Strona główna
Z Dzienniczka s. Faustyny Kowalskiej
I znowuż pragnę powiedzieć trzy słowa do duszy, która pragnie stanowczo dążyć do świętości i odnosić owoc, czyli pożytek ze spowiedzi.
Pierwsze, całkowita szczerość i otwartość. Najświętszy i najmądrzejszy spowiednik nie może gwałtem wlać w duszę tego, co pragnie, jeżeli dusza nie będzie szczera i otwarta. Dusza nieszczera, skryta naraża się na wielkie niebezpieczeństwo w życiu duchownym i sam Pan Jezus nie udziela się takiej duszy w sposób wyższy, bo wie, że ona nie odniosłaby korzyści z tych łask szczególnych.
Drugie słowo — pokora. Dusza nie korzysta należycie z sakramentu spowiedzi, jeżeli nie jest pokorna. Pycha duszę utrzymuje w ciemności. Ona nie wie i nie chce dokładnie wniknąć w głąb swej nędzy, maskuje się i unika wszystkiego, co by ją uleczyć miało.

Trzecie słowo — to posłuszeństwo. Dusza nieposłuszna nie odniesie żadnego zwycięstwa, chociażby ją sam Pan Jezus bezpośrednio spowiadał. Spowiednik najdoświadczeńszy nic takiej duszy nie pomoże. Na wielkie nieszczęścia naraża się dusza nieposłuszna i nic nie postąpi w doskonałości, i nie da rady w życiu duchownym. Bóg najhojniej obsypuje duszę łaskami, ale duszę posłuszną. (Dz. 113)
Rekolekcje Wielkopostne - 26 do 29 marca 2017 r.
W przyszłą niedzielę, 26 marca, rozpoczniemy Rekolekcje Wielkopostne, które trwać będą do środy 29 marca. Poprowadzi je Ks. Dr Tomasz Grabowski, Dyrektor Muzeum Diecezjalnego i wykładowca sztuki sakralnej w Łomżyńskim Seminarium Duchownym. Módlmy się o dary Ducha Świętego dla Ks. Tomasza oraz o duchowe owoce rekolekcji dla naszej wspólnoty.
Porządek nabożeństw podczas rekolekcji będzie następujący:
Kandydaci do sakramentu bierzmowania uczestniczą we Mszy św. o godz. 19.00.
Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 10 zapraszamy w poniedziałek, wtorek i środę na godz. 8.30 i 10.00.
Bardzo proszę rodziców dzieci i młodzieży, aby zatroszczyli się o ich czynny udział w rekolekcjach.
We środę na godz. 17.00 zapraszam osoby chore i w podeszłym wieku na Mszę św. z celebracją sakramentu Namaszczenia Chorych.
Każdego dnia rekolekcji zapraszam także na wspólną modlitwę Koronką do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00.
Ofiary, które złożymy w ostatnim dniu rekolekcji będą wyrazem naszej wdzięczności za posługę Księdza Rekolekcjonisty.
W naszej parafii ten czas pragniemy poświęcić na modlitwę w intencji owocnego przeżycia rekolekcji wielkopostnych, a szczególnie o łaskę nawrócenia dla osób oddalonych od Boga, trwających w grzechach i zniewolonych nałogami. Prosimy Boga o duchowe odrodzenie dla całej parafii.
Serdecznie zachęcam do korzystania ze spowiedzi podczas rekolekcji, gdy będą służyć księża z sąsiednich parafii. Nie odkładajmy pojednania z Bogiem na ostatnią chwilę. Starajmy się trwać w łasce uświęcającej, aby jak najczęściej przystępować do Komunii św. Módlmy się szczególnie o łaskę nawrócenia dla osób oddalonych od Boga, trwających w grzechach i zniewolonych nałogami.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Kilka zdań o spowiedzi - Ks. Robert Śliwowski, rekolekcjonista.
Moi drodzy, zanim rozpocznie się Msza św. jeszcze kilka zdań na temat sprawowania sakramentu pokuty i pojednania. odsłuchaj:
Ks. Robert Śliwowski
Wielki Post
Wielki Post
Wielki Post jest czasem pokuty i przemiany własnego życia. W pierwszej części tego okresu, jesteśmy zaproszeni, by szczególnie skupić się na nawróceniu, zmianie naszego postępowania. Umocnieni łaską Bożą podejmijmy zmaganie z naszymi wadami i złymi skłonnościami.
Serdecznie zapraszam do udziału w Nabożeństwach Pasyjnych. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej celebrujemy w każdy piątek: dla dzieci o godz. 17.30, a dla wszystkich po wieczornej Mszy św.
W każdą niedzielę po Mszy św. o godz. 10.00 celebrujemy Gorzkie Żale z procesją pasyjną.
Poprzez udział w każdym z tych nabożeństw możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (stan łaski uświęcającej, przystąpienie tego dnia do Komunii św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechu nawet lekkiego). Możemy go ofiarować za siebie lub za naszych zmarłych.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki

