie i pogłębienie więzi między ojcem a dorastającą córką oraz budowanie wzajemnej relacji opartej na akceptacji, otwartości i docenieniu.
Warsztat jest częściowo dofinansowany. Więcej szczegółów i zapisy na stronie www.tato.net

Uroczystość  odpustowa ku czci św. Stanisława Kostki
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży - Uroczystość św. Stanisława Kostki
Uroczystość św. St. Kostki
17 września 2017 r.
W dniach 15 - 17 września przeżywaliśmy Nabożeństwo Czterdziestogodzinne, które za­koń­czy­ło się odpustem ku czci św. Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży i naszej parafii. Słowo Boże głosił Ks. Dr Michał Cha­ru­bin, prefekt i wykładowca Wyższego Se­mi­nar­ium Duchownego w Łomży.
Wczoraj modliły się dzieci przed Najświętszym Sakramentem, dziękowały za rodziców, przepraszały za swoje głupstwa, to była piękna szkoła modlitwy. Każdy z nas ma ten dar modlitwy, wystarczy trochę ciszy, poświęcenia, kiedy ofiarujemy czas Panu Bogu. Kiedy umiera modlitwa osobista umiera także nasze uczestnictwo w Eucharystii.
Pan Bóg lubi powtarzać słowa rozgrzeszenia, nie wstydźmy się sakramentu pokuty i pojedna- nia, może czasem grzech przesłaniać ci miłość Pana Boga ale On chce ci to powtórzyć: „Odpuszczam tobie grzechy”. Możemy mieć w sercu taką obojętność, może przyjść lenistwo, ale czy jest w nas pragnienie bycia świętym? Popatrz na swoje życie, Pan Bóg walczy o ciebie, daje ci znaki, czasem nawet wyrzut sumienia, pouczenie, nawet jeśli pouczy cię nieznajomy to jest wielka łaska, bo ktoś walczy o twoje życie.
Ks. Dr Michał Charubin
Dziękuję serdecznie Ks. Dr Michałowi Charubinowi, prefektowi i wykładowcy Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży, który przewodniczył naszej modlitwie i głosił słowo Boże.
Dziękuję grupom parafialnym, które angażowały się w posługi liturgiczne, prowadzenie adoracji, przygotowanie procesji eucharystycznej. Dziękuję za pomoc organizacyjną i dary na stół plebanijny. Niech św. Stanisław Kostka wspiera nas swoim wstawiennictwem, i wyjedna nam łaskę żywej wiary i gorliwości w praktykowaniu dzieł miłosierdzia.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Zobacz: galerię zdjęć
Błogosławieństwo nauczycieli i uczniów na nowy rok szkolny 2017/2018
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży - Błogosławieństwo uczniów
Błogosławieństwo uczniów - 3 września 2017 r
W niedzielę 3 września, podczas Mszy św. o godz. 12.00 dzieci rozpoczynające nowy rok szkolny, wzięły udział w błogosławieństwie tornistrów i nowych przyborów szkolnych. Niech przez ten obrzęd łaska Boża wspiera dzieci w całorocznym trudzie zdobywania wiedzy i rozwijaniu swych zdolności.
Niech rodzice zwracają uwagę, aby nie ulegać agresywnej modzie i reklamie, która nachalnie wciska najmłodszym postacie i symbole magiczne i okultystyczne. Chrońmy dzieci przed duchowymi zagrożeniami.
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
wtorek,  15 sierpnia 2017 r.
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży - Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Uroczystość Wniebowzięcia NMP
15 sierpnia 2017 r.
We wtorek, 15 sierpnia, obchodzimy uro­czys­tość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Wyznajemy wiarę w to, Maryja po ziemskim życiu z ciałem i duszą została wzięta do chwały niebieskiej i wywyższona przez Pana Boga jako Królowa. Papież Pius XII w 1950 roku, uroczyście ogłosił tę prawdę wyznawaną w starodawnej tradycji.
W Polsce ta uroczystość znana jest i obchodzona jako święto Matki Bożej Zielnej. Przynosimy wiązanki ziół, kwiatów i zbóż, które zostaną pobłogosławione podczas każdej Mszy św. Zachęcam gorąco do pielęgnowania tej pięknej tradycji i przygotowania wiązanki w każdej rodzinie.
Ten obrzęd wyraża nasze dziękczynienie za dar pierw-
szych zbiorów w dniu, w którym osiąga pełnię zbawienia Maryja – Najdojrzalszy Owoc odkupionej ludzkości. Na ręce Maryi składamy nasze serca i codzienny trud przybliżania się do Pana Boga. Na wzór Maryi chcemy świadomie i zdecydowanie zdążać ku niebu, które jest naszą wieczną Ojczyzną.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Zobacz: galerię zdjęć
Odsłuchaj: kazanie

Pielgrzymkowa Grupa Biała - 2017 r.
Pielgrzymkowa Grupa Biała 1-15 sierpnia 2017 r.
W tych dniach przeżywamy błogosławiony czas rekolekcji,  modlitwy  i  rozważań  „Idźcie i głoście”.
Pielgrzymkowa Grupa Biała 1-15 sierpnia 2017 r.
Pielgrzymkowa Grupa Biała
Wspólna modlitwa Apelu Jasnogórskiego godz.21.00
Pielgrzymkowa Grupa Biała 1-15 sierpnia 2017 r.
Pielgrzymkowa Grupa Biała
Wspólna modlitwa Apelu Jasnogórskiego godz.21.00
Komunikat przed 33 PPŁ na Jasną Górę
... Pamiętajcie jednak, by każdy z Was, pielgrzymów, zabrał do swego plecaka INTENCJĘ, z jaką podąży na pątniczy szlak. Pielgrzymka wiąże się z ofiarą i wyrzeczeniem, poświęceniem swojego wakacyjnego czasu, by przez trudy i walkę duchową przemieniać się, porzucać przywiązanie do grzechu, by na nowo narodzić się dla Jezusa i Maryi. Wsparciem duchowym na pątniczym szlaku posłużą Wam duszpasterze, przewodnicy i spowiednicy, którzy zaproszą do sakramentu pokuty, wygłoszą konferencje, posłużą rozmową duchową, przeprowadzą adorację, tak by Was wzmocnić duchowo, pojednać z Bogiem. Cen­tral­nym punktem każdego dnia będzie Eucharystia ... więcej:
Pielgrzymkowa Grupa Biała.
We wtorek 1 sierpnia 2017 r. rozpoczęła się 33. Piesza Pielgrzymka Łomżyńska (PPŁ) na Jasną Górę. Te szczególne „rekolekcje w drodze”, są spo­sob­noś­cią do pogłębienia relacji z Bogiem i ożywiania wiary. Wszystkich, którzy nie wyruszą na szlak piel­grzym­kowy, zapraszamy do udziału w Grupie Białej im. św. Jana Pawła II. Pielgrzymi Grupy Białej, spotykają się każdego dnia przed godz. 21.00, podczas Apelu Jasnogórskiego, w duchowej łączności z pątnikami. Do Grupy Białej można zapisać się w przedsionku kościoła lub w zakrystii. Każdy otrzyma legitymację i znaczek pielgrzyma.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki

galeria zdjęć: Grupa Biała   Wymarsz

XXXIII Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę
XXXIII Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę (1-14 sierpnia 2017 r.)
Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę, wymarsz - 1 sierpnia 2017 r.
galeria zdjęć: Wymarsz
Błogosławieństwo pojazdów mechanicznych i ich
użytkowników - 23 lipca 2017 r.
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży - błogosławieństwo pojazdów mechanicznych i ich użytkowników
Błogos. pojazdów mech. i ich użytkowników
23 lipca 2017 r.
Zobacz: galerię zdjęć
We wtorek, 25 lipca czcimy św. Krzysztofa, męczennika z połowy III wieku, patrona kierowców i podróżujących. Pamiętajmy o nim podczas wakacyjnych podróży i prośmy go o opiekę, abyśmy podróżowali bezpiecznie i szczęśliwie wrócili do domu.
Z tej okazji w niedzielę, 23 lipca po każdej Mszy św. błogosławione były pojazdy mechaniczne i ich użytkownicy. Ofiary zebrane podczas poświęcenia pojazdów (1 grosz za 1 kilometr bezpiecznie przejechanej drogi) przeznaczone były na zakup środków transportu dla polskich misjonarzy.
Niech kierowcom nigdy nie zabraknie rozsądku i wyobraźni na drodze. Pamiętajmy, że prowadzenie samochodu po alkoholu jest grzechem ciężkim.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki

9 lipca 2017 r.  gościł w naszej parafii
i podzielił się z nami świadectwem z Madrytu - Ks. Mateusz Dobrzycki
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży - Ks. Mateusz Dobrzycki
Ks. Mateusz Dobrzycki
9 lipca 2017 r.
W niedzielę 9 lipca 2017 r. gościliśmy w naszej wspólnocie Ks. Mateusza Dobrzyckiego, który odbywa studia specjalistyczne w Hiszpanii. Dziękujemy za wspólną modlitwę i skierowane do nas Słowo Boże.
Świadectwo z Madrytu
... a teraz przykład młodego człowieka, który nazywa się Migiel, ma 17 lat. On w przeciągu roku coraz częściej każdego czwartku wieczorem o godz. 20.30 przychodził na adorację Najświętszego Sakramentu. On sam o tym mówił, że przez ten cały rok Pan Bóg każdego dnia czegoś jego uczył, w każdym tygodniu coś nowego mu dał. Migiel pozwolił Mu prowadzić swoje życie i zachować wiarę w tym trudnym świecie.
Ale on ją zachował nie dlatego, że był silny tak mocno, tylko dlatego ze uczył się od Jezusa życzliwości, dyspozycyjności, takiego pokoju serca, cichości, bo tego możemy się nauczyć od Jezusa w Jego szkole.
Ks. Mateusz Dobrzycki
Zobacz: galerię zdjęć
Goście w naszej parafii  -  18 czerwca 2017 r.
Pan Roman Kempiński, Państwo Anna i Tomasz Ostrowscy
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży -
    „Romcio-Tomcio” Pan Roman Kempiński, 18 czerwca 2017 r.
„Romcio-Tomcio”
Pan Roman Kempiński
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży -
    „Oto Matka twoja” duet Państwa Anny i Tomasza Ostrowskich, 18 czerwca 2017 r.
„Oto Matka twoja”- duet
Państwa Anny i Tomasza Ostrowskich
W niedzielę, 18 czerwca gościliśmy Pana Romana - „Romcio-Tomcio”, który w rymowankach przybliża Ewangelię najmłodszym. Po Mszy św. mogliśmy nabyć publikacje jego autorstwa.
... Te najnowsze moje książki to taki pomysł, może też taka próba - by choć na chwilę w domu wyłączyć telewizor, ko­mórkę, komputer, usiąść z naszym dzieckiem czy też wnukiem i wspólnie razem przeczytać takie rymowane ewangeliczne słowo. Może to być zaczyn dla nas, dla dorosłych, że wreszcie sami po to pismo święte sięgniemy, a może takie małe ziarenko, że kiedyś i nasze dziecko czy też wnuk do tej świętej księgi zajrzą ...
Pan Roman Kempiński
Podczas Mszy św. o godz. 12.00 gościliśmy również duet Państwa Anny i Tomasza Ostrowskich, którzy przedstawili koncert: „Oto Matka twoja” – Maryja w twórczości polskich kompozytorów i mistrzów pióra w związku z przeżywanym przez nas Rokiem Fatimskim.
Na zakończenie chcieliśmy podziękować serdecznie przede wszystkim ks. proboszczowi za umożliwienie wykonania tego koncertu ale także życzyć wszystkim księżom we wspólnocie parafialnej, wszystkim państwu wielu łask Bożych, asystencji Ducha Św. oraz wiele sił i mocy w realizacji powołania każdego z państwa. Niech Pan Bóg błogosławi, Bóg zapłać.
Pani Anna Ostrowska
Moi drodzy, ja też w imieniu ks. proboszcza, kapłanów i całej wspólnoty parafialnej pragnę podziękować naszym drogim małżonkom, państwu Annie i Tomaszowi Ostrowskim za tę przepiękną medytację słowno-muzyczną, która też ubogaciła ten nasz dzisiejszy świąteczny dzień, za wspólną modlitwę, za ten piękny śpiew. Bardzo serdecznie dziękujemy za to, że mogliśmy jeszcze na chwilę po spotkaniu z Chrystusem w Eucharystii zatrzymać się na tę krótką medytację słowno-muzyczną i też życzymy aby te talenty, którymi Pan Bóg niewątpliwie tak hojnie obdarzył aby się jeszcze bardziej rozwijały, aby służyły na większą chwałę Bożą i też dla ubogacenia wszystkich, których Pan Bóg będzie na waszej drodze stawiał aby przez wasz śpiew, przez wasze też przede wszystkim przepiękne świadectwo życia małżeńskiego abyście jak najwięcej ludzi też pociągali ku Chrystusowi. Szczęść Boże na dalsze lata waszej przepięknej posługi.
Ks. Tomasz Myśliwy

Zobacz: „Romcio-Tomcio” - Pan Roman Kempiński
Zobacz: „Oto Matka twoja” - duet Państwa Ostrowskich
Odsłuchaj: „Romcio-Tomcio” - Pan Roman Kempiński
Odsłuchaj: „Bogurodzica” - duet Państwa Ostrowskich
Procesja Bożego Ciała - 15 czerwca 2017 r.
(kliknij w obrazek aby powiększyć zdjęcie)
Procesja Bożego Ciała - 15 czerwca 2017 r. Procesja Bożego Ciała - 15 czerwca 2017 r. Procesja Bożego Ciała - 15 czerwca 2017 r.
Procesja Bożego Ciała - 15 czerwca 2017 r. Procesja Bożego Ciała - 15 czerwca 2017 r. Procesja Bożego Ciała - 15 czerwca 2017 r.
Procesja Bożego Ciała - 15 czerwca 2017 r. Procesja Bożego Ciała - 15 czerwca 2017 r. Procesja Bożego Ciała - 15 czerwca 2017 r.
Procesja Bożego Ciała - 15 czerwca 2017 r. Procesja Bożego Ciała - 15 czerwca 2017 r. Procesja Bożego Ciała - 15 czerwca 2017 r.
Procesja Bożego Ciała - 15 czerwca 2017 r. Procesja Bożego Ciała - 15 czerwca 2017 r. Procesja Bożego Ciała - 15 czerwca 2017 r.
Oktawa uroczystości Bożego Ciała
Od piątku przeżywamy oktawę Bożego Ciała, czyli szczególny tydzień ożywienia i umocnienia wiary i pobożności eucharystycznej. W tych dniach wieczorna Msza święta będzie ze śpiewem Nieszporów eucharystycznych, nabożeństwem czerwcowym i procesją eucharystyczną. Zatroszczmy się, aby podczas Oktawy nie zabrakło osób zaangażowanych w procesję oraz dzieci do sypania kwiatów. Niech Pan Jezus, obecny w Najświętszym Sakramencie, ucieszy się naszą gorliwością.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Prymicyjna Msza święta - Ks. Albert Lubak
niedziela 4 czerwca 2017 r.  godz. 12.00
Msza św. Prymicyjna, Ks. Albert Lubak, 4 czerwca 2017 r. godz. 12.00
Zobacz: galerię zdjęć
W niedzielę 4 czerwca 2017 r. o godz. 12.00 Mszę św. Prymicyjną celebrował Ks. Albert Lubak, który jako diakon posługiwał w naszej parafii. Po Mszy św. udzielił wszystkim błogosławieństwa prymicyjnego połączonego z łaską odpustu zupełnego. W imieniu całej wspólnoty życzymy Ks. Albertowi radości i gorliwości w posłudze kapłańskiej. Niech Maryja, Matka kapłanów uprasza wszelkie łaski potrzebne w życiu i posługiwaniu kapłańskim.
Proszę całą wspólnotę o modlitwę w intencji Księdza Alberta, o umocnienie darami Ducha Świętego na ofiarną i owocną posługę kapłańską.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Prymicyjna Msza święta - Ks. Marian Grochowski
niedziela 28 maja 2017 r.  godz. 12.00
Msza św. Prymicyjna, Ks. Marian Grochowski, 28 maja 2017 r. godz. 12.00
Zobacz: galerię zdjęć
W sobotę, 27 maja 2017 r. w katedrze łomżyńskiej, pochodzący z naszej parafii Diakon Marian Grochowski przyjął święcenia prezbiteratu. W niedzielę 28 maja o godz. 12.00, Ks. Marian sprawował w naszym kościele Prymicyjną Mszę św. i udzielił nam prymicyjnego błogosławieństwa połączonego z łaską odpustu zupełnego.
Proszę całą wspólnotę o modlitwę w intencji Księdza Mariana, o umocnienie darami Ducha Świętego na ofiarną i owocną posługę kapłańską.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata - 2016.11.20
Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana
Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi, by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.
Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.
Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste!
– W naszych sercach – Króluj nam Chryste!
– W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!
– W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!
– W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste!
– W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste!
– W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku – Króluj nam Chryste!
– W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste!
– W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste!
Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste:
– Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca
   Chryste nasz Królu, dziękujemy!
– Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed wiekami
   Chryste nasz Królu, dziękujemy!
– Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach
   Chryste nasz Królu, dziękujemy!
– Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale
   Chryste nasz Królu, dziękujemy!
– Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości
   Chryste nasz Królu, dziękujemy!
Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw.
Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa:
– Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę
   Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
– Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień
   Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
– Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci
   Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
– Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie
   Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
– Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw
   Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących! Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi.
Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem.
W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu.
Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego.
Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.
W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy.
Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie – na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.
* * *
Oto Polska w 1050. rocznicę swego Chrztu
uroczyście uznała królowanie Jezusa Chrystusa.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata - 20 listopada 2016 r.
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata - 2016.11.20
Pan Maciej Bodasiński
20 listopada 2016 r. obchodziliśmy uroczystość
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.
Dziękujemy Bogu za Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, za Jubileusz 1050 lecia Chrztu Polski, za odnowienie naszej wiary przez celebrację Światowych Dni Młodzieży.
W tym dniu, każdy z nas został zaproszony aby osobiście dokonać Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. W sobotę, 19 listopada 2016 r., w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, aktu tego dokonali Pasterze Kościoła w naszej Ojczyźnie, a następnego dnia był on podejmowany  we  wszystkich  świątyniach  Kościoła

katolickiego w Polsce. Przez dziewięć dni, przez wspólną modlitwę, przygotowywaliśmy się do świadomego i odpowiedzialnego podjęcia tego Aktu.
Dziękuję Pan Maciejowi Bodasińskiemu, który podzielił się z nami swoim świadectwem, aby zachęcić nas do oddania swego życia pod panowanie Chrystusa.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Zobacz: galerię zdjęć
Odsłuchaj: świadectwo
Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
Program artystyczny z okazji Święta Niepodległości - 13 listopada 2016 r.
Program artystyczny z okazji Święta Niepodległości
Program słowno muzyczny z okazji św. Niepodległości
Moi drodzy, 11 listopada w piątek obchodziliśmy
98 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli. Dziękujemy z całego serca młodzieży z Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogól­no­kształcących, pod opieką i kierunkiem pani Katarzyny i pani Edyty za przygotowanie tej pięknej lekcji historii, za to świadectwo patriotyzmu, miłości do Ojczyzny, za przypomnienie nam tamtych wydarzeń.
Myślę że podziękujemy z całego serca oklaskami a wszystkich biorących udział w tym programie zapraszamy tutaj. Jeszcze raz dziękujemy za wasz czas, za to że chcieliście się z nami podzielić tym pięknym programem.

Polećmy Matce Bożej naszą Ojczyznę, przez jej opiekę prośmy o błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny, dla wszystkich rządzących w naszym kraju, dla nas wszystkich Polaków.  Pod twoją obronę ...
Ks. Tomasz Myśliwy
Zobacz galerię zdjęć:
.
Uroczystość Wszystkich Świętych - 01.11.2016 r.
Korowód Świętych - radosne dziękczynienie za naszych świętych patronów - 31.10.2016 r.
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży -
	    Uroczystość Wszystkich Świętych, procesja na cmentarz - 2016.11.01
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży -
    Modlitewne czuwanie „Noc Wszystkich Świętych” - 2016.11.01 godz. 20.00
„Noc Wszystkich Świętych”
2016.11.01 godz. 20.00
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży -
    Uroczystość Wszystkich Świętych, Msza św. - 2016.11.01
Urocz. Wszystkich Świętych,
Msza św. - 2016.11.01 godz. 12.00
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży -
						 Korowód Świętych, radosne uwielbienie - 2016.10.31
Korowód Świętych, radosne
uwielbienie - 2016.10.31 godz. 19.30
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży -
    Korowód Świętych, marsz - 2016.10.31
Korowód Świętych, marsz
31 października 2016 r. godz. 19.00
Dzień Zaduszny - środa, 2 listopada 2016 r.
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych czyli Dzień Zaduszny to właściwy dzień modlitwy za tych, którzy odeszli już z tego świata i potrzebują naszej modlitwy, aby dzięki Bożemu Miłosierdziu osiągnąć wieczną radość. W naszym kościele Msze św. są sprawowane o godz.: 8.00, 10.00, 12.00, o godz. 16.00 procesja z modlitwą za zmarłych na cmentarzu. Wieczorna Msza św. połączona jest z nowenną za zmarłych. Troska o groby naszych bliskich jest wyrazem naszej kultury, a przede wszystkim wiary „w życie wieczne i w ciała zmar­twych­wstanie”, a modlitwa za zmarłych należy do uczynków miłosierdzia.
„Noc Wszystkich Świętych” - wtorek, 1 listopada 2016 r.
Wraz z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży nasza parafia zorganizowała 1 listopada, o godz. 20.00, modlitewne czuwanie „Noc Wszystkich Świętych”. W czasie tego radosnego spotkania wielbiliśmy Boga, którego chwała ukazuje się w życiu świętych i oddaliśmy cześć świętym, a szczególnie naszym patronom. Modlitwę prowadził Ks. Łukasz Dawidowicz. We wspólnym śpiewie przewodził zespół Gaudeamus.
Wszystkich Świętych - wtorek, 1 listopada 2016 r.
1 listopada w uroczystość Wszystkich Świętych uwielbiamy Boga w Jego świętych, którzy przeszli przez życie ofiarnie służąc Bogu i bliźnim. Są oni naszymi przewodnikami na drodze do świętości i wspierają nas swoją modlitwą. Msze święte w naszym kościele były sprawowane o godz. 8.00, 10.00, 12.00 i 18.00, w Giełczynie o godz. 9.00. Po Mszy św. o godz. 12.00 wyruszyliśmy w procesji na cmentarz grzebalny z modlitwą za zmarłych. Na zakończenie procesji modliliśmy się Różańcem za zmarłych. W tym czasie księża poświęcali nowe nagrobki.
Korowód Świętych - poniedziałek, 31 października 2016
W wigilię uroczystości Wszystkich Świętych, 31 października, wraz w parafią Krzyża Świętego, zorganizowaliśmy Korowód Świętych - radosne dziękczynienie za naszych świętych patronów. Korowód Świętych pomógł nam przeżyć prawdę, że święci, w tajemnicy świętych obcowania, są nam bliscy i wspierają nas swoją modlitwą. W korowodzie nieśliśmy relikwie świętych i ich wizerunki. Korowód rozpoczął się Mszą św. o godz. 18.00 w kościele Krzyża Świętego, a zakończył w naszym kościele radosnym uwielbieniem. Dla najmłodszych, którzy przyszli w strojach świętych, były słodkie upominki.
Zobacz Noc Wszystkich Świętych
Zobacz Urocz. Wszystkich Św. procesja na cmentarz
Zobacz Urocz. Wszystkich Świętych, Msza św.
Zobacz Korowód Świętych, radosne uwielbienie
Zobacz Korowód Świętych, marsz

.
Światowy Dzień Misyjny  -  23 października 2016 r.
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży -
    Światowy Dzień Misyjny - kleryk Jean z Kamerunu
Niedziela Misyjna - 2016-10-23
kleryk Jean z Kamerunu
23 października przeżywaliśmy Światowy Dzień Misyjny, który rozpoczął Tydzień Misyjny obchodzony pod hasłem: „Ochrzczony to zna­czy posłany”. Podczas różańcowych na­bożeństw modliliśmy się za dzieło misyjne Kościoła.
Na początku chciałbym podziękować czcigodnemu księdzu prałatowi za zaproszenie. Umiłowani bracia i siostry witam was wszystkich w naszej wspólnocie. Dzisiejszy dzień jest niedzielą misyjną. Misjonarz jest tym człowiekiem, który myśli i pracuje dla innych. Żyje problemami osób, które mu się zwierzają, proszą o pomoc. Słowo Boże, które głosi misjonarz w swej istocie jest pokorne ale skuteczne.
kleryk Jean z Kamerunu