Wielki Post
Rozpoczynający się okres wielkopostny to okres pokutny. Wyrazem wiary jest powstrzymanie się w tym czasie od hucznych zabaw, tańców, dyskotek itp.
Przed nami piękny czas zamanifestowania i opowiedzenia się za życiem od poczęcia aż do naturalnej śmierci.
25 marca br. z wielu miejsc w naszej Diecezji wyruszą tysiące osób, aby wziąć udział w Marszu dla Życia i Rodziny. Będzie to czas przeżycia wspólnej Eucharystii oraz przemarszu ulicami miasta.
W Łomży rozpoczniemy Mszą Świętą o godz. 15.00 w parafii Bożego Ciała. Po skończonej Eucharystii wyruszymy ulicami miasta, aby pokazać swoją przynależność do Boga i aby bronić świętości życia na każdym jego etapie. Będzie to Marsz zatopiony w modlitwie, ukazujący piękno życia.
Będziemy iść z radością i nadzieją do Matki Pięknej Miłości - do łomżyńskiej Katedry. Zachęcamy do podejmowania Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Zwieńczeniem Marszu będzie przyrzeczenie Duchowej Adopcji i uroczyste jej złożenie u stóp Ołtarza w Sanktuarium Matki Pięknej Miłości.
Zachęcamy i prosimy o wzięcie udziału w Marszu, przygotowanie transparentów ukazujących piękno życia, prosimy o objęcie przygotowań do Marszu swoją modlitewną troską. Walka o życie jest dziś bardzo widoczna - na każdym kroku. Nie brakuje przeciwników życia.
"Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo" Pwt 30,19
Diakonia Życia Ruchu Światło-Życie
Agnieszka i Jacek Frydrych
Oddając krew, ratujesz życie
(kliknij w obrazek aby powiększyć zdjęcie)
Oddając krew ratujesz życie - 3 sierpnia 2014 r. Oddając krew ratujesz życie - 3 sierpnia 2014 r. Oddając krew ratujesz życie - 3 sierpnia 2014 r.
Oddając krew ratujesz życie - 3 sierpnia 2014 r. Oddając krew ratujesz życie - 3 sierpnia 2014 r. Oddając krew ratujesz życie - 3 sierpnia 2014 r.
Oddając krew ratujesz życie - 3 sierpnia 2014 r. Oddając krew ratujesz życie - 3 sierpnia 2014 r. Oddając krew ratujesz życie - 3 sierpnia 2014 r.
W przyszłą niedzielę 26 marca będzie można wziąć udział w akcji krwiodawstwa pod hasłem „Oddaj Krew w Bożym Ciele” i podzielić się tym bezcennym darem dla ratowania życia bliźnich. Serdecznie zachęcam wszystkich, którym pozwala na to stan zdrowia.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Czas pokuty i nawrócenia...
Napisał ks. Tomasz Trzaska
Do odkrycia na nowo daru Słowa Bożego, by zostać oczyszczonymi z grzechu i służyć Chrystusowi obecnemu w braciach potrzebujących zachęcił papież Franciszek w swoim orędziu na Wielki Post. Jego hasło brzmi: „Słowo jest darem. Druga osoba jest darem”.
Papież na wstępie przypomniał, że Wielki Post jest okresem, w którym chrześcijanie wezwani są do nawrócenia, aby wzrastali w przyjaźni z Bogiem. Służą temu post, modlitwa i jałmużna. W swoim orędziu nawiązał do przypowieści o bogaczu i Łazarzu (por. Łk 16,19-31). więcej
Paschaliki wielkanocne
Różowa panda pokona błękitnego wieloryba?
26 maja 2016 r.  -  święto Bożego Ciała
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży - 26 maja 2016 r. procesja Bożego Ciała
Święto Bożego Ciała,  procesja ulicami naszej parafii - 26 maja 2016 r.
We czwartek, 26 maja 2016 r. obchodziliśmy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Jest to uroczystość patronalna i odpust w naszej parafii.
Dziękowaliśmy tego dnia Bogu za dar Eucharystii, prosiliśmy Chrystusa o błogosławieństwo i pokój dla Kościoła pow­szech­nego, naszych rodzin, naszej parafii i Oj­czyzny.
Przez udział we Mszy św. i procesji zapraszamy Chrystusa do kształtowania naszego życia codziennego i uświęcenia naszej parafii. Pamiętajmy, że przeżywanie uroczystości Boże Ciało to nie tylko przejście w procesji lecz przede wszystkim przyjęcie Chrystusa w komunii św. do swego serca.
Dziękuję, Ks. Dyrektorowi Robertowi Śliwowskiemu za wspólną modlitwę i skierowane do nas Słowo Boże. Dziękuję za udział w dzisiejszej procesji, zwłaszcza tym, którzy przygotowali cztery ołtarze na trasie procesji. Dziękuję wszystkim, którzy pomogli w organizowaniu procesji: ministrantom, asyście, niosącym chorągwie, feretrony i inne oznaki naszej wiary, dziękuję za udekorowanie domów i trasy procesji, dzieciom piewszokomunijnym, a szczególnie dziewczynkom za sypanie kwiatów. Dziękuję Państwu Marczykom za nagłośnienie oraz Policji i Grupie Ratowniczej „Nadzieja” za zabezpieczenie trasy.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Zobacz galerię zdjęć
.
22 maja 2016 r. Dzieci z klas III  przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej
Pierwsza Komunia Święta
22 maja 2016 r. Pierwsza Komunia Święta
22 maja 2016 r. podczas Mszy św. o godz. 12.00, obchodzimy uroczystość I Komunii św. grupy dzieci z naszej parafii. Otoczmy te dzieci i ich rodziny modlitwą, aby wzrastały w miłości do Chrystusa Eucharystycznego. Niech ta radosna uroczystość będzie dla całej wspólnoty parafialnej okazją ożywienia pobożności eu­cha­rys­tycznej i skłoni nas do częstego przyj­mo­wa­nia Komunii św.
Czcigodni kapłani, drodzy nauczyciele, drodzy rodzice, bliscy, ale przede wszystkim kochani to do was dzisiaj chciałbym skierować to krótkie słowo, bo to tak naprawdę wy jesteście dzisiaj najważniejsi, jesteście dzisiaj bohaterami tej uroczystości.
Kochani, dla całej naszej wspólnoty parafialnej, nie tylko dla waszych bliskich i dla was samych, ale i dla całej naszej wspólnoty parafialnej ta uroczystość Pierwszej Komunii Świętej przeżywana też w niedzielę Trójcy Przenajświętszej kiedy oddajemy cześć Bogu w Trójcy Świętej jedynemu jest niezwykle ważna.
To dzień wielkiej radości i szczęścia nie tylko dla was ale  i  dla całej naszej wspólnoty parafialnej.  Kochane
dzieci, dzisiaj po raz pierwszy w swoim życiu będziecie w pełni uczestniczyć w ofierze Mszy św. Po raz pierwszy przyjmiecie do swoich serc Najświętsze Ciało i Krew Pana Jezusa.
Ta świątynia kochani dzisiaj staje się dla nas w sposób szczególny wieczernikiem do którego zaprasza nas sam Pan Jezus na św. wieczerzę. Podobnie jak w Wielki Czwartek dla apostołów tak też i dzisiaj do każdego z was i do każdej z was Jezus skierował te słowa: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje, które za was będzie wydane”.
Moi drodzy, otrzymujecie w darze dzisiaj ogromny skarb, bezcenny dar. Jeżeli potraficie go odkryć i nim się cieszyć najbardziej dzisiaj, to rzeczywiście stanie się on dla was najdrogocenniejszym skarbem. Skarb cenniejszy niż złoto, niż srebro, skarb cenniejszy niż nawet najdroższy i najpiękniejszy prezent jaki dzisiaj otrzymacie. Tym największym skarbem i największym prezentem jaki otrzymacie dzisiaj jest sam Jezus Chrystus w Komunii Świętej, który zaprasza was do siebie, który otwiera przed wami niebo.
Zobacz galerię zdjęć Ks. Tomasz Myśliwy
.
W niedzielę,  3 maja 2016 r.  Ks. bp Janusz Stepnowski  udzielił sakramentu bierzmowania
Ks. bp Janusz Stepnowski udziela sakramentu bierzmowania
Ks. bp Janusz Stepnowski
udziela sakramentu bierzmowania - 2016-05-03
W niedzielę, 3 maja 2016 r. podczas Mszy św. o godz. 18.00, Ks. Biskup Janusz Stepnowski, udzielił sakramentu bierzmowania grupie mło­dzie­ży z naszej parafii.
Wspierajmy bierzmowanych naszą modlitwą, aby przyjęty sakrament przynosił w ich życiu owoce dojrzałości chrześcijańskiej i aby wzrastali w wierze. Zapraszam bierzmowanych do włączenia się w formację oazową oraz do służby liturgicznej.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
... Wystarczy włączyć kilka najczęściej oglądanych programów telewizyjnych aby usłyszeć, że wiara to coś wstydliwego, że ludzie nowocześni nie wierzą już w Pana Boga.  Młodzi ludzie zostają więc  niemal ster-
roryzowani przekazem. Albo jesteś nowoczesnym i postępowym człowiekiem, albo jesteś przestarzałym nudnym chrześcijaninem, który nie rozumie świata, który nie potrafi się dobrze bawić i wygodnie żyć. Kochani młodzi przyjaciele nie dajcie się oszukać takim twierdzeniom ...
Ks. bp Janusz Stepnowski
Zobacz: galerię zdjęć
.
Poemat historyczno – liryczny  „Opowiem – pomilczę”  24 kwietnia 2016 r.
Poemat historyczno – liryczny „Opowiem – pomilczę” 24 kwietnia 2016 r.
Poemat historyczno – liryczny
„Opowiem – pomilczę”
Zobacz: galerię zdjęć
Odsłuchaj: „Program artystyczny”
Odsłuchaj: „Podziękowania”
24 kwietnia 2016 r. po Mszy św. o godz. 10.00, z okazji Jubileuszu 1050 lecia Chrztu Polski, Teatrzyk Żywego Słowa „Logos„ zaprosił nas na poemat historyczno – liryczny „Opowiem – pomilczę”.
Bóg zapłać panu Witoldowi, że wkłada tyle serca i pracy w kształtowanie tych diamentów młodych, tych młodych naszych artystów, którzy też chcieli za­angażować się, poświęcić swój czas, to jest też formacja patriotyczna, formacja wiary młodego po­ko­le­nia, wielkie dzieło, które wspiera nasze rodziny, aby przekaz tradycji, chrześcijańskiej tradycji narodowej mógł się także w naszej wspólnocie parafialnej pięknie dokonywać. Ufam, że to będzie przynosiło piękne, bogate owoce w życiu i naszych młodych artystów i całej naszej wspólnoty wszystkim jeszcze raz Bóg zapłać za uwagę, za poświęcony czas. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
ks. prał. dr Wojciech Nowacki

Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
3 kwietnia 2016 r. Święto Miłosierdzia Bożego, Marsz dla życia i rodziny
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży - Marsz dla Życia i Rodziny
Marsz dla życia i rodziny pod hasłem:  „Miłosierni dla nienarodzonych”,  ul. Przykoszarowa
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży - Święto Miłosierdzia Bożego
Święto Miłosierdzia Bożego
3 kwietnia 2016 r. godz. 12.00
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży - Marsz dla Życia i Rodziny
Marsz dla Życia i Rodziny
3 kwietnia 2016 r. godz. 13.25
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży - Duchowa Adopcja
Duchowa Adopcja
3 kwietnia 2016r. godz. 14.15
Słowa Pana Jezusa do siostry Faustyny
Ja pragnę, aby było Miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia (Dz. 49).
Nie znajdzie żadna dusza usprawiedliwienia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego, i dlatego pierwsza niedziela po Wielkanocy ma być świętem Miłosierdzia, a kapłani mają w dniu tym mówić duszom o tym wielkim i niezgłębionym miłosierdziu moim (Dz. 570).
Córko moja, mów światu całemu o niepojętym mi­ło­sier­dziu moim. Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze; które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar; w dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; (Dz. 699).
W Drugą Niedzielę Wielkanocną obchodzimy Uroczys­tość Bożego Miłosierdzia. Warto przypomnieć słowa świętego Jana Pawła II: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! Bądźcie świadkami miłosierdzia!” (św. J.P.II, Łagiewniki 2002).
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Marsz dla życia i rodziny ulicami Łomży
3 kwietnia 2016 r. wzięliśmy udział w Marszu dla życia i rodziny pod hasłem: „Miłosierni dla nienarodzonych”. Rozpoczęcie miało miejsce w naszej parafii uroczystą Eucharystią godz. 12.00. Po Mszy św. rozpoczęliśmy modlitewny przemarsz do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Przechodząc przez Bramę Miłosierdzia, mogliśmy uzyskać jubileuszowy odpust oraz podjąć Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Marsz dla życia i rodziny odbywał się w 10 miejscowościach naszej diecezji.