A jak wygląda misja w Kamerunie?
Kościół w Kamerunie jest bardzo młody. Ma dopiero 150 lat. Katolicy stanowią 57%, 20% to protestanci a 15% to muzułmanie. A jeszcze liczne są religie plemienne, czyli naturalne, które uznają istnienie Najwyższego Boga. Mimo wszystko każdy Kameruńczyk jest wierzący. Nie ma tam ludzi niewierzących, ale trzeba przekonać ich do przyjęcia wiary chrześcijańskiej. Kamerun ma 27 diecezji. Tam jest dużo misjonarzy. Misjonarz musi dobrze znać mentalność mieszkańców Afryki. Musi wiedzieć, że tam ludzie najpierw patrzą, obserwują i po obserwacji danego człowieka i jego postawy zaczynają się zastanawiać, a dopiero potem powiedzą co o wszystkim myślą...
kleryk Jean z Kamerunu
Odsłuchaj: kazanie kl. Jean z Kamerunu podziękowanie
Zobacz: galerię zdjęć
Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
Uroczystość św. Stanisława Kostki  -  18 września 2016 r.
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży - Uroczystość św. Stanisława Kostki
Uroczystość św. St. Kostki
18 września 2016 r.
Uroczystość odpustowa ku czci św. Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży i naszej parafii, kończy Nabożeństwo Czterdzies­to­go­dzin­ne.
Słowami pieśni eucharystycznej wołamy: „Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie, Jezusowi w Najświętszym, Boskim Sakramencie” i dziękujemy Chrystusowi, który w nieskończonym miłosierdziu pozostaje z nami w pokornej postaci eucharystycz­ne­go Chleba, aby nas wspomagać i przemieniać.
Dziękuję serdecznie Ks. Dariuszowi Niewińskiemu, Diecezjalnemu Duszpasterzowi Młodzieży i Modera­to­ro­wi Diecezjalnemu Ruchu Światło-Życie, który w dniach adoracji Eucharystycznych przewodniczył naszej modlitwie i głosił słowo Boże.
Dziękuję Ojcu Duchownemu i alumnom pierwszego roku WSD w Łomży za udział w naszej odpustowej modlitwie, dziękuję Księżom z naszego dekanatu za ich posługę i wspólną modlitwę. Niech Boża łaska umacnia wszystkich, którzy w tych dniach uczestniczyli w modlitwie, a przyjmując Chrystusa w Komunii świętej, dali świadectwo wierze i miłości do Niego.
Dziękuję uczestnikom grup parafialnych, którzy angażowali się w posługi liturgiczne, prowadzenie adoracji, przygotowanie procesji eucharystycznej. Dziękuję za pomoc organizacyjną i dary na stół plebanijny. Niech św. Stanisław Kostka wspiera nas swoim wstawiennictwem, i wyjedna nam łaskę żywej wiary i gorliwości w praktykowaniu dzieł miłosierdzia.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Zobacz: galerię zdjęć
.
4 września 2016 r.  Błogosławieństwo uczniów, poświęcenie tornistrów
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży - Błogosławieństwo uczniów
Błogosławieństwo uczniów, 4 września 2016 r.
Prosimy teraz dzieci, które przyniosły tornis­try, przybory szkolne, prosimy tutaj przed ołtarz, za chwilę Ksiądz Tomasz poświęci te wszystkie plecaki i przybory szkolne, żeby dobrze służyły waszemu rozwojowi, zdo­by­wa­niu wiedzy i wzrastaniu.
Niech rodzice zwracają uwagę, aby nie ulegać agresywnej modzie i reklamie, która nachalnie wciska najmłodszym postacie i symbole magiczne i okul­tystyczne. Chrońmy dzieci przed duchowymi za­gro­że­niami.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki

Wszechmogący Boże, prosimy Cię, pobłogosław przybory szkolne, pobłogosław tych, którzy będą nimi się posługiwać, wzrastając w mądrości i w wierze, spełnij to, czego pragną i daj im radość z oczekiwanych wyników i duchowego wzrostu. Napełnij ich serca światłem Ducha Świętego i umocnij na drodze wiary. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen
Panie Jezu Chryste, Ty wielką miłością otaczałeś dzieci i błogosławiłeś je. Ty powiedziałeś: „Kto przyjmuje jedno z dzieci, Mnie przyjmuje”. Prosimy Cię, błogosław naszym dzieciom i oświeć ich umysły, wzmocnij wolę, aby zawsze szli drogą Twoich przykazań. Niech wzrastają w latach, mądrości i Twojej łasce, niech odważnie wyznają wiarę w Ciebie i niech Ciebie miłują ponad wszystko. Broń ich od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa, by z czystym sumieniem zdążali do Twojego królestwa. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Ks. Tomasz Myśliwy
Zobacz: galerię zdjęć
.
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny  -  15 sierpnia 2016 r.
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży - Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Uroczystość Wniebowzięcia  N.M.P.
15 sierpnia 2016 r.
W poniedziałek, 15 sierpnia, obchodziliśmy uroczystość Wniebowzięcia NMP, w polskiej tradycji nazwaną Świętej Matki Bożej Zielnej.
Matka Boża Zielna: jest to ludowa nazwa uro­czystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Uroczystość tą obchodzimy 15 sierpnia. Jest obchodzona w Kościele od VII wieku.
Według legend śmierć Matki Bożej przypominała głęboki sen, a Jej dusza i ciało wolne od grzechu na skrzydłach aniołów zostały wzięte do nieba. W dniu Matki Bożej Zielnej w kościołach święci się płody ziemi, zioła i kwiaty, dojrzałe zboża, owoce. W wiejskich parafiach robi się wielki wieniec jako hołd Maryi za tegoroczne plony, gdyż okres pożniwny uważa się za koniec cyklu roku wiejskiego, który zaczyna się świętem Matki Siewnej a kończy Uroczystością Matki Zielnej.
Takie bukiety w zależności od regionu nazywane są równianką, zielem, ograbką oraz rózgą. Bukiety takie przynosi się na pamiątkę tego, że Apostołowie po otwarciu grobu Maryi znaleźli tylko same zioła i kwiaty. Święto Matki Bożej Zielnej w Polsce wyznacza koniec żniw i często mówi się iż "na Wniebowzięcie zakończono żęcie". Dary ziemi przynosi się do kościołów jako podziękowanie za tegoroczne plony.
więcej: http://adonai.pl
.
XXXII Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę
XXXII Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę (1-14 sierpnia 2016 r.)
Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę, wymarsz sprzed Katedry - 1 sierpnia 2016 r.
Pielgrzymkowa Grupa Biała - 2016 r.
Pielgrzymkowa Grupa Biała 1-15 sierpnia 2016 r.
W tych dniach przeżyliśmy błogosławiony czas rekolekcji,  modlitwy  i  rozważań  o  Bożym Miłosierdziu.
Pielgrzymkowa Grupa Biała 1-15 sierpnia 2016 r.
Pielgrzymkowa Grupa Biała
Wspólna modlitwa Apelu Jasnogórskiego godz.21.00
Pielgrzymkowa Grupa Biała 1-15 sierpnia 2016 r.
Pielgrzymkowa Grupa Biała
Wspólna modlitwa Apelu Jasnogórskiego godz.21.00
Nasza diecezjalna pielgrzymka.
Miesiąc sierpień, ma szczególne miejsce w naszej religijnej i narodowej tradycji. W tym czasie dziesiątki tysięcy pielgrzymów zdążają na Jasną Górę, wśród nich także nasza diecezjalna pielgrzymka.
Codziennie łączyliśmy się w modlitwie z tymi, którzy podjęli trud wyjścia na pątnicze szlaki poprzez wspólną modlitwę Apelu Jasnogórskiego w ramach pielgrzymkowej „Grupy Białej” im. św. papieża Jana Pawła II.
Pielgrzymkowa Grupa Biała.
Pieszą Pielgrzymkę Łomżyńską (PPŁ) na Jasną Górę, przeżywaliśmy pod hasłem: „Bądźcie miłosierni…”. Dziękujemy Bogu za wszystkie duchowe owoce pątniczego trudu. Niech opieka Matki Bożej ogarnia całą nasza wspólnotę parafialną, nasze rodziny i naszą młodzież.
Dziękuję także wszystkim, którzy licznie gromadzili się każdego dnia w tzw. Grupie Białej im. św. Jana Pawła II, podczas Apelu Jasnogórskiego. W duchowej łączności z pątnikami, na spotkaniach apelowych o godz. 21.00 w Grupie Białej przeżyliśmy błogos­ła­wiony czas rekolekcji, wspólnej modlitwy i rozważań o Bożym Miłosierdziu.
Cieszę się, że po raz kolejny, grupa 50 osób uczestniczyła w sobotę, 13 sierpnia, w ostatnim etapie pielgrzymowania i powitaniu pielgrzymki na Jasnej Górze.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki

galeria zdjęć: Grupa Biała   Wymarsz
.
29 maja - 19 czerwca 2016 r.  -  Prymicyjne Msze św.
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży - Msza św. Prymicyjna, Ks. Łukasz Lipiński
Msza św. Prymicyjna,  Ks. Łukasz Lipiński - 29 maja 2016 r.  godz. 12.00
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży - Msza św. Prymicyjna, O. Dr Grzegorz Matlak
O. Dr Grzegorz Matlak
5 czerwca 2016 r. godz. 12.00
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży - Msza św. Prymicyjna, Ks. Michał Wyszyński
Ks. Michał Wyszyński
12 czerwca 2016 r. godz. 12.00
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży - Msza św. Prymicyjna, Ks. Marek Zawojski
Ks. Marek Zawojski
19 czerwca 2016 r. godz. 12.00
Przyjęli święcenia prezbiteratu:
W środę, 11 maja 2016 r. w kościele pw. św Franciszka Serafickiego w Poznaniu, ks. Abp Metropolita Poznański Stanisław Gądecki wyświęcił brata Beniamina Zarzeckiego OFM na diakona, a braci: Bartłomieja Skibińskiego OFM i Grzegorza Matlaka OFM (naszego parafianina) na prezbiterów.
W sobotę, 28 maja 2016 r. w Katedrze Łomżyńskiej Ks. Biskup Janusz Stepnowski udzielił święceń prezbiteratu 10 diakonom, wśród nich są nasi parafianie Ks. Łukasz Lipiński oraz Ks. Michał Wyszyński.
W sobotę, 11 czerwca, w Żylinie na Słowacji, pochodzący z naszej parafii Diakon Marek Zawojski przyjął święcenia prezbiteratu. Przygotowywał się do nich w seminarium „Redemptoris Mater” prowadzonym przez Drogę Neoka­te­chu­me­nalną.
Wszystkich Neoprezbiterów otaczamy serdeczną mod­lit­wą, aby byli kapłanami na wzór serca Jezusowego.
Odprawili Msze św. Prymicyjne:
W niedzielę 29 maja 2016 r. o godz. 12.00 Ks. Łukasz Lipiński odprawił w naszym kościele Prymicyjną Mszę św. i udzielił prymicyjnego błogosławieństwa.
W niedzielę 5 czerwca 2016 r. o godz. 12.00 O. Dr Grze­gorz Matlak, Franciszkanin, celebrował Mszę św. Prymicyjną. Po Mszy św. udzielił wszystkim błogosławieństwa prymicyjnego.
W niedzielę 12 czerwca 2016 r. o godz. 12.00 Ks. Michał Wyszyński celebrował Mszę świętą Prymicyjną. Ksiądz Michał posługiwał przez ostatni rok jako diakon w naszej parafii. Po Mszy św. udzielił wszystkim błogosławieństwa prymicyjnego.
W niedzielę 19 czerwca 2016 r. o godz. 12.00 Ks. Marek Zawojski odprawił Prymicyjną Mszę św. Po Mszy św. udzielił wszystkim błogosławieństwa prymicyjnego.
Dziękując Bogu za nowych kapłanów módlmy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej wspólnoty.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki

.
26 maja 2016 r.  -  święto Bożego Ciała
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży - 26 maja 2016 r. procesja Bożego Ciała
Święto Bożego Ciała,  procesja ulicami naszej parafii - 26 maja 2016 r.
We czwartek, 26 maja 2016 r. obchodziliśmy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Jest to uroczystość patronalna i odpust w naszej parafii.
Dziękowaliśmy tego dnia Bogu za dar Eucharystii, prosiliśmy Chrystusa o błogosławieństwo i pokój dla Kościoła pow­szech­nego, naszych rodzin, naszej parafii i Oj­czyzny.
Przez udział we Mszy św. i procesji zapraszamy Chrystusa do kształtowania naszego życia codziennego i uświęcenia naszej parafii. Pamiętajmy, że przeżywanie uroczystości Boże Ciało to nie tylko przejście w procesji lecz przede wszystkim przyjęcie Chrystusa w komunii św. do swego serca.
Dziękuję, Ks. Dyrektorowi Robertowi Śliwowskiemu za wspólną modlitwę i skierowane do nas Słowo Boże. Dziękuję za udział w dzisiejszej procesji, zwłaszcza tym, którzy przygotowali cztery ołtarze na trasie procesji. Dziękuję wszystkim, którzy pomogli w organizowaniu procesji: ministrantom, asyście, niosącym chorągwie, feretrony i inne oznaki naszej wiary, dziękuję za udekorowanie domów i trasy procesji, dzieciom piewszokomunijnym, a szczególnie dziewczynkom za sypanie kwiatów. Dziękuję Państwu Marczykom za nagłośnienie oraz Policji i Grupie Ratowniczej „Nadzieja” za zabezpieczenie trasy.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Zobacz galerię zdjęć
.
22 maja 2016 r. Dzieci z klas III  przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej
Pierwsza Komunia Święta
22 maja 2016 r. Pierwsza Komunia Święta
22 maja 2016 r. podczas Mszy św. o godz. 12.00, obchodzimy uroczystość I Komunii św. grupy dzieci z naszej parafii. Otoczmy te dzieci i ich rodziny modlitwą, aby wzrastały w miłości do Chrystusa Eucharystycznego. Niech ta radosna uroczystość będzie dla całej wspólnoty parafialnej okazją ożywienia pobożności eu­cha­rys­tycznej i skłoni nas do częstego przyj­mo­wa­nia Komunii św.
Czcigodni kapłani, drodzy nauczyciele, drodzy rodzice, bliscy, ale przede wszystkim kochani to do was dzisiaj chciałbym skierować to krótkie słowo, bo to tak naprawdę wy jesteście dzisiaj najważniejsi, jesteście dzisiaj bohaterami tej uroczystości.
Kochani, dla całej naszej wspólnoty parafialnej, nie tylko dla waszych bliskich i dla was samych, ale i dla całej naszej wspólnoty parafialnej ta uroczystość Pierwszej Komunii Świętej przeżywana też w niedzielę Trójcy Przenajświętszej kiedy oddajemy cześć Bogu w Trójcy Świętej jedynemu jest niezwykle ważna.
To dzień wielkiej radości i szczęścia nie tylko dla was ale  i  dla całej naszej wspólnoty parafialnej.  Kochane
dzieci, dzisiaj po raz pierwszy w swoim życiu będziecie w pełni uczestniczyć w ofierze Mszy św. Po raz pierwszy przyjmiecie do swoich serc Najświętsze Ciało i Krew Pana Jezusa.
Ta świątynia kochani dzisiaj staje się dla nas w sposób szczególny wieczernikiem do którego zaprasza nas sam Pan Jezus na św. wieczerzę. Podobnie jak w Wielki Czwartek dla apostołów tak też i dzisiaj do każdego z was i do każdej z was Jezus skierował te słowa: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje, które za was będzie wydane”.
Moi drodzy, otrzymujecie w darze dzisiaj ogromny skarb, bezcenny dar. Jeżeli potraficie go odkryć i nim się cieszyć najbardziej dzisiaj, to rzeczywiście stanie się on dla was najdrogocenniejszym skarbem. Skarb cenniejszy niż złoto, niż srebro, skarb cenniejszy niż nawet najdroższy i najpiękniejszy prezent jaki dzisiaj otrzymacie. Tym największym skarbem i największym prezentem jaki otrzymacie dzisiaj jest sam Jezus Chrystus w Komunii Świętej, który zaprasza was do siebie, który otwiera przed wami niebo.
Zobacz galerię zdjęć Ks. Tomasz Myśliwy
.
W niedzielę,  3 maja 2016 r.  Ks. bp Janusz Stepnowski  udzielił sakramentu bierzmowania
Ks. bp Janusz Stepnowski udziela sakramentu bierzmowania
Ks. bp Janusz Stepnowski
udziela sakramentu bierzmowania - 2016-05-03
W niedzielę, 3 maja 2016 r. podczas Mszy św. o godz. 18.00, Ks. Biskup Janusz Stepnowski, udzielił sakramentu bierzmowania grupie mło­dzie­ży z naszej parafii.
Wspierajmy bierzmowanych naszą modlitwą, aby przyjęty sakrament przynosił w ich życiu owoce dojrzałości chrześcijańskiej i aby wzrastali w wierze. Zapraszam bierzmowanych do włączenia się w formację oazową oraz do służby liturgicznej.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
... Wystarczy włączyć kilka najczęściej oglądanych programów telewizyjnych aby usłyszeć, że wiara to coś wstydliwego, że ludzie nowocześni nie wierzą już w Pana Boga.  Młodzi ludzie zostają więc  niemal ster-
roryzowani przekazem. Albo jesteś nowoczesnym i postępowym człowiekiem, albo jesteś przestarzałym nudnym chrześcijaninem, który nie rozumie świata, który nie potrafi się dobrze bawić i wygodnie żyć. Kochani młodzi przyjaciele nie dajcie się oszukać takim twierdzeniom ...
Ks. bp Janusz Stepnowski
Zobacz: galerię zdjęć
.
Poemat historyczno – liryczny  „Opowiem – pomilczę”  24 kwietnia 2016 r.
Poemat historyczno – liryczny „Opowiem – pomilczę” 24 kwietnia 2016 r.
Poemat historyczno – liryczny
„Opowiem – pomilczę”
Zobacz: galerię zdjęć
Odsłuchaj: „Program artystyczny”
Odsłuchaj: „Podziękowania”
24 kwietnia 2016 r. po Mszy św. o godz. 10.00, z okazji Jubileuszu 1050 lecia Chrztu Polski, Teatrzyk Żywego Słowa „Logos„ zaprosił nas na poemat historyczno – liryczny „Opowiem – pomilczę”.
Bóg zapłać panu Witoldowi, że wkłada tyle serca i pracy w kształtowanie tych diamentów młodych, tych młodych naszych artystów, którzy też chcieli za­angażować się, poświęcić swój czas, to jest też formacja patriotyczna, formacja wiary młodego po­ko­le­nia, wielkie dzieło, które wspiera nasze rodziny, aby przekaz tradycji, chrześcijańskiej tradycji narodowej mógł się także w naszej wspólnocie parafialnej pięknie dokonywać. Ufam, że to będzie przynosiło piękne, bogate owoce w życiu i naszych młodych artystów i całej naszej wspólnoty wszystkim jeszcze raz Bóg zapłać za uwagę, za poświęcony czas. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
ks. prał. dr Wojciech Nowacki

Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
3 kwietnia 2016 r. Święto Miłosierdzia Bożego, Marsz dla życia i rodziny
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży - Marsz dla Życia i Rodziny
Marsz dla życia i rodziny pod hasłem:  „Miłosierni dla nienarodzonych”,  ul. Przykoszarowa
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży - Święto Miłosierdzia Bożego
Święto Miłosierdzia Bożego
3 kwietnia 2016 r. godz. 12.00
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży - Marsz dla Życia i Rodziny
Marsz dla Życia i Rodziny
3 kwietnia 2016 r. godz. 13.25
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży - Duchowa Adopcja
Duchowa Adopcja
3 kwietnia 2016r. godz. 14.15
Słowa Pana Jezusa do siostry Faustyny
Ja pragnę, aby było Miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia (Dz. 49).
Nie znajdzie żadna dusza usprawiedliwienia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego, i dlatego pierwsza niedziela po Wielkanocy ma być świętem Miłosierdzia, a kapłani mają w dniu tym mówić duszom o tym wielkim i niezgłębionym miłosierdziu moim (Dz. 570).
Córko moja, mów światu całemu o niepojętym mi­ło­sier­dziu moim. Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze; które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar; w dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; (Dz. 699).
W Drugą Niedzielę Wielkanocną obchodzimy Uroczys­tość Bożego Miłosierdzia. Warto przypomnieć słowa świętego Jana Pawła II: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! Bądźcie świadkami miłosierdzia!” (św. J.P.II, Łagiewniki 2002).
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Marsz dla życia i rodziny ulicami Łomży
3 kwietnia 2016 r. wzięliśmy udział w Marszu dla życia i rodziny pod hasłem: „Miłosierni dla nienarodzonych”. Rozpoczęcie miało miejsce w naszej parafii uroczystą Eucharystią godz. 12.00. Po Mszy św. rozpoczęliśmy modlitewny przemarsz do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Przechodząc przez Bramę Miłosierdzia, mogliśmy uzyskać jubileuszowy odpust oraz podjąć Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Marsz dla życia i rodziny odbywał się w 10 miejscowościach naszej diecezji.

.
Wielkanoc 27 marca 2016 r.
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży - Procesja rezurekcyjna 27.03.2016 r. godz. 6.00
O świcie, we mgle, o godz. 6.00 rozpoczęła się w naszej parafii procesja rezurekcyjna.
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży - Msza św. rezurekcyjna - 27.03.2016 r.
Ks. Bp Stanisław Stefanek
Msza św. rezurekcyjna - 27.03.2016 r.
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży - 2015.04.03 Liturgia Męki Pańskiej
Liturgia Męki Pańskiej
25 marca 2016 r. godz. 18.00
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży - 2015.03.29 Niedziela Palmowa
Niedziela Palmowa
20 marca 2016 r. godz. 12.00
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży - 2015.03.20 Droga Krzyżowa ulicami Parafii
Droga Krzyżowa ul. Parafii
11 marca 2016 r. godz. 19.00
Umiłowani Bracia i Siostry,
Świętowanie tajemnicy Wielkiej Nocy wpisuje się w tym roku w obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski oraz w Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia.
Ojciec Święty Franciszek - który w lipcu odwiedzi naszą Ojczyznę - podkreśla, że miłosierdzie Boże jest dane nam wszystkim jako łaska na mocy śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Każdy chrześcijanin jest powołany do tego, by sam doświadczył Bożego miłosierdzia, ale i do tego, by wobec innych był miłosierny, zdolny do praktykowania dzieł miłosierdzia (por. Misericordiae vultus).
Wraz z Księżmi Biskupami życzę Wam – Umiłowani Diecezjanie – radosnych Świąt Wielkanocnych oraz siły i odwagi potrzebnej do dawania świadectwa o miłosiernej miłości Boga względem nas.
+ Janusz Stepnowski, Wasz Biskup
Wielki Piątek - 25 marca 2016 r.
W wielki Piątek jesteśmy zobowiązani do zachowania ścisłego postu, przez który wyrażamy miłość i wdzięczność Chrys­tu­so­wi, że poniósł na krzyż nasze grzechy. W tym dniu, na znak smutku i żałoby Kościół nie sprawuje Eucharystii, natomiast o godz. 18.00 sprawujemy Liturgię Męki Pańskiej. Podczas adoracji krzyża składamy ofiary przeznaczone na utrzymanie Grobu Bożego w Jerozolimie. Na zakończenie liturgii następuje przeniesienie Najświętszego sakramentu do symbolicznego Grobu Pańskiego. W tym dniu Adorujemy najświętszy sakrament do godz. 23.00
Niedziela Palmowa - 20 marca 2016 r.
Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej rozpoczyna Wieki Tydzień i przypomina mesjański wjazd Chrystusa do Je­ro­zo­li­my wraz z najważniejszymi w roku dniami świętego Triduum Paschalnego Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego. Godne i prawdziwe chrześcijańskie przeżywanie Wielkiego Tygodnia jest wymogiem naszej wiary. Czynny udział w bogatej liturgii Świętego Triduum Paschalnego: Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku, Wielkiej Soboty i Niedzieli Zmartwychwstania, pomogą nam w głębszym zjednoczeniu z Chrystusem w tajemnicy Jego Męki, Śmierci i Zmar­twych­wsta­nia. Pamiętajmy, że nie można obchodzić Wielkanocy bez przeżycia nawrócenia i spowiedzi, przez którą umieramy dla grzechu, aby zmartwychwstać z Chrystusem do życia w łasce Bożej i zjednoczyć się z Nim i braćmi w komunii św.
Droga Krzyżowa - 11 marca 2016 r.
W piątek, 20 marca, wspominaliśmy w naszej parafii mękę i śmierć krzyżową Jezusa Chrystusa. Po zakończeniu wieczornej Mszy św. wzięliśmy udział w parafialnej Drodze Krzyżowej dla wszystkich: dzieci, młodzieży i dorosłych. Celebrowaliśmy to nabożeństwo modląc się, idąc z lampionami i niosąc krzyż ulicami naszej parafii.