.
Wielkanoc 27 marca 2016 r.
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży - Procesja rezurekcyjna 27.03.2016 r. godz. 6.00
O świcie, we mgle, o godz. 6.00 rozpoczęła się w naszej parafii procesja rezurekcyjna.
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży - Msza św. rezurekcyjna - 27.03.2016 r.
Ks. Bp Stanisław Stefanek
Msza św. rezurekcyjna - 27.03.2016 r.
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży - 2015.04.03 Liturgia Męki Pańskiej
Liturgia Męki Pańskiej
25 marca 2016 r. godz. 18.00
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży - 2015.03.29 Niedziela Palmowa
Niedziela Palmowa
20 marca 2016 r. godz. 12.00
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży - 2015.03.20 Droga Krzyżowa ulicami Parafii
Droga Krzyżowa ul. Parafii
11 marca 2016 r. godz. 19.00
Umiłowani Bracia i Siostry,
Świętowanie tajemnicy Wielkiej Nocy wpisuje się w tym roku w obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski oraz w Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia.
Ojciec Święty Franciszek - który w lipcu odwiedzi naszą Ojczyznę - podkreśla, że miłosierdzie Boże jest dane nam wszystkim jako łaska na mocy śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Każdy chrześcijanin jest powołany do tego, by sam doświadczył Bożego miłosierdzia, ale i do tego, by wobec innych był miłosierny, zdolny do praktykowania dzieł miłosierdzia (por. Misericordiae vultus).
Wraz z Księżmi Biskupami życzę Wam – Umiłowani Diecezjanie – radosnych Świąt Wielkanocnych oraz siły i odwagi potrzebnej do dawania świadectwa o miłosiernej miłości Boga względem nas.
+ Janusz Stepnowski, Wasz Biskup
Wielki Piątek - 25 marca 2016 r.
W wielki Piątek jesteśmy zobowiązani do zachowania ścisłego postu, przez który wyrażamy miłość i wdzięczność Chrys­tu­so­wi, że poniósł na krzyż nasze grzechy. W tym dniu, na znak smutku i żałoby Kościół nie sprawuje Eucharystii, natomiast o godz. 18.00 sprawujemy Liturgię Męki Pańskiej. Podczas adoracji krzyża składamy ofiary przeznaczone na utrzymanie Grobu Bożego w Jerozolimie. Na zakończenie liturgii następuje przeniesienie Najświętszego sakramentu do symbolicznego Grobu Pańskiego. W tym dniu Adorujemy najświętszy sakrament do godz. 23.00
Niedziela Palmowa - 20 marca 2016 r.
Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej rozpoczyna Wieki Tydzień i przypomina mesjański wjazd Chrystusa do Je­ro­zo­li­my wraz z najważniejszymi w roku dniami świętego Triduum Paschalnego Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego. Godne i prawdziwe chrześcijańskie przeżywanie Wielkiego Tygodnia jest wymogiem naszej wiary. Czynny udział w bogatej liturgii Świętego Triduum Paschalnego: Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku, Wielkiej Soboty i Niedzieli Zmartwychwstania, pomogą nam w głębszym zjednoczeniu z Chrystusem w tajemnicy Jego Męki, Śmierci i Zmar­twych­wsta­nia. Pamiętajmy, że nie można obchodzić Wielkanocy bez przeżycia nawrócenia i spowiedzi, przez którą umieramy dla grzechu, aby zmartwychwstać z Chrystusem do życia w łasce Bożej i zjednoczyć się z Nim i braćmi w komunii św.
Droga Krzyżowa - 11 marca 2016 r.
W piątek, 20 marca, wspominaliśmy w naszej parafii mękę i śmierć krzyżową Jezusa Chrystusa. Po zakończeniu wieczornej Mszy św. wzięliśmy udział w parafialnej Drodze Krzyżowej dla wszystkich: dzieci, młodzieży i dorosłych. Celebrowaliśmy to nabożeństwo modląc się, idąc z lampionami i niosąc krzyż ulicami naszej parafii.

Galeria zdjęć: Wielkanoc Wielki Piątek Niedziela Palmowa Droga Krzyżowa
.
Rekolekcje Wielkopostne
Rekolekcje Wielkopostne - Ksiądz Dr Sławomir Płusa
Ksiądz Dr Sławomir Płusa z Radomia - wieloletni duszpasterz akademicki, wykładowca w Seminarium Duchownym oraz egzorcysta diecezjalny.
Zobacz: galerię zdjęć
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej
4 marca 2016 r. godz. 19.00
Gorzkie Żale z procesją pasyjną
Gorzkie Żale z procesją pasyjną
21 lutego 2016 r. godz. 10.00
Wielki Post
Wielki Post jest czasem pokuty i przemiany własnego życia. W pierwszej części tego okresu, jesteśmy za­pro­szeni, by szczególnie skupić się na nawróceniu, zmianie naszego postępowania. Umocnieni łaską Bożą po­dej­mij­my zmaganie z naszymi wadami i złymi skłonnościami.
Serdecznie zapraszam do udziału w Na­bo­żeń­stwach Pasyjnych:
  • Nabożeństwo Drogi Krzyżowej celebrujemy w każdy piątek: dla dzieci o godz. 17.30, a dla wszystkich po wieczornej Mszy św.
  • W każdą niedzielę po Mszy św. o godz. 10.00 celebrujemy Gorzkie Żale z procesją pasyjną.
Poprzez udział w każdym z tych nabożeństw możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (stan łaski uświęcającej, przystąpienie tego dnia do Komunii św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechy nawet lekkiego). Możemy go ofiarować za siebie lub za naszych zmarłych.
Zobacz: Nabożeństwo Drogi Krzyżowej
Zobacz: Gorzkie Żale z procesją pasyjną
.
Wystawa z okazji 90 rocznicy powstania Diecezji Łomżyńskiej
Wystawa z okazji 90 rocznicy powstania Diecezji Łomżyńskiej
Obchody 90 rocznicy powstania Diecezji Łomżyńskiej
„Wczoraj, dziś i jutro Kościoła łomżyńskiego”.
Dziewięćdziesięcioletnia historia Kościoła łom­żyń­skie­go jest zapisem żywej wiary, troski o zachowanie wartości patriotycznych oraz poszukiwań dusz­pas­ter­skich w świetle odczytywania znaków czasu. Czas 90. rocznicy powstania naszej diecezji jest okazją do dziękczynienia za wiarę, za męczenników i świadków wiary II Wojny Światowej, za błogosławionych naszej ziemi, za wszelkie ważne uroczystości, za pielgrzymkę do Łomży św. Jana Pawła II, ale w szczególności za duszpasterstwo prowadzone w duchu ewangelizacji i nowej ewangelizacji.
Rocznica, którą obchodzimy jest początkiem przy­go­to­wania do jubileuszu stulecia Kościoła łomżyńskiego,