Galeria zdjęć: Wielkanoc Wielki Piątek Niedziela Palmowa Droga Krzyżowa
.
Rekolekcje Wielkopostne
Rekolekcje Wielkopostne - Ksiądz Dr Sławomir Płusa
Ksiądz Dr Sławomir Płusa z Radomia - wieloletni duszpasterz akademicki, wykładowca w Seminarium Duchownym oraz egzorcysta diecezjalny.
Zobacz: galerię zdjęć
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej
4 marca 2016 r. godz. 19.00
Gorzkie Żale z procesją pasyjną
Gorzkie Żale z procesją pasyjną
21 lutego 2016 r. godz. 10.00
Wielki Post
Wielki Post jest czasem pokuty i przemiany własnego życia. W pierwszej części tego okresu, jesteśmy za­pro­szeni, by szczególnie skupić się na nawróceniu, zmianie naszego postępowania. Umocnieni łaską Bożą po­dej­mij­my zmaganie z naszymi wadami i złymi skłonnościami.
Serdecznie zapraszam do udziału w Na­bo­żeń­stwach Pasyjnych:
 • Nabożeństwo Drogi Krzyżowej celebrujemy w każdy piątek: dla dzieci o godz. 17.30, a dla wszystkich po wieczornej Mszy św.
 • W każdą niedzielę po Mszy św. o godz. 10.00 celebrujemy Gorzkie Żale z procesją pasyjną.
Poprzez udział w każdym z tych nabożeństw możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (stan łaski uświęcającej, przystąpienie tego dnia do Komunii św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechy nawet lekkiego). Możemy go ofiarować za siebie lub za naszych zmarłych.
Zobacz: Nabożeństwo Drogi Krzyżowej
Zobacz: Gorzkie Żale z procesją pasyjną
.
Wystawa z okazji 90 rocznicy powstania Diecezji Łomżyńskiej
Wystawa z okazji 90 rocznicy powstania Diecezji Łomżyńskiej
Obchody 90 rocznicy powstania Diecezji Łomżyńskiej
„Wczoraj, dziś i jutro Kościoła łomżyńskiego”.
Dziewięćdziesięcioletnia historia Kościoła łom­żyń­skie­go jest zapisem żywej wiary, troski o zachowanie wartości patriotycznych oraz poszukiwań dusz­pas­ter­skich w świetle odczytywania znaków czasu. Czas 90. rocznicy powstania naszej diecezji jest okazją do dziękczynienia za wiarę, za męczenników i świadków wiary II Wojny Światowej, za błogosławionych naszej ziemi, za wszelkie ważne uroczystości, za pielgrzymkę do Łomży św. Jana Pawła II, ale w szczególności za duszpasterstwo prowadzone w duchu ewangelizacji i nowej ewangelizacji.
Rocznica, którą obchodzimy jest początkiem przy­go­to­wania do jubileuszu stulecia Kościoła łomżyńskiego,

który będziemy przeżywać za 10 lat. To co jest naszą historią, tradycją i dorobkiem pokoleń staje się podstawą do poszukiwania tego co zawsze nowe w Kościele, co daje Duch Święty, a umiejętnie proponuje Kościół. „Nova et vetera" naszej wspólnoty lokalnej jest więc zadaniem i wyzwaniem dla każdego z nas tworzących miejscowy Kościół lokalny: dla biskupów, prezbiterów, diakonów, osób konsekrowanych i wspólnoty wiernych świeckich, parafii, wspólnot formacyjnych, młodzieżowych i innych podmiotów działalności Kościoła. Wymienione wyżej treści znajdą swoje miejsce w liście pasterskim Biskupa Łomżyńskiego z okazji 90. lecia powstania Diecezji Łomżyńskiej. więcej:
.
Poświęcenie rzeźb Matki Bożej i św. Jana Apostoła
21 lutego 2016 r. podczas Mszy św. o godz. 10.00, zostały poświęcone nowe rzeźby Matki Bożej i św. Jana Apostoła w głównym ołtarzu naszej świątyni.
(kliknij w obrazek aby powiększyć zdjęcie)
Poświęcenie rzeźb Matki Bożej i św. Jana Apostoła Poświęcenie rzeźb Matki Bożej i św. Jana Apostoła Poświęcenie rzeźb Matki Bożej i św. Jana Apostoła
Poświęcenie rzeźb Matki Bożej i św. Jana Apostoła Poświęcenie rzeźb Matki Bożej i św. Jana Apostoła Poświęcenie rzeźb Matki Bożej i św. Jana Apostoła
Składam serdeczne podziękowanie Ks. Inf. Janowi Sołowianiukowi za wygłoszone słowo Boże i dokonanie poświęcenia nowych rzeźb Matki Bożej i św. Jana Apostoła w głównym ołtarzu naszej świątyni. Jeszcze raz składam serdeczne podziękowanie fundatorkom tych figur i wszystkim, którzy pomogli w ich transporcie i montażu. Niech służą one większej chwale Bożej i upiększeniu naszego kościoła.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Zobacz: galerię zdjęć
Odsłuchaj: kazanie  
Nowe rzeźby Matki Bożej i św. Jana Apostoła

Za tydzień, 21 lutego 2016 r. słowo Boże głosić będzie Ks. Inf. Jan Sołowianiuk, który, podczas Mszy św. o godz. 10.00, poświęci nowe rzeźby Matki Bożej i św. Jana Apostoła w głównym ołtarzu naszej świątyni. Już teraz pragnę podziękować dwóm pobożnym niewiastom z naszej wspólnoty, które ufundowały te figury, dla większej chwały Bożej i upiększenia naszego kościoła. Dziękuję także firmie Marczyk za pomoc w transporcie oraz firmie Martech za umieszczenie w ołtarzu. Są to rzeźby wykonane w drewnie lipowym przez rzeźbiarza Pana Janusza Gregorczyka z Kowalowa k. Radomia.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Zobacz: galerię zdjęć
.
Program poetycko – muzyczny „Kolędy Jana” - Teatrzyk Żywego Słowa Logos,  2016.01.24
Program poetycko – muzyczny „Kolędy Jana” na podstawie zbioru kolęd Jana Kulki
    wystawiony przez Teatrzyk Żywego Słowa „Logos” - 24 stycznia 2016 r.
Program poetycko – muzyczny „Kolędy Jana”
Dziś, po Mszy św. o godz. 12.00 zapraszamy na program poetycki pt. „Kolędy Jana” na pod­stawie zbioru kolęd Jana Kulki w wykonaniu Teatrzyku Żywego Słowa „Logos”.
Aż szkoda, że tak niewielkie audytorium pozostało aby uczestniczyć w tej prezentacji. Dziękuję panu Witoldowi, który zadbał aby w sercach tych młodych ludzi zaszczepić miłość do pięknego, żywego słowa, słowa które niesie nam szczególnie w tym czasie przypomnienie o radosnym wydarzeniu z Betlejem. Dzisiaj, dokładnie miesiąc od wigilijnego wieczoru już trochę nam się zaciera ta świąteczna atmosfera, jeszcze przypominają o niej światełka na choince, jeszcze powtarzamy  kolędy,  jeszcze  jest  szopka w

kościele, ale my już myślimy o karnawałowych zabawach, dzieci i młodzież o szaleństwie na śniegu, żeby go nie zabrakło teraz w ferie, a narodzony w Betlejem Zbawiciel ogarnia te wszystkie nasze radości, troski i smutki swoją miłością. Dziękuję wam droga młodzieży żeście nam tę prawdę poprzez piękne słowo poezji tak wspaniale dzisiaj przypomnieli. Bóg zapłać!
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Zobacz: galerię zdjęć
Odsłuchaj: „Kolędy Jana”
Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
Jasełka Bożonarodzeniowe w wykonaniu dzieci ze Szk. Podst. nr 10, kl III  -  10.01.2016r.
Jasełka Bożonarodzeniowe w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 10.
Przedstawienie jasełkowe
W niedzielę 10 stycznia 2016 r. obchodziliśmy święto Chrztu Pańskiego, które kończy li­tur­gicz­ny okres Narodzenia Pańskiego. Po Mszy św. o godz. 12.00 obejrzeliśmy Jasełka, które przedstawiły dzieci ze Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 10 w Łomży. Były one zaproszeniem abyśmy jeszcze raz zatrzymali się nad tajemnicą, którą przeżywamy - przyjścia Boga do nas.
Moi drodzy, dzieci nam przypomniały te naj­waż­niej­sze treści tego świętego, pięknego czasu Bożego Narodzenia. Liturgicznie on się kończy, ale nam ciągle mało Bożego Narodzenia, dlatego jeszcze chcemy śpiewać kolędy, dlatego jeszcze też zostawiamy dekorację Bożonarodzeniową, chociaż w wielu do­mach  już choinki się sypią,  trzeba  je  wyrzucić,  już