który będziemy przeżywać za 10 lat. To co jest naszą historią, tradycją i dorobkiem pokoleń staje się podstawą do poszukiwania tego co zawsze nowe w Kościele, co daje Duch Święty, a umiejętnie proponuje Kościół. „Nova et vetera" naszej wspólnoty lokalnej jest więc zadaniem i wyzwaniem dla każdego z nas tworzących miejscowy Kościół lokalny: dla biskupów, prezbiterów, diakonów, osób konsekrowanych i wspólnoty wiernych świeckich, parafii, wspólnot formacyjnych, młodzieżowych i innych podmiotów działalności Kościoła. Wymienione wyżej treści znajdą swoje miejsce w liście pasterskim Biskupa Łomżyńskiego z okazji 90. lecia powstania Diecezji Łomżyńskiej. więcej:
.
Poświęcenie rzeźb Matki Bożej i św. Jana Apostoła
21 lutego 2016 r. podczas Mszy św. o godz. 10.00, zostały poświęcone nowe rzeźby Matki Bożej i św. Jana Apostoła w głównym ołtarzu naszej świątyni.
(kliknij w obrazek aby powiększyć zdjęcie)
Poświęcenie rzeźb Matki Bożej i św. Jana Apostoła Poświęcenie rzeźb Matki Bożej i św. Jana Apostoła Poświęcenie rzeźb Matki Bożej i św. Jana Apostoła
Poświęcenie rzeźb Matki Bożej i św. Jana Apostoła Poświęcenie rzeźb Matki Bożej i św. Jana Apostoła Poświęcenie rzeźb Matki Bożej i św. Jana Apostoła
Składam serdeczne podziękowanie Ks. Inf. Janowi Sołowianiukowi za wygłoszone słowo Boże i dokonanie poświęcenia nowych rzeźb Matki Bożej i św. Jana Apostoła w głównym ołtarzu naszej świątyni. Jeszcze raz składam serdeczne podziękowanie fundatorkom tych figur i wszystkim, którzy pomogli w ich transporcie i montażu. Niech służą one większej chwale Bożej i upiększeniu naszego kościoła.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Zobacz: galerię zdjęć
Odsłuchaj: kazanie  
Nowe rzeźby Matki Bożej i św. Jana Apostoła

Za tydzień, 21 lutego 2016 r. słowo Boże głosić będzie Ks. Inf. Jan Sołowianiuk, który, podczas Mszy św. o godz. 10.00, poświęci nowe rzeźby Matki Bożej i św. Jana Apostoła w głównym ołtarzu naszej świątyni. Już teraz pragnę podziękować dwóm pobożnym niewiastom z naszej wspólnoty, które ufundowały te figury, dla większej chwały Bożej i upiększenia naszego kościoła. Dziękuję także firmie Marczyk za pomoc w transporcie oraz firmie Martech za umieszczenie w ołtarzu. Są to rzeźby wykonane w drewnie lipowym przez rzeźbiarza Pana Janusza Gregorczyka z Kowalowa k. Radomia.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Zobacz: galerię zdjęć
.
Program poetycko – muzyczny „Kolędy Jana” - Teatrzyk Żywego Słowa Logos,  2016.01.24
Program poetycko – muzyczny „Kolędy Jana” na podstawie zbioru kolęd Jana Kulki
       wystawiony przez Teatrzyk Żywego Słowa „Logos” - 24 stycznia 2016 r.
Program poetycko – muzyczny „Kolędy Jana”
Dziś, po Mszy św. o godz. 12.00 zapraszamy na program poetycki pt. „Kolędy Jana” na pod­stawie zbioru kolęd Jana Kulki w wykonaniu Teatrzyku Żywego Słowa „Logos”.
Aż szkoda, że tak niewielkie audytorium pozostało aby uczestniczyć w tej prezentacji. Dziękuję panu Witoldowi, który zadbał aby w sercach tych młodych ludzi zaszczepić miłość do pięknego, żywego słowa, słowa które niesie nam szczególnie w tym czasie przypomnienie o radosnym wydarzeniu z Betlejem. Dzisiaj, dokładnie miesiąc od wigilijnego wieczoru już trochę nam się zaciera ta świąteczna atmosfera, jeszcze przypominają o niej światełka na choince, jeszcze powtarzamy  kolędy,  jeszcze  jest  szopka w