się robi tak szaro, zwyczajnie, ale tak jak usłyszeliśmy tu na końcu, możemy sprawić żeby to co Pan Jezus przyniósł na ziemię stając się jednym z nas trwało przez cały rok. Bez choinek, bez bombek, bez lampek możemy rozjaśniać swoim dobrem, miłością, uśmiechem naszą szarą codzienność. Bardzo dziękuję pani Dorotce i wszystkim dzieciaczkom i rodzicom, którzy też pomogli przygotować i przedstawić te piękne jasełka. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Zobacz: galerię zdjęć
Odsłuchaj: jasełka
Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
Święto Trzech Króli
dzielenie się radością Bożego Narodzenia 6 stycznia 2016 r.
Orszak Trzech Króli
Święto Trzech Króli, ks. bp Janusz Stepnowski
Święto Trzech Króli, Msza św. 12.00
ks. abp Wojciech Załuski
Trzej królowie oddali cześć i złożyli dary Bożej Dziecinie
Orszak Trzech Króli kończy się złożeniem hołdu Bożej Dziecinie
Przemarznięci pielgrzymi posilają się gorącą grochówką
Przemarznięci pielgrzymi posilają
się gorącą grochówką.
Mszą św. o godz. 12.00, pod przewodnictwem ks. abp Wojciecha Załuskiego, rozpoczęliśmy, już po raz czwarty w Łomży, Orszak Trzech Króli. Licznie zebrani przeżywaliśmy radość z tego, że Jezus Chrystus, Syn Boży, który narodził się z miłości do nas w Betlejem, dał się poznać mędrcom ze wschodu, jako przedstawicielom narodów pogańskich, wezwanych do wiary i doświadczenia zbawczej miłości Boga. Wspólnym i głośnym śpiewem kolęd wyraziliśmy radość Bożego Narodzenia. Uczestnicy Orszaku otrzymali korony, jako znak naśladowania Trzech Króli w ich dążeniu do Bożej Dzieciny.
Podczas każdej Mszy św. miało miejsce bło­gos­ła­wień­stwo kredy i kadzidła. Poświęconą kredą zakreślamy na drzwiach wejściowych naszych domów litery K+M+B, które oznaczają imiona Mędrców, a także pierwsze litery łacińskiego zdania: Niech Chrystus ten dom błogosławi - po łacinie: Christus Mansionem Benedicat. Dodajemy też aktualny rok. Jest to widoczny znak, że w naszych rodzinach przyjęliśmy przychodzącego do nas Wcielonego Syna Bożego.
Jak zwykle Orszakowi towarzyszyły prezentacje artys- tyczne, tym razem m.in. o intrygach diabła, które miały do­pro­wa­dzić do rezygnacji wiernych z podążania do stajenki i Bożej Dzieciny, a zamiast tego zachęcał do pilnowania własnych stołków, czyli zajęcia się własnymi sprawami. Odsłuchaj
Już po raz ósmy w Polsce, a po raz czwarty w Łomży, w łączności z ponad 420 miejscowościami w Polsce i 16 za granicą, przeżyliśmy Orszak Trzech Króli. Dziękuję za wspólne, pełne entuzjazmu manifestowanie radości Bożego Narodzenia. Dziękuję Ks. Kan. Andrzejowi Godlewskiemu z parafii Krzyża Świętego, oraz Ks. Andrzejowi Popielskiemu z par. św. Andrzeja Boboli, z którymi wspólnie mogliśmy świętować. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie i organizację Orszaku, a szczególnie: władzom Miasta Łomża, Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa”, firmie „Marczyk”. Mam nadzieję, że na przyszłość będzie jeszcze więcej inwencji w przygotowaniu strojów Orszakowych.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Galeria: Msza Święta
Galeria: Orszak Trzech Króli
Odsłuchaj: Orszak

Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
Mszą świętą o godz. 24.00 witaliśmy nowy rok 2016
Mszą świętą o godz. 24.00 witaliśmy nowy rok 2016
Pobierz: zdjęcie
We czwartek, 31 grudnia o godz. 18.00, na nabożeństwie dziękczynno-przebłagalnym dziękowaliśmy Bogu za wszelkie dobro, jakie stało się naszym udziałem w mijającym roku, a za wszelkie błędy, niewierności i popełnione zło Boga przepraszaliśmy.
Natomiast o godz. 24.00 zebraliśmy się na Mszy św. aby modlić się o Boże błogosławieństwo dla nas, naszych rodzin i naszej Ojczyzny, w Nowym Roku. Wspólnie uwielbialiśmy Boga śpiewem hymnu „Ciebie, Boga, wysławiamy”. Zobacz: galerię zdjęć
.
"Kromka Słowa Bożego" - krótkie filmiki i codzienna liturgia słowa.
krótkie filmiki i codzienna liturgia słowa "Kromka Słowa Bożego" to seria komentarzy do niedzielnych Ewangelii. Krótkie filmiki mają pomóc w owocnym spotkaniu z Jezusem Mistrzem żyjącym w słowie Bożym. Ta forma głoszenia Ewangelii przez nowoczesne środki, właściwa paulistom, została podjęta przez braci juniorystów. Czasem do współpracy zapraszamy także inne osoby. Prosimy wszystkich życzliwych o komentarze i modlitwę, aby to skromne dzieło było na chwałę Bożą i służyło pokojowi ludzi.
 Zobacz również:    Ewangelia-Krótkie filmiki   Codzienna liturgia słowa
.

„Uratuj Świętego!”
Każde życie jest darem Boga
Dlaczego „Uratuj Świętego!”?
Każde życie jest darem Boga. Każde życie jest święte. Święte jako dar od Boga, święte poprzez łaskę, która prowadzi człowieka do świętości. Czasem „święte życie” dzieci jest zagrożone, gdyż ich rodzice lub inni ludzie z wielu powodów chcą je przerwać. Jednak często są to przypadki od nas odległe i nie możemy tym dzieciom i ich rodzicom pomóc w sposób bezpośredni. Najczęściej ich po prostu nie znamy i nie wiemy o ich zamiarach. Więc chcemy ratować ich naszą modlitwą. Każdy może je uratować, każdy może stać się „bohaterem życia”.
Zobacz więcej

.

Rozważania na temat okresu narzeczeństwa
Zakochani - dziewczyna i chłopak Zakochani - dziewczyna i chłopak. Zafascynowani sobą, spędzają razem każdą wolną chwilę. Zapatrzeni w siebie, pragną być bardzo blisko siebie. Skąd bierze się ta wzajemna fascynacja? Bardzo lubię wychodzić od tekstu z Księgi Rodzaju Rdz 2. Pan stworzył piękny , cudowny świat, a ukoronowaniem Jego dzieła było stworzenie człowieka. Kiedy zasadził Bóg ogród Eden umieścił tam człowieka – Adama. Pan przyglądał się mężczyźnie, aż w końcu stwierdził: ”Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam, uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc”.   Zobacz więcej
.

Warto też obejrzeć
(kliknij w obrazek aby zobaczyć więcej)
Budowa kościoła
Budowa kościoła
Konsekracji kościoła
Konsekracji kościoła
LOGOS
Strofy ks. F.Gryszki
Schola
Schola
Ruch Gloriosa Trinitá
Ruch Gloriosa Trinitá
Odnowa w Duchu Św.
Odnowa w Duchu Św.
Łagiewniki - relikwie
Łagiewniki - relikwie
Orędzie Borzego Miłosierdzia
Miłosierdzie Boże
Rekolekcje Adwentowe
Rekolekcje Adwentowe
.


Copyright © 2009-2017 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA p.w. BOŻEGO CIAŁA W ŁOMŻY