kościele, ale my już myślimy o karnawałowych zabawach, dzieci i młodzież o szaleństwie na śniegu, żeby go nie zabrakło teraz w ferie, a narodzony w Betlejem Zbawiciel ogarnia te wszystkie nasze radości, troski i smutki swoją miłością. Dziękuję wam droga młodzieży żeście nam tę prawdę poprzez piękne słowo poezji tak wspaniale dzisiaj przypomnieli. Bóg zapłać!
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Zobacz: galerię zdjęć
Odsłuchaj: „Kolędy Jana”
Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
Jasełka Bożonarodzeniowe w wykonaniu dzieci ze Szk. Podst. nr 10, kl III  -  10.01.2016r.
Jasełka Bożonarodzeniowe w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 10.
Przedstawienie jasełkowe
W niedzielę 10 stycznia 2016 r. obchodziliśmy święto Chrztu Pańskiego, które kończy li­tur­gicz­ny okres Narodzenia Pańskiego. Po Mszy św. o godz. 12.00 obejrzeliśmy Jasełka, które przedstawiły dzieci ze Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 10 w Łomży. Były one zaproszeniem abyśmy jeszcze raz zatrzymali się nad tajemnicą, którą przeżywamy - przyjścia Boga do nas.
Moi drodzy, dzieci nam przypomniały te naj­waż­niej­sze treści tego świętego, pięknego czasu Bożego Narodzenia. Liturgicznie on się kończy, ale nam ciągle mało Bożego Narodzenia, dlatego jeszcze chcemy śpiewać kolędy, dlatego jeszcze też zostawiamy dekorację Bożonarodzeniową, chociaż w wielu do­mach  już choinki się sypią,  trzeba  je  wyrzucić,  już

się robi tak szaro, zwyczajnie, ale tak jak usłyszeliśmy tu na końcu, możemy sprawić żeby to co Pan Jezus przyniósł na ziemię stając się jednym z nas trwało przez cały rok. Bez choinek, bez bombek, bez lampek możemy rozjaśniać swoim dobrem, miłością, uśmiechem naszą szarą codzienność. Bardzo dziękuję pani Dorotce i wszystkim dzieciaczkom i rodzicom, którzy też pomogli przygotować i przedstawić te piękne jasełka. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Zobacz: galerię zdjęć
Odsłuchaj: jasełka
Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
Święto Trzech Króli
dzielenie się radością Bożego Narodzenia 6 stycznia 2016 r.
Orszak Trzech Króli
Święto Trzech Króli, ks. bp Janusz Stepnowski
Święto Trzech Króli, Msza św. 12.00
ks. abp Wojciech Załuski
Trzej królowie oddali cześć i złożyli dary Bożej Dziecinie
Orszak Trzech Króli kończy się złożeniem hołdu Bożej Dziecinie
Przemarznięci pielgrzymi posilają się gorącą grochówką
Przemarznięci pielgrzymi posilają
się gorącą grochówką.
Mszą św. o godz. 12.00, pod przewodnictwem ks. abp Wojciecha Załuskiego, rozpoczęliśmy, już po raz czwarty w Łomży, Orszak Trzech Króli. Licznie zebrani przeżywaliśmy radość z tego, że Jezus Chrystus, Syn Boży, który narodził się z miłości do nas w Betlejem, dał się poznać mędrcom ze wschodu, jako przedstawicielom narodów pogańskich, wezwanych do wiary i doświadczenia zbawczej miłości Boga. Wspólnym i głośnym śpiewem kolęd wyraziliśmy radość Bożego Narodzenia. Uczestnicy Orszaku otrzymali korony, jako znak naśladowania Trzech Króli w ich dążeniu do Bożej Dzieciny.
Podczas każdej Mszy św. miało miejsce bło­gos­ła­wień­stwo kredy i kadzidła. Poświęconą kredą zakreślamy na drzwiach wejściowych naszych domów litery K+M+B, które oznaczają imiona Mędrców, a także pierwsze litery łacińskiego zdania: Niech Chrystus ten dom błogosławi - po łacinie: Christus Mansionem Benedicat. Dodajemy też aktualny rok. Jest to widoczny znak, że w naszych rodzinach przyjęliśmy przychodzącego do nas Wcielonego Syna Bożego.
Jak zwykle Orszakowi towarzyszyły prezentacje artys- tyczne, tym razem m.in. o intrygach diabła, które miały do­pro­wa­dzić do rezygnacji wiernych z podążania do stajenki i Bożej Dzieciny, a zamiast tego zachęcał do pilnowania własnych stołków, czyli zajęcia się własnymi sprawami. Odsłuchaj
Już po raz ósmy w Polsce, a po raz czwarty w Łomży, w łączności z ponad 420 miejscowościami w Polsce i 16 za granicą, przeżyliśmy Orszak Trzech Króli. Dziękuję za wspólne, pełne entuzjazmu manifestowanie radości Bożego Narodzenia. Dziękuję Ks. Kan. Andrzejowi Godlewskiemu z parafii Krzyża Świętego, oraz Ks. Andrzejowi Popielskiemu z par. św. Andrzeja Boboli, z którymi wspólnie mogliśmy świętować. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie i organizację Orszaku, a szczególnie: władzom Miasta Łomża, Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa”, firmie „Marczyk”. Mam nadzieję, że na przyszłość będzie jeszcze więcej inwencji w przygotowaniu strojów Orszakowych.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Galeria: Msza Święta
Galeria: Orszak Trzech Króli
Odsłuchaj: Orszak

Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
Mszą świętą o godz. 24.00 witaliśmy nowy rok 2016
Mszą świętą o godz. 24.00 witaliśmy nowy rok 2016
Pobierz: zdjęcie
We czwartek, 31 grudnia o godz. 18.00, na nabożeństwie dziękczynno-przebłagalnym dziękowaliśmy Bogu za wszelkie dobro, jakie stało się naszym udziałem w mijającym roku, a za wszelkie błędy, niewierności i popełnione zło Boga przepraszaliśmy.
Natomiast o godz. 24.00 zebraliśmy się na Mszy św. aby modlić się o Boże błogosławieństwo dla nas, naszych rodzin i naszej Ojczyzny, w Nowym Roku. Wspólnie uwielbialiśmy Boga śpiewem hymnu „Ciebie, Boga, wysławiamy”. Zobacz: galerię zdjęć
.
"Kromka Słowa Bożego" - krótkie filmiki i codzienna liturgia słowa.
krótkie filmiki i codzienna liturgia słowa "Kromka Słowa Bożego" to seria komentarzy do niedzielnych Ewangelii. Krótkie filmiki mają pomóc w owocnym spotkaniu z Jezusem Mistrzem żyjącym w słowie Bożym. Ta forma głoszenia Ewangelii przez nowoczesne środki, właściwa paulistom, została podjęta przez braci juniorystów. Czasem do współpracy zapraszamy także inne osoby. Prosimy wszystkich życzliwych o komentarze i modlitwę, aby to skromne dzieło było na chwałę Bożą i służyło pokojowi ludzi.
 Zobacz również:    Ewangelia-Krótkie filmiki   Codzienna liturgia słowa
.

„Uratuj Świętego!”
Każde życie jest darem Boga
Dlaczego „Uratuj Świętego!”?
Każde życie jest darem Boga. Każde życie jest święte. Święte jako dar od Boga, święte poprzez łaskę, która prowadzi człowieka do świętości. Czasem „święte życie” dzieci jest zagrożone, gdyż ich rodzice lub inni ludzie z wielu powodów chcą je przerwać. Jednak często są to przypadki od nas odległe i nie możemy tym dzieciom i ich rodzicom pomóc w sposób bezpośredni. Najczęściej ich po prostu nie znamy i nie wiemy o ich zamiarach. Więc chcemy ratować ich naszą modlitwą. Każdy może je uratować, każdy może stać się „bohaterem życia”.
Zobacz więcej

.

Rozważania na temat okresu narzeczeństwa
Zakochani - dziewczyna i chłopak Zakochani - dziewczyna i chłopak. Zafascynowani sobą, spędzają razem każdą wolną chwilę. Zapatrzeni w siebie, pragną być bardzo blisko siebie. Skąd bierze się ta wzajemna fascynacja? Bardzo lubię wychodzić od tekstu z Księgi Rodzaju Rdz 2. Pan stworzył piękny , cudowny świat, a ukoronowaniem Jego dzieła było stworzenie człowieka. Kiedy zasadził Bóg ogród Eden umieścił tam człowieka – Adama. Pan przyglądał się mężczyźnie, aż w końcu stwierdził: ”Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam, uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc”.   Zobacz więcej
.

Warto też obejrzeć
(kliknij w obrazek aby zobaczyć więcej)
Budowa kościoła
Budowa kościoła
Konsekracji kościoła
Konsekracji kościoła
LOGOS
Strofy ks. F.Gryszki
Schola
Schola
Ruch Gloriosa Trinitá
Ruch Gloriosa Trinitá
Odnowa w Duchu Św.
Odnowa w Duchu Św.
Łagiewniki - relikwie
Łagiewniki - relikwie
Orędzie Borzego Miłosierdzia
Miłosierdzie Boże
Rekolekcje Adwentowe
Rekolekcje Adwentowe
.


Copyright © 2009-2017 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA p.w. BOŻEGO CIAŁA W ŁOMŻY